For media

Nasjonalt senter for e-helseforskning ønsker en god og åpen dialog med media og innbyggerne. En av våre viktigste oppgaver er å dele vår kunnskap om e-helse.

Profilbilder av senterledelsen

Her kan du laste ned høyoppløselige bilder av ledelsen i Nasjonalt senter for e-helseforskning. Klikk på bildene for større versjoner. For bilder av andre ansatte, ta kontakt med kommunikasjonsavdelinga, se kontaktinfo i høyre kolonne.

Stein Olav Skrøvseth

Stein Olav Skrøvseth
Senterleder

Monika A. Johansen

Monika A. Johansen
Avdelingsleder Digitale helsetjenester

Rune Pedersen

Rune Pedersen
Avdelingsleder Helhetlige pasientforløp

Anne Torill Nordsletta

Anne Torill Nordsletta
Avdelingsleder Helsedata og analyse

Siri Bjørvig

Siri Bjørvig
Avdelingsleder Personlig e-helse

Randi Laukli

Randi Laukli
Kommunikasjonsleder

Tom Atle Bakke

Tom Atle Bakke
Administrasjonsleder

Logo

Logofiler kan lastes ned i kolonnen til høyre.

CMYK er for trykk, RGB er for skjerm. EN er engelsk versjon av logoen. Eps-formatet er for profesjonelle trykksaker.