Forskere ønsker dine svar for å optimalisere en helseapp som skal forebygge sykdom


Nasjonalt senter for e-helseforskning utvikler sammen med seks europeiske land en helseapp for smarttelefon som skal redusere og forebygge risiko for sykdom. Forskerne ønsker nå svar fra deg i en spørreundersøkelse for å optimalisere appen.

WARIFA er en EU-finansiert gjennomførbarhetsstudie som skal utvikle en personlig risikovarslingsmodell i en mobilapp. Den skal brukes til å støtte forebyggende tiltak og livsstilsendringer hos personer med ikke-smittsomme sykdommer. Dette er i hovedsak hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes og kronisk luftveissykdom, som utgjør hovedårsaken til for tidlig død i Europa.

Forskerne ønsker nå svar fra deg i en spørreundersøkelse for å gjøre appen så god som mulig. I første omgang er det klinikere og organisasjoner forskerne ønsker svar fra for å optimalisere programvaren.

Spørreundersøkelsen tar 10-15 minutter å gjennomføre og du vil anonymiseres.

Svar på WARIFA-undersøkelsen her:

Klinikere: (helsepersonell, leger, sykehus)

Organisasjoner: (kun representanter for organisasjoner. Helsepersonell svarer på lenkene over)

Motivere til sunnere livsstil

Takket være appen og automatisk behandling av brukergenerert data og stordata, vil brukerne av appen i fremtiden vite om de har økt risiko for en sykdom som de kanskje ikke var klar over, eller at en kjent sykdom blir verre. En av appens funksjoner er muligheten til å gi råd til de som står i fare for å utvikle flere sykdommer samtidig.

WARIFA-appen skal ha et brukervennlig utseende som hjelper deg til å forstå og vurdere risikonivået, slik at brukerne får vite om de bør komme i gang med forebyggende tiltak. Verktøyet skal gi personlige anbefalinger om livsstil ut fra profilen som er laget med kunstig intelligens teknologi. Appen skal motivere til en sunnere livsstil, og de som har høy risiko for sykdom vil få råd om å kontakte helsetjenesten.

Forebygging

– I prosjektet ser vi på kroniske livsstilssykdommer som har noe til felles: personer som er klar over sin helserisiko har en god sjanse til å forhindre sykdom ved å endre adferd. Prosjektet vil gi innbyggere, inkludert de som er mest sårbare for sykdom, et verktøy for å overvåke egen helse og få anbefalinger om forebygging, så de får hjelp til å etablere sunnere vaner og en bedre livsstil, sier WARIFA-koordinator i Norge, Thomas Schopf, som er lege og forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

EU-samarbeid

WARIFA-prosjektet startet i januar 2021. Det internasjonale konsortiumet består av 12 partnere fra 6 land med kompetanse innen kunstig intelligens, e-helse, forebyggende medisin, klinisk medisin, epidemiologi, sosiologi, psykologi, biostatistikk, kommunikasjon og formidling.