Line Helen Linstad

Bio

Line Helen Linstad, PhD – student og seniorrådgiver, har jobbet ved senteret siden januar 2002. Hun har tolv års erfaring som leder fra Nasjonalt senter for telemedisin og Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Nå skriver hun en PhD ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges Arktiske Universitet i Tromsø og ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun forsker på styring av e-helse med fokus på den nasjonale styringsmodellen som er etablert i tråd med e-helsepolitikken fundert i Meld. St. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal».

Hun jobber i tillegg i 25% stilling med ulike e-helseprosjekter ved senteret.

I 1994 ble hun uteksaminert fra Universitetet i Oslo, med en cand.polit i statsvitenskap. I tilegg har hun gjennomført en delmaster i ledelse og prosjektlederkurs ved Handelshøyskolen BI og interne lederkurs i UNN. Hun har erfaring fra ledelse og prosjektledelse. Hun satt i HIMSS Europe Governing Council i perioden 2015-2017. Hun har også sittet i EHTEL Board of Directors i to perioder fra 2011 - 2015. I tillegg har hun vært rådgiver for Barcelona Mobile World mHealth Centre.

Hun har tidligere jobbet som helseplanlegger for det regionale helse- og sosialutvalget i Helseregion Nord og som utreder i Funksjonshemmedes Fellesorganissjon (FFO).

Line Helens prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Konsept for nasjonal e-helse monitor 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Gunn Hilde Rotvold
Internasjonale brukscase for moderne helseanalyse 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata 2016 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
MyData 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Den europeiske telemedisinkonferansen 2016 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Eli Kristiansen
E-helse monitor 2017 2017 - 2017 Helsedata
Gunn Hilde Rotvold
Kunnskapsoppsummering om governance, samstyring og ledelse innen e-helse 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Line Helen Linstad
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Den nordiske e-helsemodellen 2020 - 2023 Innbyggertjenester
Truls Tunby Kristiansen
Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions - Polenprosjektet 2020 - 2024 Innbyggertjenester
Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Eirin Rødseth
Styring av eller i e-helse: Nasjonale styringsmodeller for realisering av helsepolitiske mål 2019 - 2023 Helsedata
Line Helen Linstad
Bedre bruk av kunstig intelligens i norsk spesialisthelsetjeneste 2021 - 2025 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Line Silsand
Innsikt - inkluderende brukermedvirkning i helse og velferdstjenester 2021 - 2025 Innbyggertjenester
Line Helen Linstad
Line Helens publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Procurement of artificial intelligence for radiology practice 2023 Academic article
Behov for validering og testbed 2022 Academic lecture
Panelpresentasjon/-debatt: Implementation of Artificial Intelligence for imaging diagnostics in Norwegian hospitals - Challenges and Analytical perspectives in assessment research 2022 Academic lecture
Scaling AI Projects for Radiology– Causes and Consequences 2022 Academic article
Helsefellesskap - høring og rasjonalitetskonflikt​ 2021 Academic lecture
Kunstig intelligens i helsetjenesten – en stille revolusjon? 2021 Feature article
Kunnskapsoppsummering om styring og ledelse i e-helse 2021 Report
Erratum: Correction: Elaborating Models of eHealth Governance: Qualitative Systematic Review (Journal of medical Internet research (2020) 22 10 (e17214)) 2020 Errata
Hvordan balanserer NEHS statlig styring og kommunalt selvstyre? Protokoll for artikkel 2 2020 Academic lecture
Samstyring I e-helse: modeller og strategier for å realisere helsepolitiske mål. Presentasjon av PhD-prosjekt 2020 Academic lecture
The Nordic E-health Model 2020 Academic lecture
Samskaping i digitalisering av norsk helse- og omsorgssektor: kollektive handlingsproblemer og motivasjon i en offentlig høring 2020 Academic lecture
Elaborating Models of eHealth Governance: Qualitative Systematic Review 2020 Academic literature review
Digitale helsedata kan gi større ulikheter 2019 Editorial
Styring og e-helse 2019 Lecture
Assessing Values In National And Regional Governance Of E-health 2018 Abstract
Value-based Governance of E-Health in National and Regional Contexts 2018 Poster
Governance and Leadership in Electronic Health Record Implementation: A Knowledge Summary 2018 Poster
Health Analytics 2018 Report
Health analytics Kunstig intelligens – nye muligheter for helsetjenesten 2018 Report
Styring av nasjonale e-helseprosjekt - betingelser, beslutninger og prioriteringer av tiltak 2017 Poster
Blockchain and Digital Health 2017 Report
Konsept for nasjonal e-helsemonitor 2016 Report
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata 2016 Report
Line Helens prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2021 01 Kunnskapsoppsummering om styring og ledelse i e-helse Line Helen Linstad
2017 09 Blockchain and Digital Health Taridzo Chomutare, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad, Håvard Blixgård
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2016 10 Konsept for nasjonal e-helsemonitor Gunn Hilde Rotvold, Line Helen Linstad, Rune Pedersen, Paolo Zanaboni, Hege Andreassen, Inger Marie Holm
2016 05 Internasjonale referansecase for bruk av helsedata Per Atle Bakkevoll, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Line Helen Linstad
NST-rapport 2010 10 Kartlegging av innovasjonspotensial i Helse Nord RHF 2010 Line Helen Linstad, Elin Breivik, Tove Normann, Wenche Poppe, Heidi Jacobsen, Ellen Christiansen, Eva Skipenes, Gerd Ersdal
NST-rapport 2010 08 Prosjektrapport HIT Nord-Norge 2008-2009 Line Helen Linstad, Tove Normann, Wenche Poppe, Heidi Jacobsen
Line Helens faktaark
Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2018 09 Kunstig intelligens og maskinlæring i helsesektoren Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll Anne Torill Nordsletta Line Helen Linstad
Line Helens postere
Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2018 08 Governance and Leadership in Electronic Health Record Implementation: A Knowledge Summary Line Helen Linstad 70x100 cm
2017 18 Value-based Governance of E-health In National and Regional Contexts Line Helen Linstad 70x100 cm
2017 08 Styring av nasjonale e-helseprosjekt – betingelser, beslutninger og prioriteringer av tiltak Line Helen Linstad A0