Fred Godtliebsen

Bio

Fred Godtliebsen har mastergrad og doktorgrad i statistikk fra Norges Tekniske Høgskole i Trondheim, fra henholdsvis 1985 og 1989. Han arbeidet ved NTNU som førsteamanuensis frem til 1994, og har siden jobbet ved UiT Norges arktiske universitetet, hvor han har vært professor i statistikk siden 1996. Tidligere har han hatt professor II-stillinger ved Nasjonalt senter for telemedisin og Norsk Polarinstitutt. Fra april 2016 innehar han en professor II-stilling i statistikk ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Gottliebsen har veiledet ti doktorgradsstudenter og publisert mer enn 100 artikler i internasjonale tidsskrifter. Han var en av gruppelederne i Tromsø Telemedicine Laboratory, det nå nedlagte senteret for forskningsbasert innovasjon finansiert av Norsk Forskningsråd. Gottliebsen har vært prodekan for forskning ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved Universitetet i Tromsø siden 2009. Forskningsinteressene hans omfatter glattingsmetoder, skala/plassanalyse, mønstergjenkjenning og bildebehandling.

Fred Godtliebsen

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 954 45 388

Stilling: Professor

Avdeling: Helsedata og analyse


CRIStin-profil

Freds prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Data-drevet beslutningsstøtte for kliniske informasjonssystemer 2014 - 2017 Helsedata
Stein Olav Skrøvseth
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata 2016 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal 2018 - 2020 Helsedata
Taridzo Chomutare
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Elektronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge 2019 - 2020 Helsedata
Alexandra Makhlysheva
Persontilpasset beslutningsstøtte for pasienter med kroniske smerter 2019 - 2021 Helsedata
Johan Gustav Bellika

Freds publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori

Freds prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Håvard Blixgård, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2016 05 Internasjonale referansecase for bruk av helsedata Per Atle Bakkevoll, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Line Helen Linstad