logo

Faktaark

Nummerert liste av faktaark
Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2021 08 Hvordan vet vi at en diabetesapp virker? Dillys Larbi Eirik Årsand
2021 07 Helsepersonell ønsker å fortsette med digital pasientbehandling Gro-Hilde Severinsen Line Silsand
2021 06 Bedre koordinering av helsetjenester Gro Berntsen
2021 05 Videokonsultasjon i psykisk helsevern Monika Knudsen Gullslett
2021 04 Helse-chatbots kan få folk til å bli mer aktive Dillys Larbi Elia Gabarron
2021 02 Kan analysere pasientjournaler uten å se sensitiv informasjon Kassaye Yitbarek Yigzaw Andrius Budrionis Luis Marco Ruiz Torje Dahle Henriksen Johan Gustav Bellika
2021 01 Pasienter opplever bedre behandling med digital legetime Paolo Zanaboni Asbjørn Johansen Fagerlund
2019 04 Ny helseteknologi kan gi mer jobb for familien Kari Dyb
2020 01 Utforsking av elektronisk fenotyping for klinisk praksis Alexandra Makhlysheva Anne Torill Nordsletta Maryam Tayefi Nasrabadi Taridzo Chomutare
2019 03 Videokonferanse i sykehus: fire trender
2019 01 VIDEOCARE: Akuttpsykiatrisk hjelp via videokonferanse Marianne Trondsen
2019 02 Sosial digital kontakt – et år etter Asbjørn Johansen Fagerlund
2018 10 Innføring og bruk av kjernejournal Kari Dyb Line Lundvoll Warth
2018 09 Kunstig intelligens og maskinlæring i helsesektoren Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll Anne Torill Nordsletta Line Helen Linstad
2018 08 Fra papir til elektronisk ordinering av multidose Trine Strand Bergmo
2018 07 Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 06 E-konsultasjon—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 05 Forny resept—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 04 Elektronisk timebestilling—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 03 Bruk av e-konsultasjon mellom pasient og fastlege Paolo Zanaboni Alexandra Makhlysheva
2018 02 Digital dialog—pasientenes erfaringer, resultater av spørreundersøkelse Paolo Zanaboni Asbjørn Johansen Fagerlund
2018 01 Digital dialog—fastlegekontorenes erfaringer, resultater av spørreundersøkelse Paolo Zanaboni Alexandra Makhlysheva
2017 03 CallMeSmart for klinisk kommunikasjon Terje Solvoll
2017 02 Sterk økning i risiko for eksponering av helsedata i USA Johan Gustav Bellika Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll
2017 01 Telerehabilitering Paolo Zanaboni
2016 13 Hudkreftdiagnose gjennom bilder Thomas Roger Schopf
2016 12 Vil pasienter bruke e-helseverktøy når de er syke? Johan Gustav Bellika
2016 11 Seriøse spill i helsevesenet Eirik Årsand
2016 10 Deling av pasientgenererte data fra m-helseverktøy Meghan Bradway Eirik Årsand
2016 09 M-helse og diabetesbehandling Eirik Årsand
2016 08 M-helse og pasienters egenmestring av kronisk sykdom Eirik Årsand
2016 07 Kan sosiale medier styrke «gjør det selv»- bevegelsen og pasienters egenmestring? Eirik Årsand
2016 06 Et verdibasert, digitalt støttet, personsentrert omsorgssystem - Nasjonale og internasjonale trender Gro Berntsen
2016 05 Universell utforming og tilgjengelighet
2016 04 Bærbar teknologi og sensorer Eirik Årsand
2016 03 Tall og fakta om helseapper Eirik Årsand
2016 02 Digitale tjenester for min psykiske helse
2016 01 Muligheter og utfordringer ved bruk av videokonsultasjoner i primærhelsetjenesten Paolo Zanaboni Asbjørn Johansen Fagerlund