logo

Webinarer

I samarbeid med kommuner, sykehus, myndigheter og andre forskningsmiljø, tilbyr Nasjonalt senter for e-helseforskning flere webinarserier. Hver serie tar et dypdykk inn i et aktuelt tema innenfor e-helse. Webinarene er gratis og er åpen for alle som kan ha nytte av kunnskapen og erfaringene som deles.

Nytt webinar hver fredag, klokken 08.15. Temaene i 2024 er digital legemiddelhåndtering, digital hjemmeoppfølging og kunstig intelligens.

Ønsker du å få tilsendt invitasjoner til webinarene? Send en epost til email hidden; JavaScript is required og si hvilke(t) tema er av interesse for deg.

Webinarer: Nyheter

Pasientsikkerhet og samhandling - Erfaringer med pasientens legemiddelliste

Pasientenes legemiddelliste har vært prøvd ut i Bergen de siste årene. Hvordan opplever fastleger og sykehusansatte endringene dette har medført?

Bli med på dette spennende webinaret 21. juni!

10.06.2024

Hvordan vil kunstig intelligens endre helsetjenestene våre?

Med stadig mer avanserte teknologier og algoritmer, står helsesektoren overfor en revolusjon som kan forbedre diagnose, behandling og pasientomsorg på måter vi knapt kan forestille oss. Hvordan vil dette forme fremtidens helsevesen, og hvilke forberedelser må vi gjøre for å integrere disse teknologiene på en ansvarlig og effektiv måte?

27.05.2024

Bedre samhandling om legemidler fremover

Legemidler er en vesentlig brikke i helsesystemet vårt, men er også utsatt for avvik på grunn av dårlig kommunikasjon mellom fagsystemene.

Se på webinar om veien fremover for felles legemiddelgrunndata.

22.05.2024

Hvordan lede endringer og få til digital hjemmeoppfølging?

Hvordan kan en kommune gå frem med å endre arbeidspraksis og lykkes med oppfølging av personer med kroniske sykdommer i deres egne hjem?

13.05.2024

Bedre tilbud om sårbehandling med videokonsultasjoner?

Fra forskning til ny praksis!

Etter å ha gjennomført en studie om videokonferanse i sårbehandling, har fire helseforetak tilpasset det digitale tjenestetilbudet deres. Hva lærte de, og hvilke gevinstindikatorer bruker de?

23.04.2024

Diagnostikk i radiologi med hjelp fra kunstig intelligens

I årene fremover kommer norske sykehus til å ta i bruk flere beslutningsstøtteverktøy som er bygget på kunstig intelligens. Klinisk forskning viser veien for hvordan vi kan trene opp verktøyene til å være best mulig, samt å lære av sine feil og bli bedre over tid.

17.04.2024

Narkotikaregnskap på mobilen

Regnskap for A- og B-preparater på papir har mange muligheter for feil. Alt fra uleselig håndskrift, ufullstendig utfylling, regnefeil, og dokumentfalsk forekommer. Slike feil unngås ved å bruke appen NarKontroll på sykehusets rolletelefoner!

Se på opptaket om NarKontroll - en app for narkotikaregnskap utviklet av Sykehuset Østfold.

08.04.2024

Jobber vi smartere med digital hjemmeoppfølging?

Vestre Viken Helseforetak har over tid jobbet frem en enkel gevinstmodell med fire standard indikatorer for måling av effekter av digital hjemmeoppfølging. Hvorfor har de gjort det slik, hvordan ser modellen ut og hvordan kan du overføre tankegangen bak til å måle gevinster i egen kommune eller på eget sykehus?

03.04.2024

Etisk forsvarlig kunstig intelligens

Hvordan vet vi hva kunstig intelligens egner seg til, og hvem får mest nytte av den? Vi undersøker vi etiske prinsipper for god kunstig intelligens.

21.03.2024

Nasjonal helse- og samhandlingsplan – nye rammer for digital hjemmeoppfølging

Hva har Nasjonal helse- og samhandlingsplan å si for digitalisering i helse- og omsorgstjenesten og digital hjemmeoppfølging?

13.03.2024
Side 1  2 3 4 5 6