Anne Moen

Bio

s prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Beslutningsstøtte for pleie av kronisk smerte 2019 - 2021 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Elektronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge 2019 - 2020 Helsedata
Alexandra Makhlysheva
SENSE-GARDEN 2017 - 2020 Citizen services
Artur Serrano
Advanced Secure Cloud Encrypted Platform for Internationally Orchestrated Solutions in Healthcare (ASCLEPIOS) 2018 - 2021 Health data
Kassaye Yitbarek Yigzaw
Helseplattformen: implementering av Epic i Midt-Norge 2018 - 2019 Pasientforløp
Gunnar Ellingsen
Pasientens legemiddelliste og kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste 2018 - 2023 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
Helseplattformen 2017 - 2019 Pasientforløp
Omid Saadatfard
Kritisk informasjon i Kjernejournal 2017 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Torsten Risør
Vilnius - Implementering av ungdomsvennlige helsetjenester 2016 - 2017 Innbyggertjenester
Siri Bjørvig
Diabetes Digital Guidelines 2018 - 2020 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
Kunnskapsforvaltning velferdsteknologi 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Helsedataanalyse 2 2018 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Semantisk interoperabilitet som støtter utviklingen av prosessorienterte EPJ-systemer 2014 - 2019 Pasientforløp
Rune Pedersen
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Velferdsteknologi - kunnskapsoppsummering 2016 - 2017 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
A randomised controlled trial for an internet based smoking cessation intervention 2008 - 2016 Innbyggertjenester
Inger Torhild Gram
IKT-løsning for helseindikator-data for ikke smittsomme sykdommer (NCD) 2017 - 2020 Innbyggertjenester
Helsedata
Inger Torhild Gram
E-konsultasjoner 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Elin Breivik
Nytteeffektene av digitale helsetjenester 2017 - 2018 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
ONWARDS - Effekter av e-helseintervensjoner på fysisk aktivitet blant inaktive voksne: en Hybrid Type I effekt-implementering RCT 2018 - 2021 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Continuous e-rehab - Bruk av telemedisin i rehabilitering av slagpasienter 2011 - 2019 Tjenester for helsepersonell
Paolo Zanaboni
Health Talk Norway 2015 - 2016 Innbyggertjenester
NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal 2018 - 2020 Helsedata
Taridzo Chomutare
Kunnskapsoppsummering om governance, samstyring og ledelse innen e-helse 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Line Helen Linstad
Snow innovations 2014 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Johan Gustav Bellika
Helseplattformen: fastlegers tidsbruk 2018 - 2018 Pasientforløp
Omid Saadatfard
VIDEOCARE: Desentralisert akuttpsykiatri ved bruk av videokonferanse 2012 - 2017 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Evaluering av Snakketøyet 2018 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
Innføring og bruk av e-resept og kjernejournal: Nasjonale løsninger i lokale praksiser i primær- og spesialisthelsetjenesten 2017 - 2019 Tjenester for helsepersonell
Line Lundvoll Warth
Tverrorganisatoriske EPJ-løsninger 2018 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Forsknings- og kunnskapsmiljøer på e-helse 2016 - 2016 Pasientforløp
Trendanalyse: fremtidens helse 2016 - 2017 Pasientforløp
Mastermind 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Felles standarisert terminologi - Vurdering av SNOMED CT 2015 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Samhandlingsarena for pasienter og helsefaglig personell - forprosjekt forskning 2016 - 2016 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
PCRN infrastruktur 2018 - 2022 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Context-Aware Scheduling and Allocation System 2018 - 2023 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
InterActive atlases of health inequalities 2016 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Spørreundersøkelse EPJ 2018 - 2018 Helsedata
Alexandra Makhlysheva
Kunnskapsstøtte NIKT 2018 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Velferdsteknologi barn og unge 2016 2016 - 2016 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Nasjonal EPJ-spørreundersøkelse 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Strukturert journal 2017 - 2018 Pasientforløp
Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen
Møteplass for e-helsemiljøene på EHiN 2017 - 2017 Eli Kristiansen
Diabetes on the social media: health promotion intervention and behaviour analysis 2017 - 2020 Innbyggertjenester
Eirik Årsand Elia Gabarron
Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten 2017 - 2017 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
M&eHealth 2017 - 2018 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
Koordinatorroller i sykehus for kontinuitet i pasientforløp: idealer og praksis 2012 - 2017 Pasientforløp
Deede Gammon
Forebygging av seksuelt overførbare sykdommer - et spillbasert avtalesystem for ungdom 2014 - 2016 Innbyggertjenester
Elia Gabarron
DIPS-EPJ 2: Utfordringer ved design og implementering av neste-generasjons elektroniske pasientjournaler 2012 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Line Silsand
RemoAge – Remote Support of Aged People 2015 - 2018 Pasientforløp
Elin Breivik
Evaluering av elektronisk multidose 2017-2021 2017 - 2020 Tjenester for helsepersonell
Trine Bergmo
Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept 2014-2016 2016 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Trine Bergmo
E-helse monitor 2017 2017 - 2017 Helsedata
Gunn-Hilde Rotvold
Samhandlingsarena 2/VerDig: Verdiskapende digitale samhandlingsløsninger for pasientens helsetjeneste 2016 - 2017 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
Terminologi og kodeverk 2016 - 2016 Pasientforløp
Per Atle Bakkevoll
European Telemedicine Conference 2016 2016 - 2016 Eli Kristiansen
MyData 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata 2016 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Internasjonale brukscase for moderne helseanalyse 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Overgang til ontologibaserte terminologier 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
VictoryaHome 2013 - 2016 Innbyggertjenester
Artur Serrano
eTeam-Surgery - Pre-kirurgisk planlegging fra sykehus til pasienten hjemme ved hjelp av elektronisk samhandling 2013 - 2017 Pasientforløp
Gunnar Hartvigsen
Gruppeutdanning og mobiltelefoner innen diabetes 2014 - 2016 Innbyggertjenester
Gunnar Hartvigsen
Emnet - statistiske beregninger på distribuerte helseopplysninger som bevarer privatlivet 2014 - 2018 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Skreddersydd mobil selvhjelpsverktøy for Diabetes Type 2 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
Shaman: Arketype-basert modellering av symptom-baserte beslutningsstøttesystemer 2014 - 2017 Health data
Johan Gustav Bellika
Å bruke strukturert elektronisk pasientjournal for å skalere effekten av Lean 2014 - 2017 Pasientforløp
Gro-Hilde Severinsen
iTrain-study - Langsiktig og helhetlig telerehabilitering av KOLS-pasienter. En multisenter randomisert kontrollert studie 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Data-drevet beslutningsstøtte for kliniske informasjonssystemer 2014 - 2017 Helsedata
Stein Olav Skrøvseth
Føflekk eller melanom? Nevus doctor - et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten 2014 - 2020 Helsedata
Thomas Roger Schopf
Usecare - Utprøving av en elektronisk kommunikasjons- og egenmestrings løsning for kroniske pasienter og deres pårørende 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Journalskolen 2015 - 2016 Pasientforløp
Thomas Roger Schopf
CADMOS - Samkjøring mellom barn og unge med type 1 diabetes i distriktene 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Gunnar Hartvigsen
Automatisk maskinlæring og brukermodellering av intern kommunikasjon ved sykehus 2015 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
Økonomisk evaluering av pasientsentrert helsetjenesteteam 2015 - 2019 Pasientforløp
Trine Bergmo
CoaST - Samarbeid i kirurgisk utdanning: videokonferanse som et redskap for kunnskapsdeling 2015 - 2018 Pasientforløp
Line Lundvoll Warth
PACT I og II 2015 - 2018 Pasientforløp
Gro Berntsen
eCAP (e-helse i barne- og ungdomspsykiatri) 2015 - 2018 Innbyggertjenester
Elin Breivik
3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap 2015 - 2019 Pasientforløp
Gro Berntsen Undine Knarvik Kamilla Michalsen Lene Steen Lindseth
Medikasjon, integrasjon og kvalitetskontroll 2015 - 2021 Helsedata
Gunnar Ellingsen
Velferdsteknologi barn og unge 2017 2016 - 2017 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Sosial, digital kontakt 2016 - 2018 Innbyggertjenester
Asbjørn Johansen Fagerlund
Mer og bedre bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse 2016 - 2017 Pasientforløp
Kari Dyb
Metoder for å måle effekter av digitale innbyggertjenester 2016 - 2017 Helsedata
Paolo Zanaboni
Learning Health Care System Toolbox (LHS-toolbox) 2016 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Johan Gustav Bellika
Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestringsverktøy 2016 - 2022 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Metodevurdering/ Health Technology Assessment (HTA): Utvikling og tilpasning for IKT- feltet 2016 - 2019 Anne Granstrøm Ekeland
FullFlow – Flyt av helsedata mellom pasienter og helsevesenet 2016 - 2019 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
Konsept for nasjonal e-helse monitor 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Gunn-Hilde Rotvold

s publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Design of the CAPABLE Prototype: Preliminary Results of Citizen Expectations 2019 FOREDRAG
Education in biomedical and health informatics: A European perspective 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Revitalizing physical assessment in undergraduate nursing education - what skills are important to learn, and how are these skills applied during clinical rotation? A Cohort Study 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Smart services: The move to customer orientation 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Clinical assessment and interdisciplinary collaboration in primary care. Use of a massive, open, online course (MOOC) to train students and health personnel 2018 FOREDRAG
Collaboration & Engagement - Citizens and Health Providers in new partnerships 2018 FOREDRAG
Citizens & Health Data - eHealth Stakeholder Group Vision 2018 FOREDRAG
CAPABLE - hvordan innbyggerne kan nyttiggjøre seg egne helseopplysninger til å fremme egen helse og mestre egen sykdom. 2018 FOREDRAG
Citizen and Health Data – untapped potentials for Telehealth 2018 FOREDRAG
Team Collaboration - eliciting and balancing stakeholders’ perspectives to design a tool – APPETITus. 2018 FOREDRAG
Innbyggere og e-helsekompetanse - potensialer for samarbeid og behov for verktøy 2018 FOREDRAG
Technology for THRIVE. Citizens and Health Data. 2018 FOREDRAG
Velferdsteknologi som verktøy for aktivitet og hverdagsmestring 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Using a tablet application about nutrition in home care - Experiences and perspectives of healthcare professionals 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Erfaringer med utvikling av en MOOC (massivt, åpent onlinekurs) for studenter og ansatte i primærhelsetjenesten 2018 FOREDRAG
KlinPrim – MOOC for systematisk klinisk vurdering og tverrfaglig samarbeid i primærhelsetjenesten 2018 FOREDRAG
MOOC (Massive Open Online Course) to improve clinical assessment skills and interdisciplinary collaboration in primary care 2018 FOREDRAG
Nurse-Led diabetes self-management education improves clinical parameters in Ethiopia 2018 TIDSSKRIFTPUBL
MOOC -Styrke veiledningskompetanse i primærhelsetjenesten- 2018 FOREDRAG
Citizens and Health Data – Untapped Resource for Telehealth? 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Learning clinical assessment and interdisciplinary team collaboration in primary care. MOOC for healthcare practitioners and students 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Inspiring older people to eat healthily 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Preface building continents of knowledge in oceans of data: The future of Co-created ehealth 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Grunnleggende systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (G-SKUV) Hva lærer studentene og hva gjør de i praksis. 2017 FOREDRAG
"But Perhaps they could Reduce the Suffering?" Parents’ Ambivalence toward Participating in Forced Peripheral Vein Cannulation Performed on Their Preschool-Aged Children 2018 TIDSSKRIFTPUBL
E-resepter for alle ? 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Ny app skal hindre underernæring hos eldre 2017 MEDIEBIDRAG
Ny app skal forebygge underernæring hos eldre 2017 TIDSSKRIFTPUBL
International Initiatives to Support Healthy Aging 2017 FOREDRAG
Integrating Science of Data with Science of Care for Interpreting Patient Need: Opportunities and Challenges in the New Era of Cognitive Healthcare Solutions 2017 FOREDRAG
Exploring healthcare inefficiencies: the case of medical appointments. 2017 FOREDRAG
Patient-Centered Apps to Promote Engagement and Activation: Challenges and Opportunities 2017 FOREDRAG
In search of a digital health compass to navigate the health system 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Appreciating Diversity in Health Informatics 2017 TIDSSKRIFTPUBL
MOOC – rettet mot livslang læring i arbeidslivet og helsevesenet 2017 FOREDRAG
Utvikling av artikkel - skriveseminar 2017 FOREDRAG
MOOC – utvikling av nye e-læringsressurser 2017 FOREDRAG
CarerSupport–Usability and usefulness of an integrated ICT-platform supporting informal caregivers of people with dementia. P01.41 2017 TIDSSKRIFTPUBL
MOOC – Ny e-læringsressurs til studenter og ansatte i primærhelsetjenesten 2017 FOREDRAG
CarerSupport–Usability and usefulness of an integrated ICT-platform supporting informal caregivers of people with dementia 2017 FOREDRAG
Systematisk klinisk undersøkelse av eldre. MOOC for ansatte og studenter i primærhelsetjenesten 2016 FOREDRAG
Research strategies for biomedical and health informatics: Some thought-provoking and critical proposals to encourage scientific debate on the nature of good research in medical informatics 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Hverdagen etter nyre-pankreas-transplantasjon : en vellykket nyre-pankreas-transplantasjon gir en tryggere og bedre hverdag - den fører også med seg nye usikkerhetsmomenter som det er viktig å informere om 2017 TIDSSKRIFTPUBL
"Do you see what I mean?" staff collaboration in eating disorder units during mealtimes 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Exploring the Use of Technology for Active Aging and Thriving 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Exploring perspectives on restraint during medical procedures in paediatric care: a qualitative interview study with nurses and physicians 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Enduring Challenges in Biomedical and Health Informatics: SCAMC at 40. - Active Citizens 2016 FOREDRAG
EFMI at 40: Anticipating the Future – Appreciating the Past 2016 FOREDRAG
Digital health literacy – tools for navigation. 2016 FOREDRAG
It is a man’s, man’s, man’s world 2016 MEDIEBIDRAG
Nursing Leadership and Informatics Competencies: Shaping Transformation of Professional Practice 2017 BOKRAPPORTDEL
CarerSupport - Internettbasert plattform for pårørende til personer med demens. 2016 FOREDRAG
Designvurderinger i APPETITT - app for eldre om ernæring. 2016 FOREDRAG
APPETITT - Nytte av nettbrettsapplikasjon om ernæring for eldre hjemmeboende 2016 FOREDRAG
CarerSupport -an innovative approach to informal carers’ training and collaboration. 2016 FOREDRAG
Participation in video recall session during individual interviews on restraint. 2016 FOREDRAG
My data, My decision, Our ePower 2016 FOREDRAG
eHealth Consumers at the age of hyper-personalization. 2016 FOREDRAG
To bend or not to bend? Rule adherence among staff at an eating disorder unit 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Extracting oneself from the citation-stacking bear trap 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Nursing and eHealth: Are we preparing our future nurses as automatons or informaticians? 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Introducing Technology for Thriving in Residential Long-Term Care 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Er tvang mot barn et nødvendig onde? 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Ernæringsstøtte til hjemmeboende eldre, – potensialer i nettbrettapplikasjonen APPETITT 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Fra vevstol til nettbrett. Helsepersonells vurderinger av teknologi som et hjelpemiddel i forebygging av funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Hvordan skrive gode søknader? Erfaringer og tips ved søknadsskriving 2015 FOREDRAG
Tiden er ute 2015 FOREDRAG
Utvikling og bruk av ernæringsapp på nettbrett; APPETITT (APPlikasjon om Ernæring – TIlTak for helse og Trivsel)”, 2015 FOREDRAG
Technology for THRIVE - Technology-mediated Health Resources for Inclusion and Vitality of the Elderly 2015 FOREDRAG
Future of Public health informatics - data to support public health in 2025? 2015 FOREDRAG
Technology for Thrive - active and well when aging 2015 FOREDRAG
The Future of Medical Informatics. 2015 MEDIEBIDRAG
Tar i bruk app for å hindre underernæring 2015 MEDIEBIDRAG
Bedre Helse et Tastetrykk Unna 2015 MEDIEBIDRAG
Utvikler app som skal sørge for at eldre spiser bedre 2015 MEDIEBIDRAG
Uten mat og drikke 2015 FOREDRAG
Information to the point of action – opportunities for medication management? 2015 FOREDRAG
Patient Summaries: An International Perspective 2015 FOREDRAG
Are We Doing the Right Research in Biomedical and Health Informatics and Are We Doing it Right? 2015 FOREDRAG
New Frontier of Health Informatics: Aged Care Informatics. 2015 FOREDRAG
Kliniske praksisstudier - verdsatt aktivitet av spesialisthelsetjenesten? 2015 FOREDRAG
Kunnskap om multiresistente bakterier gir sykepleiere trygghet 2015 FOREDRAG
Ernæringsstøtte til hjemmeboende eldre – potensialer i nettbrettapplikasjonen APPETITT 2015 FOREDRAG
Nettbrett for eldre – deltakelse og sosial kontakt på tvers av generasjoner 2015 FOREDRAG
Human aspects of eHealth Interoperability in the Transatlantic Setting 2015 FOREDRAG
Are we doing the right research in biomedical and informatics, and are we doing it right. Some thought-provoking and critical proposals to encourage scientific debate on the nature of good research in medical informatics. 2015 FOREDRAG
Parent–healthcare provider interaction during peripheral vein cannulation with resistive preschool children 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Interacting orientations and instrumentalities to adapt a learning tool for health professionals 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Resistive expressions in preschool children during peripheral vein cannulation in hospitals: a qualitative explorative observational study 2015 TIDSSKRIFTPUBL
" Time's up" - Staff's management of mealtimes on inpatient eating disorder units 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Providing the child with venous access; exploring parent-health care providers’ unfolding interaction 2015 FOREDRAG
Practical planning to maintain premature infants' safety during magnetic resonance imaging: A systematic review 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Discussion of “evidence-based health informatics: How do we know what we know?” 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Considerations for design of an e-Learning program augmenting advanced geriatric nurse practitioners' clinical skills training. 2014 FOREDRAG
Kommunikasjon om mat på nye måter – Oppskriftskort og APPETITT 2014 FOREDRAG
Design of assistive, welfare technologies for healthy eating and active aging. 2012 FOREDRAG
Uten mat og drikke i eldre år – kan velferdsteknologi hjelpe 2012 FOREDRAG
Smart Home technology; opportunities and community health 2012 TIDSSKRIFTPUBL
A new data deployment. 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Small Eaters and Assistive, Welfare Technologies for Independent Living 2014 FOREDRAG
Informatics support for Healthy Eating – implications for Quality of Life 2012 FOREDRAG
Systematisk kartlegging og helsehjelp ved sammensatte behov - eLæring i Avansert Geriatrisk Sykepleie - 2014 FOREDRAG
Vision for period as EFMI president 2014 FOREDRAG
The population approach: considerations for monitoring medical apps 2014 FOREDRAG
Apps to support active aging 2014 FOREDRAG
APPETITT - APPlikasjon om Ernæring – TIlTak for helse og Trivsel 2014 FOREDRAG
APPETITT – appen som forlenger livet? 2014 FOREDRAG
Blending in e-learning resources to augment clinical skills training for Advanced Nurse Practitioner. 2014 FOREDRAG
Framtidens pasientreise – med app i bagasjen. 2014 FOREDRAG
Kosthold og ernæring – kommunikasjon på nye måter. 2014 FOREDRAG
ACTIVE – prosjektet med tro på menneskets iboende muligheter. 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Teknologi for Aktiv Aldring 2014 FOREDRAG
eHealth literacy – a competence challenge for the nursing workforce. 2014 FOREDRAG
Considerations for design of an e-learning program augmenting advanced geriatric nurse practitioner's clinical skills training 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Evaluation of Ambient Assisted Living interventions – which tool to choose? 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Toward a typology of technology users: How older people experience technology's potential for active aging 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Sykepleie til pasienter med multiresistente bakterier : 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Smertefulle prosedyrer på motvillige barn 2014 FOREDRAG
The structure of parent-health care provider interaction during peripheral vein cannulation with resistive children 2014 FOREDRAG
Toward a typology of technology users: How older people experience technology's potential for active aging 2014 FOREDRAG
Nursing Informatics – decades of contributions to health informatics 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Adapting a learning tool for specialized nursing 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Exploring technologies to foster wellbeing and vitality among older people 2013 FOREDRAG
Anbefalt eHelsekompetanse ver 1.0 2010 RAPPORT
Quality of Life through Quality of Information 2012 BOK
eHealth in Europe - Status and Challenges 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Knowledge development in nursing: pragmatic randomized controlled trials as a methodological approach to support evidence based practice 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Consolidating work descriptions: Creating shared knowledge objects 2012 BOKRAPPORTDEL
Collaborative knowledge creation: Practices, tools, concepts 2012 BOK
RareICT: A web-based resource to augment self-care and independence with a rare medical condition 2012 TIDSSKRIFTPUBL
User Centred Networked Health Care - CD proceedings of MIE 2011 2011 BOK
.. uten mat og drikke 2011 FOREDRAG
Job Satisfaction amongst Nursing Staff on Eating Disorder Units 2011 FOREDRAG
Healthcare Information Standards for Active Aging: State of Play for Patient Summaries 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Info-critical 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Pasientdeltakelse og samhandling – nye muligheter i webbaserte omgivelser 2011 BOKRAPPORTDEL
Work-integrated technology-enhanced learning - flexible means to reduce medication errors in hospitals? 2011 FOREDRAG
Ucer-Centered Networked Health Care. CD MIE2011 2011 INFORMASJONSMATR
User Centred Networked Health Care 2011 BOK
User Centred Networked Health Care - Proceedings of MIE 2011 2011 BOK
Computer-based 3D simulation: a study of communication practices in a trauma team performing patient examination and diagnostic work 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Implementing communication systems in the community health services : the health workers experience 2006 BOKRAPPORTDEL
Implementing communication systems in the community health services : the health care workers experiences 2006 FOREDRAG
Informatics Competencies - necessary conditions for sustainable eHealth 2010 BOKRAPPORTDEL
Sharing Sensitive Health Matters Online - Design Challenges for Participation and Polyvocality 2010 BOKRAPPORTDEL
Therapeutic Strategies. A Challenge for User Involvement in Design 2010 RAPPORT
Unmet information and communication needs in the intermediate recovery from coronary artery bypass surgery 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Multiple Activity—Multiple Mediation: Conceptualizing and Furthering the Use of Wikis 2010 BOKRAPPORTDEL
A nursing perspective to design and implementation of electronic patient record systems 2003 TIDSSKRIFTPUBL
Omtale av «IT i offentlig sektor: ny hverdag med ny teknologi», Pål Sørgaard, Ivar Solheim, Anders Kluge og Riitta Hellmann, Universitetsforlaget, Oslo, 1996 1997 TIDSSKRIFTPUBL
Omtale av «Fra økonomisk styring til klinisk praksis .... Om økonomisk styring i helsesektoren» av Inger Johanne Pettersen og Trond Bjørnerak, 172 sider inkl. vedlegg, Cappelen Akademisk Forlag, 1997 1997 TIDSSKRIFTPUBL
Informasjonsteknologi i sykepleietjenesten 2000 TIDSSKRIFTPUBL
Review “Implementing an electonic medical record system: successes, failures, lessons”. Tim Scott, Thomas G. Rundall, Thomas m. Vogt and John Hsu. Oxford, Seattle; Radcliffe Publishing, 2007 2007 TIDSSKRIFTPUBL
Review “Integrating healthcare with information and communication technology”. Wendy Currie and David Finnegan; Abingdon: Radcliffe Publishing Ltd, 2009 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Den problematiske sjukepleiedokumentasjonen ? 2003 TIDSSKRIFTPUBL
Pasient og pårørande InformasjonsTenester (PIT) 2003 TIDSSKRIFTPUBL
REPARERE; kompletterande informasjons- og mmunikasjonsressursar til hjerteopererte og deira familie 2006 TIDSSKRIFTPUBL
Introducing a Module for Laboratory Test Order Entry and Reporting of Results at a Hospital Ward: An Evaluation Study Using a Multimethod Approach 1997 TIDSSKRIFTPUBL
Utfordringar og endringar ved innføring av IT i sjukepleietjenesta 1998 TIDSSKRIFTPUBL
Introducing an electronic health care record system: an evaluation of nurses' use of selected modules 1998 TIDSSKRIFTPUBL
Klassifikasjonssystemer i sykepleie 1999 TIDSSKRIFTPUBL
Representing Nursing Judgements in the Electronic Health Record 1999 TIDSSKRIFTPUBL
Graduate Education in Nursing Leadership Through Distance Technologies: The Canada-Norway Nursing Connection 2000 TIDSSKRIFTPUBL
IKT og internasjonalt samarbeid: erfaringer med bruk av Internett konferansesystem som del av studiet i sykepleievitenskap 2000 TIDSSKRIFTPUBL
A nursing perspective to design and implementation of Electronic Patient Record (EPR) systems 2003 TIDSSKRIFTPUBL
Nursing Documentation - beyond the question of structure 1998 TIDSSKRIFTPUBL
Health@Home: the work of Health Information Management in the Household (HIMH) - implications for Consumer Health Informatics (CHI) innovations 2005 TIDSSKRIFTPUBL
REPARERE; web-based resource to support patients and families in CABG recovery 2006 TIDSSKRIFTPUBL
Cross-cultural Factors necessary to enable Design of flexible Consumer Health Informatics Systems (CHIS) 2007 TIDSSKRIFTPUBL
Constructing standards - A study of nurses negotiating with multiple modes of knowledge 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Web-based learning resources - New opportunities for competency development 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Web-based resources for peer support- opportunities and challenges 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Teleconsultation - collaborative work and opportunities for learning across organizational boundaries 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Canada-Norway Nursing Connection: International computer conference in graduate nursing education 1998 RAPPORT
Synthetic report of research and development of professional knowledge practices. KP-Lab deliverable 10.1 2006 RAPPORT
Synthetic report of knowledge practices in piloting professional organizations. KP-Lab report, D10.2 2007 RAPPORT
Recommendations for Design Principles of Trialogical Technology, KP-Lab report D3.1, 2006 RAPPORT
Synthetic report of knowledge management approaches in workplaces using insights from case studies and literature review 2008 RAPPORT
DIV4.6 Report on Empirical Research 2010 RAPPORT
KP-Lab report 27490. Report on case study: Interdisciplinary Knowledge Practices in Nanotechnology 2008 RAPPORT
D3.3: A report on educational technologies and emerging web technologies in relation to trialogical approach to learning 2008 RAPPORT
D3.2: A comprehensive research strategy 2008 RAPPORT
A comprehensive research strategy (D 3.2; revised version for year 4) 2009 RAPPORT
RESEARCH REPORT YEARS 1-3, CLUSTER B: PRACTICE TRANSFORMATION (D 8.4) 2009 RAPPORT
Report on outcomes of empirical studies (D10.4) 2009 RAPPORT
A report on educational technologies and emerging web technologies in relation to trialogical approach to learning (D3.3) 2009 RAPPORT
Nursing Leadership when and Electronic Patient Record System is introduced in Norwegian Hospitals 2002 RAPPORT
Å leve med. Wiki for helsepersonell, pårørende og pasienter med skjeldne diagnoser 2009 PRODUKT
Brukere er de beste innovatørene 2008 MEDIEBIDRAG
Henter helse-Europa til Oslo 2009 MEDIEBIDRAG
Europeisk helse konferanse til Norge 2009 MEDIEBIDRAG
Meaningful Use of Health IT in Nursing 2010 FOREDRAG
eHelsekompetanse – nødvendig forutsetning for elektronisk samhandling 2010 FOREDRAG
Social Media – New Tools for Personal Health and Wellbeing 2010 FOREDRAG
Documentation of Care. Transition form Paper to Digital Documentation in Clinical Workflow 2010 FOREDRAG
Samhandling og pasientdeltakelse – erfaringer fra RareICT pilot 2010 FOREDRAG
Informatics Competencies - necessary conditions for sustainable eHealth 2010 FOREDRAG
Customizing learning software for health care Analyzing intra-institutional project work in design for learning 2010 FOREDRAG
Sharing Sensitive Health Matters Online – Design Challenges for Participation and Polyvocality 2010 FOREDRAG
eHealth - research opportunities 2009 FOREDRAG
IKT baserte kommunikasjons- og læingsressursar for pasient og pårørande – viktige bidrag til sjølvhjelp og egenomsorg - 2009 FOREDRAG
Florence, NORA, REPARERE - deltakelse, innføring, design 2009 FOREDRAG
Samhandlingsarenaer og kollektiv kunnskapsbygging for pasienter, familie og helsepersonell 2009 FOREDRAG
Informatics Competencies for Digital Immigrants 2009 FOREDRAG
KP-Lab pedagogical research - overview and challenges for integration 2008 FOREDRAG
Design and piloting of a web-based learning environment 2008 FOREDRAG
Design and piloting of a web-based learning site for scop watch 2008 FOREDRAG
School leadership in changing institutional practices. Creating shared spaced for collective assessment of classroom 2008 FOREDRAG
Interdisciplinary Knowledge Practice in Nanotechnology 2008 FOREDRAG
Standardiserte prosedyrebeskrivelser - et virkemiddel for kunnskapsbasert praksis 2008 FOREDRAG
Knowledge Practice - Making Nanoreactors 2008 FOREDRAG
eHelse - utfordringar, forskningsmulighetar og bidrag 2008 FOREDRAG
The Many faces of Standardization in Quality Management 2008 FOREDRAG
Standardized work descriptions – contribution to evidence-based practice? 2008 FOREDRAG
Transforming Knowledge Practice in Cardiology 2008 FOREDRAG
Teleconsultation; collaborative work and opportunities for learning across organizational boundaries 2008 FOREDRAG
Ullern School Development. Mediating tools in teachers' professional development and institutional change 2008 FOREDRAG
Standardized work descriptions 2008 FOREDRAG
From Knowledge Management to Technology-Enhanced Workplace Learning: Issues and Examples 2008 FOREDRAG
Teleconsultation- collaborative work and opportunities for learning across organizational boundaries 2008 FOREDRAG
Design-based research in the workplace: Tools for creating and analyzing sustainable intervention 2007 FOREDRAG
School leadership and institutional change. Creating shared spaces for design of collective practices and knowledge advancement 2008 FOREDRAG
Work Descriptions – negotiations for consolidation of knowledge repositories 2007 FOREDRAG
Standardized work descriptions – transformation tools in nursing work? 2007 FOREDRAG
Smart Patients 2007 FOREDRAG
Quality Improvement, Nursing Leadership, Learning at work 2007 FOREDRAG
Operative Leadership 2007 FOREDRAG
“Design for Knowledge Practices, Transforming knowledge practices in professional networks – examples form education and workplaces” 2007 FOREDRAG
“Pasientinformasjon. IKT-baserte læringsressurasr til pasientar og pårørande. Eksempla REPARERE og ChronICT” 2007 FOREDRAG
“Exploring knowledge practices in professional networks: Case studies” 2007 FOREDRAG
“Trialogical Glossary (TG)” 2007 FOREDRAG
“Standardized, Clinical Nursing Procedures Quality Improvement - Evidence Based Practice - Changing practice?” 2007 FOREDRAG
“ChronICT. Presentasjon av prototype” 2007 FOREDRAG
Standardiserte prosedyrebeskrivelser – et virkemiddel for kunnskapsbasert praksis. PPS-prosjektet 2007 FOREDRAG
Transforming Objects of technology-intensive knowledge practices 2007 FOREDRAG
Exploring Negotiations of Best Practice 2007 FOREDRAG
Knowledge Practices in Professional Networks 2007 FOREDRAG
Part of the symposium: Learning across sites; new tools, infrastructures and practices. Title of paper: Multiplicity and intersecting trajectories of participation; temporality and learning 2007 FOREDRAG
Ledelse og Elektronisk PasientJournal – behov og betydning av systematisk gjennomgang av sykepleiernes dokumentasjon av helsehjelp 2006 FOREDRAG
Leadership and Nursing Informatics 2006 FOREDRAG
Information Technology and Nursing; emancipation versus control? 2006 FOREDRAG
Electronic Patient Record in Community Health Services – paradoxes and adjustments in clinical work 2006 FOREDRAG
Photographic data - an untapped resource to explore complex phenomena such as health information management in the household (HIMH) 2006 FOREDRAG
REPARERE; web-based resource to support patients and families in CABG recovery 2006 FOREDRAG
Informatics-based Learning Resources for Patients and their Relatives in Recovery 2006 FOREDRAG
Nurse Leaders Influencing Design and Implementation Strategies of Information Technology? 2005 FOREDRAG
Sykepleieledelse ved utvikling og innføring av IKT i klinisk praksis 2005 FOREDRAG
Nurse Leaders Influencing Information Technology Strategies 2005 FOREDRAG
Informatics support for Personal Health Management 2005 FOREDRAG
Learning and construction in trajectories of recovery – new opportunities for multiple actors 2005 FOREDRAG
REPARERE - IKT-basert læringsressurs for pasientar og pårørande i symptom håndtering, mestring og egneomsorg 2005 FOREDRAG
Information Sharing in Interdisciplinary Mobile Health Teams 2004 FOREDRAG
Participatory design and infrastructures for coordination and communication in interdisciplinary mobile health teams 2004 FOREDRAG
Cross-cultural Factors necessary to enable Design of flexible Consumer Health Informatics Systems 2004 FOREDRAG
Pasient og pårørande InformasjonsTenester (PIT) � når er det arena for samhandling 2004 FOREDRAG
Tailored e-health resource� an aid for personal recovery management 2004 FOREDRAG
First experience from Integration of Standardized Text in Nursing Documentation 2004 FOREDRAG
Videreutvikling av elektronisk sykepleiedokumentasjon 2004 FOREDRAG
Information Sharing in Interdisciplinary Mobile Health Teams 2004 FOREDRAG
Consideration leading to Design of Learning Resources for Patients and Relatives during Recovery (REPARERE) 2004 FOREDRAG
Designing learning resources for patients and relatives during recovery 2004 FOREDRAG
Introducing IT-tools to healthcare professionals - Norwegian experience from introduction of moduls of an electronic patient record system 1998 FOREDRAG
Hospital Organization & Nursing Practice in the context of EPR 2003 FOREDRAG
Qualitative Approaches for Nursing Informatics Research 2003 FOREDRAG
Explore introduction of an EPR - nursing leadership challenges 2003 FOREDRAG
Nursing Leadership and Informatics � how to develop and harness the bridges? 2003 FOREDRAG
Nursing Leadership and the Electronic Patient Record (EPR) � the odd couple ? 2003 FOREDRAG
Audit and Quality Improvement of Nursing Documentation as the Documentation is integrated in the Electronic Patient Record (EPR) 2003 FOREDRAG
A Hospital-wide approach to Integration of Nursing Documentation in the Electronic Patient Record (EPR) 2003 FOREDRAG
Nursing Leadership - a facilitator for EPR implementation? 2003 FOREDRAG
Pasient og Pårørande InformasjonsTenester 2003 FOREDRAG
Nursing Leadership in introduction EPR systems 2001 FOREDRAG
Leadership perspectives and ICT 2002 FOREDRAG
Nursing Informatics Management (NIM) 2002 FOREDRAG
Interpretive Analysis 2002 FOREDRAG
Sykepleiedokumentasjone, hvorfor, hva og hvordag 2002 FOREDRAG
Improving Nursing Documentation - Issues of Structure and Content 2000 FOREDRAG
Nursing Leadership when Introducing an Electronic Patient Record 2000 FOREDRAG
Informasjonsteknologi i sykepleie 1999 FOREDRAG
Issues for Nurse Executives when introducing the Electronic Health Record (EHR 1999 FOREDRAG
Ledelse og sykepleiedokumentasjon 1999 FOREDRAG
Hva menes med informasjonsteknologi i sykepleie 1999 FOREDRAG
Beyond Coding and Classification: Ontological Structures and Formal Models for Representation of Nursing Concepts 1998 FOREDRAG
Klassifikasjonssystemer i sykepleie - utfordringer framover 1998 FOREDRAG
Klassifikasjonssystemer i sykepleie - ny utfordring for norsk sykepleietjeneste? 1998 FOREDRAG
Introduction and evaluation of an electronic healt care record - a Norwegian experience 1998 FOREDRAG
Implementation and Evaluation of an Electronic Patient Record in Norway 1998 FOREDRAG
Klassifikasjonsystemer i sykepleie - ny utfordring for norsk sykepleietjeneste? 1998 FOREDRAG
Canada-Norway colloborative education in nursing leadership 1998 FOREDRAG
An international on-line partnership in graduate nursing education between Canada and Norway 1998 FOREDRAG
Dokumentasjon av sykepleie - endringsprosesser og ledersansvar ved innføring av elektroniske verktøy 1997 FOREDRAG
Electronic Patient Records from a SYNAPSES Point of View 1996 FOREDRAG
Dokumentasjon av sykepleie - utfordringer ved innføring av informasjonsteknologi i sykepleietjenesten 1996 FOREDRAG
Electronic Patient Records from a SYNAPSES Point of View 1996 FOREDRAG
RareICT - digital resources for collaborative knowledge construction supporting self-care 2009 FOREDRAG
Interactive eLearning – a safe place to practice 2009 FOREDRAG
Dokumentasjon av sykepleie og bruk av kunnskapsbaserte prosedyrer 2008 FOREDRAG
Standardized Work Descriptions – negotiations as trading zone activity 2007 FOREDRAG
Knowledge Practices Laboratory 2007 FOREDRAG
ChronICT – learning resources for patient, relatives and health providers dealing with chronic condition 2007 FOREDRAG
Evolving Knowledge Management Infrastructure 2008 FOREDRAG
Net-based Learning - a learning artefact's pedagogical function - 2008 FOREDRAG
Customer-initiated Product Development: A case study of Adaptation and Co-Configuration 2008 FOREDRAG
Standardized Work Descriptions – Facilitator for Best Practice 2008 FOREDRAG
Universell tilgang til nye kommunikasjonsarenaer for pasienter og pårørende (forprosjekt) 2006 FOREDRAG
What do consumers do with health information at home? 2004 FOREDRAG
Erfaringer fra integrering av standardisert tekst i sykepleiedokumentasjonen 2004 FOREDRAG
Nursing Management issues to facilitate implementation of an Electronic Patient Record System 1999 FOREDRAG
MIE2011 User Centered in a Networked Clinical Reality 2009 FOREDRAG
Systematisk kartlegging av sykepleiedokumentasjon i EPJ 2004 FOREDRAG
Erfaringer fra integrering av standardisert tekst i sykepleiedokumentasjonen 2004 FOREDRAG
Participatory Design 2003 FOREDRAG
EPJ � fagutvikling og leiarperspektiv 2003 FOREDRAG
Sjukepleiedokumentasjon � faglege krav 2003 FOREDRAG
Innføring av EPJ i sjukehus - sjukepleieleleiarperspektiv 2003 FOREDRAG
Sjukepleiedokumentasjon 2003 FOREDRAG
Sykepleiedokumentasjon, hvorfor, hva og hvordan 2001 FOREDRAG
Leiarstrategiar ved innføring av elektroniske pasientjournalar i sjukehus 2001 FOREDRAG
Sykepleiedokumentasjon 2001 FOREDRAG
Sykepleiedokumentasjon 2002 FOREDRAG
Leiarutfordringar ved innføring av Elektronisk PasientJournal (EPJ) 2002 FOREDRAG
EPR in Nursing and Patient Centered Quality of Care; Implications for research and practice from nursing leadership and construtivist perspectives 2002 FOREDRAG
Nursing leadership and Technology assessment 2002 FOREDRAG
Issues for Nursing Leadership When Introducing an Electronic Patient Record System 2002 FOREDRAG
Innføring og bruk av informasjonsteknologi i sykepleietjenesten - fra sykepleieledernes perspektiv 1998 BOKRAPPORTDEL
Participatory Design and Infrastructures for Coordination and Communication in Interdisiplinary Mobile Health Teams 2004 BOKRAPPORTDEL
REPARERE – e-learning resource for patients and relatives during recovery 2005 BOKRAPPORTDEL
Electronic Patient Record in Community Health Services-Paradoxes and Adjustments in Clinical work 2006 BOKRAPPORTDEL
Informatics-based Learning Resources for Patients and their Relatives in Recovery 2006 BOKRAPPORTDEL
Photographic data - an untapped resource to explore complex phenomena such as health information management in the household (HIMH) 2006 BOKRAPPORTDEL
Electronic Patient Record in Community Health Services – paradoxes and adjustments in clinical work 2006 BOKRAPPORTDEL
Information Technology and Nursing; emancipation versus control? 2006 BOKRAPPORTDEL
Transition to Integrated Electronic Health Record (EHR) – Impact on Nursing Documentation in Norway 2006 BOKRAPPORTDEL
Leadership and Nursing Informatics 2006 BOKRAPPORTDEL
Personal Health Information Management 2007 BOKRAPPORTDEL
Personal Health Information Management Systems & Education: Preparing Nurses to practice in a Wired World 2009 BOKRAPPORTDEL
Personal Health Information Management around the World – National Examples, Norway 2009 BOKRAPPORTDEL
Informatics Competencies - necessary conditions for sustainable eHealth 2010 BOKRAPPORTDEL
Kollektiv kunnskapsbygging og digitalt likemannsarbeid: Wiki for pasientar med sjeldan diagnose 2010 BOKRAPPORTDEL
Intersecting trajectories of Participation: temporality and learning 2011 BOKRAPPORTDEL
Informasjonsteknologi i sykepleietjenesten, utfordringer og muligheter 1999 BOK
Dokumentasjon og Informasjonshåndtering. Faglige og juridiske utfordringer og krav til journalføring for sykepleiere 2002 BOK
Sykepleieres journalføring, Dokumentasjon og Informasjonshåndtering 2008 BOK

s prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2019 06 Triage i fastlegeordningen Eli Kristiansen, Torbjørn Torsvik, Karianne Lind
2019 05 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
2019 04 Evaluering av «Snakketøyet» Unn Manskow
2019 02 Sosial digital kontakt – et år etter Asbjørn Johansen Fagerlund, Inger Marie Holm
2019 01 EPJ-bruk hos klinikere: erfaringer fra nasjonal spørreundersøkelse Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Anne Torill Nordsletta
2019 03 Responstjenester for trygghetsskapende teknologier Eli Kristiansen, Gunn-Hilde Rotvold, Inger Marie Holm
2017 09 Blockchain and Digital Health Taridzo Chomutare, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta
2017 04 Drivere og trender i e-helsefeltet Gunn-Hilde Rotvold, Kristian Malm-Nicolaisen, Inger Marie Holm
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn-Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Anne Granstrøm Ekeland, Eli Kristiansen, Trine Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe
2018 07 Workshop on privacy-preserving statistical computation with Statistics Norway Alexandra Makhlysheva, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Anne Torill Nordsletta, Johan Gustav Bellika
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Håvard Blixgård, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2018 02 Sosial digital kontakt Asbjørn Johansen Fagerlund, Inger Marie Holm
2018 06 Multidose i e-resept: Sluttrapport Trine Bergmo, Elin Johnsen, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Nils Kolstrup
2017 01 Multidose i e-resept: En sammenligning av avvik i legemiddellister (LIB) Anette Vik Jøsendal
2016 08 Multidose i e-resept: Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner Trine Bergmo, Elin Johnsen, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Nils Kolstrup
2018 01 Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Gunn-Hilde Rotvold, Undine Knarvik, Marianne Trondsen
2017 11 Internasjonale eksempler på bruk av helseanalyse Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis
2017 12 Kunnskapsoppsummering - Velferdsteknologi Undine Knarvik, Gunn-Hilde Rotvold, Siri Bjørvig, Per Atle Bakkevoll
2017 13 Bruk av videokonferanse og nettbasert terapi – MasterMind Norge Jane K. Kjøterøe (main author), Vemund Nordnes Myrbakk, Charlotte B. Goll, Erlend Bønes, Geir Øyvind Stensland, Inger Marie Holm
2017 08 Ontology-based terminologies for healthcare Luis Marco Ruiz, Kristian Malm-Nicolaisen, Rune Pedersen, Alexandra Makhlysheva, Per Atle Bakkevoll
2017 07 Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen
2017 10 Requirements to the data reuse application programming interface for electronic health record systems Johan Gustav Bellika, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Andrius Budrionis, Luis Marco Ruiz, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Meskerem Asfaw
2017 06 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
2016 07 Kunnskapsoppsummering: Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre Elia Gabarron, Hanne Hoaas, Elin Johnsen
2017 03 IKT-støtte for kodeverk og terminologi Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen, Kristian Malm-Nicolaisen, Johan Gustav Bellika, Terje Solvoll
2017 05 Sosial, digital kontakt: Opplæring av eldre – erfaringer fra 2016 Elin Johnsen
2017 02 Effekter av digitale innbyggertjenester Paolo Zanaboni, Thomas Roger Schopf, Trine Bergmo, Monika Johansen, Nils Kolstrup, Elin Johnsen
2016 10 Konsept for nasjonal e-helsemonitor Gunn-Hilde Rotvold, Line Helen Linstad, Rune Pedersen, Paolo Zanaboni, Hege Andreassen, Inger Marie Holm
2016 06 Innføring av kjernejournal i de fire helseregionene Line Lundvoll Warth
2016 05 Internasjonale referansecase for bruk av helsedata Per Atle Bakkevoll, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Line Helen Linstad
2016 09 Forskningsprotokoll –VerDig Gro Berntsen, Gunn-Hilde Rotvold, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, Strisland F, Reitan J, Røhne M, Fensli R, Normann T.
2016 04 Multidose i e-resept: Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene Trine Bergmo, Monika Johansen, Elin Johnsen, Nils Kolstrup, Anette Vik Jøsendal
2016 03 Nettbaserte helsetjenester for alle Halgeir Holthe
2016 02 Kunnskapsoppsummering - Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Marianne Trondsen
2016 01 Oversikt over tallmateriale og kartlegginger på e-helse i Norge - delrapport i utredning av nasjonal e-helse monitor Trine Bergmo, Rune Pedersen, Hege Andreassen, Inger Marie Holm

s faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2019 03 Videokonferanse i sykehus: fire trender Anne Granstrøm Ekeland
2019 01 VIDEOCARE: Akuttpsykiatrisk hjelp via videokonferanse Marianne Trondsen
2019 02 Sosial digital kontakt – et år etter Asbjørn Johansen Fagerlund
2018 10 Innføring og bruk av kjernejournal Kari Dyb Line Lundvoll Warth
2018 09 Kunstig intelligens og maskinlæring i helsesektoren Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll Anne Torill Nordsletta Line Helen Linstad
2018 08 Fra papir til elektronisk ordinering av multidose Trine Bergmo Elin Johnsen
2018 07 Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 06 E-konsultasjon—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 05 Forny resept—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 04 Elektronisk timebestilling—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 03 Bruk av e-konsultasjon mellom pasient og fastlege Paolo Zanaboni Alexandra Makhlysheva
2018 02 Digital dialog—pasientenes erfaringer, resultater av spørreundersøkelse Paolo Zanaboni Asbjørn Johansen Fagerlund
2018 01 Digital dialog—fastlegekontorenes erfaringer, resultater av spørreundersøkelse Paolo Zanaboni Alexandra Makhlysheva
2017 03 CallMeSmart for klinisk kommunikasjon Terje Solvoll
2017 02 Sterk økning i risiko for eksponering av helsedata i USA Johan Gustav Bellika Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll
2017 01 Telerehabilitering Hanne Hoaas Paolo Zanaboni
2016 13 Hudkreftdiagnose gjennom bilder Thomas Roger Schopf
2016 12 Vil pasienter bruke e-helseverktøy når de er syke? Johan Gustav Bellika
2016 11 Seriøse spill i helsevesenet Eirik Årsand
2016 10 Deling av pasientgenererte data fra m-helseverktøy Meghan Bradway Eirik Årsand
2016 09 M-helse og diabetesbehandling Eirik Årsand
2016 08 M-helse og pasienters egenmestring av kronisk sykdom Eirik Årsand
2016 07 Kan sosiale medier styrke «gjør det selv»- bevegelsen og pasienters egenmestring? Eirik Årsand
2016 06 Et verdibasert, digitalt støttet, personsentrert omsorgssystem - Nasjonale og internasjonale trender Gro Berntsen
2016 05 Universell utforming og tilgjengelighet
2016 04 Bærbar teknologi og sensorer Eirik Årsand
2016 03 Tall og fakta om helseapper Eirik Årsand
2016 02 Digitale tjenester for min psykiske helse Deede Gammon
2016 01 Muligheter og utfordringer ved bruk av videokonsultasjoner i primærhelsetjenesten Monika Johansen