Faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2019 03 Videokonferanse i sykehus: fire trender Anne Granstrøm Ekeland
2019 01 VIDEOCARE: Akuttpsykiatrisk hjelp via videokonferanse Marianne Trondsen
2019 02 Sosial digital kontakt – et år etter Asbjørn Johansen Fagerlund
2018 10 Innføring og bruk av kjernejournal Kari Dyb Line Lundvoll Warth
2018 09 Kunstig intelligens og maskinlæring i helsesektoren Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll Anne Torill Nordsletta Line Helen Linstad
2018 08 Fra papir til elektronisk ordinering av multidose Trine Bergmo Elin Johnsen
2018 07 Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 06 E-konsultasjon—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 05 Forny resept—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 04 Elektronisk timebestilling—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 03 Bruk av e-konsultasjon mellom pasient og fastlege Paolo Zanaboni Alexandra Makhlysheva
2018 02 Digital dialog—pasientenes erfaringer, resultater av spørreundersøkelse Paolo Zanaboni Asbjørn Johansen Fagerlund
2018 01 Digital dialog—fastlegekontorenes erfaringer, resultater av spørreundersøkelse Paolo Zanaboni Alexandra Makhlysheva
2017 03 CallMeSmart for klinisk kommunikasjon Terje Solvoll
2017 02 Sterk økning i risiko for eksponering av helsedata i USA Johan Gustav Bellika Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll
2017 01 Telerehabilitering Hanne Hoaas Paolo Zanaboni
2016 13 Hudkreftdiagnose gjennom bilder Thomas Roger Schopf
2016 12 Vil pasienter bruke e-helseverktøy når de er syke? Johan Gustav Bellika
2016 11 Seriøse spill i helsevesenet Eirik Årsand
2016 10 Deling av pasientgenererte data fra m-helseverktøy Meghan Bradway Eirik Årsand
2016 09 M-helse og diabetesbehandling Eirik Årsand
2016 08 M-helse og pasienters egenmestring av kronisk sykdom Eirik Årsand
2016 07 Kan sosiale medier styrke «gjør det selv»- bevegelsen og pasienters egenmestring? Eirik Årsand
2016 06 Et verdibasert, digitalt støttet, personsentrert omsorgssystem - Nasjonale og internasjonale trender Gro Berntsen
2016 05 Universell utforming og tilgjengelighet Halgeir Holthe
2016 04 Bærbar teknologi og sensorer Eirik Årsand
2016 03 Tall og fakta om helseapper Eirik Årsand
2016 02 Digitale tjenester for min psykiske helse Deede Gammon
2016 01 Muligheter og utfordringer ved bruk av videokonsultasjoner i primærhelsetjenesten Monika Johansen