logo

CoaST - Samarbeid i kirurgisk utdanning: videokonferanse som et redskap for kunnskapsdeling

Prosjektbeskrivelse

Store deler av den kirurgiske opplæringen foregår som læring i arbeidspraksis. Kirurger under utdanning trenes stegvis på prosedyrer i operasjonssalen, under veiledning av en spesialist. Dette krever regelmessig tilgang på spesialister som kan være mentor og veilede kandidatene under utdanning og i de kirurgiske inngrepene.

Svært mange sykehus har ikke den nødvendige ekspertkompetansen lokalt, for å foreta veiledning i operasjonssalen. For at kandidatene og/ eller mentorene skal slippe å reise, og være fraværende fra det sitt daglige arbeid ved sitt sykehus, gir bruk av videokonferanse (VK) tilgang til kunnskap på tross av geografisk avstand. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har man tatt i bruk VK slik at mentor kan veilede kandidater, på tross av geografisk avstand, under kirurgutdanningen.

Mål

Dette studiet (CoaST) skal utforske organiseringen av dagens kirurgutdanning, hvordan bruk av VK kan forbedre den kirurgiske utdanningen, hvordan kunnskap deles og konstrueres for å trene og fullføre kirurgiske prosedyrer lokalt, og betydningen av samarbeidet mellom kirurger.

Metode

Studiet er eksplorerende, der både videoobservasjoner av interaksjon mellom kirurger og intervjuer vil bli gjennomført.

Konklusjon

Klikk her for å se prosjektets resultater i Cristin.