Andrius Budrionis

Bio

Andrius Budrionis, postdok, har vært ved senteret siden 2012. Han har bachelor- og mastergrad i Programvareutvikling fra Universitetet i Vilnius i Litauen. I 2015 forsvarte Andrius sin doktoravhandling ved UiT Norges Arktiske Universitet. I løpet av sin karriere som forsker har Andrius jobbet med teknologiutfordringer i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Han er interessert i kommunikasjonsmekanismer i helsetjenesten, effektevaluering av telemedisin- og e-helsesystemer og aksept av disse systemene i praksis. Han jobber for tiden med innføringen av paradigmet om den lærende helsetjenesten i Norge. Dette paradigmet handler om raskere progresjon av forskningsresultater i klinisk praksis og bedre tilpasning til pasientens individuelle behov.

Andrius Budrionis

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 913 60 982

Stilling: Seniorforsker

Avdeling: Helsedata og analyse


CRIStin-profil

LinkedIn-profil

Andriuss prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Learning Health Care System Toolbox (LHS-toolbox) 2016 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Johan Gustav Bellika
Emnet - statistiske beregninger på distribuerte helseopplysninger som bevarer privatlivet 2014 - 2018 Helsedata
Johan Gustav Bellika
NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal 2018 - 2020 Helsedata
Taridzo Chomutare
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Advanced Secure Cloud Encrypted Platform for Internationally Orchestrated Solutions in Healthcare (ASCLEPIOS) 2018 - 2021 Health data
Kassaye Yitbarek Yigzaw
Elektronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge 2019 - 2020 Helsedata
Alexandra Makhlysheva
Persontilpasset beslutningsstøtte for pasienter med kroniske smerter 2019 - 2021 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni Eli Kristiansen

Andriuss publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori

Andriuss prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Håvard Blixgård, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2017 11 Internasjonale eksempler på bruk av helseanalyse Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis
2017 10 Requirements to the data reuse application programming interface for electronic health record systems Johan Gustav Bellika, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Andrius Budrionis, Luis Marco Ruiz, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Meskerem Asfaw

Andriuss postere

Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2018 14 Negation detection in Norwegian medical text: Porting a Swedish NegEx to Norwegian Work in progress Andrius Budrionis, Hercules Dalianis, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Alexandra Makhlysheva, Taridzo Chomutare A0