Karianne Fredenfeldt Lind

Bio

Karianne F. Lind, forskningsbibliotekar, startet ved senteret høsten 2016. Hun avla våren 2015 doktorgraden i marin bioprospektering ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Hun bistår forskere og utredere med systematiske litteratursøk innenfor e-helseområdet og veileder ansatte i litteratursøk og referansehåndtering. Karianne har også ansvar for rutiner angående registrering av publikasjoner (CRIStin) og bidrar i formidling av faglig produksjon ved senteret. I tillegg er hun sekretær for etikkutvalget ved NSE og senterverneombud.

Karianne Lind

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 901 08 651

Stilling: Forskningsbibliotekar

Avdeling: Administrasjon


CRIStin-profil

Kariannes prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Kunnskapsoppsummering om governance, samstyring og ledelse innen e-helse 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Line Helen Linstad
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2016 - 2020 Innbyggertjenester
Undine Knarvik

Kariannes publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori

Kariannes prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2020 01 Kunnskapsoppsummering: Internasjonal litteraturstudie om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Karianne Lind, Gunn Hilde Rotvold, Marianne Trondsen
2019 06 Triage i fastlegeordningen Eli Kristiansen, Torbjørn Torsvik, Karianne Lind