Vestre Viken HF

Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge. De leverer spesialisthelsetjenester til rundt 500 000 mennesker i 22 kommuner.


Samarbeidsprosjekter med Vestre Viken HF
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Bedre bruk av kunstig intelligens i norsk spesialisthelsetjeneste 2021 - 2025 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Line Silsand