Anne Moen

Bio

Anne Moen

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 909 71 904

Stilling: Professor

Avdeling: Digitale helsetjenester


CRIStin-profil

Annes publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Harnessing Digital Opportunities in PhD training 2019 FOREDRAG
Gravitate – Health, Public partners introduction, 2019 FOREDRAG
CAPABLE: empower citizens to active use of their health information 2019 FOREDRAG
Citizens and Health Data – Interoperability – Digital health literacy. New Horizons in Digital Health – international perspectives 2019 FOREDRAG
The Patients’ Voice: Standards at work for Patient Reported Outcomes, - focus on Citizens and Health Data, 2019 FOREDRAG
FHIR for FAIR: Advancing interoperability for health data – CAPABLE as case 2019 FOREDRAG
Hvorfor og hvordan styrke innbyggeren til gode helsevalg i hverdagen? 2019 FOREDRAG
Citizens and Health Data - health literacy aspects 2019 FOREDRAG
Changing roles, new professions and workforce skills needs 2019 FOREDRAG
CAPABLE – Empowering Citizens to active use of their Health Information 2019 FOREDRAG
CAPABLE – Empowering Citizens to active use of their Health Information, use of FHIR protocols 2019 FOREDRAG
CAPABLE and the International Patient Summary - Trillium II prize 2019 FOREDRAG
Eldre og risiko for underernæring 2019 FOREDRAG
APPetitus - verktøy i ernæringsarbeidet 2019 FOREDRAG
CAPABLE – Empowering Citizens to active use of their Health Information – bidrag til pasientløsninger, Fürst Laboratorier? 2019 FOREDRAG
Digital Nutritional Support - APPetitus experience 2019 FOREDRAG
Forskningsprotokoll - kvaliteter i kvalitative forskningsdesign 2019 FOREDRAG
Promises of future health care - eHealth and PEOPLE 2019 FOREDRAG
CAPABLE – Empowering Citizens to active use of their Health Information - samarbeid med Microsoft Norge? 2019 FOREDRAG
Cultivating a Digitally Capable Health Workforce 2019 FOREDRAG
Brukermedvirkning – hva betyr det i et digitalt nettverksperspektiv 2019 FOREDRAG
Å utvikle et nytt produkt - fra forskning til tilgjengelig verktøy 2019 FOREDRAG
CAPABLE – Empowering Citizens to active use of their Health Information 2019 FOREDRAG
“Ernæring og appen APPetitus”, 2019 FOREDRAG
CAPABLE: empower citizens to active use of their health information. Tema: Det nære e-sundhedsvæsen 2019 FOREDRAG
The Patients’ Voice: Standards at work for Patient Reported Outcomes 2019 FOREDRAG
FHIR for FAIR: Advancing interoperability for health data. 2019 FOREDRAG
Women in Health Informatics: perspectives, leadership and mentoring for diversity. 2019 FOREDRAG
Citizens and Health Data – a call for Digital health literacy too 2019 FOREDRAG
Pasientens digitale helsevesen 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Preserved in translation 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Citizens and Health Data 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Diabetes Self-Management Education (DSME) – Effect on Knowledge, Self-Care Behavior, and Self-Efficacy Among Type 2 Diabetes Patients in Ethiopia: A Controlled Clinical Trial 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Using simulation to train interprofessional collaboration for healthcare students in primary care 2019 FOREDRAG
Eldre og ernæring 2019 BOKRAPPORTDEL
Design of the CAPABLE Prototype: Preliminary Results of Citizen Expectations 2019 TIDSSKRIFTPUBL
CAPABLE: Empowering Citizens to Active Use of their Health Information 2019 FOREDRAG
Design of the CAPABLE Prototype: Preliminary Results of Citizen Expectations 2019 FOREDRAG
Education in biomedical and health informatics: A European perspective 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Revitalizing physical assessment in undergraduate nursing education - what skills are important to learn, and how are these skills applied during clinical rotation? A Cohort Study 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Smart services: The move to customer orientation 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Clinical assessment and interdisciplinary collaboration in primary care. Use of a massive, open, online course (MOOC) to train students and health personnel 2018 FOREDRAG
Collaboration & Engagement - Citizens and Health Providers in new partnerships 2018 FOREDRAG
Citizens & Health Data - eHealth Stakeholder Group Vision 2018 FOREDRAG
CAPABLE - hvordan innbyggerne kan nyttiggjøre seg egne helseopplysninger til å fremme egen helse og mestre egen sykdom. 2018 FOREDRAG
Citizen and Health Data – untapped potentials for Telehealth 2018 FOREDRAG
Team Collaboration - eliciting and balancing stakeholders’ perspectives to design a tool – APPETITus. 2018 FOREDRAG
Innbyggere og e-helsekompetanse - potensialer for samarbeid og behov for verktøy 2018 FOREDRAG
Technology for THRIVE. Citizens and Health Data. 2018 FOREDRAG
Velferdsteknologi som verktøy for aktivitet og hverdagsmestring 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Using a tablet application about nutrition in home care - Experiences and perspectives of healthcare professionals 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Erfaringer med utvikling av en MOOC (massivt, åpent onlinekurs) for studenter og ansatte i primærhelsetjenesten 2018 FOREDRAG
KlinPrim – MOOC for systematisk klinisk vurdering og tverrfaglig samarbeid i primærhelsetjenesten 2018 FOREDRAG
MOOC (Massive Open Online Course) to improve clinical assessment skills and interdisciplinary collaboration in primary care 2018 FOREDRAG
Nurse-Led diabetes self-management education improves clinical parameters in Ethiopia 2018 TIDSSKRIFTPUBL
MOOC -Styrke veiledningskompetanse i primærhelsetjenesten- 2018 FOREDRAG
Citizens and Health Data – Untapped Resource for Telehealth? 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Learning clinical assessment and interdisciplinary team collaboration in primary care. MOOC for healthcare practitioners and students 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Inspiring older people to eat healthily 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Preface building continents of knowledge in oceans of data: The future of Co-created ehealth 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Grunnleggende systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (G-SKUV) Hva lærer studentene og hva gjør de i praksis. 2017 FOREDRAG
"But Perhaps they could Reduce the Suffering?" Parents’ Ambivalence toward Participating in Forced Peripheral Vein Cannulation Performed on Their Preschool-Aged Children 2018 TIDSSKRIFTPUBL
E-resepter for alle ? 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Ny app skal hindre underernæring hos eldre 2017 MEDIEBIDRAG
Ny app skal forebygge underernæring hos eldre 2017 TIDSSKRIFTPUBL
International Initiatives to Support Healthy Aging 2017 FOREDRAG
Integrating Science of Data with Science of Care for Interpreting Patient Need: Opportunities and Challenges in the New Era of Cognitive Healthcare Solutions 2017 FOREDRAG
Exploring healthcare inefficiencies: the case of medical appointments. 2017 FOREDRAG
Patient-Centered Apps to Promote Engagement and Activation: Challenges and Opportunities 2017 FOREDRAG
In search of a digital health compass to navigate the health system 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Appreciating Diversity in Health Informatics 2017 TIDSSKRIFTPUBL
MOOC – rettet mot livslang læring i arbeidslivet og helsevesenet 2017 FOREDRAG
Utvikling av artikkel - skriveseminar 2017 FOREDRAG
MOOC – utvikling av nye e-læringsressurser 2017 FOREDRAG
CarerSupport–Usability and usefulness of an integrated ICT-platform supporting informal caregivers of people with dementia. P01.41 2017 TIDSSKRIFTPUBL
MOOC – Ny e-læringsressurs til studenter og ansatte i primærhelsetjenesten 2017 FOREDRAG
CarerSupport–Usability and usefulness of an integrated ICT-platform supporting informal caregivers of people with dementia 2017 FOREDRAG
Systematisk klinisk undersøkelse av eldre. MOOC for ansatte og studenter i primærhelsetjenesten 2016 FOREDRAG
Research strategies for biomedical and health informatics: Some thought-provoking and critical proposals to encourage scientific debate on the nature of good research in medical informatics 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Hverdagen etter nyre-pankreas-transplantasjon : en vellykket nyre-pankreas-transplantasjon gir en tryggere og bedre hverdag - den fører også med seg nye usikkerhetsmomenter som det er viktig å informere om 2017 TIDSSKRIFTPUBL
"Do you see what I mean?" staff collaboration in eating disorder units during mealtimes 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Exploring the Use of Technology for Active Aging and Thriving 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Exploring perspectives on restraint during medical procedures in paediatric care: a qualitative interview study with nurses and physicians 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Enduring Challenges in Biomedical and Health Informatics: SCAMC at 40. - Active Citizens 2016 FOREDRAG
EFMI at 40: Anticipating the Future – Appreciating the Past 2016 FOREDRAG
Digital health literacy – tools for navigation. 2016 FOREDRAG
It is a man’s, man’s, man’s world 2016 MEDIEBIDRAG
Nursing Leadership and Informatics Competencies: Shaping Transformation of Professional Practice 2017 BOKRAPPORTDEL
CarerSupport - Internettbasert plattform for pårørende til personer med demens. 2016 FOREDRAG
Designvurderinger i APPETITT - app for eldre om ernæring. 2016 FOREDRAG
APPETITT - Nytte av nettbrettsapplikasjon om ernæring for eldre hjemmeboende 2016 FOREDRAG
CarerSupport -an innovative approach to informal carers’ training and collaboration. 2016 FOREDRAG
Participation in video recall session during individual interviews on restraint. 2016 FOREDRAG
My data, My decision, Our ePower 2016 FOREDRAG
eHealth Consumers at the age of hyper-personalization. 2016 FOREDRAG
To bend or not to bend? Rule adherence among staff at an eating disorder unit 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Extracting oneself from the citation-stacking bear trap 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Nursing and eHealth: Are we preparing our future nurses as automatons or informaticians? 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Introducing Technology for Thriving in Residential Long-Term Care 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Er tvang mot barn et nødvendig onde? 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Ernæringsstøtte til hjemmeboende eldre, – potensialer i nettbrettapplikasjonen APPETITT 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Fra vevstol til nettbrett. Helsepersonells vurderinger av teknologi som et hjelpemiddel i forebygging av funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Hvordan skrive gode søknader? Erfaringer og tips ved søknadsskriving 2015 FOREDRAG
Tiden er ute 2015 FOREDRAG
Utvikling og bruk av ernæringsapp på nettbrett; APPETITT (APPlikasjon om Ernæring – TIlTak for helse og Trivsel)”, 2015 FOREDRAG
Technology for THRIVE - Technology-mediated Health Resources for Inclusion and Vitality of the Elderly 2015 FOREDRAG
Future of Public health informatics - data to support public health in 2025? 2015 FOREDRAG
Technology for Thrive - active and well when aging 2015 FOREDRAG
The Future of Medical Informatics. 2015 MEDIEBIDRAG
Tar i bruk app for å hindre underernæring 2015 MEDIEBIDRAG
Bedre Helse et Tastetrykk Unna 2015 MEDIEBIDRAG
Utvikler app som skal sørge for at eldre spiser bedre 2015 MEDIEBIDRAG
Uten mat og drikke 2015 FOREDRAG
Information to the point of action – opportunities for medication management? 2015 FOREDRAG
Patient Summaries: An International Perspective 2015 FOREDRAG
Are We Doing the Right Research in Biomedical and Health Informatics and Are We Doing it Right? 2015 FOREDRAG
New Frontier of Health Informatics: Aged Care Informatics. 2015 FOREDRAG
Kliniske praksisstudier - verdsatt aktivitet av spesialisthelsetjenesten? 2015 FOREDRAG
Kunnskap om multiresistente bakterier gir sykepleiere trygghet 2015 FOREDRAG
Ernæringsstøtte til hjemmeboende eldre – potensialer i nettbrettapplikasjonen APPETITT 2015 FOREDRAG
Nettbrett for eldre – deltakelse og sosial kontakt på tvers av generasjoner 2015 FOREDRAG
Human aspects of eHealth Interoperability in the Transatlantic Setting 2015 FOREDRAG
Are we doing the right research in biomedical and informatics, and are we doing it right. Some thought-provoking and critical proposals to encourage scientific debate on the nature of good research in medical informatics. 2015 FOREDRAG
Parent–healthcare provider interaction during peripheral vein cannulation with resistive preschool children 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Interacting orientations and instrumentalities to adapt a learning tool for health professionals 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Resistive expressions in preschool children during peripheral vein cannulation in hospitals: a qualitative explorative observational study 2015 TIDSSKRIFTPUBL
" Time's up" - Staff's management of mealtimes on inpatient eating disorder units 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Providing the child with venous access; exploring parent-health care providers’ unfolding interaction 2015 FOREDRAG
Practical planning to maintain premature infants' safety during magnetic resonance imaging: A systematic review 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Discussion of “evidence-based health informatics: How do we know what we know?” 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Considerations for design of an e-Learning program augmenting advanced geriatric nurse practitioners' clinical skills training. 2014 FOREDRAG
Kommunikasjon om mat på nye måter – Oppskriftskort og APPETITT 2014 FOREDRAG
Design of assistive, welfare technologies for healthy eating and active aging. 2012 FOREDRAG
Uten mat og drikke i eldre år – kan velferdsteknologi hjelpe 2012 FOREDRAG
Smart Home technology; opportunities and community health 2012 TIDSSKRIFTPUBL
A new data deployment. 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Small Eaters and Assistive, Welfare Technologies for Independent Living 2014 FOREDRAG
Informatics support for Healthy Eating – implications for Quality of Life 2012 FOREDRAG
Systematisk kartlegging og helsehjelp ved sammensatte behov - eLæring i Avansert Geriatrisk Sykepleie - 2014 FOREDRAG
Vision for period as EFMI president 2014 FOREDRAG
The population approach: considerations for monitoring medical apps 2014 FOREDRAG
Apps to support active aging 2014 FOREDRAG
APPETITT - APPlikasjon om Ernæring – TIlTak for helse og Trivsel 2014 FOREDRAG
APPETITT – appen som forlenger livet? 2014 FOREDRAG
Blending in e-learning resources to augment clinical skills training for Advanced Nurse Practitioner. 2014 FOREDRAG
Framtidens pasientreise – med app i bagasjen. 2014 FOREDRAG
Kosthold og ernæring – kommunikasjon på nye måter. 2014 FOREDRAG
ACTIVE – prosjektet med tro på menneskets iboende muligheter. 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Teknologi for Aktiv Aldring 2014 FOREDRAG
eHealth literacy – a competence challenge for the nursing workforce. 2014 FOREDRAG
Considerations for design of an e-learning program augmenting advanced geriatric nurse practitioner's clinical skills training 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Evaluation of Ambient Assisted Living interventions – which tool to choose? 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Toward a typology of technology users: How older people experience technology's potential for active aging 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Sykepleie til pasienter med multiresistente bakterier : 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Smertefulle prosedyrer på motvillige barn 2014 FOREDRAG
The structure of parent-health care provider interaction during peripheral vein cannulation with resistive children 2014 FOREDRAG
Toward a typology of technology users: How older people experience technology's potential for active aging 2014 FOREDRAG
Nursing Informatics – decades of contributions to health informatics 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Adapting a learning tool for specialized nursing 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Exploring technologies to foster wellbeing and vitality among older people 2013 FOREDRAG
Anbefalt eHelsekompetanse ver 1.0 2010 RAPPORT
Quality of Life through Quality of Information 2012 BOK
eHealth in Europe - Status and Challenges 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Knowledge development in nursing: pragmatic randomized controlled trials as a methodological approach to support evidence based practice 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Consolidating work descriptions: Creating shared knowledge objects 2012 BOKRAPPORTDEL
Collaborative knowledge creation: Practices, tools, concepts 2012 BOK
RareICT: A web-based resource to augment self-care and independence with a rare medical condition 2012 TIDSSKRIFTPUBL
User Centred Networked Health Care - CD proceedings of MIE 2011 2011 BOK
.. uten mat og drikke 2011 FOREDRAG
Job Satisfaction amongst Nursing Staff on Eating Disorder Units 2011 FOREDRAG
Healthcare Information Standards for Active Aging: State of Play for Patient Summaries 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Info-critical 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Pasientdeltakelse og samhandling – nye muligheter i webbaserte omgivelser 2011 BOKRAPPORTDEL
Work-integrated technology-enhanced learning - flexible means to reduce medication errors in hospitals? 2011 FOREDRAG
Ucer-Centered Networked Health Care. CD MIE2011 2011 INFORMASJONSMATR
User Centred Networked Health Care 2011 BOK
User Centred Networked Health Care - Proceedings of MIE 2011 2011 BOK
Computer-based 3D simulation: a study of communication practices in a trauma team performing patient examination and diagnostic work 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Implementing communication systems in the community health services : the health workers experience 2006 BOKRAPPORTDEL
Implementing communication systems in the community health services : the health care workers experiences 2006 FOREDRAG
Informatics Competencies - necessary conditions for sustainable eHealth 2010 BOKRAPPORTDEL
Sharing Sensitive Health Matters Online - Design Challenges for Participation and Polyvocality 2010 BOKRAPPORTDEL
Therapeutic Strategies. A Challenge for User Involvement in Design 2010 RAPPORT
Unmet information and communication needs in the intermediate recovery from coronary artery bypass surgery 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Multiple Activity—Multiple Mediation: Conceptualizing and Furthering the Use of Wikis 2010 BOKRAPPORTDEL
A nursing perspective to design and implementation of electronic patient record systems 2003 TIDSSKRIFTPUBL
Omtale av «IT i offentlig sektor: ny hverdag med ny teknologi», Pål Sørgaard, Ivar Solheim, Anders Kluge og Riitta Hellmann, Universitetsforlaget, Oslo, 1996 1997 TIDSSKRIFTPUBL
Omtale av «Fra økonomisk styring til klinisk praksis .... Om økonomisk styring i helsesektoren» av Inger Johanne Pettersen og Trond Bjørnerak, 172 sider inkl. vedlegg, Cappelen Akademisk Forlag, 1997 1997 TIDSSKRIFTPUBL
Informasjonsteknologi i sykepleietjenesten 2000 TIDSSKRIFTPUBL
Review “Implementing an electonic medical record system: successes, failures, lessons”. Tim Scott, Thomas G. Rundall, Thomas m. Vogt and John Hsu. Oxford, Seattle; Radcliffe Publishing, 2007 2007 TIDSSKRIFTPUBL
Review “Integrating healthcare with information and communication technology”. Wendy Currie and David Finnegan; Abingdon: Radcliffe Publishing Ltd, 2009 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Den problematiske sjukepleiedokumentasjonen ? 2003 TIDSSKRIFTPUBL
Pasient og pårørande InformasjonsTenester (PIT) 2003 TIDSSKRIFTPUBL
REPARERE; kompletterande informasjons- og mmunikasjonsressursar til hjerteopererte og deira familie 2006 TIDSSKRIFTPUBL
Introducing a Module for Laboratory Test Order Entry and Reporting of Results at a Hospital Ward: An Evaluation Study Using a Multimethod Approach 1997 TIDSSKRIFTPUBL
Utfordringar og endringar ved innføring av IT i sjukepleietjenesta 1998 TIDSSKRIFTPUBL
Introducing an electronic health care record system: an evaluation of nurses' use of selected modules 1998 TIDSSKRIFTPUBL
Klassifikasjonssystemer i sykepleie 1999 TIDSSKRIFTPUBL
Representing Nursing Judgements in the Electronic Health Record 1999 TIDSSKRIFTPUBL
Graduate Education in Nursing Leadership Through Distance Technologies: The Canada-Norway Nursing Connection 2000 TIDSSKRIFTPUBL
IKT og internasjonalt samarbeid: erfaringer med bruk av Internett konferansesystem som del av studiet i sykepleievitenskap 2000 TIDSSKRIFTPUBL
A nursing perspective to design and implementation of Electronic Patient Record (EPR) systems 2003 TIDSSKRIFTPUBL
Nursing Documentation - beyond the question of structure 1998 TIDSSKRIFTPUBL
Health@Home: the work of Health Information Management in the Household (HIMH) - implications for Consumer Health Informatics (CHI) innovations 2005 TIDSSKRIFTPUBL
REPARERE; web-based resource to support patients and families in CABG recovery 2006 TIDSSKRIFTPUBL
Cross-cultural Factors necessary to enable Design of flexible Consumer Health Informatics Systems (CHIS) 2007 TIDSSKRIFTPUBL
Constructing standards - A study of nurses negotiating with multiple modes of knowledge 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Web-based learning resources - New opportunities for competency development 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Web-based resources for peer support- opportunities and challenges 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Teleconsultation - collaborative work and opportunities for learning across organizational boundaries 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Canada-Norway Nursing Connection: International computer conference in graduate nursing education 1998 RAPPORT
Synthetic report of research and development of professional knowledge practices. KP-Lab deliverable 10.1 2006 RAPPORT
Synthetic report of knowledge practices in piloting professional organizations. KP-Lab report, D10.2 2007 RAPPORT
Recommendations for Design Principles of Trialogical Technology, KP-Lab report D3.1, 2006 RAPPORT
Synthetic report of knowledge management approaches in workplaces using insights from case studies and literature review 2008 RAPPORT
DIV4.6 Report on Empirical Research 2010 RAPPORT
KP-Lab report 27490. Report on case study: Interdisciplinary Knowledge Practices in Nanotechnology 2008 RAPPORT
D3.3: A report on educational technologies and emerging web technologies in relation to trialogical approach to learning 2008 RAPPORT
D3.2: A comprehensive research strategy 2008 RAPPORT
A comprehensive research strategy (D 3.2; revised version for year 4) 2009 RAPPORT
RESEARCH REPORT YEARS 1-3, CLUSTER B: PRACTICE TRANSFORMATION (D 8.4) 2009 RAPPORT
Report on outcomes of empirical studies (D10.4) 2009 RAPPORT
A report on educational technologies and emerging web technologies in relation to trialogical approach to learning (D3.3) 2009 RAPPORT
Nursing Leadership when and Electronic Patient Record System is introduced in Norwegian Hospitals 2002 RAPPORT
Å leve med. Wiki for helsepersonell, pårørende og pasienter med skjeldne diagnoser 2009 PRODUKT
Brukere er de beste innovatørene 2008 MEDIEBIDRAG
Henter helse-Europa til Oslo 2009 MEDIEBIDRAG
Europeisk helse konferanse til Norge 2009 MEDIEBIDRAG
Meaningful Use of Health IT in Nursing 2010 FOREDRAG
eHelsekompetanse – nødvendig forutsetning for elektronisk samhandling 2010 FOREDRAG
Social Media – New Tools for Personal Health and Wellbeing 2010 FOREDRAG
Documentation of Care. Transition form Paper to Digital Documentation in Clinical Workflow 2010 FOREDRAG
Samhandling og pasientdeltakelse – erfaringer fra RareICT pilot 2010 FOREDRAG
Informatics Competencies - necessary conditions for sustainable eHealth 2010 FOREDRAG
Customizing learning software for health care Analyzing intra-institutional project work in design for learning 2010 FOREDRAG
Sharing Sensitive Health Matters Online – Design Challenges for Participation and Polyvocality 2010 FOREDRAG
eHealth - research opportunities 2009 FOREDRAG
IKT baserte kommunikasjons- og læingsressursar for pasient og pårørande – viktige bidrag til sjølvhjelp og egenomsorg - 2009 FOREDRAG
Florence, NORA, REPARERE - deltakelse, innføring, design 2009 FOREDRAG
Samhandlingsarenaer og kollektiv kunnskapsbygging for pasienter, familie og helsepersonell 2009 FOREDRAG
Informatics Competencies for Digital Immigrants 2009 FOREDRAG
KP-Lab pedagogical research - overview and challenges for integration 2008 FOREDRAG
Design and piloting of a web-based learning environment 2008 FOREDRAG
Design and piloting of a web-based learning site for scop watch 2008 FOREDRAG
School leadership in changing institutional practices. Creating shared spaced for collective assessment of classroom 2008 FOREDRAG
Interdisciplinary Knowledge Practice in Nanotechnology 2008 FOREDRAG
Standardiserte prosedyrebeskrivelser - et virkemiddel for kunnskapsbasert praksis 2008 FOREDRAG
Knowledge Practice - Making Nanoreactors 2008 FOREDRAG
eHelse - utfordringar, forskningsmulighetar og bidrag 2008 FOREDRAG
The Many faces of Standardization in Quality Management 2008 FOREDRAG
Standardized work descriptions – contribution to evidence-based practice? 2008 FOREDRAG
Transforming Knowledge Practice in Cardiology 2008 FOREDRAG
Teleconsultation; collaborative work and opportunities for learning across organizational boundaries 2008 FOREDRAG
Ullern School Development. Mediating tools in teachers' professional development and institutional change 2008 FOREDRAG
Standardized work descriptions 2008 FOREDRAG
From Knowledge Management to Technology-Enhanced Workplace Learning: Issues and Examples 2008 FOREDRAG
Teleconsultation- collaborative work and opportunities for learning across organizational boundaries 2008 FOREDRAG
Design-based research in the workplace: Tools for creating and analyzing sustainable intervention 2007 FOREDRAG
School leadership and institutional change. Creating shared spaces for design of collective practices and knowledge advancement 2008 FOREDRAG
Work Descriptions – negotiations for consolidation of knowledge repositories 2007 FOREDRAG
Standardized work descriptions – transformation tools in nursing work? 2007 FOREDRAG
Smart Patients 2007 FOREDRAG
Quality Improvement, Nursing Leadership, Learning at work 2007 FOREDRAG
Operative Leadership 2007 FOREDRAG
“Design for Knowledge Practices, Transforming knowledge practices in professional networks – examples form education and workplaces” 2007 FOREDRAG
“Pasientinformasjon. IKT-baserte læringsressurasr til pasientar og pårørande. Eksempla REPARERE og ChronICT” 2007 FOREDRAG
“Exploring knowledge practices in professional networks: Case studies” 2007 FOREDRAG
“Trialogical Glossary (TG)” 2007 FOREDRAG
“Standardized, Clinical Nursing Procedures Quality Improvement - Evidence Based Practice - Changing practice?” 2007 FOREDRAG
“ChronICT. Presentasjon av prototype” 2007 FOREDRAG
Standardiserte prosedyrebeskrivelser – et virkemiddel for kunnskapsbasert praksis. PPS-prosjektet 2007 FOREDRAG
Transforming Objects of technology-intensive knowledge practices 2007 FOREDRAG
Exploring Negotiations of Best Practice 2007 FOREDRAG
Knowledge Practices in Professional Networks 2007 FOREDRAG
Part of the symposium: Learning across sites; new tools, infrastructures and practices. Title of paper: Multiplicity and intersecting trajectories of participation; temporality and learning 2007 FOREDRAG
Ledelse og Elektronisk PasientJournal – behov og betydning av systematisk gjennomgang av sykepleiernes dokumentasjon av helsehjelp 2006 FOREDRAG
Leadership and Nursing Informatics 2006 FOREDRAG
Information Technology and Nursing; emancipation versus control? 2006 FOREDRAG
Electronic Patient Record in Community Health Services – paradoxes and adjustments in clinical work 2006 FOREDRAG
Photographic data - an untapped resource to explore complex phenomena such as health information management in the household (HIMH) 2006 FOREDRAG
REPARERE; web-based resource to support patients and families in CABG recovery 2006 FOREDRAG
Informatics-based Learning Resources for Patients and their Relatives in Recovery 2006 FOREDRAG
Nurse Leaders Influencing Design and Implementation Strategies of Information Technology? 2005 FOREDRAG
Sykepleieledelse ved utvikling og innføring av IKT i klinisk praksis 2005 FOREDRAG
Nurse Leaders Influencing Information Technology Strategies 2005 FOREDRAG
Informatics support for Personal Health Management 2005 FOREDRAG
Learning and construction in trajectories of recovery – new opportunities for multiple actors 2005 FOREDRAG
REPARERE - IKT-basert læringsressurs for pasientar og pårørande i symptom håndtering, mestring og egneomsorg 2005 FOREDRAG
Information Sharing in Interdisciplinary Mobile Health Teams 2004 FOREDRAG
Participatory design and infrastructures for coordination and communication in interdisciplinary mobile health teams 2004 FOREDRAG
Cross-cultural Factors necessary to enable Design of flexible Consumer Health Informatics Systems 2004 FOREDRAG
Pasient og pårørande InformasjonsTenester (PIT) � når er det arena for samhandling 2004 FOREDRAG
Tailored e-health resource� an aid for personal recovery management 2004 FOREDRAG
First experience from Integration of Standardized Text in Nursing Documentation 2004 FOREDRAG
Videreutvikling av elektronisk sykepleiedokumentasjon 2004 FOREDRAG
Information Sharing in Interdisciplinary Mobile Health Teams 2004 FOREDRAG
Consideration leading to Design of Learning Resources for Patients and Relatives during Recovery (REPARERE) 2004 FOREDRAG
Designing learning resources for patients and relatives during recovery 2004 FOREDRAG
Introducing IT-tools to healthcare professionals - Norwegian experience from introduction of moduls of an electronic patient record system 1998 FOREDRAG
Hospital Organization & Nursing Practice in the context of EPR 2003 FOREDRAG
Qualitative Approaches for Nursing Informatics Research 2003 FOREDRAG
Explore introduction of an EPR - nursing leadership challenges 2003 FOREDRAG
Nursing Leadership and Informatics � how to develop and harness the bridges? 2003 FOREDRAG
Nursing Leadership and the Electronic Patient Record (EPR) � the odd couple ? 2003 FOREDRAG
Audit and Quality Improvement of Nursing Documentation as the Documentation is integrated in the Electronic Patient Record (EPR) 2003 FOREDRAG
A Hospital-wide approach to Integration of Nursing Documentation in the Electronic Patient Record (EPR) 2003 FOREDRAG
Nursing Leadership - a facilitator for EPR implementation? 2003 FOREDRAG
Pasient og Pårørande InformasjonsTenester 2003 FOREDRAG
Nursing Leadership in introduction EPR systems 2001 FOREDRAG
Leadership perspectives and ICT 2002 FOREDRAG
Nursing Informatics Management (NIM) 2002 FOREDRAG
Interpretive Analysis 2002 FOREDRAG
Sykepleiedokumentasjone, hvorfor, hva og hvordag 2002 FOREDRAG
Improving Nursing Documentation - Issues of Structure and Content 2000 FOREDRAG
Nursing Leadership when Introducing an Electronic Patient Record 2000 FOREDRAG
Informasjonsteknologi i sykepleie 1999 FOREDRAG
Issues for Nurse Executives when introducing the Electronic Health Record (EHR 1999 FOREDRAG
Ledelse og sykepleiedokumentasjon 1999 FOREDRAG
Hva menes med informasjonsteknologi i sykepleie 1999 FOREDRAG
Beyond Coding and Classification: Ontological Structures and Formal Models for Representation of Nursing Concepts 1998 FOREDRAG
Klassifikasjonssystemer i sykepleie - utfordringer framover 1998 FOREDRAG
Klassifikasjonssystemer i sykepleie - ny utfordring for norsk sykepleietjeneste? 1998 FOREDRAG
Introduction and evaluation of an electronic healt care record - a Norwegian experience 1998 FOREDRAG
Implementation and Evaluation of an Electronic Patient Record in Norway 1998 FOREDRAG
Klassifikasjonsystemer i sykepleie - ny utfordring for norsk sykepleietjeneste? 1998 FOREDRAG
Canada-Norway colloborative education in nursing leadership 1998 FOREDRAG
An international on-line partnership in graduate nursing education between Canada and Norway 1998 FOREDRAG
Dokumentasjon av sykepleie - endringsprosesser og ledersansvar ved innføring av elektroniske verktøy 1997 FOREDRAG
Electronic Patient Records from a SYNAPSES Point of View 1996 FOREDRAG
Dokumentasjon av sykepleie - utfordringer ved innføring av informasjonsteknologi i sykepleietjenesten 1996 FOREDRAG
Electronic Patient Records from a SYNAPSES Point of View 1996 FOREDRAG
RareICT - digital resources for collaborative knowledge construction supporting self-care 2009 FOREDRAG
Interactive eLearning – a safe place to practice 2009 FOREDRAG
Dokumentasjon av sykepleie og bruk av kunnskapsbaserte prosedyrer 2008 FOREDRAG
Standardized Work Descriptions – negotiations as trading zone activity 2007 FOREDRAG
Knowledge Practices Laboratory 2007 FOREDRAG
ChronICT – learning resources for patient, relatives and health providers dealing with chronic condition 2007 FOREDRAG
Evolving Knowledge Management Infrastructure 2008 FOREDRAG
Net-based Learning - a learning artefact's pedagogical function - 2008 FOREDRAG
Customer-initiated Product Development: A case study of Adaptation and Co-Configuration 2008 FOREDRAG
Standardized Work Descriptions – Facilitator for Best Practice 2008 FOREDRAG
Universell tilgang til nye kommunikasjonsarenaer for pasienter og pårørende (forprosjekt) 2006 FOREDRAG
What do consumers do with health information at home? 2004 FOREDRAG
Erfaringer fra integrering av standardisert tekst i sykepleiedokumentasjonen 2004 FOREDRAG
Nursing Management issues to facilitate implementation of an Electronic Patient Record System 1999 FOREDRAG
MIE2011 User Centered in a Networked Clinical Reality 2009 FOREDRAG
Systematisk kartlegging av sykepleiedokumentasjon i EPJ 2004 FOREDRAG
Erfaringer fra integrering av standardisert tekst i sykepleiedokumentasjonen 2004 FOREDRAG
Participatory Design 2003 FOREDRAG
EPJ � fagutvikling og leiarperspektiv 2003 FOREDRAG
Sjukepleiedokumentasjon � faglege krav 2003 FOREDRAG
Innføring av EPJ i sjukehus - sjukepleieleleiarperspektiv 2003 FOREDRAG
Sjukepleiedokumentasjon 2003 FOREDRAG
Sykepleiedokumentasjon, hvorfor, hva og hvordan 2001 FOREDRAG
Leiarstrategiar ved innføring av elektroniske pasientjournalar i sjukehus 2001 FOREDRAG
Sykepleiedokumentasjon 2001 FOREDRAG
Sykepleiedokumentasjon 2002 FOREDRAG
Leiarutfordringar ved innføring av Elektronisk PasientJournal (EPJ) 2002 FOREDRAG
EPR in Nursing and Patient Centered Quality of Care; Implications for research and practice from nursing leadership and construtivist perspectives 2002 FOREDRAG
Nursing leadership and Technology assessment 2002 FOREDRAG
Issues for Nursing Leadership When Introducing an Electronic Patient Record System 2002 FOREDRAG
Innføring og bruk av informasjonsteknologi i sykepleietjenesten - fra sykepleieledernes perspektiv 1998 BOKRAPPORTDEL
Participatory Design and Infrastructures for Coordination and Communication in Interdisiplinary Mobile Health Teams 2004 BOKRAPPORTDEL
REPARERE – e-learning resource for patients and relatives during recovery 2005 BOKRAPPORTDEL
Electronic Patient Record in Community Health Services-Paradoxes and Adjustments in Clinical work 2006 BOKRAPPORTDEL
Informatics-based Learning Resources for Patients and their Relatives in Recovery 2006 BOKRAPPORTDEL
Photographic data - an untapped resource to explore complex phenomena such as health information management in the household (HIMH) 2006 BOKRAPPORTDEL
Electronic Patient Record in Community Health Services – paradoxes and adjustments in clinical work 2006 BOKRAPPORTDEL
Information Technology and Nursing; emancipation versus control? 2006 BOKRAPPORTDEL
Transition to Integrated Electronic Health Record (EHR) – Impact on Nursing Documentation in Norway 2006 BOKRAPPORTDEL
Leadership and Nursing Informatics 2006 BOKRAPPORTDEL
Personal Health Information Management 2007 BOKRAPPORTDEL
Personal Health Information Management Systems & Education: Preparing Nurses to practice in a Wired World 2009 BOKRAPPORTDEL
Personal Health Information Management around the World – National Examples, Norway 2009 BOKRAPPORTDEL
Informatics Competencies - necessary conditions for sustainable eHealth 2010 BOKRAPPORTDEL
Kollektiv kunnskapsbygging og digitalt likemannsarbeid: Wiki for pasientar med sjeldan diagnose 2010 BOKRAPPORTDEL
Intersecting trajectories of Participation: temporality and learning 2011 BOKRAPPORTDEL
Informasjonsteknologi i sykepleietjenesten, utfordringer og muligheter 1999 BOK
Dokumentasjon og Informasjonshåndtering. Faglige og juridiske utfordringer og krav til journalføring for sykepleiere 2002 BOK
Sykepleieres journalføring, Dokumentasjon og Informasjonshåndtering 2008 BOK