Tidlig hjem - digital hjemmeoppfølging for nyfødte barn

Nå kan premature barn og deres foreldre dra hjem fra sykehuset tidligere. Hjemmet finner de roen for å lettere komme i gang med amming. Familien følges opp av en sykepleier over video.

Webinar: Tidlig hjem for premature barn
Mai Linn Lunnay følger opp premature barn og familiene sine over video.
Det er mange fordeler med å reise tidlig hjem fra sykehuset, når helsetilstanden tillater det. Det betyr mye å være hjemme i trygge og vante omgivelser. Vi tror at det fremmer amming. Det er også positivt å ha færre folk å forholde seg til.

Når et barn som er innlagt på nyfødt intensiv er medisinsk stabilt og klar for det, tilbyr Universitetssykehuset Nord-Norge at barnet og foreldrene kan få reise hjem og fullføre spisetreningen hjemme. «Tidlig hjem» er et tilbud om oppfølging med videokonsultasjon til disse pasientene.

På webinaret vil du få svar på hva slags opplæring familien får, hva sykepleieren sjekker under videokonsultasjonene, og om overgangen til kommunehelsetjenesten når barnet har stabil vektoppgang.

Presentasjon ved Mai Linn Lunnay, barnesykepleier ved Universitetssykehuset Nord-Norge og lektor ved UiT Norges arktiske universitet.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".