Line Helen Linstad

Bio

Line Helen Linstad, avdelingsleder, har jobbet ved senteret siden januar 2012. I 1994 ble hun uteksaminert fra Universitetet i Oslo, med en cand.polit i statvitenskap. I tilegg har hun gjennomført en delmaster i ledelse og prosjektlederkurs ved Handelshøyskolen BI og interne lederkurs i UNN. Hun har erfaring fra ledelse og prosjektledelse. Hun sitter i HIMSS Europe Governing Council i perioden 2015-2017. Hun har sittet i EHTEL Board of Directors i to perioder fra 2011 - 2015. Hun er også rådgiver for Barcelona Mobile World mHealth Centre.

Hun har tidligere jobbet som helseplanlegger for det regionale helse- og sosialutvalget i Helseregion Nord og som utreder i Funksjonshemmedes Fellesorganissjon (FFO).

Line Helen Linstad


Telefon: 416 82 342

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling: Helsedata og analyse