Thomas Roger Schopf

Bio

Thomas Schopf er lege og forsker, og har vært ansatt ved Nasjonalt senter for e-helseforskning siden 2007. Han ble uteksaminert fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo i 1995. Etter å ha tjenestegjort som millitærlege i Forsvaret, jobbet han som allmennpraktiserende lege i flere kommuner. Etter videreutdanning ved Hudavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge, spesialiserte han seg innen hud- og veneriske sykdommer. 

I 2013 forsvarte han sin doktoravhandling "Using the Internet to manage atopic eczema" (Nettbasert behandling av atopisk eksem) ved Universitetet i Tromsø. Doktor Schopf underviser både studenter og helsepersonell i dermatologi og telemedisin. Han er spesielt interessert i kliniske beslutningsstøttesystemer for hudkreft, teledermatologi og nettbasert utdanning rettet mot pasienter og helsepersonell. 

Han er styremedlem i Den internasjonale dermatoskopiforeningen. Han har erfaring fra ulike teledermatologitjenester og har bidratt til utviklingen av nettstedene "Eksemskolen.no" og "Sjekkdeg.no" samt de nettbaserte kursene "Hjelp, det klør! " og "EPJ-skolen". I tillegg til sin forskerstilling ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, tar doktor Schopf imot pasienter på sitt kontor i Storsteinnes.

Thomas Roger Schopf

Telefon: 915 27 503

Stilling: Forsker

Avdeling: Fremtidens journal


Thomas Rogers prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Nasjonal EPJ-spørreundersøkelse 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Forebygging av seksuelt overførbare sykdommer - et spillbasert avtalesystem for ungdom 2014 - 2016 Innbyggertjenester
Elia Gabarron
Føflekk eller melanom? Nevus doctor - et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten 2014 - 2020 Helsedata
Thomas Roger Schopf
Journalskolen 2015 - 2016 Pasientforløp
Thomas Roger Schopf
Metoder for å måle effekter av digitale innbyggertjenester 2016 - 2017 Helsedata
Paolo Zanaboni

Thomas Rogers publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Hyperspectral image analysis for skin cancer 2018 FOREDRAG
Nevus doctor – Clinical decision support for primary care physicians 2018 FOREDRAG
Atopisk eksem 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Methods to Evaluate the Effects of Internet-Based Digital Health Interventions for Citizens: Systematic Review of Reviews 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Er dette en farlig føflekk? 2018 MEDIEBIDRAG
Factors driving the use of dermoscopy in Europe:a pan-European Survey 2016 TIDSSKRIFTPUBL
The impact of dermoscopy on melanoma detection in the practice of dermatologists in Europe: results of a pan-European survey. 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Comparison of computer systems and ranking criteria for automatic melanoma detection in dermoscopic images 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Hudkreftdiagnose gjennom bilder 2016 INFORMASJONSMATR
Effekter av digitale innbyggertjenester 2017 RAPPORT
Web-based consultations and counseling for parents of children with atopic dermatitis 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Web-based consultations and counseling for parents of children with atopic dermatitis 2016 FOREDRAG
Impact of Facebook ads for sexual health promotion via an educational web app: A case study 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Re: Telemedisin bringer spesialisthelsetjenesten hjem til pasienten 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Computer-aided decision support for melanoma detection applied on melanocytic and non-melanocytic skin lesions: a comparison of two systems based on automatic analysis of dermoscopic images 2015 TIDSSKRIFTPUBL
The workload of web-based consultations with atopic eczema patients at home 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Improved Skin Lesion Diagnostics for General Practice by Computer-Aided Diagnostics 2015 BOKRAPPORTDEL
Randomized trial of a novel game-based appointment system for a university hospital venereology unit: Study protocol 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Sjekkdeg.no: A game-style Web app for preventing sexually transmitted diseases 2013 TIDSSKRIFTPUBL
www.sjekkdeg.no 2013 FOREDRAG
Consistency and Standardization of Color in Medical Imaging: a Consensus Report 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Can a game-style web app prevent sexually transmitted diseases? 2014 FOREDRAG
Play as a prevention strategy: Using a web app to teach youth about STDs 2014 FOREDRAG
A randomized online health experiment for a safer youth sexual behaviour 2014 FOREDRAG
Performance of a dermoscopy-based computer vision system for the diagnosis of pigmented skin lesions compared with visual evaluation by experienced dermatologists 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Using the Internet to Manage Atopc Eczema 2013 RAPPORT
Gamification Strategy on Prevention of STDs for Youth 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Gamification Strategy on Prevention of STDs for Youth 2013 FOREDRAG
Føflekk eller malignt melanom? 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Impact of interactive web-based education with mobile and email-based support of general practitioners on treatment and referral patterns of patients with atopic dermatitis: randomized controlled trial 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Doctors and nurses benefit from interprofessional online education in dermatology 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Automatic Segmentation of Dermoscopic Images by Iterative Classification 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Web-based consultations for parents of children with atopic dermatitis: results of a randomized controlled trial 2009 TIDSSKRIFTPUBL
A computer aided diagnostic system for malignant melanomas 2010 BOKRAPPORTDEL
Unsupervised segmentation for digital dermoscopic images 2010 TIDSSKRIFTPUBL

Thomas Rogers prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2017 02 Effekter av digitale innbyggertjenester Paolo Zanaboni, Thomas Roger Schopf, Trine Bergmo, Monika Johansen, Nils Kolstrup, Elin Johnsen

Thomas Rogers faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2016 13 Hudkreftdiagnose gjennom bilder Thomas Roger Schopf