logo

Rapporter

Rapporter fra E-helseforskning
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2023 04 Personvernfremmende teknologier for bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten Alexandra Makhlysheva, Per Atle Bakkevoll, Kassaye Yitbarek Yigzaw
2023 01 Implementering av kunstig intelligens i norsk helsetjeneste: veien til utbredt bruk Alexandra Makhlysheva, Luis Marco Ruiz, Therese Svenning, Phuong Dinh Ngo, Miguel Angel Tejedor Hernandez, Anne Torill Nordsletta, Maryam Tayefi Nasrabadi
2023 02 Telemedicine meeting and visit to an emergency hospital in Uzbekistan Monika Knudsen Gullslett, Lene Lundberg, Karianne Lind, Stein Olav Skrøvseth
2022 01 Implementation of artificial intelligence in Norwegian healthcare: The road to broad adoption Alexandra Makhlysheva, Luis Marco Ruiz, Therese Svenning, Phuong Dinh Ngo, Miguel Angel Tejedor Hernandez, Anne Torill Nordsletta, Maryam Tayefi Nasrabadi
2021 04 Gode pasientforløp - en midtveisevaluering Espen Nordheim, Kari Dyb, Gro Berntsen
2021 03 E-konsultasjon og sykmelding Eli Kristiansen, Elin Breivik, Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Paolo Zanaboni
2021 02 Kunnskapsoppsummering om effekter av trygghets- og mestringsteknologi Elin Breivik, Gunn Hilde Rotvold, Lene Steen Lindseth, Siri Bjørvig, Kamilla Michalsen
2021 01 Kunnskapsoppsummering om styring og ledelse i e-helse Line Helen Linstad
2020 04 Utforsking av elektronisk fenotyping for klinisk praksis Alexandra Makhlysheva, Phuong Dinh Ngo, Maryam Tayefi Nasrabadi, Torbjørn Torsvik, Taridzo Chomutare
2020 03 Exploring electronic phenotyping for clinical practice in Norwegian settings Alexandra Makhlysheva, Maryam Tayefi Nasrabadi, Phuong Dinh Ngo, Taridzo Chomutare, Torbjørn Torsvik
2020 02 Hele døgnet, hele uka, hele livsløpet - Velferdsteknologi som del av et helhetlig tilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser - En kvalitativ studie i Bodø kommune Undine Knarvik, Gunn Hilde Rotvold, Marianne Trondsen
2020 01 Kunnskapsoppsummering: Internasjonal litteraturstudie om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Karianne Lind, Gunn Hilde Rotvold, Marianne Trondsen
2019 07 Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Elin Breivik, Gunn Hilde Rotvold, Elin Sundby Boysen
2019 06 Triage i fastlegeordningen Eli Kristiansen, Torbjørn Torsvik, Karianne Lind
2019 05 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
2019 04 Evaluering av «Snakketøyet» Unn Manskow
2019 02 Sosial digital kontakt – et år etter Asbjørn Johansen Fagerlund, Inger Marie Holm
2019 01 EPJ-bruk hos klinikere: erfaringer fra nasjonal spørreundersøkelse Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Anne Torill Nordsletta
2019 03 Responstjenester for trygghetsskapende teknologier Eli Kristiansen, Gunn Hilde Rotvold, Inger Marie Holm
2017 09 Blockchain and Digital Health Taridzo Chomutare, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta
2017 04 Drivere og trender i e-helsefeltet Gunn Hilde Rotvold, Kristian Malm-Nicolaisen, Inger Marie Holm
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Eli Kristiansen, Trine Strand Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe
2018 07 Workshop on privacy-preserving statistical computation with Statistics Norway Alexandra Makhlysheva, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Anne Torill Nordsletta, Johan Gustav Bellika
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad, Håvard Blixgård
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2018 02 Sosial digital kontakt Asbjørn Johansen Fagerlund, Inger Marie Holm
2018 06 Multidose i e-resept: Sluttrapport Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Elin Johnsen, Nils Kolstrup
2017 01 Multidose i e-resept: En sammenligning av avvik i legemiddellister (LIB) Anette Vik Jøsendal
2016 08 Multidose i e-resept: Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Elin Johnsen, Nils Kolstrup
2018 01 Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Gunn Hilde Rotvold, Undine Knarvik, Marianne Trondsen
2017 11 Internasjonale eksempler på bruk av helseanalyse Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis
2017 12 Kunnskapsoppsummering: Velferdsteknologi Undine Knarvik, Gunn Hilde Rotvold, Siri Bjørvig, Per Atle Bakkevoll
2017 13 Bruk av videokonferanse og nettbasert terapi – MasterMind Norge Erlend Bønes, Jane K. Kjøterøe (main author), Vemund Nordnes Myrbakk, Charlotte B. Goll, Geir Øyvind Stensland, Inger Marie Holm
2017 08 Ontology-based terminologies for healthcare Luis Marco Ruiz, Kristian Malm-Nicolaisen, Rune Pedersen, Alexandra Makhlysheva, Per Atle Bakkevoll
2017 07 Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen
2017 10 Requirements to the data reuse application programming interface for electronic health record systems Johan Gustav Bellika, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Andrius Budrionis, Luis Marco Ruiz, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Meskerem Asfaw
2017 06 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
2016 07 Kunnskapsoppsummering: Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre Elia Gabarron, Elin Johnsen, Hanne Hoaas
2017 03 IKT-støtte for kodeverk og terminologi Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen, Kristian Malm-Nicolaisen, Johan Gustav Bellika, Terje Solvoll
2017 05 Sosial, digital kontakt: Opplæring av eldre – erfaringer fra 2016 Elin Johnsen
2017 02 Effekter av digitale innbyggertjenester Paolo Zanaboni, Thomas Roger Schopf, Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Nils Kolstrup, Elin Johnsen
2016 10 Konsept for nasjonal e-helsemonitor Gunn Hilde Rotvold, Line Helen Linstad, Rune Pedersen, Paolo Zanaboni, Hege Andreassen, Inger Marie Holm
2016 06 Innføring av kjernejournal i de fire helseregionene Line Lundvoll Warth
2016 05 Internasjonale referansecase for bruk av helsedata Per Atle Bakkevoll, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Line Helen Linstad
2016 09 Forskningsprotokoll –VerDig Gro Berntsen, Gunn Hilde Rotvold, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, Strisland F, Reitan J, Røhne M, Fensli R, Normann T.
2016 04 Multidose i e-resept: Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Elin Johnsen, Nils Kolstrup
2016 03 Nettbaserte helsetjenester for alle Halgeir Holthe
2016 02 Kunnskapsoppsummering: Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Marianne Trondsen
2016 01 Oversikt over tallmateriale og kartlegginger på e-helse i Norge - delrapport i utredning av nasjonal e-helse monitor Trine Strand Bergmo, Rune Pedersen, Hege Andreassen, Inger Marie Holm
Rapporter fra Telemedisin
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
NST-rapport 2003 14 My home is my hospital Gunnar Hartvigsen
NST-rapport 2015 06 Lessons learned from 25 years with telemedicine in Northern Norway Gunnar Hartvigsen, Steinar Pedersen
NST-rapport 2016 01 FUNNKe region nord 2011-2014 Eirin Rødseth, Gerd Ersdal
NST-rapport 2015 08 Samhandling PC-basert videokonferanse og LAR-pasienter Eirin Rødseth, Siv Hege Fagerheim, Jorunn Lorentsen, Petr Halva
NST-rapport 2015 05 Brukerstyrte innleggelser i DPS i Helse Nord Anne Sofie Bentzen
NST-rapport 2015 04 Pasienten som partner i virtuelle team Tove Normann, Ellen K Christiansen, Eva Skipenes, et al.
NST-rapport 2015 03 Tromsø Telemedicine Laboratory
NST-rapport 2015 02 Qualitative improvement of health services for indigenous people in remote areas in the Nenets Region Svetlana M. Bye, Oddvar Hagen, Stig Karoliussen, Elisabeth Sjaaeng
NST-rapport 2015 01 Hva må til for bedre utnyttelse av IKT i helse- og omsorgssektoren? Helle Kise Hjertstrøm
NST-rapport 2014 09 Pasientmedvirkning, samhandling og egendokumentasjon Eirin Rødseth, Siv Hege Fagerheim, Liv Ingrid Sollied, et al.
NST-rapport 2014 08 Support for Diabetesdagboka Elisabeth Sjaaeng, Erlend Bønes
NST-rapport 2014 07 Helsetjenesten sett fra pasientens ståsted Gro Berntsen, Audhild Høyem, Deede Gammon
NST-rapport 2014 06 E-helse, Barne- og ungdomspsykiatri i Ofoten - eBUP Eli Arild, Morten Borgen, Ellen K. Christiansen, Ann Karin Furskognes, et al.
NST-rapport 2014 05 Qualitative improvement of health services for indigenous people in remote areas in the Nenets Region Svetlana M. Bye, Oddvar Hagen, Elisabeth Sjaaeng, et al.
NST-rapport 2014 04 Sluttrapport fra Troms-Ofoten-prosjektet
NST-rapport 2014 03 Adoption of Routine Telemedicine in Norway Undine Knarvik, Paolo Zanaboni, Richard Wootton
NST-rapport 2014 02 E-helse i Norge 2013 Silje C Wangberg
NST-rapport 2014 01 Videokonferanse – Om infrastruktur og organisering Stig Karoliussen
NST-rapport 2013 07 Assessment of the Results and the Sustainability of the Palestinian Telemedicine Programme Eva Sigrid Braaten
NST-rapport 2013 06 Tolkeprosjektet Ann-Karin Furskognes, Ingeborg Eliassen, Benn Molund, Ellen K. Christiansen
NST-rapport 2013 05 Pasientmedvirkning og samhandling rundt dokumentasjon/egendokumentasjon Eirin Rødseth, Ann-Karin Furskognes, Eli Arild, Ellen K. Christiansen, Eva Skipenes
NST-rapport 2013 04 Økt bruk av IKT i oppfølgingen av pasienter i LAR Eirin Rødseth, Ann-Karin Furskognes, Eli Arild, Ellen K. Christiansen, Eva Henriksen, Benn Molund
NST-rapport 2013 03 Juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger ved Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter Eli Arild, Ellen K. Christiansen, Eva Henriksen
NST-rapport 2013 02 Motivasjon med mobil Eirik Årsand, Erlend Bønes, Geir Østengen, Naoe Tatara
NST-rapport 2013 01 Språktrening rett hjem Silje Merethe Hansen, Erlend Bønes, Frank Becker, Melanie Kirmess
NST-rapport 2012 03 Innsyn i journal: omfang, bruk og deling Per Egil Kummervold
NST-rapport 2012 02 Bedre samarbeid og pasientmedvirkning rundt smertebehandling i Helse Nord Tove Normann, Owe Landström, Ellen K. Christiansen, Eva Skipenes Frank Larsen
NST-rapport 2012 01 Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter Elin Breivik, Eli Arild, Ellen Rygh, Ellen K. Christiansen, Eva Skipenes, Jan-Hugo Olsen
NST-rapport 2011 07 Virtuelle tjenester i Vardesenteret Per Hasvold, Tove Normann, Eva Skipenes, et al.
NST-rapport 2011 06 Teledermatologi i Setesdalsregionen Bodil Bach
NST-rapport 2011 05 Videokonferanse som verktøy i en ambulerende tjeneste Oskar Sommer, Bodil Bach, et al.
NST-rapport 2011 04 Telemedisin Arena Bodil Bach, Tove Normann, Marit Dammen, et al.
NST-rapport 2010 13 Medisinske bestillings- og beslutningsprosesser Liv Karen Johannessen, Heidi Jacobsen, Eva Henriksen, Ellen K. Christiansen, Tove Normann, Rolf Dahl
NST-rapport 2010 12 Styrking av lokalsykehusene i Finnmark med bruk av telemedisin Eirik Øvernes
NST-rapport 2010 11 Årsmelding 2009 Audhild Høyem
NST-rapport 2010 10 Kartlegging av innovasjonspotensial i Helse Nord RHF 2010 Line Helen Linstad, Elin Breivik, Tove Normann, Wenche Poppe, Heidi Jacobsen, Ellen Christiansen, Eva Skipenes, Gerd Ersdal
NST-rapport 2010 09 Psykologsamtaler til voksne kreftpasienter og pårørende via videokonferanse Kristin Marjala, Eirik Øvernes
NST-rapport 2010 08 Prosjektrapport HIT Nord-Norge 2008-2009 Line Helen Linstad, Tove Normann, Wenche Poppe, Heidi Jacobsen
NST-rapport 2010 07 WHO Collaborating Centre for Telemedicine and e-health Annual report for 2009
NST-rapport 2010 06 Telemedisin i rehabilitering - Bruk av IKT i pasientoppfølging Bodil Bach, Hilde Sørli, Anne Merete Driveklepp
NST-rapport 2010 05 Telemedisin i rehabilitering - Kompetanse – Helt hjem 2 Bodil Bach, Anne Merete Driveklepp, Unn Svarverud et al
NST-rapport 2010 04 Bruk av telemedisinske løsninger i akuttmedisin mellom sykehus Svetlana M. Bye, Oddvar Hagen, Stig Ørjan Karoliussen, Elisabeth Ellefsen Sjaaeng
NST-rapport 2010 03 Palestine Telemedicine Rehabilitation Network Jan-Hugo Olsen
NST-rapport 2010 02 Global Learning for Local Impact Philip Forth, Gaston Schz, Eirik Øvernes, Vegard Johansen
NST-rapport 2010 01 Hjertelyd via videokonferanse Elisabeth E. Sjaaeng, Stig Karoliussen, Svetlana M. Bye
NST-rapport 2009 08 Kompetanse - helt hjem, videodialog mellom fagfolk og brukere Bodil Bach, Arngunna Skiple, Gry Kristiansen, et al
NST-rapport 2009 07 Kvalitetsvurdering av teknisk infrastruktur for videokonferanse i Arkhangelsk Stig Karoliussen, Svetlana M. Bye
NST-rapport 2009 06 Heart link – eHealth contribution to life quality for people with cardiovascular diseases in North-West Russia Svetlana M. Bye, Elena Agafonova, Irina Ivanova, Tatiana Tarutina
NST-rapport 2009 05 E-helseseminar 2008 Bodil Bach
NST-rapport 2009 03 IKT basert kompetanseutvikling i kommunene Rigmor Furu, Kirsten Eriksen
NST-rapport 2009 01 Juridiske aspekter ved bruk av telemedisin i desentralisering av spesialisthelsetjenester Ellen K. Christiansen
NST-rapport 2008 08 Informasjonssikkerhet og risiko ved bruk av fri programvare eller åpen kildekode i IKT-løsninger for helsesektoren Eva henriksen, Eva Skipenes
NST-rapport 2008 07 WHO/European eHealth Consumer Trends Survey
NST-rapport 2008 06 Evaluering av organisasjonsutvikling i tolkingsassistentprosjektet Anne Granstrøm Ekeland
NST-rapport 2008 05 Evaluering av eVop Frank Larsen
NST-rapport 2008 04 Omfang og potensial for bruk av telemedisin i Sykehuset Innlandet HF Ellen Rygh, Heidi Jacobsen, Line Linstad, Marit Dammen
NST-rapport 2008 03 IKT basert kompetanseutvikling i kommunene Rigmor Furu, Kirsten Eriksen
NST-rapport 2007 14 Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykestuer og sykehus i Finnmark – en evaluering Frank Larsen
NST-rapport 2007 13 Teknologiske utfordringer ved å innføre videokonferanse som samhandlingsverktøy Elisabeth Sjaaeng, Stig Karoliussen og Eirik Øvernes
NST-rapport 2007 08 Croatian Island Telemedicine System Project: Public Health and Technical Evaluation Leif Erik Nohr, Frank Larsen, Vedad Hadziavdic
NST-rapport 2007 06 Kommunikasjonsnettverk for privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nord-Norge Terje Solvoll, Erlend Bønes, Eva Henriksen, Håkon Edvardsen og Jorunn Nyheim
NST-rapport 2007 05 IKT basert kompetanseutvikling i kommunene Rigmor Furu, Kirsten Eriksen
NST-rapport 2007 04 The Rural eHealth Report - executive summary Ernst Kloosterman
NST-rapport 2007 03 How can eHealth benefit rural areas - a literature overview from Norway Robert Myrvang, Thomas Rosenlund
NST-rapport 2007 02 WHO Collaborating Centre for Telemedicine and ehealth
NST-rapport 2006 09 OrtoPol@r Desentralisert,universitetsledet spesialistutdanning i kjeveortopedi Jan-Hugo Olsen, Arild Stenvik, Ragnhild Nordengen, Lisen Espeland, Håkon Edvardsen
NST-rapport 2006 06 Evaluering av organisering og gjennomføring av prosjektet OrtoPol@r Jan-Hugo Olsen
NST-rapport 2006 05 The Integration of Peer Competence in Public E-Health Information resources Halgeir Holthe
NST-rapport 2006 02 Forsinkelser i test- og piloteringsfasen i prosjektet Elektronisk Samhandling – en evaluering Anne Granstrøm Ekeland
NST-rapport 2005 04 Digital-TV og pasientinformasjon Eirik Årsand, Geir Østengen, Niklas Andersson, Ole Anders Walseth
NST-rapport 2004 06 Etablering av nettverk innen pasientrettet telepsykiatri Borghild Hanssen, Kjell Øivind Gullhav, Kurt Lyngved
NST-rapport 2003 14 Mitt hjem er mitt hospital Gunnar Hartvigsen
NST-rapport 2003 06 Erfaringsrapport for prosjektet Telemedisin i Forsvaret Bodil Bach, Liv Karen Johannessen
NST-rapport 2003 02 Videreføring av videokonferanseforbindelse til Arkhangelsk. Rapport 2002 Svetlana Manankova Bye
NST-rapport 2003 01 Kompetansenettverk for bekjempelse av tuberkulose i Arkhangelsk fylke. Trinn 1. Svetlana Manankova Bye, Siri Birgitte Uldal
NST-rapport 2002 13 Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Per Atle Bakkevoll, Tatjana M. Burkow, Eva Henriksen og Jan-Hugo Olsen
NST-rapport 2002 07 Elektronisk samhandling i pleie og omsorgstjenesten Gunn Hilde Rotvold, Robert Myrvang, AnnKristin Gossé, Lisbeth Abelsen, Benedicte Neple
NST-rapport 2002 06 Kartlegging av norske helsenettsteder for ungdom Jan-Are K. Johnsen, Stein Laugerud
NST-rapport 2002 05 Telemedisin i pleie og omsorgssektoren Gunn Hilde Rotvold, Kjersti Engeseth, Liv Karen Johannessen
NST-rapport 2002 04 Nordmail Siri Birgitte Uldal
NST-rapport 2002 03 M@RITIM - medisinsk assistanse og rådgivning via telemedisin i maritime miljø Stein Gunnar Moksness, Eli Larsen, Jan Norum
NST-rapport 2002 01 Telemedicine Network in Arkhangelsk Region Svetlana Manankova Bye, Andrej V. Manankov, Junel T. Amerhanov
NST-rapport 2001 05 Telemedisin i Nordvest-Russland fjernundervisning Svetlana Manankova Bye
NST-rapport 2001 03 Eksemveiledning via e- post Trine Strand Bergmo, Anders Lovold, Inger Danielsen, Beate Nyheim
NST-rapport 2001 02 Nettbasert pasientinformasjonssystem Johan Gustav Bellika, Trine Strand Bergmo, et al
NST-rapport 2001 01 Sikkerhetsmodul i IKT-baserte pasientjenester Anders Lovold
NST-rapport 2000 05 Investeringer i videokonferanse innen dermatologi i Troms og Finnmark Elin Breivik, Trine Strand Bergmo
NST-rapport 2000 04 Evaluering av økonomiske konsekvenser av Nordnorsk helsenett Elin Breivik, Trine Strand Bergmo
NST-rapport 2000 02 Stillbilder av sykdomstilstander som diagnostisk grunnlag i ønh (øre nese hals) pasienterfaringer Anne Granstrøm Ekeland, Eli Arild
NST-rapport 2000 01 Stillbilder av sykdomstilstander som diagnostisk grunnlag i øre nese hals (ønh) brukererfaringer Anne Granstrøm Ekeland, Eli Arild
NST-rapport 2001 04 Telemedisin i Nordvest-Russland Svetlana Manankova Bye
Andre rapporter
År - Mnd Tittel Utgitt av
2022 - 01 Psykisk helse og digitale muligheter Nasjonalt senter for e-helseforskning
2023 - 03 Proactive health and welfare technology for Nordic users and societies - A policy brief LUT Finland
2023 - 01 Digitale muligheter for behandling av kols Nasjonalt senter for e-helseforskning
2020 - 04 Årsrapport 2020 Nasjonalt senter for e-helseforskning Nasjonalt senter for e-helseforskning
2021 - 09 Use of eHealth tools in primary health care during the COVID-19 pandemic WHO Europe
2019 - 04 Årsrapport 2019 Nasjonalt senter for e-helseforskning Nasjonalt senter for e-helseforskning
2018 - 04 Årsrapport 2018 Nasjonalt senter for e-helseforskning Nasjonalt senter for e-helseforskning
2017 - 04 Årsrapport 2017 Nasjonalt senter for e-helseforskning Nasjonalt senter for e-helseforskning
2016 - 04 Årsrapport 2016 Nasjonalt senter for e-helseforskning Nasjonalt senter for e-helseforskning
2020 - 01 Nasjonal e-helseportefølje - januar 2020 Direktoratet for e-helse
2020 - 03 Sentralt styringsdokument Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning til departementet Direktoratet for e-helse
2020 - 03 Utviklingstrekk 2020 Drivere og trender for e-helseutviklingen Direktoratet for e-helse
2019 - 12 Utredning om bruk av kunstig intelligens i helsesektoren. Forprosjekt. Direktoratet for e-helse
2020 - 01 AMIA 2019 Symposium - Informatics: From Data to Knowledge to Action Nasjonalt senter for e-helseforskning
2018 - 01 Kritisk informasjon - Forekomst av tilstander som kan kategoriseres som kritisk informasjon i kjernejournal Nasjonalt senter for e-helseforskning
2018 - 02 Digital dialog Nasjonalt senter for e-helseforskning
2019 - 12 Artificial Intelligence in Health Care - The Hope, the Hype, the Promise, the Peril National Academy of Medicine, Washington DC.
2019 - 11 E-konsultasjon og triage hos fastlege Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse
2019 - 03 Utviklingstrekk 2019 - Beskrivelser av drivere og trender relevant for e-helse Direktoratet for e-helse
2018 - 12 2018 Canadian Physician Survey Canada Health Infoway
2018 - 11 E-konsultasjon hos fastlege og legevakt Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse
2018 - 09 Erfaringer og videre arbeid med velferdsteknologisk knutepunkt Direktoratet for e-helse
2018 - 04 Utviklingstrekk 2018 - Beskrivelser av drivere og trender relevant for e-helse Direktoratet for e-helse
2017 - 01 Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger - Nasjonalt velferdsteknologiprogram Helsedirektoratet
2015 - 12 Første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger - Nasjonalt velferdsteknologiprogram Helsedirektoratet
2012 - 06 Velferdsteknologi. Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030 Helsedirektoratet