Nettverk

Verdens Helseorganisasjon (WHO)

Nasjonalt senter for e-helseforskning er et samarbeidssenter for Verdens Helseorganisasjon (WHO) innen telemedisin og e-helse. Dette innebærer at senteret gir råd til WHO og dets medlemsland om IKT i helsevesenet. Senteret er inne i den fjerde avtaleperioden som varer til 2018.
www.who.int/en
ehealthresearch.no/who

EHTEL (European Health Telematics Association)

EHTEL (European Health Telematics Association) gir førstehånds innsikt og informasjon om hva som driver viktige retningslinjer og rammeverk i Europa. 
www.ehtel.eu

Health Technology Assessment international (HTAi)

Health Technology Assessment international (HTAi) er et globalt vitenskapelig og faglig fellesskap for alle som produserer, bruker eller støtter HTA. HTAi har medlemmer fra over 65 land innen ulike segmenter som forskere, organisasjoner, politikere, næringsliv, akademia, helsepersonell og pasienter/brukere. 
www.htai.org

HIMSS Europe

HIMSS Europe er den europeiske grenen til HIMSS, den største medlemsorganisasjonen for helse-IT i verden. 
www.himss.eu

HIMSS Europe er overvåket av et uavhengig Governing Council som bidrar til å styre i riktig retning.
www.himss.eu/about-himss/governing-council

Women Health IT Community Europe fremmer kvinners interesser i helse-IT-feltet.
www.himss.eu/communities/women-health-it-community

International Medical Informatics Association (IMIA) 

IMIA er en verdensorganisasjon for helse og biomedisinsk informatikk. IMIA tilbyr ekspertise til den tverrfaglige helsesektoren og til beslutningstakere. IMIAs rolle er å samle forskere, brukere, utviklere, konsulenter og leverandører til samarbeid. 
imia-medinfo.org

Helsedata

Denne siden er sist oppdatert:

19.03.2018