Lene Lundberg

Bio

Lene Lundberg jobber som seniorrådgiver på kommunikasjon og som prosjektleder, og begynte ved senteret i 2017. Hun har journalistfaglig bakgrunn og tok en BSc i Broadcast News ved University of Colorado, Boulder i 1999. Hun har en MA i Peace and Conflict Transformation fra UiT Norges arktiske universitet, samt historie grunnfag.

Hun jobbet som journalist i tv, radio og print i flere år før hun gikk over til kommunikasjonsbransjen i 2007. Der har hun jobbet strategisk og operativt med ekstern og intern kommunikasjon for NAV, Helse Nord IKT og nå Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Fikk rollen som senterets WHO-koordinator fra april 2020.

Lene Lundberg

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 478 80 737

Stilling: Seniorrådgiver kommunikasjon

Avdeling: Kommunikasjon


CRIStin-profil

LinkedIn-profil

Lenes prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions - Polenprosjektet 2020 - 2024 Innbyggertjenester
Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Eirin Rødseth
Use of e-health in Norwegian primary health care during the Covid-19 pandemic 2021 - 2021 Innbyggertjenester
Lene Lundberg

Lenes publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Use of Ehealth Tools in Primary Health Care during the Covid-19 Pandemic 2021 Report
Under pandemien: Pasienter fornøyde med å få sykmelding uten fysisk oppmøte 2021 Interview
Rapporterte om digitale verktøy og pandemi til WHO 2021 Interview
Can we stop misinformation about Covid-19? 2021 Interview
Hvordan stoppe feilinformasjon om covid-19? 2021 Interview
In half of the cases, a video meeting with the doctor was as good as meeting in person 2021 Interview
More thorough analyses of health data can boost patient care 2021 Interview
Grundigere analyser av helsedata kan gi pasienter bedre behandling 2021 Interview
People prefer stories about people with diabetes to facts about the disease 2020 Interview
WHO/Europe and Norwegian Centre for E-health Research renew partnership 2020 Interview
Folk vil heller ha historier om personer med diabetes enn fakta om sykdommen 2020 Interview
Teknologi i psykisk helse og rusfeltet 2020 Other product
How do we know that a diabetes app works? 2020 Interview
Health workers got the hang of video during corona situation 2020 Interview
Hvordan vet vi at en diabetesapp virker? 2020 Interview
Digital Medication Management - submit your paper 2020 Other product
Helsepersonell ønsker å fortsette med digital pasientbehandling 2020 Interview
Healthcare workers should use social media more to share health information 2020 Interview
Do you use apps or social media when you are sick? 2020 Interview
Helsepersonell bør bli mer aktive på sosiale medier 2020 Interview
Bruker du app eller sosiale medier når du er syk? 2020 Interview
Reading your electronic health record can put you in control 2020 Interview
Folk får bedre kontroll på helsa når de ser journalen sin 2020 Interview
A shared national patient medication list will soon be tested in Norway 2020 Interview
Pasientens legemiddelliste skal prøves ut fra 2020 2019 Interview
Online contact with the doctor’s office shortens the patient queue 2019 Interview
Electronic prescribing does not prevent medication errors 2019 Interview
E-resepter hindrer ikke feilmedisineringElectronic prescribing does not prevent medication errors 2019 Interview
Nettkontakt med legekontoret korter ned pasientkøen Online contact with the doctor’s office shortens the patient queue 2019 Interview
Doctors are not using summary care records as intended 2018 Interview
Leger bruker ikke kjernejournalen slik myndighetene hadde tenkt 2018 Interview
Flere kommuner bruker velferdsteknologi 2018 Interview
Psykisk helse: Bruk av digitale medier (Video) 2018 Interview
Improving clinical decision support 2018 Website (informational material)
Studerer digital diabetes-selvhjelpEvaluating Diabetes Self-Help Tools 2018 Interview