logo

Karianne Lind

Bio

Karianne F. Lind, forskningsbibliotekar, startet ved senteret høsten 2016. Hun avla våren 2015 doktorgraden i marin bioprospektering ved UiT Norges Arktiske Universitet. 

Hun bistår forskere og utredere med systematiske litteratursøk innenfor e-helseområdet, i tillegg til å veilede ansatte i litteratursøk og referansehåndtering. Karianne har også ansvar for rutiner angående registrering av publikasjoner (CRIStin) og bidrar i formidling av faglig produksjon ved senteret.

Karianne Lind

Telefon: 901 08 651

Stilling: Forskningsbibliotekar

Avdeling: Administrasjon