logo

Line Lundvoll Warth

Bio

Line Lundvoll Warth er professor ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø og professor II ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Line har en PhD i Pedagogikk. Hun underviser og veileder på bachelor-, master- og PhD-nivå.

Line har stor interesse for forskning på endringsprosesser ved innføring av digitale verktøy i helse og utdanning. Hun har forsket i e-helsefeltet siden 2002, og har de senere år hatt et spesielt fokus på digital legemiddelhåndtering. Hun har spesialisert seg på studier av innføring og bruk av teknologi, samhandling mellom helsepersonell, endring av arbeidsprosesser, og læring og utvikling av kunnskap på individ- og organisasjonsnivå. Line benytter kvalitativ forskningsmetode.

Lines prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Mer og bedre bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse 2016 - 2017 Pasientforløp
Kari Dyb
CoaST - Samarbeid i kirurgisk utdanning: videokonferanse som et redskap for kunnskapsdeling 2015 - 2018 Pasientforløp
Line Lundvoll Warth
Innføring og bruk av e-resept og kjernejournal: Nasjonale løsninger i lokale praksiser i primær- og spesialisthelsetjenesten 2017 - 2021 Tjenester for helsepersonell
Kari Dyb
Health Talk Norway 2015 - 2016 Innbyggertjenester
eMM - Electronic Medicines Management 2021 - 2025 Tjenester for helsepersonell
Kari Dyb
Lines publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
A Temporal Perspective on Electronic Medicine Management work - presentation of paper 2024 Academic lecture
A Temporal Perspective on Electronic Medicine Management Work 2024 Academic article
Digital tools in interaction, information and teaching processes. Interests, ideas and future work. 2024 Lecture
Work package meeting 2023 - eMM: Digital tools, organization and work. Work package leaders workshop 2023 Lecture
Academic workshop 2023 - eMM: Work and organization 2023 Lecture
eMM- electronic medicines management : Lokale profesjonsfellesskap arena 1: hva gjør jeg - hva gjør andre? 2023 Popular scientific lecture
eMM- electronic medicines management : Lokale profesjonsfellesskap arena 2. Hvorfor er det ikke flere feil? 2023 Popular scientific lecture
Collaboration Norway - Spain: Exploring technologies in everyday settings in organizations: Education and health care. 2023 Lecture
Presentation: Facilitating Interprofessional Collaboration on Electronic Medicines Management 2023 Academic lecture
Facilitating Interprofessional Collaboration on Electronic Medicines Management 2023 Academic article
A Trauma-Informed Approach to Arresting Migrant Families for Deportation. New Policing Practice 2023 Academic article
Video Recordings of Interactions 2022 Academic article
Elektronisk legemiddelhåndtering (eMM): en introduksjon 2022 Lecture
Communities of Practice for Electronic Medicines Management - the establishment 2022 Academic lecture
Et samfunnsvitenskapelig blikk på håndtering av legemidler 2022 Academic lecture
The Establishment of Communities of Practice for Electronic Medicines Management 2022 Academic chapter/article/Conference paper
Video Recordings of Interactions in collaborative work 2022 Academic lecture
Electronic Medicines Management (eMM) in Norway - A comparative case study 2022 Poster
Electronic medicines management - introduksjon 2021 Lecture
eMM- electronic medicines management : lokale profesjonsfellesskap 1 2021 Lecture
eMM-prosjektpresentasjon 2021 Lecture
Technology as a Tool to Promote Nontechnical Skills in Surgical Training 2020 Academic article
Evaluering av barnefaglig prosjekt 2020 Lecture
Innføring og bruk av nye arbeidsmetoder 2020 Lecture
Presentation - Communication between Mentor and Mentee Using Videoconferencing in Surgical Training 2020 Academic lecture
Panel: Theme: Data Analytics and Health Management - Qualitative Data Analytics of Interactions in Remote Medicine 2020 Academic lecture
Communication between Mentor and Mentee Using Videoconferencing in Surgical Training 2020 Academic chapter/article/Conference paper
Citizens and Health Data – a call for Digital health literacy too 2019 Academic lecture
E-resept og kjernejournal: Forskjell mellom innføring og praksis 2019 Interview
Electronic prescribing does not prevent medication errors 2019 Interview
E-resepter hindrer ikke feilmedisineringElectronic prescribing does not prevent medication errors 2019 Interview
Meeting the Medicines Challenge with Digital Technologies 2019 Academic lecture
Implementing eHealth Technologies 2019 Academic lecture
Learning by Using Videoconferencing in Surgical Education 2019 Academic lecture
eHealth initiatives; the relationship between project work and institutional practice 2019 Academic article
Creating Learning Opportunities by Using Videoconferencing in Surgical Education 2019 Academic article
Implementing eHealth technologies: The need for changed work practices to reduce medication errors 2019 Academic article
Assembling iPads and Mobility in Two Classroom Settings 2019 Academic article
Doctors are not using summary care records as intended 2018 Interview
The Impact of telementoring 2018 Academic lecture
The Impact of Telementoring 2018 Academic article
Leger bruker ikke kjernejournalen slik myndighetene hadde tenkt 2018 Interview
Digitized patient–provider interaction: How does it matter? A qualitative meta-synthesis 2018 Academic article
The Summary Care Record, a symbol of shared patient information A qualitative analysis of doctors' perceptions of shared information systems 2018 Academic lecture
The Norwegian National Summary Care Record: a qualitative analysis of doctors’use of and trust in shared patient information 2018 Academic article
The use of an acceptance test for accessing an electronic information system 2017 Poster
Bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse 2017 Lecture
A qualitative study of the implementation and use of a national information system 2017 Academic chapter/article/Conference paper
A web- based acceptance test for accessing the use of an electronic information system 2017 Poster
A qualitative study of the implementation and use of a national information system 2017 Academic lecture
Health and technology in a Norwegian context 2017 Academic lecture
E-resept og kjernejournal som første steg på vei mot Helseplattformen 2017 Poster
Vanskelig å få leger til å bruke kjernejournal 2017 Interview
Telecare innovation, family configuration and citizenship 2016 Academic lecture
Innføring av kjernejournal i de fire helseregionene - Faktorer som fremmer og hemmer innføring av kjernejournal i spesialisthelsetjenesten fra et prosjektlederperspektiv 2016 Report
Promoting Patient Voices on the Internet. Ethical considerations about web-based dissemination of research on patient narratives. 2016 Academic article
Promoting Patient Voices on the Internet. Ethical considerations about web-based dissemination of research on patient narratives. 2016 Academic lecture
Concept Testing Toward a Patient-Validated Information Architecture. Prototype Development of Healthtalk 2016 Academic article
Concept Testing Toward a Patient-Validated Information Architecture. Prototype Development of Healthtalk 2016 Academic lecture
Video-recorded Observations of Surgical Telementoring Approaching collaboration among laparoscopic surgeons using videoconference 2015 Academic article
Study Protocol: Health Talk Norway 2015 Academic lecture
Study Protocol: Health Talk Norway 2015 Academic article
Use of a low-cost telementoring solution for the introduction of a new surgical procedure: Prelimary results. 2015 Academic lecture
Collaboration in Surgical Training: A Qualitative Study of Mentoring Laparoscopic Surgeons by Using Videoconference in Northern Norway 2015 Academic article
Collaboration in Surgical Training: A Qualitative Study of Mentoring Laparoscopic Surgeons by Using Videoconference in Northern Norway 2015 Academic lecture
Synchronous and Asynchrounous Medical Problem Solving 2015 Academic article
Synchronous and Asynchrounous Medical Problem Solving 2015 Academic lecture
Organising Videoconferencing for Collaborative Medical Diagnosis: Pre-Planned and Acute Practice 2014 Academic chapter/article/Conference paper
Interprofessional Participation and Reflection in a Digital Network 2013 Academic literature review
Organizing Videoconferenzing for Collaborative Medical Diagnosis 2013 Poster
User interface and patient involvement. Presentation 2013 Academic lecture
Videoconferencing in Acute and Non-acute Medical Work. Presentation Andreassen, H.K 2013 Academic lecture
User interface and patient involvement 2013 Academic article
Videoconferencing in Acute and Non-acute Medical Work 2013 Academic article
Medisinsk kunnskap gjennom medierte samtaler 2013 Academic chapter/article/Conference paper
The Work Practice of Videoconferencing in Acute Stroke Treatment 2013 Academic chapter/article/Conference paper
The work practice of Videoconferencing in Acute Stroke Treatment 2013 Academic lecture
Collaborative medical work: The acute treatment of patients with stroke 2012 Poster
The obstacles to knowledge sharing between professionals in acute situations 2012 Academic lecture
Traditional Practice vs. New Tools and Routines in Stroke Treatment 2012 Academic article
Collaboration between Professionals: The Use of Videoconferencing for Delivering E-Health 2012 Academic article
Blir smartere med snakking 2011 Interview
Regelmessig bruk av videokonferanse mellom allmennleger og spesialister bidrar til å oppfylle ambisjonene om bedre samhandling 2011 Interview
Distributed knowledge in collaborative medical diagnosis 2011 Poster
Workplace Learning Among General Practitioners and Specialists: the Use of Videoconferencing as a Tool 2011 Academic article
Læring og utvikling av kunnskap i medisinske samtaler. Bruk av videokonferanse mellom allmennleger og spesialister 2011 Doctoral dissertation
Collaboration and learning in medical teams by using video conference 2011 Academic article
Collaborative Work by Using Videoconferencing: Opportunities for Learning in Daily Medical Practice 2011 Academic article
Collaborative work and medical talk. Opportunities for learning through knowledge sharing 2010 Academic article
Hva er effekten av bruk av videokonferanse i pasientbehandling? 2009 Poster
Teleconsultation - collaborative work and opportunities for learning across organizational boundaries 2008 Academic article
Teleconsultation; collaborative work and opportunities for learning across organizational boundaries 2008 Academic lecture
Teleconsultation- collaborative work and opportunities for learning across organizational boundaries 2008 Academic lecture
Medisinsk kunnskapsutveksling ved bruk av videokonferanse. Bruk av videokonferanse til samtaler om pasientbehandling mellom allmennleger og spesialister 2007 Popular scientific lecture
Lotherington AT 2006 (red) Telemedisin I pleie- og omsorgssektoren: Et nødvendig redskap for utvikling av primærhelsetjenesten? Sluttrapport for prosjektet Ses@m: Nilsen L.L : ”Opplæringen”, s. 49-60. Norut Samfunn, rapport nr 13 2006 Report
Lotherington AT 2005 (red) Telemedisin i pleie- og omsorgssektoren: Om å takle det uforutsette. Midtveisrapport for prosjektet Ses@m: Nilsen L.L: ”Opplæringen” s. 34- 49. Norut Samfunn, rapport nr SF 11 2005 2005 Report
”Ortopol@r- desentralisert, universitetsledet spesialistutdanning i kjeveortopedi ved kompetansesenteret i Tromsø. Evaluering av organisering og gjennomføring av prosjektet OrtoPol@r, fase 2”. 23 mai 2005. Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms 2005 Report
Telemedisin i pleie- og omsorgssektoren: Forventninger og utfordringer. Oppstartsrapport for prosjektet Ses@m: Nilsen L.L: ”Opplæringen” s. 26-35. Norut Samfunn, rapport nr 02/2005 2005 Report
Success and failure in web-based medical collaboration 2005 Academic article
Success and failure in web-based medical collaboration 2005 Academic lecture
Nettbasert høreapparatjustering. Evaluering og kartlegging av sosiale og organisatoriske betingelser for tilfredsstillende bruk av tjenesten i Sluttrapport HØYKOM, prosjekt nummer 1297/240:4 2004 Report
OrtoPol@r- desentralisert universitetsledet spesialistutdanning i kjeveortopedi ved kompetansesenteret i Tromsø. Evaluering av gjennomføring og organisering av prosjektet, fase 1, 30. mars 2004. Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms 2004 Report
Nettbasert høreapparatjustering 2004 Report
Øyenett - Et elektronisk samhandlingsnettverk for landets Oftalmologer 2004 Report
Brukertilfredshet. Brukernes oppfatning av dagens tjenestetilbud i en behandlingskjede, s: 81- 87, i Telemedisin som virkemiddel for økt samhandling. Et samarbeidsprosjekt mellom UNN HF, Helse Finnmark HF og kommunehelsetjenesten i Vadsø, Alta, Båtsfjord og Nordkapp 2003 Report
Implementering av telemedisinske tjenester: hemmende og fremmende faktorer 2003 Report
Implementing telemedicine services in Northern Norway: barriers and facilitators 2003 Academic article
Implementing telemedicine services in Northern Norway: Barriers and facilitators 2003 Academic article
Implementing telemedicine services in Northern Norway: Barriers and facilitators 2003 Academic lecture
A web-based collaboration system for geographically distributed medical professionals 2003 Academic lecture
En virtuell møteplass. Endring av kommunikasjon i en organisasjon 2002 Thesis at a second degree level
Lines prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2016 06 Innføring av kjernejournal i de fire helseregionene Line Lundvoll Warth
Lines faktaark
Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2018 10 Innføring og bruk av kjernejournal Kari Dyb Line Lundvoll Warth
Lines postere
Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2022 02 Electronic Medicines Management (eMM) in Norway - A comparative case study Kari Dyb, Line Lundvoll Warth 67,5x120 cm (16:9)
2017 15 The Use of an Acceptance Test for Accessing an Electronic Information System Line Lundvoll Warth, Kari Dyb A1
2017 11 E-resept og kjernejournal som første steg på vei mot Helseplattformen Kari Dyb, Line Lundvoll Warth A0