Karianne Fredenfeldt Lind

Bio

Karianne F. Lind, forskningsbibliotekar, startet ved senteret høsten 2016. Hun avla våren 2015 doktorgraden i marin bioprospektering ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Hun bistår forskere og utredere med systematiske litteratursøk innenfor e-helseområdet og veileder ansatte i litteratursøk og referansehåndtering. Karianne har også ansvar for rutiner angående registrering av publikasjoner (CRIStin) og bidrar i formidling av faglig produksjon ved senteret. I tillegg er hun sekretær for etikkutvalget ved NSE og senterverneombud.

Karianne Lind

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 901 08 651

Stilling: Forskningsbibliotekar

Avdeling: Administrasjon


CRIStin-profil

Kariannes prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Kunnskapsoppsummering om governance, samstyring og ledelse innen e-helse 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Line Helen Linstad
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2016 - 2020 Innbyggertjenester
Undine Knarvik

Kariannes publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Internasjonal litteraturstudie om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2020 Report
Digital solutions for a shared medication list​ A narrative literature review​ 2019 Academic lecture
Kunnskapsgrunnlag knyttet til medisinsk avstandsoppfølging 2019 Academic lecture
Triage i fastlegeordningen - en hurtig forskningsoppsummering 2019 Report
Digital solutions for a shared medication list. A narrative literature review 2019 Academic article
Triage i fastlegeordningen - Kunnskapsbasert empiri - foreløpige resultater 2019 Academic lecture
Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway 2019 Academic chapter/article/Conference paper
Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway 2019 Academic lecture
Bioactivity profile of barettin - With special focus on anti-inflammatory, antioxidant and anticoagulant activities 2015 Doctoral dissertation
The immunomodulatory effects of barettin and involvement of the kinases CAMK1α and RIPK2 2015 Academic article
Antioxidant and Anti-Inflammatory Activities of Barettin 2013 Academic article
Screening for immunomodulating compounds in Arctic marine organisms 2009 Poster
No evidence for the presence of tissue factor in high-purity preparations of immunologically isolated eosinophils 2008 Academic article

Kariannes prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2020 01 Kunnskapsoppsummering: Internasjonal litteraturstudie om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Karianne Lind, Gunn Hilde Rotvold, Marianne Trondsen
2019 06 Triage i fastlegeordningen Eli Kristiansen, Torbjørn Torsvik, Karianne Lind