logo

Fred Godtliebsen

Bio

Fred Godtliebsen har mastergrad og doktorgrad i statistikk fra Norges Tekniske Høgskole i Trondheim, fra henholdsvis 1985 og 1989. Han arbeidet ved NTNU som førsteamanuensis frem til 1994, og har siden jobbet ved UiT Norges arktiske universitetet, hvor han har vært professor i statistikk siden 1996. Tidligere har han hatt professor II-stillinger ved Nasjonalt senter for telemedisin og Norsk Polarinstitutt. Fra april 2016 innehar han en professor II-stilling i statistikk ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Gottliebsen har veiledet ti doktorgradsstudenter og publisert mer enn 100 artikler i internasjonale tidsskrifter. Han var en av gruppelederne i Tromsø Telemedicine Laboratory, det nå nedlagte senteret for forskningsbasert innovasjon finansiert av Norsk Forskningsråd. Gottliebsen har vært prodekan for forskning ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved Universitetet i Tromsø siden 2009. Forskningsinteressene hans omfatter glattingsmetoder, skala/plassanalyse, mønstergjenkjenning og bildebehandling.

Freds prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Data-drevet beslutningsstøtte for kliniske informasjonssystemer 2014 - 2017 Helsedata
Stein Olav Skrøvseth
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata 2016 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal 2018 - 2020 Helsedata
Taridzo Chomutare
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Elektronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge 2019 - 2020 Helsedata
Alexandra Makhlysheva
Persontilpasset beslutningsstøtte for pasienter med kroniske smerter 2019 - 2023 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Kunnskapsoppsummering for implementering av KI i helsetjenesten 2021 - 2022 Helsedata
Maryam Tayefi Nasrabadi
Identification of multimorbid patients with impactable risk profiles using artificial intelligence, the IM-PACT method 2021 - 2023 Pasientforløp
Helsedata
Gro Berntsen Maryam Tayefi Nasrabadi
SMART: Sensordata og maskinlæring for å støtte hormonerstatning av skjoldbruskkjertelen 2024 - 2026 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Miguel Angel Tejedor Hernandez
Freds publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
The 3-billion fossil question: How to automate classification of microfossils 2024 Academic article
A deep learning pipeline for automatic microfossil analysis and classification 2024 Poster
Automating object detection and classification of foraminifera 2023 Academic lecture
Automated classification of microscopic foraminifera 2023 Poster
Sparse networks in deep learning 2023 Academic lecture
Sparse Networks in Deep Learning 2023 Academic lecture
Trans-dimensional Bayesian Deep Learning 2023 Academic lecture
An efficient pipeline for microfossil analysis 2023 Poster
Grouping microscopic fossils without labels using self-supervision 2023 Academic lecture
Evaluating Deep Q-Learning Algorithms for Controlling Blood Glucose in In Silico Type 1 Diabetes 2023 Academic article
Variable Depth Bayesian Neural Networks Using Reversible Jumps 2022 Academic chapter/article/Conference paper
Artificial Intelligence Implementation in Healthcare: A Theory-Based Scoping Review of Barriers and Facilitators 2022 Academic literature review
Automatic detection of the mental foramen for estimating mandibular cortical width in dental panoramic radiographs: the seventh survey of the Tromsø Study (Tromsø7) in 2015-2016 2022 Academic article
Species Classification Automation for Microfossil Photomicrograph Images 2022 Academic lecture
SCAMPI - Species Classification Automation for Microfossil Photomicrograph Images 2022 Poster
Data-Driven Robust Control Using Reinforcement Learning 2022 Academic article
Instance Segmentation of Microscopic Foraminifera 2021 Academic article
Machine Learning in Chronic Pain Research: A Scoping Review 2021 Academic literature review
Challenges and opportunities beyond structured data in analysis of electronic health records 2021 Academic literature review
Curve-Based Classification Approach for Hyperspectral Dermatologic Data Processing 2021 Academic article
In-silico evaluation of glucose regulation using policy gradient reinforcement learning for patients with type 1 diabetes mellitus 2020 Academic article
Statistics-based Classification Approach for Hyperspectral Dermatologic Data Processing 2020 Academic lecture
Estimation of Blood Glucose Concentration During Endurance Sports 2020 Academic article
Hyperspectral imaging and deep learning for the detection of breast cancer cells in digitized histological images 2020 Academic article
Hyperspectral imaging for the detection of glioblastoma tumor cells in H&E slides using convolution neural networks 2020 Academic article
Risk-Averse Food Recommendation Using Bayesian Feedforward Neural Networks for Patients with Type 1 Diabetes Doing Physical Activities 2020 Academic article
Soft thresholding schemes for multiple signal classification algorithm 2020 Academic article
De-identifying Swedish EHR text using public resources in the general domain 2020 Academic article
A probabilistic bag-to-class approach to multiple-instance learning 2020 Academic article
Detecting skin cancer using hyperspectral images 2020 Popular scientific article
Early Detection of Change by Applying Scale-Space Methodology to Hyperspectral Images 2020 Academic article
Reinforcement learning application in diabetes blood glucose control: A systematic review 2020 Academic literature review
Toward A Personalized Decision Support System for Blood Glucose Management During and After Physical Activities in Patients with Type 1 Diabetes 2020 Abstract
In-silico Evaluation of Trust Region Policy Optimization Reinforcement Learning for T1DM Closed-Loop Control 2019 Poster
In-silico Evaluation of Type-1 Diabetes Closed-Loop Control using Deep Reinforcement Learning 2019 Poster
Multiple Signal Classiflcation: Challenges on the Route from Millimeter Resolution to Nanometer Resolution 2019 Lecture
Food recommendation using machine learning for physical activities in patients with type 1 diabetes 2019 Academic article
A novel scale-space approach for multinormality testing and the k-sample problem in the high dimension low sample size scenario 2019 Academic article
Recent advances in hyperspectral imaging for melanoma detection 2019 Academic literature review
The effects of terlipressin and direct portacaval shunting on liver hemodynamics following 80% hepatectomy in the pig 2019 Academic article
Reinforcement-Learning Optimal Control for Type-1 Diabetes 2018 Academic chapter/article/Conference paper
CONTROLLING BLOOD GLUCOSE LEVELS IN PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES USING FITTED Q-ITERATIONS AND FUNCTIONAL FEATURES 2018 Academic chapter/article/Conference paper
Control of Blood Glucose for Type-1 Diabetes by Using Reinforcement Learning with Feedforward Algorithm 2018 Academic article
Health Analytics 2018 Report
Health analytics Kunstig intelligens – nye muligheter for helsetjenesten 2018 Report
Reinforcement-Learning Optimal Control for Type-1 Diabetes 2018 Poster
Data-Driven Robust Control Using Reinforcement Learning 2018 Lecture
A Decision Support Tool for Optimal Control of Planet Temperature Using Reinforcement Learning 2018 Lecture
Comparison of computer systems and ranking criteria for automatic melanoma detection in dermoscopic images 2017 Academic article
Using anchors from free text in electronic health records to diagnose postoperative delirium 2017 Academic article
Reinforcement Learning Algorithm for Patients with Type-1 Diabetes 2017 Poster
An early infectious disease outbreak detection system based on self-recorded data from people with diabetes 2017 Poster
An early infectious disease outbreak detection system based on self-recorded data from people with diabetes 2017 Abstract
On Data-Independent Properties for Density-Based Dissimilarity Measures in Hybrid Clustering 2016 Academic article
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata 2016 Report
Support vector feature selection for early detection of anastomosis leakage from bag-of-words in electronic health records 2016 Academic article
Predicting colorectal surgical complications using heterogeneous clinical data and kernel methods 2016 Academic article
Prediction of Surgical Complications using Heterogeneous Clinical Data and Kernel Methods 2015 Academic lecture
Predicting Postoperative Delirium Using Anchors. 2015 Poster
Computer-aided decision support for melanoma detection applied on melanocytic and non-melanocytic skin lesions: a comparison of two systems based on automatic analysis of dermoscopic images 2015 Academic article
Divergence-based colour features for melanoma detection 2015 Academic chapter/article/Conference paper
Improved Skin Lesion Diagnostics for General Practice by Computer-Aided Diagnostics 2015 Academic chapter/article/Conference paper
Non-linear hypothesis testing of geometric object properties of shapes applied to hippocampi 2015 Academic article
Data-driven personalized feedback to patients with Type 1 Diabetes: A randomized trial 2015 Academic article
Feature selection using Kernel Component Analysis For Early Detection Of Anastomosis Leakage 2014 Academic lecture
Sub sea surface temperatures in the Polar North Atlantic during the Holocene: Planktic foraminiferal Mg/Ca temperature reconstructions 2014 Academic article
A semiautomatic tool for prostate segmentation in radiotherapy treatment planning 2014 Academic article
Benthic foraminifera as indicators of natural variability and anthropogenic impact – environmental change in the SW Barents Sea 2014 Poster
Surface water conditions and calcium carbonate preservation in the Fram Strait during marine isotope stage 2, 28.8–15.4 kyr 2014 Academic article
Performance of a dermoscopy-based computer vision system for the diagnosis of pigmented skin lesions compared with visual evaluation by experienced dermatologists 2014 Academic article
Power law approximations of movement network data for modeling infectious disease spread 2014 Academic article
Mobile Patient Applications within Diabetes - from Few and Easy to Advanced Functionalities 2013 Poster
Elemental carbon measurements in European Arctic snow packs 2013 Academic article
The Snow system – a distributed medical data processing system 2013 Academic lecture
Baseline benthic foraminiferal assemblages and habitat conditions in a sub-Arctic region of increasing petroleum development 2013 Academic article
Mobile Patient Applications within Diabetes - from Few and Easy to Advanced Functionalities 2013 Abstract
Statistical Analysis of Lattice Data with Wavelet Variance Methods and Spatiotemporal Modeling of Infectious Disease Spread 2013 Doctoral dissertation
Model-driven diabetes care: study protocol for a randomized controlled trial 2013 Academic article
Modeling the spread of infectious diseases by Gaussian Markov Random Fields as a tool for medical decision making 2012 Academic lecture
Causality in Scale Space as an Approach to Change Detection 2012 Academic article
Scale-Space Methods for Live Processing of Sensor Data 2012 Academic lecture
Multicentennial Variability of the Sea Surface Temperature Gradient across the Subpolar North Atlantic over the Last 2.8 kyr 2012 Academic article
Model driven mobile care for patients with type 1 diabetes 2012 Academic article
Scale-Space Methods for Live Processing of Sensor Data 2012 Academic article
Mobile Phone-Based Pattern Recognition and Data Analysis for Patients with Type 1 Diabetes 2012 Academic article
Pairwise scale space comparison of time series with application to climate research 2012 Academic article
Spatio-temporal modeling of communicable diseases: A case study of North Norway 2012 Poster
Automatic nematode detection in cod fillets (Gadus morhua L.) by hyperspectral imaging 2012 Academic article
Holocene Atlantic Water temperature reconstruction in the Nordic Seas based on foraminiferal Mg/Ca ratios 2012 Academic lecture
On hybrid classification using model assisted posterior estimates 2012 Academic article
Bayesian multiscale analysis of images modeled as Gaussian Markov random fields 2012 Academic article
A modelling approach to assessing the timescale uncertainties in proxy series with chronological errors 2012 Academic article
Modelling the regional climate and isotopic composition of Svalbard precipitation using REMOiso: a comparison with available GNIP and ice core data 2011 Academic article
North Atlantic sea surface temperatures and their relation to the North Atlantic Oscillation during the last 230 years 2011 Academic article
Mg/Ca paleotemperature reconstructions of Atlantic Water advected to the European subarctic and arctic margins the past 14.000 cal yr B.P 2011 Poster
Thousand years of winter surface air temperature variations in Svalbard and northern Norway reconstructed from ice-core data 2011 Academic article
Sun-induced migraine attacks in an Arctic population 2011 Academic article
Automatic Segmentation of Dermoscopic Images by Iterative Classification 2011 Academic article
Holocene climate variability of the Norwegian Atlantic Current during high and low solar insolation forcing 2011 Academic article
Foraminiferal faunal evidence of twentieth-century Barents Sea warming 2011 Academic article
Spatio-temporal modeling and outbreak detection of infectious diseases in northern Norway 2011 Academic lecture
Spatio-temporal Modelling and Outbreak Detection of Infectious Diseases in Northern Norway 2011 Poster
Scale Space Methods for Analysis of Type 2 Diabetes Patients' Blood Glucose Values 2011 Academic article
Scale-space approach to multinormality testing and the k-sample problem 2010 Academic lecture
Automatic learning of spatial patterns for diagnosis of skin lesions 2010 Academic article
A computer aided diagnostic system for malignant melanomas 2010 Academic chapter/article/Conference paper
Digital Monitoring of Changes in Skin Lesions 2010 Academic chapter/article/Conference paper
Digital Monitoring of Changes in Skin Lesions 2010 Academic lecture
2010 Academic lecture
The role of statistics in shape analysis 2010 Academic lecture
Unsupervised segmentation for digital dermoscopic images 2010 Academic article
High frequency climate variability of the Norwegian Atlantic Current during the early Holocene period and a possible connection to the Gleissberg cycle 2010 Academic article
North Atlantic sea surface temperatures and their relation to the North Atlantic Oscillation during the last 230 years 2010 Academic article
Holocene Antarctic climate variability from ice and marine sediment cores: Insights on ocean-atmosphere interaction 2010 Academic article
Statistical modeling of aggregated lifestyle and blood glucose data in type 1 diabetes patients 2010 Academic anthology/Conference proceedings
Contribution to Discussion of the paper ‘Approximate Bayesian inference for latent Gaussianmodels by using integrated nested Laplace approximations’ by Rue, Martino, S., and Chopin, N 2009 Short communication
Ridge detection with application to automatic fish fillet inspection 2009 Academic article
Tropical Pacific-high latitude south Atlantic teleconnections as seen in delta O-18 variability in Antarctic coastal ice cores 2009 Academic article
A scale-space approach for detecting non-stationarities in time series 2008 Academic article
A scale-space approach for detecting significant differences between models and observations using global albedo distributions 2008 Academic article
Decrease of sea ice thickness at Hopen, Barents Sea, during 1966-2007 2008 Academic article
Multiscale spectral analysis for detecting short and long range change points in time series 2008 Academic article
A propagation-separation approach to estimate the autocorrelation in a time-series 2008 Academic article
Deuterium excess record from a small Arctic ice cap 2008 Academic article
A decadal-scale Holocene sea surface temperature record from the subpolar North Atlantic constructed using diatoms and statistics and its relation to other climate parameters 2008 Academic article
Faunal evidence of 20th century Arctic warming 2007 Abstract
Visualization and inference based on wavelet coefficients, SiZer and SiNos 2007 Academic article
Bayesian modeling and significant features exploration in wavelet power spectra 2007 Academic article
Faunal evidence of 20th century Arctic warming 2007 Academic lecture
PC-en etterligner legen 2006 Feature article
Scale-space analysis of time series in circulatory research 2006 Academic article
Bayesian multiscale analysis for time series data 2006 Academic article
Klimaendring - fleip eller fakta? 2005 Feature article
A visual display device for significant features in complicated signals 2005 Academic article
Atmospheric-driven state transfer of shore-fast ice in the north-eastern Kara Sea 2005 Academic article
EM-estimation and modeling of heavy-tailed processes with the multivariate normal inverse Gaussian distribution 2005 Academic article
Statistical techniques to select detection thresholds for peak signals in ice-core data 2005 Academic article
Scale-space techniques for exploring features in signals 2005 Academic lecture
Holocene paleoceanography and glacial history of the West Spitsbergen area, Euro-Arctic margin 2004 Academic article
Statistical significance of features in digital images 2004 Academic article
Dating a coastal ice core using ECM, DEP and oxygen isotopes 2004 Academic article
Statistiske metoder i klimaforskning 2003 Popular scientific lecture
Recent developments in time series analysis : Examples of use in climate research 2003 Academic article
Holocene paeleoceanography and paleoclimate of the West Spitsbergen area, Euro-Arctic margin 2003 Academic lecture
Holocene paeleoceanography and paleoclimate of the West Spitsbergen area, Euro-Arctic margin 2003 Academic lecture
Finite sample properties of an adaptive density estimator 2002 Academic article
Surface albedo in Ny Ålesund, Svalbard: variability and trends during 1981-1997 2002 Academic article
Significance in scale-space for bivariate density estimation 2002 Academic article
Assessment of potential transport of pollutants into the Barents Sea via sea ice - an observational approach 2002 Academic article
M-smoother with local linear fit 2002 Academic article
Surface albedo in Ny-Ålesund, Svalbard: variability and trends during 1981--1997 2002 Academic article
An estimator for functional data with application to MRI 2001 Academic article
Feature extraction and classification of dynamic contrast-enhanced T2*-weighted breast image data 2001 Academic article
An estimator for functional data with application to MRI 2001 Academic article
Feature Extraction and Classification of Dynamic Contrast-Enhanced T2*-Weighted Breast Image Data 2001 Academic article
Significance in scale-space for clustering 1999 Academic chapter/article/Conference paper
Semiparetric estimation of extremes 1999 Academic article
Long-term variability and trends (1981-1997) in surface aldebo in Ny-Ålesund, Svalbard 1999 Academic lecture
Edge preserving smoothers for image processing (with discussion) 1998 Academic article
M-Smoother with Local Linear Fit 1997 Academic article
Correction to 'Analysis of Dynamic Magnetic Resonance Images' 1997 Academic article
A nonlinear Gaussian filter applied to images with discontinuities 1997 Academic article
On the used of Gibbs priors for Bayesian image restoration 1997 Academic article
Analysis of dynamic magnetic resonance images 1996 Academic article
Combined perfusion MR imaging and diffusion weighted imaging in a rat model of reversible middle cerebral artery occlusion 1995 Academic article
Automatic programming of grinding robot, restoration and contours 1995 Academic article
Estimation of the number of true grey levels, their values and relative frequencies in a noisy image 1995 Academic article
Statistical methods for noisy images with discontinuities 1994 Academic article
Noise reduction using Markov random fields 1991 Academic article
Comparison of statistical methods in MR imaging 1991 Academic article
Statistical methods for noise reduction in images 1990 Academic lecture
Restoration of NMR images 1988 Academic lecture
Noise distributions of NMR images 1988 Academic lecture
Optimization and safety considerations in the design of stationkeeping systems 1987 Poster
Freds prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad, Håvard Blixgård
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2016 05 Internasjonale referansecase for bruk av helsedata Per Atle Bakkevoll, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Line Helen Linstad
Freds postere
Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2020 02 Toward a Personalized Decision Support System for Blood Glucose Management During and After Physical Activities in Patients with Type 1 Diabetes Phuong Dinh Ngo, Eirik Årsand, Fred Godtliebsen 90x120 cm