logo

Samarbeid i EU

Nasjonalt senter for e-helseforskning sin visjon er kunnskap for bedre helsetjenester. Vi tror på at gjennom tverrfaglig forskning og kunnskapsutvikling kan vi bidra til en bedre helsetjeneste for innbyggerne våre.

Det betyr at vi også ser ut over landegrensene våre og bidrar som partnere og deltakere i ulike EU-prosjekt. Vi tror nemlig at av å dele vår kunnskap og få ny kunnskap fra andre land så kan vi gi beslutningsmyndigheter en bred og faglig kunnskap på området e-helse.

Våre forskere deltar i flere internasjonale nettverk innenfor ulike områder i helse. Senteret har siden 1997 vært et offisielt samarbeidssenter for Verdens Helseorganisasjon (WHO) innen digital helse og telemedisin. Dette innebærer at senteret gir råd til WHO og dets medlemsland om IKT i helsetjenesten.

Nasjonalt senter for e-helseforskning er medlem av mange forskjellige internasjonale og nasjonale organisasjoner og nettverk som gir utvidede samarbeidsmuligheter. Samarbeid i nettverk gir verdi, tilgang til ny kunnskap og mulighet til å finne nye samarbeidspartnere.

Samarbeid i EU

Sammen bekjemper vi seneffekter av kreft blant ungdom!

Kreft blant unge er hjerteskjærende, og med seneffektene som følger av behandlingen, er ikke sykdommen over, selv om kreften er borte.

15.05.2024

EU: Hvordan skal vi vite hvilke e-helseløsninger som er bra?

Den teknologiske utviklingen går i en vanvittig fart. Det kommer stadig nye løsninger på markedet. Det som var bra i går, er utdatert i dag. Hvordan skal vi navigere i denne jungelen? De som skal velge og kjøpe løsningene for helsetjenesten trenger noe å støtte seg på.

26.04.2024

Slik kan du finne motivasjon til å trene

Forskere har undersøkt hvordan digitale verktøy kan bidra til gode og varige treningsvaner og livsstilsendring.

23.03.2024

Deling av helsedata over landegrensene - er vi klare for det?

Hvor moden er Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland for innføring av EUs politikk for deling av helsedata, den kommende forordningen på European Health Data Space (EHDS)?

05.03.2024

Nødvendig helseinformasjon blir med over landegrensene

Norsk helsepersonell vil snart kunne få tilgang til kritisk helseinformasjon om personer fra EU/EØS som har behov for helsehjelp i Norge. Hva betyr det for deg som helsepersonell?

15.01.2024

Norge, Sverige, Danmark og Finland innfører digitalt delte legemiddellister

Pasienter kan vente seg mindre feilmedisinering. En digitalt delt legemiddelliste bidrar til sikker og effektiv legemiddelhåndtering, samt bedre pasientsikkerhet. Derfor innføres nå digitalt delte legemiddellister i Norden.

21.09.2023

Digitalisering av europeiske helsesystemer

Når vi ser på helsetjenestene i Europa, fremstår pasientinformasjon like fragmentert og silobasert som før. En digital helsetjeneste virker som en drøm i det fjerne. Eller?

06.09.2023

E-helse i Europa: studiebesøk til Frankrike baner vei for samarbeid 

Frankrike har gjort et imponerende arbeid i e-helsefeltet de siste årene og tar sikte på å lede an i arbeidet med European Health Data Space. Sammen med Direktoratet for e-helse, har Nasjonalt senter for e-helseforskning vært på studiebesøk til Frankrike og Agence du Numérique en Santé (ANS).

06.12.2022

Forskere ønsker dine svar for å optimalisere en helseapp som skal forebygge sykdom

Nasjonalt senter for e-helseforskning utvikler sammen med seks europeiske land en helseapp for smarttelefon som skal redusere og forebygge risiko for sykdom. Forskerne ønsker nå svar fra deg i en spørreundersøkelse for å optimalisere appen.

01.07.2022

Gravitate-Health - tryggere medisinbruk

Professor Anne Moen ved Universitetet i Oslo, som også har en bistilling i vårt senter, koordinerer det internasjonale prosjektet Gravitate-Health. Målet er å bedre tilgangen til informasjon om egen helse og medisiner.

17.11.2020

SENSE-GARDEN - kobles til gjennom følelsene

Livet er fullt av overraskelser. Men en ting er sikkert: Mange av oss vil leve lengre enn våre forfedre. Og på grunn av at vi lever lengre, vil flere av oss utvikle demens. Men SENSE-GARDEN kan koble personer med demens til virkeligheten med musikk, video, bilder og lukt.

04.07.2019
Side 1  2