Karianne Fredenfeldt Lind

Bio

Karianne F. Lind, forskningsbibliotekar og seniorrådgiver, startet ved senteret høsten 2016. Hun avla våren 2015 doktorgraden i marin bioprospektering ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Hun bistår forskere og rådgivere med systematiske litteratursøk og innhenting av informasjon i ulike prosjekter, samt veileder i litteratursøk og referansehåndtering. I tillegg har hun ulike oppgaver innenfor forskningsadministrasjon.

Karianne er sekretær for etikkutvalget ved E-helseforskning og senterverneombud.

Karianne Lind

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 901 08 651

Stilling: Forskningsbibliotekar

Avdeling: Administrasjon


CRIStin-profil

Kariannes prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Kunnskapsoppsummering om governance, samstyring og ledelse innen e-helse 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Line Helen Linstad
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2016 - 2020 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions - Polenprosjektet 2020 - 2024 Innbyggertjenester
Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Eirin Rødseth
Kunnskapsoppsummering for implementering av KI i helsetjenesten 2021 - 2022 Helsedata
Phuong Dinh Ngo
Use of e-health in Norwegian primary health care during the Covid-19 pandemic 2021 - 2021 Innbyggertjenester
Lene Lundberg
E-helseforskningsmeter / Analyse e-helsemiljø 2018 - 2021 Helsedata
Andrius Budrionis

Kariannes publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Use of Ehealth Tools in Primary Health Care during the Covid-19 Pandemic 2021 Report
Rapporterte om digitale verktøy og pandemi til WHO 2021 Interview
Leveraging Machine Learning and Natural Language Processing for Monitoring E-health Publications 2020 Academic chapter/article/Conference paper
Internasjonal litteraturstudie om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2020 Report
Digital solutions for a shared medication list​ A narrative literature review​ 2019 Academic lecture
Kunnskapsgrunnlag knyttet til medisinsk avstandsoppfølging 2019 Academic lecture
Triage i fastlegeordningen - en hurtig forskningsoppsummering 2019 Report
Digital solutions for a shared medication list. A narrative literature review 2019 Academic article
Triage i fastlegeordningen - Kunnskapsbasert empiri - foreløpige resultater 2019 Academic lecture
Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway 2019 Academic chapter/article/Conference paper
Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway 2019 Academic lecture
Bioactivity profile of barettin - With special focus on anti-inflammatory, antioxidant and anticoagulant activities 2015 Doctoral dissertation
The immunomodulatory effects of barettin and involvement of the kinases CAMK1α and RIPK2 2015 Academic article
Antioxidant and Anti-Inflammatory Activities of Barettin 2013 Academic article
Screening for immunomodulating compounds in Arctic marine organisms 2009 Poster
No evidence for the presence of tissue factor in high-purity preparations of immunologically isolated eosinophils 2008 Academic article

Kariannes prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2020 01 Kunnskapsoppsummering: Internasjonal litteraturstudie om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Karianne Lind, Gunn Hilde Rotvold, Marianne Trondsen
2019 06 Triage i fastlegeordningen Eli Kristiansen, Torbjørn Torsvik, Karianne Lind