logo

Konsultasjoner

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter

Det blir enklere for pasientene å komme i kontakt med helsepersonell når de kan bruke video, chattetjenester og epost. Både fastleger, psykologer, kommunehelsetjenesten og sykehus tilbyr digitale kommunikasjonstjenester.

Vi forsker på de digitale helsetjenestene og skaffer til veie kunnskap om betingelser som må være tilstede før utvikling av tjenestene og konteksten de utvikles i. Mens tjenestene prøves ut, skal vi se på hva som hemmer eller fremmer bruken. Vi studerer også hvilke effekter og konsekvenser tjenestene gir når de blir tatt i bruk.

Konsultasjoner

Digitalisering av europeiske helsesystemer

Når vi ser på helsetjenestene i Europa, fremstår pasientinformasjon like fragmentert og silobasert som før. En digital helsetjeneste virker som en drøm i det fjerne. Eller?

06.09.2023

Nå vil regjeringen at du kan få sykemelding uten å møte opp fysisk på legekontoret

- At sykemeldinger kan gis gjennom e-konsultasjon kan være en god løsning både for den som sykemelder og den sykemeldte, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

14.06.2022

Suksessfaktorer og spilleregler med bruk av tolk i videokonsultasjoner

Du har sikkert selv opplevd kommunikasjonsproblemer i et videomøte når det blir forsinkelse mellom det som blir sagt og det du hører. Utfordringen blir enda større når pasienten og legen ikke snakker samme språk og en tolk kommer inn i bildet. Webinaropptak om skjermtolking i helsevesenet.

22.04.2022

Søker seniorer til forskning om e-konsultasjon

Eldre oppsøker fastlegen mest, men få benytter muligheten til å møte legen på videokonsultasjon eller skrive med legen på melding. Nå søker vi eldre deltakere til et forskningsprosjekt om digitale møter med fastlegen.

02.11.2021

Digital sårbehandling

Hva gjør vi når pasienter med alvorlige sår har vanskeligheter med selv å komme til sykehuset? Svaret er å følge de opp digitalt hjemme.

22.10.2021

Digital sårbehandling og samhandling

Det er vanskelig for pasienter med alvorlige sår å komme seg til sykehuset. Følg dem opp hjemme da! Opptak av webinar 22. oktober om sårbehandling via videomøte.

22.10.2021

Fastleger på video under pandemien

Fastleger sier at omtrent halvparten av videokonsultasjonene de gjorde i starten av koronapandemien ble vurdert som bedre eller like godt egnet som å møtes på kontoret.

30.09.2021

Behandling på skjerm i koronatid – erfaringer innen psykisk helsevern

Hvordan er det å få psykisk helsebehandling via en videosamtale? Professor Monika Knudsen Gullslett ved Nasjonalt senter for e-helseforskning og Thea Maria Rytterager fra Mental Helse Ungdom forteller om resultatene fra en nylig publisert forskningsstudie.

15.09.2021

Webinar: videokonsultasjoner i Norge

Videokonsultasjoner med fastlegen fikk en eksplosiv vekst i mars i fjor. I dette webinaret presenterer vi en oppsummering av hvilke problemstillinger fastlegene vurderte som egnet og ikke egnet å ta over video under pandemien.

04.05.2021

Pasientenes erfaringer med digital fastlegekommunikasjon

58 prosent av brukerne av fastlegers digitale helsetjenester mener kvaliteten på behandlingen ble bedre med muligheten for e-konsultasjon. Det finner norske forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

13.10.2020

Marianne om teknologibruk i psykisk helse

Hva mener vi når vi sier "fremtidens løsninger"? Det kan være nye teknologier, eller å ta i bruk eksisterende teknologi på en bedre eller ny måte. Uansett: vi må alltid starte med hva vi ønsker å forbedre, før vi velger teknologi som skal løse det. Seniorforsker Marianne Trondsen gir nyttige tips i denne videoen.

09.10.2020
Side 1  2