Eirik Årsand

Bio

Eirik Årsand, Professor i e-helse, har jobbet ved senteret siden 2000. Årsand har master i elektronikk/måleteknikk fra UiT Norges Arktiske Universitet/Technische Universität Hamburg-Harburg fra 1992. I 2009 tok han doktorgrad i medisinsk informatikk ved UiT på utvikling og utprøving av en av de første selvhjelpsapplikasjonene innen diabetes, noe som senere ble videreutviklet til forskningsappen Diabetesdagboka. Årsand er per i dag involvert i sju prosjekter innen m-helse, og har en portefølje på 26 prosjekter bak seg. Han veileder både doktorgradsstudenter, mastergradsstudenter, samt studenter på lavere nivå. Årsand er også professor II ved Institutt for klinisk medisin ved UiT, og har tilknytning til gruppa Medical Informatics & Telemedicine ved Institutt for Informatikk. Per august 2016 har Årsand 258 registrerte publikasjoner i Cristin.

Mer informasjon

Personlig blogg om diabetes: https://fewtouch.wordpress.com

Eirik Årsand

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 992 43 592

Stilling: Professor

Avdeling: Personlig e-helse


CRIStin-profil

Researchgate-profil

LinkedIn-profil

Twitter-profil

Facebook-profil

Hjemmeside

Eiriks prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
FullFlow – Flyt av helsedata mellom pasienter og helsevesenet 2016 - 2020 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
Skreddersydd mobil selvhjelpsverktøy for Diabetes Type 2 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
Gruppeutdanning og mobiltelefoner innen diabetes 2014 - 2016 Innbyggertjenester
Gunnar Hartvigsen
Diabetes on the social media: health promotion intervention and behaviour analysis 2017 - 2020 Innbyggertjenester
Eirik Årsand Elia Gabarron
IKT-løsning for helseindikator-data for ikke smittsomme sykdommer (NCD) 2017 - 2020 Innbyggertjenester
Helsedata
Inger Torhild Gram
Diabetes Digital Guidelines 2018 - 2020 Innbyggertjenester
Per Hasvold Eirik Årsand

Eiriks publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Diabetespasienter gjør opprør mot tungvinte hjelpemidler - bygger egne blodsukkermålere og hacker insulinpumper 2019 MEDIEBIDRAG
Development of an ICT solution to obtain annual, national, Representative Health Indicator Data for Non-Communicable Diseases – A Pilot Study, 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Diabetespasienter gjør opprør mot tungvinte hjelpemidler - bygger egne blodtrykksmålere og hacker insulinpumper. 2019 MEDIEBIDRAG
Development of an ICT solution to obtain annual, national, representative Health indicator data for non-communicable diseases – a pilot study 2019 FOREDRAG
Measuring the effects of sharing mHealth data during diabetes consultations: a mixed-method study protocol 2019 TIDSSKRIFTPUBL
DIY diabetes tech gains popularity with patients and parents fed up with clunky mainstream medical devices 2019 MEDIEBIDRAG
The Relationship between Anxiety/Depression, Electronic Health, and Doctor Visiting Decisions among People with Diabetes 2019 FOREDRAG
Dataset of wearable sensors with possibilities for data exchange 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Acceptance barriers of using patients’ self-collected health data during medical consultation 2019 FOREDRAG
EDMON - A System Architecture for Real-Time Infection Monitoring and Outbreak Detection Based on Self-Recorded Data from People with Type 1 Diabetes: System Design and Prototype Implementation 2019 FOREDRAG
Mobile health (mHealth) 2019 BOKRAPPORTDEL
EDMON - A System Architecture for Real-Time Infection Monitoring and Outbreak Detection Based on Self-Recorded Data from People with Type 1 Diabetes: System Design and Prototype Implementation 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Do diabetes mHealth and online interventions evaluate what is important for users? 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Acceptance barriers of using patients’ self-collected health data during medical consultation 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Do diabetes mHealth and online interventions evaluate what is important for users? 2019 FOREDRAG
Wearable Sensors with Possibilities for Data Exchange: Analyzing Statusand Needs of Different Actors in Mobile Health Monitoring Systems 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Data-driven modeling and prediction of blood glucose dynamics: Machine learning applications in type 1 diabetes 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Design and prestudy assessment of a dashboard for presenting self-collected health data of patients with diabetes to clinicians: Iterative approach and qualitative case study 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Use of Electronic Health and Its Impact on Doctor-Visiting Decisions Among People With Diabetes: Cross-Sectional Study 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Internett er den nye førstelinjen 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Inequalities in the Use of eHealth Between Socioeconomic Groups Among Patients With Type 1 and Type 2 Diabetes: Cross-Sectional Study 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Ny teknologi og trender innen egenmonitorering av diabetes 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Ny teknologi og trender innen egenmonitorering av diabetes 2019 FOREDRAG
"Det er om natta man går konkurs" 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Data-driven blood glucose pattern classification and anomalies detection: Machine-learning applications in Type 1 diabetes 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Associations Between the Use of eHealth and Out-of-Hours Services in People With Type 1 Diabetes: Cross-Sectional Study 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Goal-setting and patterns of app use: Selected results from the "Tailoring type 2 diabetes self-management" RCT. 2019 FOREDRAG
Frameworks for evaluating mhealth technologies lack patient focus 2019 FOREDRAG
Frameworks for evaluating mhealth technologies lack patient focus 2019 TIDSSKRIFTPUBL
What can be learned by analyzing patient-gathered data from self-management diabetes app 2019 FOREDRAG
What can be learned by analyzing patient-gathered data from a self-management diabetes app 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Self-recruited T2D patients' engagement in a self-management tool: Feedback and suggestions 2019 FOREDRAG
Self-recruited T2D patients'engagement in a self-management tool: Feedback and suggestions 2019 TIDSSKRIFTPUBL
System for automatic estimation and delivery of quickly-absorbable carbohydrates 2019 FOREDRAG
System for automatic estimation and delivery of quickly-absorbable carbohydrates 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Health promotion priorities for diabetes: Results of a Delphi study 2019 TIDSSKRIFTPUBL
HEALTH PROMOTION PRIORITIES FOR DIABETES: RESULTS OF A DELPHI STUDY 2019 FOREDRAG
Forskning på teknologi og diabetes - en lang historie 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Vanskelig å forske på effekten av helseapper 2019 MEDIEBIDRAG
Employing a User-Centered Cognitive Walkthrough to Evaluate a mHealth Diabetes Self-Management Application: A Case Study and Beginning Method Validation 2019 TIDSSKRIFTPUBL
What are diabetes patients versus health care personnel discussing on social media? 2019 TIDSSKRIFTPUBL
The Service User Technology Acceptability Questionnaire: Psychometric Evaluation of the Norwegian Version 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Relations between the use of electronic health and the use of general practitioner and somatic specialist visits in patients with type 1 diabetes: Cross-sectional study 2018 TIDSSKRIFTPUBL
17 år med forskning ved bruk av e-helse 2018 BOKRAPPORTDEL
Preferences and interests of diabetes social media users regarding a health-promotion intervention 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Siste nytt og satsningsområder innen e-helse og diabetesforskning 2018 FOREDRAG
The evolution of clinicians’ preparedness for mHealth use (2013-2017) and current barriers 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Making computer games that can teach children with Type 1 diabetes in rural areas how to manage their condition 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Analysing mHealth usage logs in RCTs: Explaining participants’ interactions with type 2 diabetes self-management tools 2018 TIDSSKRIFTPUBL
The Evolution of Clinicians’ Preparedness for mHealth Use (2013-2017) and Current Barriers 2018 FOREDRAG
Making Computer Games that Can Teach Children with Type 1 Diabetes in Rural Areas How to Manage Their Condition 2018 FOREDRAG
Design and development of a context-aware knowledge-based module for identifying relevant information and information gaps in patients with type 1 diabetes self-collected health data 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Acceptability of an mHealth app intervention for persons with type 2 diabetes and its associations with initial self-management: Randomized controlled trial 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Social media use in interventions for diabetes: Rapid evidence-based review 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Exploring In-Game Reward Mechanisms in Diaquarium – A Serious Game for Children with Type 1 Diabetes 2018 FOREDRAG
Exploring In-Game Reward Mechanisms in Diaquarium – A Serious Game for Children with Type 1 Diabetes 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Social media for health promotion in diabetes: Study protocol for a participatory public health intervention design 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Diabetes social media users’ preferences for a health promotion intervention 2018 FOREDRAG
Involvering av pasienter i design og forskning 2018 FOREDRAG
Design better together: Co-design workshop protocol to develop an m-diabetes data sharing system between patients and clinicians 2018 FOREDRAG
Improving education of medical studens by involving a telemedical system for diabetes into lectures 2018 FOREDRAG
Improving education of medical students by involving a telemedical system for diabetes into lectures 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Stepwise treatment concept proposed for an m-health enabled diabetes intervention 2018 FOREDRAG
Stepwise treatment concept proposed for an m-health enabled diabetes intervention 2018 TIDSSKRIFTPUBL
The necessity of using mixed methods for assessment of mHealth interventions: Application in the "Full Flow of Datasharing" project. 2018 TIDSSKRIFTPUBL
The necessity of using mixed methods for assessment of mHealth interventions: Application in the "Full Flow of Datasharing" Project 2018 FOREDRAG
Utilizing the New Generation of Wearable Devices in a Combined Diabetes Diary Application 2018 FOREDRAG
Extended Glucose Monitoring through the use of Group-based Internet of Things Mini Displays 2018 FOREDRAG
Extended Glucose Monitoring through the use of Group-based Internet of Things Mini Displays 2018 TIDSSKRIFTPUBL
A FHIR-based data flow enabling patients to share self-collected data with the Norwegian national healthcare systems and electronic health record systems 2018 FOREDRAG
A FHIR-based data flow enabling patients to share self-collected data with the Norwegian national healthcare systems and electronic health record systems 2018 TIDSSKRIFTPUBL
EXPERIENCE FROM USING A DYNAMIC STUDY MANAGEMENT SERVICE FOR AN MHEALTH DIABETES TYPE 2 RCT 2018 FOREDRAG
EXPERIENCE FROM USING A DYNAMIC STUDY MANAGEMENT SERVICE FOR AN MHEALTH DIABETES TYPE 2 RCT 2018 TIDSSKRIFTPUBL
An online source of information for diabetes mellitus patients—a neglected opportunity for a developing region like Sub-Saharan Africa 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Systems integrating self-collected health data by patients into EHRs and medical systems: a State-of-the-art review 2017 TIDSSKRIFTPUBL
EDMON - A Wireless Communication Platform for a Real-Time Infectious Disease Outbreak Detection System Using Self-Recorded Data from People with Type 1 Diabetes 2017 FOREDRAG
An Early Infectious Disease Outbreak Detection Mechanism Based on Self-Recorded Data from People with Diabetes 2017 FOREDRAG
An Early Infectious Disease Outbreak Detection Mechanism Based on Self-Recorded Data from People with Diabetes 2017 TIDSSKRIFTPUBL
EDMON - A Wireless Communication Platform for a Real-Time Infectious Disease Outbreak Detection System Using Self-Recorded Data from People with Type 1 Diabetes 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Bruk av app til diabetes og mat – eksempel: Diabetesdagboka 2017 FOREDRAG
mHealth and Diabetes 2017 FOREDRAG
Diabetes og behov som teknologi kan understøtte 2017 FOREDRAG
Selvhjelpapplikasjoner - hvor står vi i dag og hva bringer morgendagen? 2017 FOREDRAG
DIY, social media, cloud-based solutions, mHealth and diabetes – how patients take control of their diabetes 2017 FOREDRAG
Warning: the Do-It-Yourself (DIY) wave will drastically change diabetes care 2016 FOREDRAG
Systems integrating self-collected health data by patients into EHRs and medical systems: a State-of-the-art review 2017 FOREDRAG
Seriøse spill i helsevesenet 2016 INFORMASJONSMATR
Deling av pasientgenererte data fra m-helseverktøy 2016 INFORMASJONSMATR
M-helse og diabetesbehandling 2016 INFORMASJONSMATR
M-helse og pasienters egenmestring av kronisk sykdom 2016 INFORMASJONSMATR
Kan sosiale medier styrke «gjør det selv»- bevegelsen og pasienters egenmestring? 2016 INFORMASJONSMATR
Bærbar teknologi og sensorer 2016 INFORMASJONSMATR
Tall og fakta om helseapper 2016 INFORMASJONSMATR
Utfordrer systemer og letter hverdagen 2016 MEDIEBIDRAG
Healthcare representatives tweeting about #diabetes: Follow the leaders! 2017 FOREDRAG
AUTOMATIC DETECTION OF MEALTIME SITUATIONS IN DAILY REGIMEN OF PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES WHO USE MHEALTH TECHNOLOGIES. 2017 FOREDRAG
LONG-TERM USE OF MHEALTH TECHNOLOGY IN PATIENT WITH TYPE 1 DIABETES LED TO IMPROVEMENT IN METABOLIC CONTROL: A CASE STUDY. 2017 FOREDRAG
A REVIEW OF MOBILE APPLICATIONS GENERAL PRACTICE: FORMING A QUESTIONNAIRE TO EXPLORE CLINICIAN NEEDS 2017 FOREDRAG
EVALUATING THE ROLE OF MHEALTH INTERVENTIONS IN PATIENT EMPOWERMENT FOR CHRONIC DISEASE MANAGEMENT SUCH AS DIABETES. 2017 FOREDRAG
THE NEED FOR UPDATED EVALUATION APPROACHES FOR EHEALTH AND MHEALTH INTERVENTIONS – A DYNAMIC CONCEPT FOR MORE EFFICIENT TRIALS 2017 FOREDRAG
DIFFERENTIATING PRESENTATION OF PATIENT-GATHERED DATA BETWEEN TYPE 1 AND 2 DIABETES DURING CONSULTATIONS 2017 FOREDRAG
LONG-TERM USE OF MHEALTH TECHNOLOGY IN PATIENT WITH TYPE 1 DIABETES LED TO IMPROVEMENT IN METABOLIC CONTROL: A CASE STUDY 2017 TIDSSKRIFTPUBL
AUTOMATIC DETECTION OF MEALTIME SITUATIONS IN DAILY REGIMEN OF PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES WHO USE MHEALTH TECHNOLOGIES 2017 TIDSSKRIFTPUBL
EVALUATING THE ROLE OF MHEALTH INTERVENTIONS IN PATIENT EMPOWERMENT FOR CHRONIC DISEASE MANAGEMENT SUCH AS DIABETES 2017 TIDSSKRIFTPUBL
A REVIEW OF MOBILE APPLICATIONS GENERAL PRACTICE: FORMING A QUESTIONNAIRE TO EXPLORE CLINICIAN NEEDS 2017 TIDSSKRIFTPUBL
THE NEED FOR UPDATED EVALUATION APPROACHES FOR EHEALTH AND MHEALTH INTERVENTIONS – A DYNAMIC CONCEPT FOR MORE EFFICIENT TRIALS 2017 TIDSSKRIFTPUBL
DIFFERENTIATING PRESENTATION OF PATIENT-GATHERED DATA BETWEEN TYPE 1 AND 2 DIABETES DURING CONSULTATIONS 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Evaluating patient empowerment in welfare technology and m-health tools as part of introducing new health care systems 2017 FOREDRAG
Integrating visual dietary documentation in mobile-phone-based self-management application for adolescents with type 1 diabetes 2015 TIDSSKRIFTPUBL
UiT-forskning i Narvik trenger din hjelp 2017 MEDIEBIDRAG
Expanding Functionality of a Diabetes Smartwatch Application 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Diabetesdagboka - forskningsapp med funksjoner for medisin, blodsukker, fysisk aktivitet, m.m. 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Expanding Functionality of a Diabetes Smartwatch Application 2017 FOREDRAG
Designing, developing, and evaluating the future internet of personal health 2016 INFORMASJONSMATR
An early infectious disease outbreak detection system based on self-recorded data from people with diabetes 2017 FOREDRAG
An early infectious disease outbreak detection system based on self-recorded data from people with diabetes 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Data Driven Blood Glucose Prediction: Interval vs. Point Blood Glucose Prediction? 2017 FOREDRAG
Data Driven Blood Glucose Prediction: Interval vs. Point Blood Glucose Prediction? 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Alerts, notifications, reminders: Telemedicine solution not to burden but to support patients with diabetes 2016 FOREDRAG
Better glucose regulation through enabling group-based motivational mechanisms in cloud-based solutions like Nightscout 2016 FOREDRAG
Dlouhodobé používání mobilních elektronických zařízení pro monitoraci a vyhodnocování glykemie, obsahu sacharidů, dávek inzulinu a pohybové aktivity u pacienta s diabetem 1. typu vede ke zlepšení metabolické kompenzace - kazuistika 2016 TIDSSKRIFTPUBL
App med funksjoner for fysisk aktivitet, mat, medisin, blodsukker, vekt og personlige mål – Diabetesdagboka 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Kvalitetssikring av mobil selvhjelpsteknologi – ta pasienten med på laget 2016 FOREDRAG
Warning: the Do-It-Yourself (DIY) wave will drastically change diabetes care! 2016 FOREDRAG
The opportunity to evaluate the impact of our changing health care system through archetypes and reinforced use of medical coding 2016 FOREDRAG
The potential use of patient-gathered data from mHealth tools: suggestions based on an RCT-study 2016 FOREDRAG
mHealth data-sharing system to improve communication during consultations: Type 1 diabetes patients’ perspective during the FI-STAR study 2016 FOREDRAG
Utilizing social media for research and development of diabetes self-management tools 2016 FOREDRAG
Přehled a výběr glukometrů pro telemonitoring diabetických pacientů pomocí vícekriteriálního rozhodování 2013 TIDSSKRIFTPUBL
The Role of a Smartwatch in Mobile Chronic Disease Self-Management 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Online Telemonitoring System of Diabetes – Supervision and Management of Patient Treatment for Type 1 Diabetes Mellitus 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Experience with Design of a Smartwatch Diabetes Diary Application 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Do-It-Yourself Movement and Advanced Functions Provided by Wearable Devices in Diabetes Self-Management 2016 TIDSSKRIFTPUBL
The potential use of patient-gathered data from mHealth tools: suggestions based on an RCT-study 2016 TIDSSKRIFTPUBL
The opportunity to evaluate the impact of our changing health care system through archetypes and reinforced use of medical coding 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Integrating data from apps, wearables and personal Electronic Health Record (pEHR) systems with clinicians’ Electronic Health Records (EHR) systems 2016 TIDSSKRIFTPUBL
mHealth data-sharing system to improve communication during consultations: Type 1 diabetes patients’ perspective during the FI-STAR study 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Better glucose regulation through enabling group-based motivational mechanisms in cloud-based solutions like Nightscout 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Warning: the Do-It-Yourself (DIY) wave will drastically change diabetes care! 2016 TIDSSKRIFTPUBL
System for enabling clinicians to relate to a mobile health app: Preliminary results of the Norwegian trial in the EU FI-STAR project 2016 TIDSSKRIFTPUBL
The Use of eHealth and Provider-Based Health Services by Patients with Diabetes Mellitus: Protocol for a Cross-Sectional Study 2016 TIDSSKRIFTPUBL
What are diabetes patients discussing on social media? 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Effectiveness of an Internet Community for Severely Obese Women 2016 FOREDRAG
Effectiveness of an Internet Community for Severely Obese Women 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Play and Learn: Developing a Social Game for Children with Diabetes 2016 FOREDRAG
Play and Learn: Developing a Social Game for Children with Diabetes 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Serious Game Co-Design for Children with Type 1 Diabetes 2016 FOREDRAG
Serious game co-design for children with type 1 diabetes 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Telemedicine tools for automated generation of diabetes diary 2016 FOREDRAG
THE NEED TO TAILOR MOBILE PHONE-BASED DIABETES SELF-MANAGEMENT TOOLS 2016 FOREDRAG
AN AVERAGE DAILY NUMBER OF STEPS NEGATIVELY CORRELATES WITH AN AVERAGE GLYCEMIC VALUE IN TYPE I DIABETIC PATIENTS: COMPARISON BETWEEN CGM AND PEDOMETER RECORDS 2016 TIDSSKRIFTPUBL
ALERTS, NOTIFICATIONS, REMINDERS: TELEMEDICINE SOLUTION NOT TO BURDEN BUT TO SUPPORT PATIENTS WITH DIABETES 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Serious Gaming in Diabetes: Combining Apps and Gaming Principles in a Holistic Diabetes Environment 2016 FOREDRAG
Wearable Computing in Diabetes – Advanced Functions Enabled by Smartwatches 2016 FOREDRAG
Designing motivational and educational diabetes video games involving children as a creative resource 2016 FOREDRAG
Utilizing technology and alternative approaches for displaying vital information and creating engagement for children and adolescents with diabetes 2016 FOREDRAG
Using Online Forums to Better Understand Motivations Behind Technology Uptake Among Type 2 Diabetes Patients, Using CGM as the Use-Case 2016 FOREDRAG
Utilizing social media for research and developement of diabetes self-management tools. 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Electronic Disease Surveillance System Based on Inputs from People with Diabetes: An Early Outbreak Detection Mechanism 2016 BOKRAPPORTDEL
Selvhjelpssystemer for behandling av diabetes i utviklingsland 2015 FOREDRAG
Wearable Computing in Diabetes: Advanced Functions Enabled by Smartwatches 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Designing motivational and educational diabetes video games involving children as a creative resource 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Utilizing technology and alternative approaches for displaying vital information and creating engagement for children and adolescents with diabetes 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Using Online Forums to Better Understand Motivations Behind Technology Uptake Among Type 2 Diabetes Patients, Using CGM as the Use-Case 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Serious Gaming in Diabetes: Combining Apps and Gaming Principles in a Holistic Diabetes Environment 2016 TIDSSKRIFTPUBL
A mobile health intervention for persons with Type 2 Diabetes. Results from the Norwegian Randomized Controlled Trial in RENEWING HEALTH. 2015 FOREDRAG
Mobile Health: Empowering patients and driving change 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Patients’ acceptability of a digital diabetes diary application. Findings from the Norwegian study in RENEWING HEALTH. 2015 FOREDRAG
Mobile applications for people with diabetes published between 2010 and 2015 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Review of Serious Games for People with Diabetes 2015 BOKRAPPORTDEL
Designing a diabetes mobile application with social network support 2013 FOREDRAG
Utilizing Physical Activity Trackers in Mobile Diabetes Self-management 2014 FOREDRAG
Prototyping a Diet Self-management System for People with Diabetes with Cultural Adaptable User Interface Design 2014 FOREDRAG
Assessing the Potential Use of Eye-Tracking Triangulation for Evaluating the Usability of an Online Diabetes Exercise System 2015 FOREDRAG
Mining Symptoms of Severe Mood Disorders in Large Internet Communities 2015 FOREDRAG
Využití chytrých hodinek (smartwatch) při self-managementu diabetu 2015 FOREDRAG
Mining Symptoms of Severe Mood Disorders in Large Internet Communities 2015 BOKRAPPORTDEL
Diabetes Group Education versus Individual Counselling: Review of Conflicting Evidence 2015 FOREDRAG
Do mobile medical apps need to follow European and US regulations or not: decisions exemplified by diabetes management app 2015 FOREDRAG
Diabetes Automata: Software Engine for Blood Glucose Level Simulation 2015 FOREDRAG
Assessing the potential use of eye-tracking triangulation for evaluating the usability of an online diabetes exercise system 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Diabetes Group Education versus Individual Counselling: Review of Conflicting Evidence 2015 BOKRAPPORTDEL
Do mobile medical apps need to follow European and US regulations or not: decisions exemplified by diabetes management app 2015 BOKRAPPORTDEL
Diabetes Automata: Software Engine for Blood Glucose Level Simulation 2015 BOKRAPPORTDEL
Data-driven personalized feedback to patients with Type 1 Diabetes: A randomized trial 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Selvhjelpsverktøy for barn og ungdom med diabetes i lav- og mellominntektsland 2015 FOREDRAG
Ambient light as an information mediator for parents to children with diabetes 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Performance of the first Combined Smartwatch to Smartphone Diabetes Diary Application Study 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Mobile Health Intervention for Self-Management and Lifestyle Change for Persons With Type 2 Diabetes. Results From the Norwegian Randomized Controlled Trial in RENEWING HEALTH 2015 FOREDRAG
Utilizing data gathered through mobile apps for self-management of type 1 diabetes 2014 FOREDRAG
RENEWING HEALTH Final Pilot Evaluation Norway. Version 1.2 Deliverable D11.7 2014 RAPPORT
A Mobile Health Intervention for Self-Management and Lifestyle Change for Persons With Type 2 Diabetes, Part 2: One-Year Results From the Norwegian Randomized Controlled Trial RENEWING HEALTH 2014 TIDSSKRIFTPUBL
A Low-Intensity Mobile Health Intervention With and Without Health Counseling for Persons With Type 2 Diabetes, Part 1: Baseline and Short-Term Results From a Randomized Controlled Trial in the Norwegian Part of RENEWING HEALTH 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Quality of life and acceptability of self-management telehealth interventions in three Scandinavian RCT studies in the RENEWING HEALTH study 2014 FOREDRAG
“Diabetes Care”: Providing Advanced Representation of Mobile Diabetes Diary Data to General Practitioner 2014 RAPPORT
Prototyping a Diet Self-management System for People with Diabetes with Cultural Adaptable User Interface Design 2014 BOKRAPPORTDEL
Utilizing Physical Activity Trackers in Mobile Diabetes Self-management 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Use of patient- recorded data in smartphone- based game for children with diabetes 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Long-term findings from three Scandinavian RCT studies in the European telemedicine Project RENEWING HEALTH: Self-management telehealth interventions with health counseling 2014 FOREDRAG
Educational Social Games Embedded in a Telemonitoring Tool for Children with Type 1 Diabetes: A Preliminary Paper 2013 TIDSSKRIFTPUBL
A review of serious games for diabetic patients 2013 FOREDRAG
Overview and Multi-Criteria Analysis of Glucometers for Telemonitoring of Patient with Diabetes Mellitus 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Short term findings from the Norwegian (RCT) study in Renewing Health: A low-intensity and low cost mobile health intervention with health counseling 2013 FOREDRAG
Readiness for Diet Change Among Persons with Type 2 Diabetes: the Norwegian Study in Renewing Health 2013 FOREDRAG
Økende bruk av selvhjelpsverktøy og apper gir muligheter - betydning for framtidas diabetesbehandling 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Appen gjør hverdagen lettere 2013 MEDIEBIDRAG
Design of an Advanced Mobile Diabetes Diary Based on a Prospective 6-month Study Involving People with Type 1 Diabetes 2013 FOREDRAG
Designing a diabetes mobile application with social network support 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Mobile Patient Applications within Diabetes - from Few and Easy to Advanced Functionalities 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Low-Intensity Self-Management Intervention for Persons With Type 2 Diabetes Using a Mobile Phone-Based Diabetes Diary, With and Without Health Counseling and Motivational Interviewing: Protocol for a Randomized Controlled Trial 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Usage and Perceptions of a Mobile Self-Management Application for People with Type 2 Diabetes: Qualitative Study of 5-month Trial 2013 FOREDRAG
Usage and perceptions of a mobile self-management application for people with type 2 diabetes: qualitative study of a five-month trial 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Blodsukker på mobilen 2013 MEDIEBIDRAG
Characterizing Development Patterns of Healthcare Social Networks 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Utilization of self-gathered patient data in a mobile-phone-based feedback system for patients with type 1 diabetes 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Model-driven diabetes care: study protocol for a randomized controlled trial 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Inferring community structure in healthcare forums. An empirical study 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Design of an advanced mobile diabetes diary based on a prospective 6-month study involving people with type 1 diabetes 2013 TIDSSKRIFTPUBL
A review of serious games for diabetic patients 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Mobil egenmestring 2013 FOREDRAG
Long-Term Engagement With a Mobile Self-Management System for People With Type 2 Diabetes 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Functionalities and input methods for recording food intake: A systematic review 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Temporal Community Structure Patterns in Diabetes Social Networks 2012 BOKRAPPORTDEL
Patient satisfaction with the intervention in the Norwegian study of Renewing Health 2012 FOREDRAG
Bedre selvhjelp med mobil 2010 MEDIEBIDRAG
Miniaturised Activity Sensor 2012 FOREDRAG
Presentation of the Few Touch Application based on the Windows Mobile platform 2008 FOREDRAG
Prosjekt om automatisert måling av blodsukker 2002 MEDIEBIDRAG
Case: Automatic transfer of blood glucose data from children with type 1 diabetes 2003 FOREDRAG
Automatic transfer of blood glucose values 2004 FOREDRAG
Blodsukker på SMS 2003 MEDIEBIDRAG
IT-medicin i sitt sammanhang 2004 MEDIEBIDRAG
Mangler vi fantasi eller vilje til å utnytte personlige helsesensorer? Eksempel: blodsukker-sensor 2003 FOREDRAG
Måler blodsukker via data 2002 MEDIEBIDRAG
Full kontroll på blodsukkernivået 2003 MEDIEBIDRAG
Prosjektet “Automatisert måling av blodsukker” 2004 FOREDRAG
Automatic delivery of blood glucose data 2002 FOREDRAG
PRESENTASJON: UTVALGTE PROSJEKTER / PROTOTYPER Konseptet for forskningsbaserte kommersialiseringer fra FoU-miljøet i landsdelen og resultater til nå 2004 FOREDRAG
Prosjekt: ”Automatisk overføring av blodsukkerverdier” 2004 FOREDRAG
Sikkert stikk på SMS 2003 MEDIEBIDRAG
BLOOD GLUCOSE BY SMS Do parents find it reassuring to receive automatic updates about their child’s blood-glucose level - and is the child safer? 2005 INFORMASJONSMATR
Interaktiv digital diabetesdagbok 2004 FOREDRAG
Automatisert overføring av blodsukkerdata 2004 FOREDRAG
Automatisert måling av blodsukker 2004 FOREDRAG
Blodsukker-måling på SMS 2003 MEDIEBIDRAG
Måler blodsukkernivå på SMS 2003 MEDIEBIDRAG
Automatic transfer of blood glucose values 2004 FOREDRAG
Blodsukker på SMS 2003 MEDIEBIDRAG
Gjennombrudd for diabetes-selvhjelp 2010 MEDIEBIDRAG
Bedre selvhjelp med mobil 2010 MEDIEBIDRAG
Behandler diabetes på mobiltelefonen 2010 MEDIEBIDRAG
Behandler diabetes på mobiltelefonen 2010 MEDIEBIDRAG
eHealth tools to Empower Diabetes Self-Management 2005 FOREDRAG
Norwegian University Develops Self Help System To Monitor Diabetes Patients 2010 MEDIEBIDRAG
Telemedicine for Diabetes Patients 2010 MEDIEBIDRAG
Håper dagbok på mobiltelefon blir et nyttig redskap for alle med diabetes 2010 MEDIEBIDRAG
Med diabetes på telefonen 2010 MEDIEBIDRAG
Sluttrapport 2010 - Collocated Personal Diabetes Data (CPDD) 2010 RAPPORT
Sluttrapport for prosjektet ”Automatisert måling av blodsukker” 2004 RAPPORT
Studie av status i bruken av og erfaringer med smarthus i pleie- og omsorgstjenesten 2002 RAPPORT
Sluttrapport for prosjektet Forebygging 2002/1/0352 ”Digital diabetesopplæring” 2006 RAPPORT
The Patient in the Health Care Data Net 2002 RAPPORT
Development of a Data Logger for Automatic Environmental Measurments 1992 RAPPORT
Prosjekter og Resultater - Diabetesteamet 2008 FOREDRAG
Self-help through a mobile ICT tool - Type 2 diabetes 2008 FOREDRAG
Selvhjelp, mobile verktøy, diabetes 2008 FOREDRAG
Self-help through a mobile ICT tool 2007 FOREDRAG
Automatic delivery of blood glucose data 2002 FOREDRAG
Smart home technology in Norwegian homebased health and social services 2002 FOREDRAG
The patient in the health care data net - A disease management system in diabetes treatment 2002 FOREDRAG
Transfer of sensordata into electronic health records 2003 FOREDRAG
Designing a project portfolio for future management of diabetes and other chronic diseases 2003 FOREDRAG
Digital-TV og pasientinformasjon 2005 RAPPORT
Alternative brukergrensesnitt for helserelaterte tjenester på mobile terminaler 2004 RAPPORT
Blood glucose data into Electronic Health Care Records for diabetes management 2004 TIDSSKRIFTPUBL
Sykehus på boks 2009 MEDIEBIDRAG
Patient-centric health diary; research and innovation within Sensor Based Systems 2006 FOREDRAG
Lessons learned from interacting with users 40-70 years old in designing an eHealth self-help tool 2007 FOREDRAG
Reprogrammable hardware used in future patient-centric eHealth tools 2006 FOREDRAG
Brukermedvirkning i Diabetes / Lifestyle prosjektene 2009 FOREDRAG
Disease Surveillance –The Patient’s Point of View, Self-Help Tools 2008 FOREDRAG
Exploring different electronic media to support diabetes self-management 2006 FOREDRAG
A wearable eHealth system for people with Type 2 diabetes 2005 FOREDRAG
Mobile Self-Help Tool for People with Type 2 Diabetes 2008 FOREDRAG
Self-help through a mobile ICT tool - type 2 diabetes 2007 FOREDRAG
Wireless Transfer of Sensor Data into Electronic Health Records 2005 TIDSSKRIFTPUBL
A mobile messaging and monitoring system to aid in diabetes self management 2005 FOREDRAG
EDDG systembeskrivelse - Using blood glucose data as an indicator for epidemic disease outbreaks 2005 FOREDRAG
MOBILE PASIENTVERKTØY – TYPE 2 DIABETES 2009 FOREDRAG
Self-help through a mobile ICT tool 2007 FOREDRAG
Supporting diabetes self-management through information and communication technology (ICT) 2007 FOREDRAG
Vi nærmer oss et system for selvhjelp på mobiltelefonen 2007 TIDSSKRIFTPUBL
Selvhjelp ved bruk av mobilt IKT-verktøy 2006 TIDSSKRIFTPUBL
Enklere diabetes med mobil og internett 2005 TIDSSKRIFTPUBL
Diabetesdagboka - Bruker-involvert design av mobile selvhjelpsverktøy for mennesker med Diabetes 2009 FOREDRAG
Idemøte om mobil diabetesdagbok 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Tromsøpasienter i stort EU-prosjekt 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Rapport for prosjektet Økt nytte av blodsukkermåling 2010 RAPPORT
Research on mobile self-help tools for patients with Type 2 diabetes 2010 FOREDRAG
Diabetes research at NST 2010 FOREDRAG
M-Health: Mobile self-help tools for patients with diabetes 2010 FOREDRAG
Forskning på mobile selvhjelpsverktøy for pasienter med type 2 diabetes 2010 FOREDRAG
Diabetesdagbok på mobiltelefonen – utprøving på tolv pasienter med type 2-diabetes 2010 TIDSSKRIFTPUBL
The TTL and the Few Touch application was nominated by The Norwegian Computer Society to the Rosing prize in the category Green IT 2010 MEDIEBIDRAG
Fremtiden heter e-helse 2009 MEDIEBIDRAG
As part of the common research study: “Using Interoperable Mobile Phone Applications for Managing Daily Events in Diabetes Care” with former colleagues at the University of Washington, USA, the video-presentation of the Few Touch application was created and presented at the Project HealthDesign’s showcase event, also available at YouTube 2008 MEDIEBIDRAG
The Bluetooth SIG exhibited the NST's blood glucose sensor system as a Business Case Study on their web page: Business Case Studies - Norwegian Centre for Telemedicine, 2006 2006 MEDIEBIDRAG
NST's blood glucose sensor system as a reference eHealth application for Bluetooth SIG 2005 MEDIEBIDRAG
Reference Application, Bluetooth supervision of children with diabetes 2004 MEDIEBIDRAG
Use of Various Methods in User-Involved Design of Mobile Self-Help Tools for People with Diabetes 2010 FOREDRAG
User-Involved Design of Mobile Self-Help Tools for People with Diabetes 2010 FOREDRAG
Bluetooth Technology @ Work - The Future of Telemetry 2008 MEDIEBIDRAG
Mobile self-help system to monitor diabetics health conditions 2010 MEDIEBIDRAG
The Few Touch Digital Diabetes Diary for type 2 Diabetes 2011 MEDIEBIDRAG
Mobilapp forenkler diabetesovervåking 2011 MEDIEBIDRAG
The Few Touch Application (FTA) in Social Media 2011 FOREDRAG
The Diabetes Motivation Projects, User-Involved Design of Mobile Self-Help Tools for People with Diabetes 2011 FOREDRAG
Diabetes care on Mobile Phones 2011 FOREDRAG
Diabetes og telemedisin, alt på mobilen? 2011 FOREDRAG
Going for a PhD: Problems and Pitfalls 2011 FOREDRAG
The Norwegian study in Renewing Health: Stimulating self-management in patients with Type 2 diabetes mellitus through telecare with the Few Touch application (FTA) and health counselling - a randomized controlled trial 2011 FOREDRAG
Egenmestring-forebygging, Eksempel på forskning og utvikling NST har gjort innen Diabetes 2012 FOREDRAG
Self-Management, Few Touch Application (FTA), Mobile Diabetes Solutions 2012 FOREDRAG
Mobil Diabetesdagbok i Hjemmemiljø, i Møte med Helsetjenesten og Hos Helsetjenesten 2012 FOREDRAG
The Norwegian Type 2 Diabetes study in RENEWING HEALTH: Development, implementation and evaluation of an intervention with a mobile diabetes diary - the Few Touch Application - with and without health counseling 2012 FOREDRAG
Temporal Community Structure Patterns in Diabetes Social Networks 2012 FOREDRAG
The Norwegian study in Renewing Health: Stimulating self-management in persons with Type 2 diabetes mellitus through telecare using the Few Touch application (FTA) and health counseling - a randomized controlled trial 2012 FOREDRAG
Resultater fra et randomisert kontrollert forsøk med egenbehandling med en elektronisk diabetesdagbok (Few Touch Application) – med og uten helseveiledning 2012 FOREDRAG
Diabetesdagbok på mobiltelefon, Mobile selvhjelpsverktøy utviklet av og for mennesker med diabetes 2012 FOREDRAG
Diabetes Self-Management, User-Involved Design of Mobile Self-Help Tools for People with Diabetes 2012 FOREDRAG
Designing a Mobile Diabetes Diary, Blood Glucose on SMS and using Pictures in Improving Diabetes Care for Young People 2012 FOREDRAG
Model driven mobile care for patients with type 1 diabetes 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Mobile Phone-Based Pattern Recognition and Data Analysis for Patients with Type 1 Diabetes 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Mobile Health Applications to Assist Patients with Diabetes: Lessons Learned and Design Implications 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Improving Diabetes Care for Young People With Type 1 Diabetes Through Visual Learning on Mobile Phones: Mixed-Methods Study 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Could mobile diabetes management systems revolutionize patient care? 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Effects and Feedback from 30 Individuals with Type 1 Diabetes, Using a Mobile Diabetes Diary: The Few Touch Application 2012 FOREDRAG
Social Media and Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus 2012 FOREDRAG
Social Media and Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus 2012 BOKRAPPORTDEL
Global telemedicine services – what can be learned from telemedicine in Norway? 2011 BOKRAPPORTDEL
SMART CARB - A mobile nutrition self-management application for people with diabetes 2011 RAPPORT
Innovation in Practice: Development of Mobile Phone Applications, Involving Adolescents with Type 1 Diabetes. A Pilot Study 2011 FOREDRAG
Review of Mobile Terminal-Based Tools for Diabetes Diet Management 2011 FOREDRAG
Mobile Peer Support in Diabetes 2011 FOREDRAG
Towards a mobile solution for predicting illness in Type 1 Diabetes Mellitus: Development of a prediction model for detecting risk of illness in Type 1 Diabetes prior to symptom onset 2011 BOKRAPPORTDEL
Towards a mobile solution for predicting illness in Type 1 Diabetes Mellitus: Development of a prediction model for detecting risk of illness in Type 1 Diabetes prior to symptom onset 2011 FOREDRAG
Exploring the use of Educational Video Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus 2011 BOKRAPPORTDEL
Personalized Mobile Phone-based Tools for Type 1 Diabetes 2011 FOREDRAG
Features of Mobile Diabetes Applications: Review of the Literature and Analysis of Current Applications Compared Against Evidence-Based Guidelines 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Mobile Peer Support in Diabetes 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Review of Mobile Terminal-Based Tools for Diabetes Diet Management 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Mobile Diabetes Self-Management Tools –What’s the Role of Clinicians? 2011 FOREDRAG
Exploring illness prediction in Type 1 Diabetes Mellitus pre-symptom onset 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Designing Mobile Diabetes Applications – Challenges and Opportunities 2010 FOREDRAG
eHelse fornyer helsearbeidet 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Patient-user involvement for designing a self-help tool for Type 2 diabetes 2010 BOKRAPPORTDEL
Patient-user involvement for designing a self-help tool for Type 2 diabetes 2010 FOREDRAG
Exploring illness prediction in Type 1 Diabetes Mellitus pre-symptom onset 2010 FOREDRAG
Status for the Norwegian study 2010 FOREDRAG
Project administration Norway. Status for the Norwegian Study 2010 FOREDRAG
The Norwegian study in Renewing Health 2010 FOREDRAG
Stimulating self-management in patients with type 2 diabetes 2010 FOREDRAG
Ny internasjonal læringsarena 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Diabetesdagbok på mobiltelefonen 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Using blood glucose data as an indicator for epidemic disease outbreaks 2005 TIDSSKRIFTPUBL
Diabetes education via mobile text messaging 2006 TIDSSKRIFTPUBL
Parent-child interaction using a mobile and wireless system for blood glucose monitoring 2005 TIDSSKRIFTPUBL
Designing mobile dietary management support technologies for people with diabetes 2008 TIDSSKRIFTPUBL
User-Centered Methods for Designing Patient-Centric Self-Help Tools 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Mobile-Phone-based Self-Management Tools for Type 2 Diabetes – The Few Touch Application 2010 TIDSSKRIFTPUBL
A System for Monitoring Physical Activity Data Among People with Type 2 Diabetes 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Reusing Patient Data to Enhance Patient Empowerment and Electronic Disease Surveillance 2009 TIDSSKRIFTPUBL
A Context-Sensitive Framework for Mobile Terminals for Assisting Type 2 Diabetes Patients 2008 RAPPORT
Designing Mobile Dietary Management Support Tecnologies for People with Diabetes 2008 RAPPORT
A Context-Sensitive Framework for Mobile Terminals for Assisting Type 2 Diabetes Patients 2008 RAPPORT
The Few Touch Digital Diabetes Diary, User-Involved Design of Mobile Self-Help Tools for People with Diabetes 2009 RAPPORT
User-Involved Design of Mobile Self-Help Tools for People with Diabetes 2010 FOREDRAG
Self-help tools: advantages and limitations of PC-based versus mobile approaches 2009 FOREDRAG
A Review of Mobile Terminal-Based Applications for Self-Management of Patients with Diabetes 2009 FOREDRAG
Context-Sensitive Framework for Mobile Terminals for Assisting Type 2 Diabetes Patients 2008 FOREDRAG
A System for Monitoring Physical Activity Data Among People with Type 2 Diabetes 2008 FOREDRAG
Usability of a Mobile Self-Help Tool for People with Diabetes: the Easy Health Diary 2007 FOREDRAG
No-touch wireless transfer of blood glucose data from patient-operatedblood glucose monitors 2007 FOREDRAG
Automatic Infection Detection System 2007 FOREDRAG
Challenges in Telemedicine and eHealth: Lessons Learned from 20 Years with Telemedicine in Tromsø 2007 FOREDRAG
Capturing and presenting patient-data through a smartphone: Designing a self-help tool 2006 FOREDRAG
I-care: stimulating self-management in patients with type 2 diabetes. A pilot study 2010 FOREDRAG
User-Involved Design of Mobile Self-Help tools for People with Diabetes – The Few Touch Application 2010 FOREDRAG
User-Involved Design of Mobile Self-Help Tools for People with Diabetes 2010 FOREDRAG
Diabetes diary based on a mobile phone – Users´experiences and iterative design process 2009 FOREDRAG
Construction of a Self-help System for Automatic Capture of Physical Activity Data Among People With Type 2 Diabetes 2007 FOREDRAG
Usability of a Mobile Self-Help Tool for People with Diabetes 2007 FOREDRAG
Capturing and presenting patient-data through a smartphone: Designing a self-help tool 2006 FOREDRAG
A Wearable eHealth System for People With Type 2 Diabetes 2005 BOKRAPPORTDEL
Documents in medicine: from paper documents to quality-healthcare? 2007 BOKRAPPORTDEL
Challenges in Telemedicine and eHealth: Lessons Learned from 20 Years with Telemedicine in Tromsø 2007 BOKRAPPORTDEL
Usability of a Mobile Self-Help Tool for People with Diabetes: the Easy Health Diary 2007 BOKRAPPORTDEL
No-touch wireless transfer of blood glucose data from patient-operatedblood glucose monitors 2007 BOKRAPPORTDEL
A Review of Mobile Terminal-Based Applications for Self-Management of Patients with Diabetes 2009 BOKRAPPORTDEL
Wireless and Mobile Technologies Improving Diabetes Self-Management 2011 BOKRAPPORTDEL
Statistical modeling of aggregated lifestyle and blood glucose data in type 1 diabetes patients 2010 BOK

Eiriks faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2016 11 Seriøse spill i helsevesenet Eirik Årsand
2016 10 Deling av pasientgenererte data fra m-helseverktøy Meghan Bradway Eirik Årsand
2016 09 M-helse og diabetesbehandling Eirik Årsand
2016 08 M-helse og pasienters egenmestring av kronisk sykdom Eirik Årsand
2016 07 Kan sosiale medier styrke «gjør det selv»- bevegelsen og pasienters egenmestring? Eirik Årsand
2016 04 Bærbar teknologi og sensorer Eirik Årsand
2016 03 Tall og fakta om helseapper Eirik Årsand