Avdeling for Digitale helsetjenester

Vi skal forske på de nasjonale digitale helsetjenestene. Med digitale helsetjenester mener vi digitale tjenester til helsepersonell, til innbyggere, og for samhandling innad i helsetjenesten.

Gjennom flerfaglig tilnærming, nasjonalt og internasjonalt samarbeid, jobber vi systematisk og metodisk for å skape ny kunnskap av høy vitenskapelig kvalitet til beslutningstakere og forskere med hensyn til:

  • Betingelser og kontekst for utvikling, implementering og for å oppnå de ønskede effekter
  • Mens tjenestene prøves ut, se på hva som hemmer eller fremmer bruken og implementeringen
  • Tilslutt skal vi studere hvilke effekter og konsekvenser tjenestene gir når de blir tatt i bruk.

Digitalisering av legemiddelområdet og tjenester som tilbys på Helsenorge.no er viktige tema. Avdelingen sin aktive prosjektportefølje er derfor innenfor følgende tre hovedområder:

Digital legemiddelhåndtering

Her forsker vi på de nasjonale løsningene e-resept og kjernejournal, elektronisk multidose og pasientens legemiddelliste. Et eksternfinansiert prosjekt har som mål å bidra til utviklingen av ny og sammenhengende praksis for digital medisinadministrasjon ved sykehusene og deres samarbeidspartnere. I tillegg har vi etablert et forskernettverk innenfor området, hvor vi blant annet samarbeider med andre aktører om å holde et nytt, gratis webinar annenhver uke.

Tjenester under Helsenorge.no

Her forsker vi på nasjonale digitale helsetjenester til innbyggerne, som Digital Dialog Fast Lege / e-konsultasjon og innsyn i egen journal.

Eksperimentelle prosjekt

Her inngår mer eksperimentelle og innovative prosjekt, hvor utfordringer rundt pasientforløp, samhandling, tilgang til pasientdata og anvendelse av helsedata til beslutningsstøtte inngår. Alle disse prosjektene er eksternfinansiert.

icon 44 health tjenester for helsepersonell duotone green

Denne siden er sist oppdatert:

29.11.2021

For mer informasjon, kontakt:

Ansatte i avdelingen

Navn Stilling Telefon
Bo Wang Rådgiver 463 66 629
Eva Reidun Henriksen Rådgiver
Roger Skog Stipendiat
Stine Agnete Ingebrigtsen Stipendiat 974 37 702
Edvard Hamnvik Sagelv Forsker 776 60 236
Henriette Lauvhaug Nybakke Stipendiat 936 96 285
Miroslav Muzny Forsker +420731312826
Børge Lønnebakke Norberg Forsker
Tor Magne Johnsen Forsker
Erlend Bønes Stipendiat 976 55 680
Anne Gerd Granås Professor 922 25 468
Anne Moen Professor 909 71 904
Unn Sollid Manskow Seniorforsker 454 23 793
Anette Vik Jøsendal Stipendiat 976 71 938
Trine Strand Bergmo Seniorforsker 480 03 565
Thomas Roger Schopf Forsker 915 27 503
Terje Solvoll Professor 909 32 183
Paolo Zanaboni Professor 915 54 636
Monika Alise Johansen Avdelingsleder Digitale helsetjenester 906 84 407
Line Lundvoll Warth Professor 952 80 749
Kari Dyb Seniorforsker 901 10 922
Conceição Granja Seniorforsker 908 17 344
Eli Kristiansen Seniorrådgiver og phd-student 971 62 311