logo

Pasienten måler og sender egne data

«Hva ønsker du å kunne gjøre?» Dette viktige spørsmålet er starten på samtalen mellom en pasient og digital hjemmeoppfølgings-tjenesten i Larvik kommune. Hvordan fungerer digital hjemmeoppfølging egentlig?

Eldre dame måler blodtrykket sitt.
I digital hjemmeoppfølging, måler pasienten seg selv og sender dataene til helsepersonell.

Dette er en oppsummering av et webinar som ble arrangert i mai 2022: «Digital hjemmeoppfølging i praksis – Larvik kommune deler sine erfaringer»

- Vi ønsker å gi en målrettet tjeneste til pasienten. Vi ønsker at pasienten skal få mer kunnskap om symptomene sine. Da kan det være mulig for han å bli med på en jobbtur til Sverige, sier Linda Nilsen Augland.

En jobbtur til Sverige var nemlig historien Augland åpnet webinaret med. Da Helsehjelpen i Larvik kommune først møtt mannen, var han svært sliten og en stor belastning for kona si. Dette er typisk for en kronisk syk pasient.

Senere fikk helsepersonell varsel om at symptomene til pasienten hadde forverret seg. Da de ringte for å sjekke hvordan det sto til, hadde han nesten ikke tid til å snakke med dem. Han var jo på fergen til Sverige og hadde full kontroll over hva han måtte gjøre for å få bedre målinger.

Eksempelet viser nytten av å følge opp pasienten digitalt. I Helsehjelpen er de et tverrfaglig team, som består av sykepleiere, en ergoterapeut, en fysioterapeut og en tekniker. I samarbeid med fastlegen følger de opp personer med eksempelvis kols, hjertesvikt, kreft og diabetes. Så lenge pasienten har en diagnose man kan følge opp på avstand kan man utveksle informasjon på denne måten. Brukeren bør ikke ha kognitiv svikt. Det er nødvendig å ha en generell interesse for teknologi.

Digital hjemmeoppfølging, eller medisinsk avstandsoppfølging, handler om at pasienten måler symptomene sine hjemme og sender resultatene via en app til Helsehjelpen. Klinikere og fastlegen setter grenseverdier på relevante symptomer som blodtrykk. Målingene er gradert ut fra trafikklys-prinsippet. Hvis blodtrykket blir for høyt og kommer i «rød sone», varsles helsepersonell. Når en måling er litt høy, men er i «gul sone», følger pasientene rådene fra Helsehjelpen og fastlegen om hvordan de skal få blodtrykket ned til «grønn sone». Augland og kollegene ser lite på enkeltmålinger, men heller på trender og tendenser.

Grenseverdier og tiltak ligger i pasientens digitale egenbehandlingsplan. Augland sier, - Uten egenbehandlingsplanen er det ikke digital hjemmeoppfølging. Det hjelper ikke å måle hvis man ikke har tiltak.

- Alt i alt er det viktig å se at vi ikke bare har implementert en teknologiplattform. Vi har fått til en helhetlig tjeneste der teknologien er en del av den totale løsningen, oppsummerer Augland.

Lenke til webinaret

Digital hjemmeoppfølging i praksis – Larvik kommune deler sine erfaringer