Faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2017 03 CallMeSmart for klinisk kommunikasjon Terje Solvoll
2017 02 Sterk økning i risiko for eksponering av helsedata i USA Johan Gustav Bellika
2017 01 Telerehabilitering Hanne Hoaas Paolo Zanaboni
2016 13 Hudkreftdiagnose gjennom bilder Thomas Roger Schopf
2016 12 Vil pasienter bruke e-helseverktøy når de er syke? Johan Gustav Bellika
2016 11 Seriøse spill i helsevesenet Eirik Årsand
2016 10 Deling av pasientgenererte data fra m-helseverktøy Meghan Bradway Eirik Årsand
2016 09 M-helse og diabetesbehandling Eirik Årsand
2016 08 M-helse og pasienters egenmestring av kronisk sykdom Eirik Årsand
2016 07 Kan sosiale medier styrke «gjør det selv»- bevegelsen og pasienters egenmestring? Eirik Årsand Miroslav Muzny
2016 06 Et verdibasert, digitalt støttet, personsentrert omsorgssystem - Nasjonale og internasjonale trender Gro Berntsen
2016 05 Universell utforming og tilgjengelighet Halgeir Holthe
2016 04 Bærbar teknologi og sensorer Miroslav Muzny Eirik Årsand
2016 03 Tall og fakta om helseapper Eirik Årsand
2016 02 Digitale tjenester for min psykiske helse Deede Gammon
2016 01 Muligheter og utfordringer ved bruk av videokonsultasjoner i primærhelsetjenesten Monika Johansen