logo

CoaST - Samarbeid i kirurgisk utdanning: videokonferanse som et redskap for kunnskapsdeling

Store deler av den kirurgiske opplæringen foregår som læring i arbeidspraksis. Kirurger under utdanning trenes stegvis på prosedyrer i operasjonssalen, under veiledning av en spesialist. Dette krever regelmessig tilgang på spesialister som kan være mentor og guide kandidatene under utdanning/ de kirurgiske inngrepene.

Bakgrunn

Svært mange sykehus har ikke den nødvendige ekspertkompetansen lokalt, for å foreta veiledning i operasjonssalen. For at kandidatene og/ eller mentorene skal slippe å reise, og være fraværende fra det sitt daglige arbeid ved sitt sykehus, gir bruk av videokonferanse (VK) tilgang til kunnskap på tross av geografisk avstand. Ved Universitetssykehuset Nord- Norge (UNN) har man tatt i bruk VK slik at mentor kan veilede kandidater, på tross av geografisk avstand, under kirurgutdanningen. 

Dette studiet (CoaST) skal utforske organiseringen av dagens kirurgutdanning, hvordan bruk av VK kan forbedre den kirurgiske utdanningen, hvordan kunnskap deles og konstrueres for å trene og fullføre kirurgiske prosedyrer lokalt, og betydningen av samarbeidet mellom kirurger. Studiet er eksplorerende, der både videoobservasjoner av interaksjon mellom kirurger og intervjuer vil bli gjennomført.

Finansiering

Helse Nord RHF, Forskningsprogram for helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin.

Publikasjoner

Collaboration in Surgical Training. A qualitative study of mentoring labaroscopic surgeons by using videoconference in northern Norway

Video-recorded Observations of Surgical Telementoring. Approaching collaboration among labaroscopic surgeons using videoconference


Siden er sist oppdatert 20.04.2017

Prosjektkategori

Pasientforløp og samhandlingsmodeller

Prosjektperiode

2015 - 2018

Prosjektleder

Line Lundvoll Warth Line Lundvoll Warth