logo

Lene Lundberg

Bio

Lene Lundberg jobber som seniorrådgiver på kommunikasjon og med ulike prosjekter. Begynte ved senteret i 2017. Hun har sin bakgrunn fra kommunikasjon og samfunnsvitenskap, med en BSc i Broadcast News fra University of Colorado, Boulder, og en MA i Peace and Conflict Transformation fra UiT Norges arktiske universitet, samt historie grunnfag.

Hun jobbet som journalist i tv, radio og print i flere år før hun gikk til kommunikasjonsbransjen i 2007. Der har hun jobbet strategisk og operativt med ekstern og intern kommunikasjon for NAV, Helse Nord IKT og nå Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Hadde rollen som senterets WHO-koordinator fra 2020-23, hvor hun ledet og deltok i mange internasjonale oppdrag og aktiviteter.

Annen utdanning:

- Seminar: Diversity management in international context (Freie Universität Berlin, 2022)
- Executive short course: Health system assessment in humanitarian crises (Universitetet i Genève, 2021)

Lenes prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Bruken av e-helse i norsk primærhelsetjeneste under Covid-19-pandemien 2021 - 2021 Innbyggertjenester
Lene Lundberg
Development of digital health solutions - workshop in Moldova 2023 - 2023 Citizen services
Services for health professionals
Lene Lundberg
Lenes publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Helsedata er vanskelig tilgjengelig for brukerne 2024 Interview
Halvparten av de som hadde fått psykisk helsehjelp, fant feil og mangler i journalen sin 2024 Interview
The teams that help people with mental health problems struggle with digital issues 2024 Interview
Slik kan du finne motivasjon til å trene 2024 Interview
Teamene som skal hjelpe folk med alvorlige psykiske lidelser, sliter selv med digitale problemer 2024 Interview
We must ‘hear’ the patient's voice in health records 2023 Interview
Vi må «høre» pasientens stemme i journalen 2023 Interview
Integration of migrant and refugee data in health information systems in Europe: advancing evidence, policy and practice 2023 Academic article
Municipalities embrace radical innovation to cope with an ageing population 2023 Popular scientific article
Telehealth - where do we go from here? 2023 Lecture
Digital home monitoring in Norway 2023 Lecture
Radikal omstilling skal redde oss fra eldrebølgen 2023 Interview
Telemedicine meeting and visit to an emergency hospital in Uzbekistan 2023 Report
From social robots to dementia villages: People must be trained in using digital technology in care 2023 Interview
– Vi må utdanne folk i hvordan de skal bruke digital teknologi i omsorg 2023 Interview
Digital poliklinikk - følger opp personen, ikke diagnosen 2022 Interview
Improving healthcare services through international collaboration and a multidisciplinary approach 2022 Lecture
Smartphone reminders can save mothers and children from dying 2022 Interview
Påminnelser på mobilen kan gjøre at færre mødre og barn dør 2022 Interview
Un-shoveled driveways at patients’ houses reveal gaps in the care system 2022 Interview
Målrettede grep for å inkludere flere, sosialt og digitalt 2022 Interview
Health workers not told they needed tech skills 2022 Interview
Hjemmesykepleien møter ikke alltid en måket innkjørsel når de kjører ut til en beboer 2022 Interview
Helsearbeidere vil bli tatt på alvor om teknologi 2022 Interview
How can digitalization contribute to a reduction of inequalities and improve health and well-being? 2021 Lecture
WHO Collaborating Centre for Digital Health and Telemedicine 2021 Poster
Møt legen på video 2021 Interview
WHO report highlights innovation in Norwegian primary health care 2021 Interview
Use of Ehealth Tools in Primary Health Care during the Covid-19 Pandemic 2021 Report
Under pandemien: Pasienter fornøyde med å få sykmelding uten fysisk oppmøte 2021 Interview
Rapporterte om digitale verktøy og pandemi til WHO 2021 Interview
Can we stop misinformation about Covid-19? 2021 Interview
Hvordan stoppe feilinformasjon om covid-19? 2021 Interview
In half of the cases, a video meeting with the doctor was as good as meeting in person 2021 Interview
More thorough analyses of health data can boost patient care 2021 Interview
Grundigere analyser av helsedata kan gi pasienter bedre behandling 2021 Interview
People prefer stories about people with diabetes to facts about the disease 2020 Interview
WHO/Europe and Norwegian Centre for E-health Research renew partnership 2020 Interview
Folk vil heller ha historier om personer med diabetes enn fakta om sykdommen 2020 Interview
Teknologi i psykisk helse og rusfeltet 2020 Other product
How do we know that a diabetes app works? 2020 Interview
Health workers got the hang of video during corona situation 2020 Interview
Hvordan vet vi at en diabetesapp virker? 2020 Interview
Digital Medication Management - submit your paper 2020 Other product
Helsepersonell ønsker å fortsette med digital pasientbehandling 2020 Interview
Healthcare workers should use social media more to share health information 2020 Interview
Do you use apps or social media when you are sick? 2020 Interview
Helsepersonell bør bli mer aktive på sosiale medier 2020 Interview
Bruker du app eller sosiale medier når du er syk? 2020 Interview
Reading your electronic health record can put you in control 2020 Interview
Folk får bedre kontroll på helsa når de ser journalen sin 2020 Interview
A shared national patient medication list will soon be tested in Norway 2020 Interview
Pasientens legemiddelliste skal prøves ut fra 2020 2019 Interview
Online contact with the doctor’s office shortens the patient queue 2019 Interview
Electronic prescribing does not prevent medication errors 2019 Interview
E-resepter hindrer ikke feilmedisineringElectronic prescribing does not prevent medication errors 2019 Interview
Nettkontakt med legekontoret korter ned pasientkøen Online contact with the doctor’s office shortens the patient queue 2019 Interview
Doctors are not using summary care records as intended 2018 Interview
Leger bruker ikke kjernejournalen slik myndighetene hadde tenkt 2018 Interview
Flere kommuner bruker velferdsteknologi 2018 Interview
Psykisk helse: Bruk av digitale medier (Video) 2018 Interview
Improving clinical decision support 2018 Website (informational material)
Studerer digital diabetes-selvhjelpEvaluating Diabetes Self-Help Tools 2018 Interview
Lenes prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2023 02 Telemedicine meeting and visit to an emergency hospital in Uzbekistan Monika Knudsen Gullslett, Lene Lundberg, Karianne Lind, Stein Olav Skrøvseth
Lenes presentasjoner
Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2023.09.06 Telehealth - where do we go from here? 2nd WHO symposium on the future of health systems in a digital era in the WHO European Region Lene Lundberg
2023.06.22 Digital home monitoring in Norway Moldova workshop - Development of digital health solutions and strengthening of health system Lene Lundberg
2021.11.03 How can digitalization contribute to a reduction of inequalities and improve health and well-being? WHO Collaborating Centres Regional Conference - United action for better health, 2-3 Nov 2021 Lene Lundberg
2022.12.05 Improving healthcare services through international collaboration and a multi-disciplinary approach Uzbekistan workshop - Development of a Regional Telemedical network in Central Asia Lene Lundberg, Karianne Lind