Jobbe hos oss?

Er du på utkikk etter ny jobb? Se våre ledige stillinger og les om hvordan det er å jobbe på Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Her finner du oss

Nasjonalt senter for e-helseforskning ligger i SIVA Innovasjonssenter i Tromsø (forskningsparken). Her jobber rundt 80 mennesker med kompetanse innenfor helse, informasjonsteknologi, statistikk, sosiologi, psykologi, pedagogikk og økonomi.

Kompetanse

Nasjonalt senter for e-helseforskning ønsker å være faglig i front på e-helseområdet. Dette sikrer vi både gjennom nyrekruttering og kompetanseheving samt utstrakt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt i våre prosjekter.
I vår rekruttering legger vi vekt på å sikre et mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Arbeidsmiljø

Ved Nasjonalt senter for e-helseforskning har vi fleksibel arbeidstid. Kjernetiden er mellom kl. 09:00 og kl. 15:00.
Alle våre ansatte tilbys redusert pris på medlemskap ved flere treningssenterkjeder, og vi har et godt utvalg bedriftsidrettsaktiviteter. Gjennom UNN HF har våre medarbeidere også tilgang til å leie hytter.


Møt Kari, en av våre forskere!

Forsker i vinden: Kari Dyb vil finne ut hvordan teknologien fungerer. Foto: Lene Lundberg, Nasjonalt senter for e-helseforskning.
Forsker i vinden: Kari Dyb vil finne ut hvordan teknologien fungerer. Foto: Lene Lundberg, Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Hva er bra med Nasjonalt senter for e-helseforskning?

Jeg har jobbet ved senteret siden 2004, og er glad for å ha fått være med i mange spennende prosjekter.

Forskerne her har en unik nærhet til det empiriske feltet. Vi er på, hele tiden. Jeg setter pris på den store friheten vi har til å definere hvilke spørsmål vi skal prøve å besvare.

Som samfunnsviter er det både fint og utfordrende å jobbe tverrfaglig. Teknologene har kunnskap om hva som er mulig å få til teknologisk, medisinere og helsearbeidere om sykdom og helse. Senteret vårt har også en nærhet til myndighetene.

Fortell om en vanlig dag?

Jeg sykler stort sett til jobb. Så er det nesten alltid et eller flere møter. Dagene uten møter er best, da får jeg konsentrert meg. Hovedjobben er å skrive artikler, men andre ting må også gjøres, for eksempel skrive søknader for å skaffe penger.

Jeg gjør nesten all datainnsamling selv, så det er mange prosesser som må planlegges.

Jeg og mine kolleger bruker også tid på å diskutere hva som er interessant, og hvilke spørsmål vi bør se på, som har nasjonal interesse. For den enkelte, organisasjoner og samfunnet.

Hva gjør du egentlig?

Jeg samler og kommuniserer kunnskap om teknologi og helse, både positiv og mer kritisk kunnskap. Det handler om å ta i bruk teknologi, men vel så mye om at folk må jobbe og ta imot helsetjenester på nye måter.

Det digitale samfunnet er et annet samfunn enn det førdigitale - ikke minst i helsevesenet. Og dette skaffer jeg kunnskap om. En sier gjerne at ingeniørene og økonomene driver fram teknologiutviklingen, mens samfunnsviterne tar for seg skadevirkningene.

Vår kunnskap er viktig, vi kan for eksempel se om digitaliseringen gir sosial ulikhet. Teknologi griper inn i organisasjoner, profesjonsrelasjoner, behandlingsforløp og i våre hjem. Hva kjennetegner oss i det digitale helsevesenet? er et spørsmål vi gjerne stiller.

Altså: A great place to work?

Som samfunnsviter vil jeg absolutt anbefale å jobbe her! Vi er anvendte forskere, som er nyttige i bred forstand, nasjonalt. I framtiden trenger vi enda flere samfunnsforskere som jobber tverrfaglig og er villig til å se på alle de ulike perspektivene.

Samfunnsvitere kan ta det overordnede blikket. For eksempel betyr medisinsk avstandsoppfølging at tjenester kan flyttes hjem igjen til folk. Da må vi forske på konsekvenser.


PERSONFAKTA

Navn/tittel:

Kari Dyb, seniorforsker

Utdanning:

Commercial Helicopter Pilot (USA), Cand.polit. i sosiologi (UiT) og doktorgrad i sosiologi (UiT).

Karrieretips:

Vær åpen og nysgjerrig. Vær villig til å innta mange forskjellige perspektiver når du skal undersøke noe.

Ledige stillinger listet fra Webcruiter


Vi rekrutterer gjennom rekrutteringssystemet Webcruiter. Alle aktuelle stillinger vil listes på denne siden. Du kan opprette e-postvarsel for nye utlysninger på nettsiden Jucan

Klikk på annonsen som interesserer deg for nærmere informasjon om stillingen, og hvordan du søker. Har du allerede lagt inn din CV i Webcruiter, kan du oppdatere den ved å logge inn på eget sted på siden. 

Velkommen som søker!