Line Lundvoll Warth

Bio

Line Lundvoll Warth, seniorforsker, har arbeidet i e-helsefeltet siden 2002. Hun oppnådde sin ph.d. ved Institutt for Lærerutdanning og Pedagogikk, Universitetet i Tromsø, i 2011. Dette basert på en studie av læring mellom profesjoner ved bruk av teknologi i helsetjenesten. Tittelen på hennes avhandling (2010) var «Læring og utvikling av kunnskap i medisinske samtaler. Bruk av videokonferanse mellom allmennleger og spesialister».

Hun gjennomførte sin Postdoktor i perioden 2011-2015, der hun utforsket kunnskapsutveksling i akutte situasjoner. Hun har stor interesse for forskning på endringsprosesser ved innføring av teknologi i helsetjenesten. Line er spesialisert innenfor videobaserte studier av sosial interaksjon, med spesiell interesse i forholdet mellom språk, redskaper og teknologier. Line har utdanning i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI.

Line Lundvoll Warth

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 952 80 749

Stilling: I permisjon til oktober 2021

Avdeling: Digitale helsetjenester


CRIStin-profil

Researchgate-profil

Lines prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Mer og bedre bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse 2016 - 2017 Pasientforløp
Kari Dyb
CoaST - Samarbeid i kirurgisk utdanning: videokonferanse som et redskap for kunnskapsdeling 2015 - 2018 Pasientforløp
Line Lundvoll Warth
Innføring og bruk av e-resept og kjernejournal: Nasjonale løsninger i lokale praksiser i primær- og spesialisthelsetjenesten 2017 - 2021 Tjenester for helsepersonell
Kari Dyb
Health Talk Norway 2015 - 2016 Innbyggertjenester

Lines publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori

Lines prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2016 06 Innføring av kjernejournal i de fire helseregionene Line Lundvoll Warth

Lines faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2018 10 Innføring og bruk av kjernejournal Kari Dyb Line Lundvoll Warth

Lines postere

Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2017 15 The Use of an Acceptance Test for Accessing an Electronic Information System Line Lundvoll Warth, Kari Dyb A1
2017 11 E-resept og kjernejournal som første steg på vei mot Helseplattformen Kari Dyb, Line Lundvoll Warth A0