logo

Line Lundvoll Warth

Bio

Line Lundvoll Warth, seniorforsker, har arbeidet i e-helsefeltet siden 2002. Hun oppnådde sin ph.d. ved Institutt for Lærerutdanning og Pedagogikk, Universitetet i Tromsø, i 2011.  Dette basert på en studie av læring mellom profesjoner ved bruk av teknologi i helsetjenesten. Tittelen på hennes avhandling (2010) var «Læring og utvikling av kunnskap i medisinske samtaler. Bruk av videokonferanse mellom allmennleger og spesialister». 

Hun gjennomførte sin Postdoktor i perioden 2011-2015, der hun utforsket kunnskapsutveksling i akutte situasjoner. Hun har stor interesse for forskning på endringsprosesser ved innføring av teknologi i helsetjenesten. Line er spesialisert innenfor videobaserte studier av sosial interaksjon, med spesiell interesse i forholdet mellom språk, redskaper og teknologier. Line har utdanning i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI.

Line Lundvoll Warth

Telefon: 952 80 749

Stilling: Seniorforsker

Avdeling: Fremtidens journal


Publikasjoner i CRIStin

Researchgate-profil