logo

Digital sårbehandling

Hva gjør vi når pasienter med alvorlige sår har vanskeligheter med selv å komme til sykehuset? Svaret er å følge de opp digitalt hjemme.

Sårpasienter er en krevende pasientgruppe som krever langvarig behandling og store ressurser for sykehus og kommuner. Det kan derfor være nyttig å kunne veksle mellom fysiske konsultasjoner og videokonsultasjoner. Men hvordan fungerer en videokonsultasjon om sårbehandling når pasienten er hjemme?

Axel Einar Mathiesen, PKO leder Bærum sykehus, forklarer her om samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten for oppfølging av sårpasientene hjemme. Han tydeliggjør viktigheten av kompetanseoverføring mellom alle partene for å kunne tilby forsvarlige helsetjenester. Samarbeidet sikrer kunnskapsoverføring og mindre belastning for pasientene.

For pasienten er det ofte en fordel å slippe reisen til sykehuset. Dette betyr igjen mindre behov for hjelp av pleierne, og mindre belastning på pårørende.

Ved bruk av videokonsultasjoner direkte hjem til pasient, kan man oppgå gevinster som at pasienten unngår unødig transport til sykehus, raskere oppfølging og redusere komplikasjoner og innleggelser.