logo

Karianne Fredenfeldt Lind

Bio

Karianne avla sin doktorgrad i naturvitenskap i 2015 ved UiT Norges arktiske universitet og begynte å jobbe ved Nasjonalt senter for e-helseforskning i 2016. Hun jobber nå som seniorrådgiver, med erfaring fra flere av senterets forskningsområder.

Karianne har bred erfaring innen litteratursøk og bidrar i alle faser av kunnskapsoppsummeringer og review-arbeid, inkludert skriving av vitenskapelige artikler. Hun er medforfatter på flere artikler og rapporter.

Som medlem av gruppen som bidrar til å oppfylle senterets rolle som WHOs samarbeidssenter for digital helse, er Karianne spesielt opptatt av utviklingen innen digital helse, spesielt i Norge og Norden. Hennes forskningsinteresser er digital hjemmeoppfølging, inkluderende helsetjenester og hvordan tverrfaglig forskning kan bidra til utvikling innen digital helse.

Kariannes prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Kunnskapsoppsummering om governance, samstyring og ledelse innen e-helse 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Line Helen Linstad
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2016 - 2020 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions - Polenprosjektet 2020 - 2024 Innbyggertjenester
Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Eirin Rødseth
Kunnskapsoppsummering for implementering av KI i helsetjenesten 2021 - 2022 Helsedata
Maryam Tayefi Nasrabadi
Bruken av e-helse i norsk primærhelsetjeneste under Covid-19-pandemien 2021 - 2021 Innbyggertjenester
Lene Lundberg
E-helseforskningsmeter / Analyse e-helsemiljø 2018 - 2021 Helsedata
Andrius Budrionis
Kariannes publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Advancing inclusivity in health care through the use of telehealth 2023 Academic lecture
Minimetodevurdering - Bruk av videokonferanse til samhandling 2023 Report
Telemedicine meeting and visit to an emergency hospital in Uzbekistan 2023 Report
Improving healthcare services through international collaboration and a multidisciplinary approach 2022 Lecture
Artificial Intelligence Implementation in Healthcare: A Theory-Based Scoping Review of Barriers and Facilitators 2022 Academic literature review
Kunnskapsgrunnlag for digitalisering av legemiddelområdetKunnskapsnotat til Direktoratet for e-helses områdeplan for digitalisering av legemiddelområdet 2022 Report
A scoping review of diabetes telemedicine research in Norway 2022 Academic article
Telemedicine for Diabetes in Norway 2022 Abstract
Telemedicine for diabetes in Norway 2022 Poster
WHO report highlights innovation in Norwegian primary health care 2021 Interview
Use of Ehealth Tools in Primary Health Care during the Covid-19 Pandemic 2021 Report
Rapporterte om digitale verktøy og pandemi til WHO 2021 Interview
Leveraging Machine Learning and Natural Language Processing for Monitoring E-health Publications 2020 Academic chapter/article/Conference paper
Internasjonal litteraturstudie om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2020 Report
Digital solutions for a shared medication list​ A narrative literature review​ 2019 Academic lecture
Kunnskapsgrunnlag knyttet til medisinsk avstandsoppfølging 2019 Academic lecture
Triage i fastlegeordningen - en hurtig forskningsoppsummering 2019 Report
Digital solutions for a shared medication list. A narrative literature review 2019 Academic article
Triage i fastlegeordningen - Kunnskapsbasert empiri - foreløpige resultater 2019 Academic lecture
Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway 2019 Academic chapter/article/Conference paper
Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway 2019 Academic lecture
Bioactivity profile of barettin - With special focus on anti-inflammatory, antioxidant and anticoagulant activities 2015 Doctoral dissertation
The immunomodulatory effects of barettin and involvement of the kinases CAMK1α and RIPK2 2015 Academic article
Antioxidant and Anti-Inflammatory Activities of Barettin 2013 Academic article
Screening for immunomodulating compounds in Arctic marine organisms 2009 Poster
No evidence for the presence of tissue factor in high-purity preparations of immunologically isolated eosinophils 2008 Academic article
Kariannes prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2023 02 Telemedicine meeting and visit to an emergency hospital in Uzbekistan Monika Knudsen Gullslett, Lene Lundberg, Karianne Lind, Stein Olav Skrøvseth
2020 01 Kunnskapsoppsummering: Internasjonal litteraturstudie om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Karianne Lind, Gunn Hilde Rotvold, Marianne Trondsen
2019 06 Triage i fastlegeordningen Eli Kristiansen, Torbjørn Torsvik, Karianne Lind
Kariannes postere
Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2022 03 Telemedicine for diabetes in Norway Dillys Larbi, Henriette Lauvhaug Nybakke, Karianne Lind, Eirin Rødseth, Elia Gabarron 90x120 cm
Kariannes presentasjoner
Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2022.12.05 Improving healthcare services through international collaboration and a multi-disciplinary approach Uzbekistan workshop - Development of a Regional Telemedical network in Central Asia Lene Lundberg, Karianne Lind