E-helsenettverk og samarbeidspartnere

Samarbeid i nettverk gir verdi, tilgang til ny kunnskap og mulighet til å finne nye samarbeidspartnere.

Samarbeid i nettverk nasjonalt og internasjonalt gjør at forskerne får enda mer ut av arbeidet sitt. Det har betydning for forskerkarrieren og for muligheten til å søke forskningsmidler.

Nasjonalt senter for e-helseforskning er medlem av mange forskjellige organisasjoner og nettverk som gir utvidede samarbeidsmuligheter.

 


Forskningsnettverk

 


Andre nettverk

 


Her er et utvalg av samarbeidspartnere vi har i prosjekter og i andre sammenhenger. Listen er ikke fullstendig, da listen er under oppbygging.

Samarbeidspartnere
Navn Type institusjon Sted
Direktoratet for e-helse Myndigheter Oslo
Trondheim kommune Universitet Trondheim
Centre for Rural Medicine, Region Västerbotten Forskningssenter Västerbotten, Sverige
Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL) Universitet
Universitetet i Bern Universitet Sveits
Evjeklinikken Helseforetak Norway
Bern University of Applied Sciences Universitet Switzerland
Nordens velferdssenter Myndigheter Stockholm, Sverige og Helsinki, Finland
LUT University Universitet Lappeenranta og Lahti, Finland
Mälardalens högskola Høgskole Eskilstuna og Västerås, Sverige
OsloMet Universitet Oslo
Nordlandssykehuset Helseforetak Bodø
Vestre Viken HF Helseforetak Drammen
Helsedirektoratet Myndigheter Oslo
Helse Stavanger - Stavanger universitetssjukehus Helseforetak Stavanger
Københavns Universitet Universitet København
University of Oxford Universitet Oxford
WHO Europe Internasjonal organisasjon København
Høgskulen på Vestlandet Høgskole Bergen
Universitetet i Sørøst-Norge Universitet Kongsberg
Melanomforeningen Interesseorganisasjon Oslo
Sykehuset i Vestfold Helseforetak Tønsberg
Universitetet i Bergen Universitet Bergen
Universitetet i Agder Universitet Kristiansand
Sørlandet sykehus Helseforetak Kristiansand
Helse Vest RHF Helseforetak Stavanger
Universitetet i Stavanger Universitet Stavanger
NTNU Universitet Trondheim
UiT Norges arktiske universitet Universitet Tromsø
Helse Sør-Øst RHF Helseforetak Hamar
Helse Midt-Norge RHF Helseforetak Stjørdal
Helse Nord RHF Helseforetak Bodø
Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus Helseforetak Bergen
Oslo universitetssykehus Helseforetak Oslo
Universitetet i Oslo Universitet Oslo
Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetak Tromsø
Solli Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Helseforetak Bergen
SINTEF Forskningssenter Trondheim
Akershus Universitetssykehus Helseforetak Lørenskog
Sunnaas Sykehus Helseforetak Bjørnemyr
LHL Forskningssenter Oslo
Helse Midt-Norge IT (Hemit) Helseforetak Trondheim
ACOS Leverandør Straume
Folkehelseinstituttet Forskningssenter Oslo
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Helseforetak Oslo
Hove Medical Systems AS (HMS) Leverandør Kongsberg
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus as (HSR) Helseforetak Haugesund
Teknova AS Forskningssenter Grimstad
Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) Universitet Bergen
Helse Nord IKT Helseforetak Tromsø
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) Forskningssenter Oslo
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TkS) Forskningssenter Arendal
Helse Nord-Trøndelag HF Helseforetak Levanger
Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Helseforetak Siggerud
Simula Research Laboratory Forskningssenter Fornebu
Sykehuspartner HF Helseforetak Drammen
Kreftregisteret Forskningssenter Oslo
Helse Vest IKT AS Helseforetak Bergen
Tyrilistiftelsen Helseforetak Oslo
Vestlandsforsking Forskningssenter Sogndal
Nordlandsforskning Forskningssenter Bodø
Cerner Leverandør Oslo
Catosenteret Forskningssenter Son
Agderforskning Forskningssenter Kristiansand