Andrius Budrionis

Bio

Andrius Budrionis, postdok, har vært ved senteret siden 2012. Han har bachelor- og mastergrad i Programvareutvikling fra Universitetet i Vilnius i Litauen. I 2015 forsvarte Andrius sin doktoravhandling ved UiT Norges Arktiske Universitet. I løpet av sin karriere som forsker har Andrius jobbet med teknologiutfordringer i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Han er interessert i kommunikasjonsmekanismer i helsetjenesten, effektevaluering av telemedisin- og e-helsesystemer og aksept av disse systemene i praksis. Han jobber for tiden med innføringen av paradigmet om den lærende helsetjenesten i Norge. Dette paradigmet handler om raskere progresjon av forskningsresultater i klinisk praksis og bedre tilpasning til pasientens individuelle behov.

Andrius Budrionis

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 913 60 982

Stilling: Postdok

Avdeling: Helsedata og analyse


CRIStin-profil

LinkedIn-profil

Andriuss prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Learning Health Care System Toolbox (LHS-toolbox) 2016 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Johan Gustav Bellika
Emnet - statistiske beregninger på distribuerte helseopplysninger som bevarer privatlivet 2014 - 2018 Helsedata
Johan Gustav Bellika
NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal 2018 - 2020 Helsedata
Taridzo Chomutare
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Advanced Secure Cloud Encrypted Platform for Internationally Orchestrated Solutions in Healthcare (ASCLEPIOS) 2018 - 2021 Health data
Kassaye Yitbarek Yigzaw
Elektronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge 2019 - 2020 Helsedata
Alexandra Makhlysheva
Persontilpasset beslutningsstøtte for pasienter med kroniske smerter 2019 - 2021 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni Eli Kristiansen

Andriuss publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
The Association Between Health Information Seeking on the Internet and Doctor Visits: Findings from the 7th Population-Based Tromsø Study, Part 4 2020 TIDSSKRIFTPUBL
E-health use in a representative sample of 18,497 respondents in Norway: Findings from the 7th population-based Tromsø Study, Part 1 2020 TIDSSKRIFTPUBL
Impact of illness on e-health use: Findings from the 7th epidemiological Tromsø Study, part 2 2020 TIDSSKRIFTPUBL
Does health information on the Internet make you feel better or worse? Findings from the 7th population-based Tromsø Study, Part 3. 2020 TIDSSKRIFTPUBL
Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway 2019 BOKRAPPORTDEL
Computer Vision-based System for Impaired Human Vision Compensation 2019 FOREDRAG
Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway 2019 FOREDRAG
Negation detection in Norwegian medical text: Porting a Swedish NegEx to Norwegian. Work in progress 2018 FOREDRAG
Fjernveiledning i operasjonsstuen 2016 MEDIEBIDRAG
Health Analytics 2018 RAPPORT
Health analytics Kunstig intelligens – nye muligheter for helsetjenesten 2018 RAPPORT
Interdisciplinary Principles of Field-Like Coordination in the Case of Self-Organized Social Systems 2012 FOREDRAG
An Evaluation Framework for Defining the Contributions of Telestration in Surgical Telementoring 2013 FOREDRAG
Web-based video conferencing: is healthcare ready for an update? 2015 FOREDRAG
The SNOW Project. A Distributed Infectious Disease Surveillance System 2014 FOREDRAG
Infrastructure for the Learning Healthcare System: Centralized or Distributed? 2017 BOKRAPPORTDEL
Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017 2017 BOK
Internasjonale eksempler på bruk av helseanalyse 2017 RAPPORT
Electronic health record data reuse infrastructure requirements 2017 RAPPORT
Clinical Data Reuse or Secondary Use: Current Status and Potential Future Progress 2017 TIDSSKRIFTPUBL
The Learning Healthcare System: Where are we now? A systematic review 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Building a Learning Healthcare System in North Norway 2016 FOREDRAG
Interoperability Mechanisms of Clinical Decision Support Systems: A Systematic Review 2016 FOREDRAG
Building a Learning Healthcare System in North Norway 2016 FOREDRAG
Proceedings from The 14th Scandinavian Health Informatics Conference 2016 2016 BOK
Are Mobile Devices Ready for Telementoring? A Protocol Design for Randomized Controlled Trials 2014 FOREDRAG
Camera Movement during Telementoring and Laparoscopic Surgery: Challenges and Innovative Solutions 2015 FOREDRAG
Web-Based Surgical Telementoring. Service design and evaluation of the key features 2015 RAPPORT
Video Conferencing Services in Healthcare: One Communication Platform to Support All 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Camera Movement during Telementoring and Laparoscopic Surgery: Challenges and Innovative Solutions 2015 BOKRAPPORTDEL
SHI 2015 - Proceedings of the 13th Scandinavian Conference on Health Informatics, June 15-17, Tromsø, Norway 2015 BOK
What device should be used for telementoring? Randomized controlled trial 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Assessing the impact of telestration on surgical telementoring: A Randomized Controlled Trial 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Moving telementoring to the web 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Are Mobile Devices Ready for Telementoring? A Protocol Design for Randomized Controlled Trials 2014 BOKRAPPORTDEL
Mobile Medical Mentor (M3) 2013 FOREDRAG
Telementoring as a Service 2013 TIDSSKRIFTPUBL
An Evaluation Framework for Defining the Contributions of Telestration in Surgical Telementoring 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Telestration in Mobile Telementoring 2013 BOKRAPPORTDEL
Surgical Telementoring in Knowledge Translation--Clinical Outcomes and Educational Benefits: A Comprehensive Review 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Towards Requirements for Telementoring Software 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Clinical and Educational Benefits of Surgical Telementoring 2012 BOKRAPPORTDEL

Andriuss prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Håvard Blixgård, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2017 11 Internasjonale eksempler på bruk av helseanalyse Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis
2017 10 Requirements to the data reuse application programming interface for electronic health record systems Johan Gustav Bellika, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Andrius Budrionis, Luis Marco Ruiz, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Meskerem Asfaw