logo

Fred Godtliebsen

Bio

Fred Godtliebsen har mastergrad og doktorgrad i statistikk fra Norges Tekniske Høgskole i Trondheim, fra henholdsvis 1985 og 1989. Han arbeidet ved NTNU som førsteamanuensis frem til 1994, og har siden jobbet ved UiT Norges arktiske universitetet, hvor han har vært professor i statistikk siden 1996. Tidligere har han hatt professor II-stillinger ved Nasjonalt senter for telemedisin og Norsk Polarinstitutt. Fra april 2016 innehar han en professor II-stilling i statistikk ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Gottliebsen har veiledet ti doktorgradsstudenter og publisert mer enn 100 artikler i internasjonale tidsskrifter. Han var en av gruppelederne i Tromsø Telemedicine Laboratory, det nå nedlagte senteret for forskningsbasert innovasjon finansiert av Norsk Forskningsråd. Gottliebsen har vært prodekan for forskning ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved Universitetet i Tromsø siden 2009. Forskningsinteressene hans omfatter glattingsmetoder, skala/plassanalyse, mønstergjenkjenning og bildebehandling.

Fred Godtliebsen

Telefon: 954 45 388

Stilling: Professor

Avdeling: Helsedata og analyse


Publikasjoner i CRIStin