Gruppeutdanning og mobiltelefoner innen diabetes


Prosjektbeskrivelse

Prosjektet tar sikte på å måle effekten av mobilbruke i gruppeutdanning på diabetesrelaterte helsemessige utfall. Kontrolldeltakere får individuell opplæring fra sin diabetessykepleier, og de vil ta HbA1c hos fastlegen før oppstart og hver sjette måned i to år. Intervensjondeltakere mottar gruppeutdanning fra Norges Diabetesforbundets Motivasjonsgrupper. De får i tillegg en mobiltelefon applikasjon. Tidligere forskning har vist at en bedre mestring av sykdommen vil medføre til bedre helsetilstand og økt livskvalitet, men vi ennå ikke har nok bevis på hvordan nyere mobiltelefoner påvirker mestring av diabetes. Resultatene av dette prosjektet kan bidra til at mobiltelefoner blir en del av diabetesbehandlingen.

Mål

Hypotesen er at mobiltelefoner kan bidra til å styrke selvtilliten og sykdoms kunnskap, og til slutt også helseutfall. Det primære endepunktet er de langsiktige blodsukkemålingene, HbA1c.

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Ekstern prosjektdeltaker

  • Gunnar Hartvigsen,

    email hidden; JavaScript is required

Finansiering

  • Helse Nord RHF

Fokusområde

Innbyggertjenester

Prosjektperiode

2014 - 2016

Sist oppdatert

08.07.2022