logo

Kunstig intelligens og maskinlæring i helsesektoren

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter

Maskinlæring er en teknikk innen kunstig Intelligens (AI), som kan brukes til å løse forskjellige oppgaver. Algoritmene innenfor maskinlæring kan analysere store mengder ulike data med nøyaktige resultater.

Økt bruk av informasjonssystemer i helsetjenesten og digitaliseringen av pasientinformasjon genererer store datamengder. Derfor har helsesektoren mye data som kan være vanskelig å tolke. Da kan maskinlæring være en mulighet for å systematisere og presentere den store mengden informasjon og data på en intuitiv måte.

Maskinlæringssystemene skiller seg ut fra tradisjonelle programvaresystemer. Maskinlæring bruker selvlærende algoritmer som forbedrer seg kontinuerlig. Hver algoritme har sine styrker og svakheter, derfor er det viktig å prøve flere algoritmer for å finne ut hvilke som fungerer best.

I helsevesenet kan maskinlæring brukes innenfor tre områder:

  • Tolkning av medisinske bilder (øyesykdommer, radiologi, patologi)
  • Prognostikk (demens, metastatisk kreft, hjerneslag)
  • Diagnostikk (onkologi, patologi, sjeldne sykdommer)

Helsetjenesten blir mer proaktiv ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring, likevel er det behov for mer forskning og utvikling før potensialet kan realiseres fullt ut. Utviklingen innenfor tolkning av medisinske bilder har kommet lengst, og det vil skje mye her de neste årene. Det vil ta rundt fem år før prognostikk-området er modent til å ta i bruk maskinlæring. Diagnostikk er det mest kompliserte helseområdet, og det vil ta rundt ti år før løsningene innenfor maskinlæring kan brukes.

Kunstig intelligens og maskinlæring i helsesektoren

Kunstig intelligens i Nord!

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal forske på innføringen av kunstig intelligens i Helse Nord.

07.02.2024

Når kunstig intelligens passer på person­vernet, kan den være veien til bedre helsehjelp

Innsikt i helsedata kan forandre spillereglene for forskning og pasientbehandling, men veien dit er ikke uten hinder. Ønsket om å utnytte helsedata for å gi bedre behandling og ressursbruk kolliderer ofte med strenge regler for bruk av helseopplysninger. Heldigvis åpner personvernfremmende teknologier døren for sikker og effektiv analyse av helsedata.

12.01.2024

Teknologisk revolusjon for en forebyggende helsetjeneste

Kunstig intelligens (KI) preger i dag flere aspekter av vår moderne eksistens. Men hva med helsetjenesten? Kan teknologien bidra til å forebygge eller oppdage sykdom tidlig og være en hjelpende hånd for helsearbeidere?

16.08.2023

Kunstig intelligens diagnostiserer deg

Radiologer og leger i Vestre Viken er blant de første i Norge som får hjelp av kunstig intelligens til å tolke røntgenbilder. Dette skal bidra til enda bedre bildediagnostikk for pasienter. Nasjonalt senter for e-helseforskning skal drive følgeforskning på prosjektet.

04.05.2023

How AI can benefit healthcare

At the Open Day on 29 March, researchers talked about how artificial intelligence can be used to improve patient care and make the health services more efficient.

21.04.2023

Ny rapport anbefaler mer kunstig intelligens i norsk helsevesen

Hva må til for å implementere, drifte og tilpasse kunstig intelligens i norsk helsevesen? Svaret finner du i en fersk forskningsrapport fra Nasjonalt senter for e-helseforskning. Forskerne anbefaler mer kunstig intelligens og kommer med konkrete anbefalinger til norske myndigheter.

19.01.2023

Kunstig intelligens tolker pasientjournalen din

Forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning har konstruert et kodeverktøy basert på kunstig intelligens som skal foreslå tilstandskoder til pasienters epikrise. Verktøyet kalles Easy-ICD og skal forbedre effektiviteten og kvaliteten i helsetjenesten.

02.01.2023

Kunstig intelligens i helsetjenesten anbefales!

Hva må være på plass for at vi skal kunne implementere og drifte kunstig intelligens? Hva skal prioriteres? Hvem skal være ansvarlig? Hvilke mulige gevinster og dilemmaer ser vi for oss?

08.11.2022

E-helse inn i fremtiden og forbi

Helse- og omsorgstjenesten står overfor store utfordringer i årene fremover med sykepleiermangel, økte krav til effektivitet og kvalitet, og ikke minst økt pasient- og brukerinvolvering. Mer forskning innen sykepleie og e-helse er avgjørende for kvaliteten i helsehjelpen til pasientene, helsetjenesten og for faglig kompetanse.

06.09.2022

Vil få fart på arbeidet med å ta i bruk kunstig intelligens i helsetjenesten

Det kom fram under debatten KIN-nettverket holdt under Arendalsuka.

22.08.2022

– Et nasjonalt veikart trengs for å få på plass kunstig intelligens-løsninger

Tar debatten på Arendalsuka: Aktørene i helsesektoren må samarbeide tettere og etablere gode incentiver for at kunstig intelligens skal bli tatt i bruk i norsk helsesektor.

01.07.2022
Side 1  2 3