logo

Webinarer

I samarbeid med kommuner, sykehus, myndigheter og andre forskningsmiljø, tilbyr Nasjonalt senter for e-helseforskning flere webinarserier. Hver serie tar et dypdykk inn i et aktuelt tema innenfor e-helse. Webinarene er gratis og er åpen for alle som kan ha nytte av kunnskapen og erfaringene som deles.

Nytt webinar hver fredag, klokken 08.15. Temaene i 2024 er digital legemiddelhåndtering, digital hjemmeoppfølging og kunstig intelligens.

Ønsker du å få tilsendt invitasjoner til webinarene? Send en epost til email hidden; JavaScript is required og si hvilke(t) tema er av interesse for deg.

Webinarer: Nyheter

Kunnskaps- og beslutningsstøtte i Felleskatalogen

I fjor introduserte Felleskatalogen bivirkningssøk, og tar nå et steg videre med integrasjon av interaksjonsanalyse og klinisk beslutningsstøtte. Dette vil gi tryggere legemiddelbehandling.

Se på video hvor daglig leder Bente Jansen deler innsikt om klassifisering som medisinsk utstyr og viser hvordan vår beslutningsstøtte fungerer i legens journalsystem.

29.11.2023

Omsorg i endring - nye roller og oppgaver

For å lykkes med innføring av velferdsteknologi, må kommunene ha fokus på de nye oppgavene og rollene som oppstår. Enklere sagt enn gjort. Hvordan få det til i praksis?

21.11.2023

En lærende helsesektor bygger på et fundament av data

Kommer det nye systemet til å fungere som tenkt? Hvor burde Norge investere ressurser i helse?

Data som helseopplysninger og tilbakemeldinger fra pasienter kan svare på disse spørsmålene, men noen kriterier må oppfylles først.

15.11.2023

19 kommuner har tatt Helseplattformen i bruk. Hvordan fungerer legemiddelhåndtering nå?

Helseplattformen gir kommunene en økt grad av standardisering og beslutningsstøtte. De har også fått en felles legemiddelliste, på godt og vondt.

Hvordan har legemiddelhåndtering endret seg? Det får du svar på her!

09.11.2023

Tidlig hjem - digital hjemmeoppfølging for nyfødte barn

Nå kan premature barn og deres foreldre dra hjem fra sykehuset tidligere. Hjemmet finner de roen for å lettere komme i gang med amming. Familien følges opp av en sykepleier over video.

01.11.2023

Erfaringskompetanse satt i system

Hvordan vil et tydeligere brukerstemme bidra til å skape pasientens helsetjenester?

Sørlandet sykehus presenterte hvordan brukerne bidrar i tjenesteutvikling.

23.10.2023

Hvor vanskelig er det å få tak i legemiddelinformasjon?

Legemiddelinformasjon oppleves som fragmentert, særlig for multidose og overgang mellom helsenivå. Dette bekymrer leger og sykepleiere.

16.10.2023

Trim for kropp og sjel - på digitalt vis

På webinaret 20. oktober, undersøkte vi digitale alternativer for fysisk og sosial aktivitet. Digitale alternativer gjør at flere kan gjøre det som er viktig for dem, selv om de er hjemme.

10.10.2023

Helhetlig kartlegging for et mer helhetlig tjenestetilbud

Foreldre til et alvorlig sykt barn, bruker i snitt 19 timer i uken på å koordinere tjenestene som barnet har behov for. Tjenestene oppleves ukoordinert og lite helhetlige. Dette er et komplekst problem, og det er behov for å tenke nytt rundt hvordan man kartlegger og tilbyr tjenester på en mer helhetlig måte.

03.10.2023

Tiltak for å lukke legemiddelsløyfen i dansk sykehus

Odense universitetssykehus er i ferd med å rulle ut lukket legemiddelsløyfe. Roboten som leverer multidose, spiller en sentral rolle.

Kollegene våre i Danmark delte erfaringene sine på webinar 6. oktober.

26.09.2023
    3 4 5 6