logo

Andrius Budrionis

Bio

Andrius Budrionis, postdok, har vært ved senteret siden 2012. Han har bachelor- og mastergrad i Programvareutvikling fra Universitetet i Vilnius i Litauen. I 2015 forsvarte Andrius sin doktoravhandling ved UiT Norges arktiske universitet. I løpet av sin karriere som forsker har Andrius jobbet med teknologiutfordringer i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Han er interessert i kommunikasjonsmekanismer i helsetjenesten, effektevaluering av telemedisin- og e-helsesystemer og aksept av disse systemene i praksis. Han jobber for tiden med innføringen av paradigmet om den lærende helsetjenesten i Norge. Dette paradigmet handler om raskere progresjon av forskningsresultater i klinisk praksis og bedre tilpasning til pasientens individuelle behov.

Andriuss prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Verktøykasse for Learning Health Care System (LHS-verktøykasse) 2016 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Johan Gustav Bellika
Emnet - statistiske beregninger på distribuerte helseopplysninger som bevarer privatlivet 2014 - 2018 Helsedata
Johan Gustav Bellika
NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal 2018 - 2020 Helsedata
Taridzo Chomutare
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Advanced Secure Cloud Encrypted Platform for Internationally Orchestrated Solutions in Healthcare (ASCLEPIOS) 2018 - 2022 Helsedata
Kassaye Yitbarek Yigzaw
Elektronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge 2019 - 2020 Helsedata
Alexandra Makhlysheva
Persontilpasset beslutningsstøtte for pasienter med kroniske smerter 2019 - 2023 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni Eli Kristiansen
ClinCode Datamaskinstøttet klinisk ICD-10 koding for å forbedre effektiviteten og kvaliteten i helsetjenesten 2021 - 2024 Helsedata
Hercules Dalianis
E-helseforskningsmeter / Analyse e-helsemiljø 2018 - 2021 Helsedata
Andrius Budrionis
AI Democratization for All (AIDeA) 2024 - 2025 Innbyggertjenester
Anne Moen
Andriuss publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Easy-ICD - a tool to predict ICD-10 gastro codes from Swedish discharge summaries 2024 Poster
Deidentifying a Norwegian clinical corpus - An effort to create a privacy-preserving Norwegian large clinical language model 2024 Academic article
Improving Quality of ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases, Tenth Revision) Coding Using AI: Protocol for a Crossover Randomized Controlled Trial 2024 Academic article
Using a large open clinical corpus for improved ICD-10 diagnosis coding 2023 Academic article
Using a large open clinical corpus for improved ICD-10 diagnosis coding 2023 Academic lecture
Did granting patients access to the electronic health records change the writing of clinicians? 2023 Poster
ClinCode - Computer-Assisted Clinical ICD-10 Coding for improving efficiency and quality in healthcare 2022 Academic lecture
ClinCode - Computer-Assisted Clinical ICD-10 Coding for improving efficiency and quality in healthcare 2022 Poster
Combining deep learning and fuzzy logic to predict rare ICD-10 codes from clinical notes 2022 Academic chapter/article/Conference paper
The Influence of NegEx on ICD-10 Code Prediction in Swedish: How is the Performance of BERT and SVM Models Affected by Negations? 2022 Academic lecture
The Influence of NegEx on ICD-10 Code Prediction in Swedish: How is the Performance of BERT and SVM Models Affected by Negations? 2022 Academic article
Benchmarking PySyft Federated Learning Framework on MIMIC-III Dataset 2021 Academic article
Use of e-Health by Healthcare Professionals vs. non-Healthcare Professionals 2021 Short communication
Machine Learning in Chronic Pain Research: A Scoping Review 2021 Academic literature review
Challenges and opportunities beyond structured data in analysis of electronic health records 2021 Academic literature review
Leveraging Machine Learning and Natural Language Processing for Monitoring E-health Publications 2020 Academic chapter/article/Conference paper
De-identifying Swedish EHR text using public resources in the general domain 2020 Academic article
Research advances of indoor navigation for blind people: A brief review of technological instrumentation 2020 Academic literature review
Privacy-preserving architecture for providing feedback to clinicians on their clinical performance 2020 Academic article
Blir vi hypokondere av å søke om helse på nett? 2020 Interview
Smartphone-based computer vision travelling aids for blind and visually impaired individuals: A systematic review 2020 Academic literature review
Indoor navigation systems for visually impaired persons: Mapping the features of existing technologies to user needs 2020 Academic literature review
The association between health information seeking on the internet and physician visits (The Seventh Tromsø Study - Part 4): Population-based questionnaire study 2020 Academic article
Electronic Health Use in a Representative Sample of 18,497 Respondents in Norway (The Seventh Tromsø Study - Part 1): Population-Based Questionnaire Study 2020 Academic article
Impact of Illness on Electronic Health Use (The Seventh Tromsø Study - Part 2): Population-Based Questionnaire Study 2020 Academic article
Impact of the use of electronic health tools on the psychological and emotional well-being of electronic health service users (The Seventh Tromsø Study - Part 3): Population-based questionnaire study 2020 Academic article
Computer Vision-based System for Impaired Human Vision Compensation 2019 Academic article
Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway 2019 Academic chapter/article/Conference paper
Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway 2019 Academic lecture
Negation detection in Norwegian medical text: Porting a Swedish NegEx to Norwegian. Work in progress 2018 Poster
Health Analytics 2018 Report
Health analytics Kunstig intelligens – nye muligheter for helsetjenesten 2018 Report
Infrastructure for the Learning Healthcare System: Centralized or Distributed? 2017 Academic chapter/article/Conference paper
Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017 2017 Academic anthology/Conference proceedings
Internasjonale eksempler på bruk av helseanalyse 2017 Report
Electronic health record data reuse infrastructure requirements 2017 Report
Clinical Data Reuse or Secondary Use: Current Status and Potential Future Progress 2017 Academic article
Fjernveiledning i operasjonsstuen 2016 Interview
The Learning Healthcare System: Where are we now? A systematic review 2016 Academic literature review
Building a Learning Healthcare System in North Norway 2016 Lecture
Interoperability Mechanisms of Clinical Decision Support Systems: A Systematic Review 2016 Lecture
Building a Learning Healthcare System in North Norway 2016 Academic lecture
Proceedings from The 14th Scandinavian Health Informatics Conference 2016 2016 Academic anthology/Conference proceedings
Web-based video conferencing: is healthcare ready for an update? 2015 Academic lecture
Camera Movement during Telementoring and Laparoscopic Surgery: Challenges and Innovative Solutions 2015 Academic lecture
Web-Based Surgical Telementoring. Service design and evaluation of the key features 2015 Doctoral dissertation
Video Conferencing Services in Healthcare: One Communication Platform to Support All 2015 Academic article
Camera Movement during Telementoring and Laparoscopic Surgery: Challenges and Innovative Solutions 2015 Academic chapter/article/Conference paper
SHI 2015 - Proceedings of the 13th Scandinavian Conference on Health Informatics, June 15-17, Tromsø, Norway 2015 Academic anthology/Conference proceedings
What device should be used for telementoring? Randomized controlled trial 2015 Academic article
Assessing the impact of telestration on surgical telementoring: A Randomized Controlled Trial 2015 Academic article
The SNOW Project. A Distributed Infectious Disease Surveillance System 2014 Academic lecture
Are Mobile Devices Ready for Telementoring? A Protocol Design for Randomized Controlled Trials 2014 Academic lecture
Moving telementoring to the web 2014 Academic article
Are Mobile Devices Ready for Telementoring? A Protocol Design for Randomized Controlled Trials 2014 Academic chapter/article/Conference paper
Surgical Telementoring in Knowledge Translation--Clinical Outcomes and Educational Benefits: A Comprehensive Review 2013 Academic literature review
An Evaluation Framework for Defining the Contributions of Telestration in Surgical Telementoring 2013 Academic lecture
Mobile Medical Mentor (M3) 2013 Academic lecture
Telementoring as a Service 2013 Academic article
An Evaluation Framework for Defining the Contributions of Telestration in Surgical Telementoring 2013 Academic article
Telestration in Mobile Telementoring 2013 Academic chapter/article/Conference paper
Towards Requirements for Telementoring Software 2012 Academic article
Clinical and Educational Benefits of Surgical Telementoring 2012 Academic chapter/article/Conference paper
Interdisciplinary Principles of Field-Like Coordination in the Case of Self-Organized Social Systems 2012 Academic lecture
Andriuss prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad, Håvard Blixgård
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2017 11 Internasjonale eksempler på bruk av helseanalyse Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis
2017 10 Requirements to the data reuse application programming interface for electronic health record systems Johan Gustav Bellika, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Andrius Budrionis, Luis Marco Ruiz, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Meskerem Asfaw
Andriuss faktaark
Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2021 02 Kan analysere pasientjournaler uten å se sensitiv informasjon Kassaye Yitbarek Yigzaw Andrius Budrionis Luis Marco Ruiz Torje Dahle Henriksen Johan Gustav Bellika
Andriuss postere
Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2022 06 ClinCode - Computer-Assisted Clinical ICD-10 Coding for improving efficiency and quality in healthcare Hercules Dalianis, Taridzo Chomutare, Andrius Budrionis, Therese Svenning A1
2018 14 Negation detection in Norwegian medical text: Porting a Swedish NegEx to Norwegian Work in progress Andrius Budrionis, Hercules Dalianis, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Alexandra Makhlysheva, Taridzo Chomutare A0