Line Lundvoll Warth

Bio

Line Lundvoll Warth, seniorforsker, har arbeidet i e-helsefeltet siden 2002. Hun oppnådde sin ph.d. ved Institutt for Lærerutdanning og Pedagogikk, Universitetet i Tromsø, i 2011. Dette basert på en studie av læring mellom profesjoner ved bruk av teknologi i helsetjenesten. Tittelen på hennes avhandling (2010) var «Læring og utvikling av kunnskap i medisinske samtaler. Bruk av videokonferanse mellom allmennleger og spesialister».

Hun gjennomførte sin Postdoktor i perioden 2011-2015, der hun utforsket kunnskapsutveksling i akutte situasjoner. Hun har stor interesse for forskning på endringsprosesser ved innføring av teknologi i helsetjenesten. Line er spesialisert innenfor videobaserte studier av sosial interaksjon, med spesiell interesse i forholdet mellom språk, redskaper og teknologier. Line har utdanning i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI.

Line Lundvoll Warth

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 952 80 749

Stilling: I permisjon til april 2020

Avdeling: Digitale helsetjenester


CRIStin-profil

Researchgate-profil

Lines prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Mer og bedre bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse 2016 - 2017 Pasientforløp
Kari Dyb
CoaST - Samarbeid i kirurgisk utdanning: videokonferanse som et redskap for kunnskapsdeling 2015 - 2018 Pasientforløp
Line Lundvoll Warth
Innføring og bruk av e-resept og kjernejournal: Nasjonale løsninger i lokale praksiser i primær- og spesialisthelsetjenesten 2017 - 2019 Tjenester for helsepersonell
Line Lundvoll Warth
Health Talk Norway 2015 - 2016 Innbyggertjenester

Lines publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Citizens and Health Data – a call for Digital health literacy too 2019 FOREDRAG
E-resept og kjernejournal: Forskjell mellom innføring og praksis 2019 MEDIEBIDRAG
Despite the fact that almost all doctors use e-prescriptions, patients are still harmed by medication errors, and at least a thousand die each year. Senior researcher Kari Dyb at the Norwegian Centre for E-health Research studies the consequences of new technology in the health services. 2019 MEDIEBIDRAG
E-resepter hindrer ikke feilmedisinering 2019 MEDIEBIDRAG
Meeting the Medicines Challenge with Digital Technologies 2019 FOREDRAG
Implementing eHealth Technologies 2019 FOREDRAG
Learning by Using Videoconferencing in Surgical Education 2019 FOREDRAG
eHealth initiatives; the relationship between project work and institutional practice 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Creating Learning Opportunities by Using Videoconferencing in Surgical Education 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Implementing eHealth technologies: The need for changed work practices to reduce medication errors 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Assembling iPads and Mobility in Two Classroom Settings 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Doctors are not using summary care records as intended 2018 MEDIEBIDRAG
The Impact of telementoring 2018 FOREDRAG
The Impact of Telementoring 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Leger bruker ikke kjernejournalen slik myndighetene hadde tenkt 2018 MEDIEBIDRAG
Digitized patient–provider interaction: How does it matter? A qualitative meta-synthesis 2018 TIDSSKRIFTPUBL
The Summary Care Record, a symbol of shared patient information A qualitative analysis of doctors' perceptions of shared information systems 2018 FOREDRAG
The use of an acceptance test for accessing an electronic information system 2017 FOREDRAG
The Norwegian National Summary Care Record: a qualitative analysis of doctors’use of and trust in shared patient information 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse 2017 FOREDRAG
A qualitative study of the implementation and use of a national information system 2017 BOKRAPPORTDEL
A web- based acceptance test for accessing the use of an electronic information system 2017 FOREDRAG
A qualitative study of the implementation and use of a national information system 2017 FOREDRAG
Health and technology in a Norwegian context 2017 FOREDRAG
E-resept og kjernejournal som første steg på vei mot Helseplattformen 2017 FOREDRAG
Vanskelig å få leger til å bruke kjernejournal 2017 MEDIEBIDRAG
Telecare innovation, family configuration and citizenship 2016 FOREDRAG
Innføring av kjernejournal i de fire helseregionene - Faktorer som fremmer og hemmer innføring av kjernejournal i spesialisthelsetjenesten fra et prosjektlederperspektiv 2016 RAPPORT
Promoting Patient Voices on the Internet. Ethical considerations about web-based dissemination of research on patient narratives. 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Promoting Patient Voices on the Internet. Ethical considerations about web-based dissemination of research on patient narratives. 2016 FOREDRAG
Concept Testing Toward a Patient-Validated Information Architecture. Prototype Development of Healthtalk 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Concept Testing Toward a Patient-Validated Information Architecture. Prototype Development of Healthtalk 2016 FOREDRAG
Video-recorded Observations of Surgical Telementoring Approaching collaboration among laparoscopic surgeons using videoconference 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Study Protocol: Health Talk Norway 2015 FOREDRAG
Study Protocol: Health Talk Norway 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Use of a low-cost telementoring solution for the introduction of a new surgical procedure: Prelimary results. 2015 FOREDRAG
Collaboration in Surgical Training: A Qualitative Study of Mentoring Laparoscopic Surgeons by Using Videoconference in Northern Norway 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Collaboration in Surgical Training: A Qualitative Study of Mentoring Laparoscopic Surgeons by Using Videoconference in Northern Norway 2015 FOREDRAG
Synchronous and Asynchrounous Medical Problem Solving 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Synchronous and Asynchrounous Medical Problem Solving 2015 FOREDRAG
Organising Videoconferencing for Collaborative Medical Diagnosis: Pre-Planned and Acute Practice 2014 BOKRAPPORTDEL
Interprofessional Participation and Reflection in a Digital Network 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Organizing Videoconferenzing for Collaborative Medical Diagnosis 2013 FOREDRAG
User interface and patient involvement. Presentation 2013 FOREDRAG
Videoconferencing in Acute and Non-acute Medical Work. Presentation Andreassen, H.K 2013 FOREDRAG
User interface and patient involvement 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Videoconferencing in Acute and Non-acute Medical Work 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Medisinsk kunnskap gjennom medierte samtaler 2013 BOKRAPPORTDEL
The Work Practice of Videoconferencing in Acute Stroke Treatment 2013 BOKRAPPORTDEL
The work practice of Videoconferencing in Acute Stroke Treatment 2013 FOREDRAG
Collaborative medical work: The acute treatment of patients with stroke 2012 FOREDRAG
The obstacles to knowledge sharing between professionals in acute situations 2012 FOREDRAG
Traditional Practice vs. New Tools and Routines in Stroke Treatment 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Collaboration between Professionals: The Use of Videoconferencing for Delivering E-Health 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Blir smartere med snakking 2011 MEDIEBIDRAG
Regelmessig bruk av videokonferanse mellom allmennleger og spesialister bidrar til å oppfylle ambisjonene om bedre samhandling 2011 MEDIEBIDRAG
Distributed knowledge in collaborative medical diagnosis 2011 FOREDRAG
Workplace Learning Among General Practitioners and Specialists: the Use of Videoconferencing as a Tool 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Læring og utvikling av kunnskap i medisinske samtaler. Bruk av videokonferanse mellom allmennleger og spesialister 2011 RAPPORT
Collaboration and learning in medical teams by using video conference 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Collaborative Work by Using Videoconferencing: Opportunities for Learning in Daily Medical Practice 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Lotherington AT 2006 (red) Telemedisin I pleie- og omsorgssektoren: Et nødvendig redskap for utvikling av primærhelsetjenesten? Sluttrapport for prosjektet Ses@m: Nilsen L.L : ”Opplæringen”, s. 49-60. Norut Samfunn, rapport nr 13 2006 RAPPORT
Lotherington AT 2005 (red) Telemedisin i pleie- og omsorgssektoren: Om å takle det uforutsette. Midtveisrapport for prosjektet Ses@m: Nilsen L.L: ”Opplæringen” s. 34- 49. Norut Samfunn, rapport nr SF 11 2005 2005 RAPPORT
”Ortopol@r- desentralisert, universitetsledet spesialistutdanning i kjeveortopedi ved kompetansesenteret i Tromsø. Evaluering av organisering og gjennomføring av prosjektet OrtoPol@r, fase 2”. 23 mai 2005. Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms 2005 RAPPORT
Telemedisin i pleie- og omsorgssektoren: Forventninger og utfordringer. Oppstartsrapport for prosjektet Ses@m: Nilsen L.L: ”Opplæringen” s. 26-35. Norut Samfunn, rapport nr 02/2005 2005 RAPPORT
Nettbasert høreapparatjustering. Evaluering og kartlegging av sosiale og organisatoriske betingelser for tilfredsstillende bruk av tjenesten i Sluttrapport HØYKOM, prosjekt nummer 1297/240:4 2004 RAPPORT
OrtoPol@r- desentralisert universitetsledet spesialistutdanning i kjeveortopedi ved kompetansesenteret i Tromsø. Evaluering av gjennomføring og organisering av prosjektet, fase 1, 30. mars 2004. Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms 2004 RAPPORT
Nettbasert høreapparatjustering 2004 RAPPORT
Øyenett - Et elektronisk samhandlingsnettverk for landets Oftalmologer 2004 RAPPORT
Brukertilfredshet. Brukernes oppfatning av dagens tjenestetilbud i en behandlingskjede, s: 81- 87, i Telemedisin som virkemiddel for økt samhandling. Et samarbeidsprosjekt mellom UNN HF, Helse Finnmark HF og kommunehelsetjenesten i Vadsø, Alta, Båtsfjord og Nordkapp 2003 RAPPORT
Implementering av telemedisinske tjenester: hemmende og fremmende faktorer 2003 RAPPORT
Collaborative work and medical talk. Opportunities for learning through knowledge sharing 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Implementing telemedicine services in Northern Norway: barriers and facilitators 2003 TIDSSKRIFTPUBL
Success and failure in web-based medical collaboration 2005 TIDSSKRIFTPUBL
Implementing telemedicine services in Northern Norway: Barriers and facilitators 2003 TIDSSKRIFTPUBL
Teleconsultation - collaborative work and opportunities for learning across organizational boundaries 2008 TIDSSKRIFTPUBL
En virtuell møteplass. Endring av kommunikasjon i en organisasjon 2002 RAPPORT
Teleconsultation; collaborative work and opportunities for learning across organizational boundaries 2008 FOREDRAG
Teleconsultation- collaborative work and opportunities for learning across organizational boundaries 2008 FOREDRAG
Implementing telemedicine services in Northern Norway: Barriers and facilitators 2003 FOREDRAG
A web-based collaboration system for geographically distributed medical professionals 2003 FOREDRAG
Success and failure in web-based medical collaboration 2005 FOREDRAG
Hva er effekten av bruk av videokonferanse i pasientbehandling? 2009 FOREDRAG
Medisinsk kunnskapsutveksling ved bruk av videokonferanse. Bruk av videokonferanse til samtaler om pasientbehandling mellom allmennleger og spesialister 2007 FOREDRAG

Lines prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2016 06 Innføring av kjernejournal i de fire helseregionene Line Lundvoll Warth

Lines faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2018 10 Innføring og bruk av kjernejournal Kari Dyb Line Lundvoll Warth