logo

Virtual study tour

Denne siden presenterer en virtuell studietur av e-helse i Norge. Innblikkene ble samlet i 2021 til 2024.

Du finner informasjon, artikler og videoer med eksempler av digitalisering i helsetjenesten rundt omkring i Norge. Vi har snakket med forskere ved universiteter og sykehus om måtene teknologi og digital hjemmeoppfølging endrer prosesser i helsetjenestene. Det kan forbedre støtten og omsorgen som leveres til innbyggere. Dette sikrer en mer personlig og helhetlig tilnærming. Myndighetene deler planene deres for helseinnovasjon. De diskuterer hvordan helsetjenestene kan benytte kunstig intelligens for å forbedre forebygging, identifisering og behandling.

Innholdet er produsert som en del av et prosjekt der vi samarbeider med helsedepartmentet i Polen: Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions.

Prosjektet er finansiert av Norway grants.

Lære fra hverandre

Velkommen til denne siden. Her finner du eksempler på norske helseinnovasjoner. Denne videoen med Eirin Rødseth og Lene Lundberg, Nasjonalt senter for e-helseforskning, gir deg oversikt over innholdet.

Virtual study tour: Nyheter

Stengt på grunn av uvær

Nordkinnhalvøya i Finnmark er avhengig av en vei over fjellene. Dessverre er denne veien kanskje den som oftest er stengt i hele Norge på grunn av uvær.

24.01.2024

Ta steget som helseleder med Step Up

Å forme fremtidens helsetjenester krever lederskap. Ansvaret kan oppleves tungt og ensomt, men med Step Up får du hjelp til å lede både deg selv og andre.

21.12.2023

Lag bedre helsetjenester med Step Up

Fremtidens helsesektor trenger nye løsninger som faktisk fungerer. Step Up er en måte å jobbe på som øker sjansen for at innovasjonsprosjekter lykkes.

20.12.2023

Online event 11 October - Digital divide

Our next Open Day takes place on 11 October. Join us online, to hear about the consequences digitalisation in healthcare has for non-digital citizens.

26.09.2023

Fem steg til vellykket e-helse

Bodø kommune har lang fartstid innen velferdsteknologier og digital hjemmeoppfølging. Hva er hemmeligheten bak et suksessfullt prosjekt og en smidig overgang til drift?

13.07.2023

Kan være selvstendig lengre

Norske helsemyndigheter mener at digital hjemmeoppfølging er her for å bli. Kommunene tar ansvar for å få det til, og myndighetene bidrar med veiledning og finansiering.

28.04.2023

Radikal omstilling i kommunene er i gang

I 2030 vil det være flere eldre enn barn i mange land og regioner i Europa. Økningen i antall eldre og mangelen på helsepersonell gjør at kommunene må omstille seg kraftig for å klare å levere helse- og omsorgstjenester til alle. Realitetsorientering, systemtenkning og ny teknologi skal bidra til å håndtere utfordringene.

10.04.2023

Pasienten måler og sender egne data

«Hva ønsker du å kunne gjøre?» Dette viktige spørsmålet er starten på samtalen mellom en pasient og digital hjemmeoppfølgings-tjenesten i Larvik kommune. Hvordan fungerer digital hjemmeoppfølging egentlig?

01.02.2023

Skaper innovative samfunn tilpasset folks behov

Det haster med å skape samfunn som er gode å leve i, for folk i alle aldre – og ikke minst, de eldste innbyggerne. Nå utdannes folk tverrfaglig til nye helseteknologijobber. Disse framtidsyrkene finnes nesten ikke ennå, men er allerede viktige.

12.01.2023

Teknologi kan gi inkludering, men også ekskludering

Verden rundt oss blir stadig mer digital, og vi hører ofte om hvordan teknologi kan brukes til å øke inkludering i samfunnet. Men ifølge Margunn Aanestad, professor i e-helse på universitet i Agder, kan teknologi også øke ekskludering. En rapport fra Kompetanse Norge viser at 600 000 nordmenn er ikke-digitale, og står i fare for å bli ekskludert fra det digitale samfunnet.

25.06.2022
Side 1  2