Lene Lundberg

Bio

Lene Lundberg jobber som kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder og begynte ved senteret i 2017. Hun har journalistfaglig bakgrunn og tok en bachelor i Broadcast News ved University of Colorado, Boulder i 1999. Hun har grunnfag i historie. I tillegg har hun en master i Peace and Conflict Transformation fra Senter for fredsstudier ved UiT Norges arktiske universitet.

Hun jobbet som journalist i tv, radio og print i flere år før hun gikk over til kommunikasjonsbransjen i 2007. Der har hun jobbet strategisk og operativt med ekstern og intern kommunikasjon for NAV, Helse Nord IKT og nå Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Senterets WHO-koordinator fra april 2020.

Lene Lundberg

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 478 80 737

Stilling: Senior kommunikasjonsrådgiver

Avdeling: Kommunikasjon


CRIStin-profil

LinkedIn-profil

Lenes publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Health workers got the hang of video during corona situation 2020 Interview
Hvordan vet vi at en diabetesapp virker? 2020 Interview
Digital Medication Management - submit your paper 2020 Other product
Helsepersonell ønsker å fortsette med digital pasientbehandling 2020 Interview
Healthcare workers should use social media more to share health information 2020 Interview
Do you use apps or social media when you are sick? 2020 Interview
Helsepersonell bør bli mer aktive på sosiale medier 2020 Interview
Bruker du app eller sosiale medier når du er syk? 2020 Interview
Reading your electronic health record can put you in control 2020 Interview
Folk får bedre kontroll på helsa når de ser journalen sin 2020 Interview
A shared national patient medication list will soon be tested in Norway 2020 Interview
Pasientens legemiddelliste skal prøves ut fra 2020 2019 Interview
Online contact with the doctor’s office shortens the patient queue 2019 Interview
Despite the fact that almost all doctors use e-prescriptions, patients are still harmed by medication errors, and at least a thousand die each year. Senior researcher Kari Dyb at the Norwegian Centre for E-health Research studies the consequences of new technology in the health services. 2019 Interview
E-resepter hindrer ikke feilmedisineringElectronic prescribing does not prevent medication errors 2019 Interview
Nettkontakt med legekontoret korter ned pasientkøen Online contact with the doctor’s office shortens the patient queue 2019 Interview
Doctors are not using summary care records as intended 2018 Interview
Leger bruker ikke kjernejournalen slik myndighetene hadde tenkt 2018 Interview
Flere kommuner bruker velferdsteknologi 2018 Interview
Psykisk helse: Bruk av digitale medier (Video) 2018 Interview
Improving clinical decision support 2018 Website (informational material)
Studerer digital diabetes-selvhjelpEvaluating Diabetes Self-Help Tools 2018 Interview