logo

Randi Laukli

Bio

Randi Laukli, kommunikasjonsleder, har jobbet ved senteret siden oktober 2010. I 2000 ble hun uteksaminert fra EFAP i Lyon, Frankrike, med en master i markedskommunikasjon. I tillegg har hun mellomfag i fransk og en executive master fra Handelshøyskolen BI (strategisk kommunikasjon, organisasjonspsykologi og bærekraft). Hun har erfaring med internasjonalt kommunikasjonsarbeid fra Innovasjon Norge og Les 100 ciels i Paris, og har videre jobbet med PR og kommunikasjon i Norge siden 2006.

Randis prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Møteplass for e-helsemiljøene på EHiN 2017 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Eli Kristiansen
NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal 2018 - 2020 Helsedata
Taridzo Chomutare
IKT-løsning for helseindikator-data for ikke smittsomme sykdommer (NCD) 2017 - 2020 Innbyggertjenester
Helsedata
Inger Torhild Gram
EDiHTA - European Digital Health Technology Assessment framework 2024 - 2027 Tjenester for helsepersonell
Line Helen Linstad