logo

Kunstig intelligens i Nord!

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal forske på innføringen av kunstig intelligens i Helse Nord.

Grafikk av Nora MacLaren
Kunstig intelligens skal brukes i radiologi blant annet for å diagnostisere brudd. Grafikk: Nora MacLaren

En gruppe forskere hos oss med Gro-Hilde Severinsen i spissen har fått tildelt hele seks millioner kroner for å drive med følgeforskning på implementering og pilotering av kunstig intelligens i radiologi i Helse Nord RHF. Midlene kommer fra Helse Nord selv, som har sett at de trenger følgeforskning på dette feltet for at implementeringen skal bli så bra som mulig.

Prosjektet skal gå over tre år og forskerne skal undersøke hvilke muligheter og utfordringer som oppstår når kunstig intelligens implementeres og tas i bruk, samt hvilke gevinster dette gir for pasienter og helsepersonell.

«Vi er veldig glade for at Helse Nord ser verdien av å ha følgeforskning tilknyttet arbeidet med innføring av kunstig intelligens i regionen. Vi på NSE har etter å ha fulgt innføringen av kunstig intelligens i radiolog i Vestre Viken siden 2020 opparbeidet viktig kunnskap om denne type prosess som er viktig å bringe med seg inn i arbeidet som nå starter i Helse Nord», forteller Gro-Hilde.

Gro-Hilde Severinsen
Gro-Hilde Severinsen gleder seg til å forske på implementeringen av KI i Helse Nord.

Prosjektet er ikke ulikt det som allerede foregår i Vestre Viken, hvor de med stor suksess har implementert og tatt i bruk kunstig intelligens for å avdekke brudd på røntgenbilder. I dette prosjektet har det vist seg at følgeforskning, og jevnlige tilbakemeldinger underveis, har bidratt til at innføringen av kunstig intelligens har gått så bra som det har gjort.