logo

Nettverk

HIMSS Europe

HIMSS Europe er den europeiske grenen til HIMSS, den største medlemsorganisasjonen for helse-IT i verden.
www.himss.eu

HIMSS Europe er overvåket av et uavhengig Governing Council som bidrar til å styre i riktig retning.
www.himss.eu/about-himss/governing-council

Women Health IT Community Europe fremmer kvinners interesser i helse-IT-feltet.
www.himss.eu/communities/women-health-it-community

EHTEL (European Health Telematics Association)

EHTEL (European Health Telematics Association) gir førstehånds innsikt og informasjon om hva som driver viktige retningslinjer og rammeverk i Europa.
www.ehtel.eu

Health Technology Assessment international (HTAi)

Health Technology Assessment international (HTAi) er et globalt vitenskapelig og faglig fellesskap for alle som produserer, bruker eller støtter HTA. HTAi har medlemmer fra over 65 land innen ulike segmenter som forskere, organisasjoner, politikere, næringsliv, akademia, helsepersonell og pasienter/brukere.
www.htai.org

Denne siden er sist oppdatert:

10.10.2016