Karianne Lind

Bio

Karianne F. Lind, forskningsbibliotekar, startet ved senteret høsten 2016. Hun avla våren 2015 doktorgraden i marin bioprospektering ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Hun bistår forskere og utredere med systematiske litteratursøk innenfor e-helseområdet og veileder ansatte i litteratursøk og referansehåndtering. Karianne har også ansvar for rutiner angående registrering av publikasjoner (CRIStin) og bidrar i formidling av faglig produksjon ved senteret. I tillegg er hun sekretær for etikkutvalget ved NSE og senterverneombud.

Karianne Lind

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 901 08 651

Stilling: Forskningsbibliotekar

Avdeling: Administrasjon


CRIStin-profil