Konsultasjoner

Det blir enklere for pasientene å komme i kontakt med helsepersonell når de kan bruke video, chattetjenester og epost. Både fastleger, psykologer, kommunehelsetjenesten og sykehus tilbyr digitale kommunikasjonstjenester.

Vi forsker på de digitale helsetjenestene og skaffer til veie kunnskap om betingelser som må være tilstede før utvikling av tjenestene og konteksten de utvikles i. Mens tjenestene prøves ut, skal vi se på hva som hemmer eller fremmer bruken. Vi studerer også hvilke effekter og konsekvenser tjenestene gir når de blir tatt i bruk.

 

For mer informasjon, kontakt:

Denne siden er sist oppdatert:

13.10.2020

 

Konsultasjoner: Nyheter