Line Helen Linstad

Bio

Line Helen Linstad, avdelingsleder, har jobbet ved senteret siden januar 2012. I 1994 ble hun uteksaminert fra Universitetet i Oslo, med en cand.polit i statvitenskap. I tilegg har hun gjennomført en delmaster i ledelse og prosjektlederkurs ved Handelshøyskolen BI og interne lederkurs i UNN. Hun har erfaring fra ledelse og prosjektledelse. Hun sitter i HIMSS Europe Governing Council i perioden 2015-2017. Hun har sittet i EHTEL Board of Directors i to perioder fra 2011 - 2015. Hun er også rådgiver for Barcelona Mobile World mHealth Centre.

Hun har tidligere jobbet som helseplanlegger for det regionale helse- og sosialutvalget i Helseregion Nord og som utreder i Funksjonshemmedes Fellesorganissjon (FFO).

Line Helen Linstad

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 416 82 342

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling: Helsedata og analyse


CRIStin-profil

Line Helens prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Konsept for nasjonal e-helse monitor 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Gunn-Hilde Rotvold
Internasjonale brukscase for moderne helseanalyse 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata 2016 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
MyData 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
European Telemedicine Conference 2016 2016 - 2016 Eli Kristiansen
E-helse monitor 2017 2017 - 2017 Helsedata
Gunn-Hilde Rotvold
Kunnskapsoppsummering om governance, samstyring og ledelse innen e-helse 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Line Helen Linstad
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll

Line Helens publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Digitale helsedata kan gi større ulikheter 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Styring og e-helse 2019 FOREDRAG
Assessing Values In National And Regional Governance Of E-health 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Value-based Governance of E-Health in National and Regional Contexts 2018 FOREDRAG
Governance and Leadership in Electronic Health Record Implementation: A Knowledge Summary 2018 FOREDRAG
Health Analytics 2018 RAPPORT
Health analytics Kunstig intelligens – nye muligheter for helsetjenesten 2018 RAPPORT
Styring av nasjonale e-helseprosjekt - betingelser, beslutninger og prioriteringer av tiltak 2017 FOREDRAG
Blockchain and Digital Health 2017 RAPPORT
Konsept for nasjonal e-helsemonitor 2016 RAPPORT
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata 2016 RAPPORT

Line Helens prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2017 09 Blockchain and Digital Health Taridzo Chomutare, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Håvard Blixgård, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2016 10 Konsept for nasjonal e-helsemonitor Gunn-Hilde Rotvold, Line Helen Linstad, Rune Pedersen, Paolo Zanaboni, Hege Andreassen, Inger Marie Holm
2016 05 Internasjonale referansecase for bruk av helsedata Per Atle Bakkevoll, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Line Helen Linstad

Line Helens faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2018 09 Kunstig intelligens og maskinlæring i helsesektoren Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll Anne Torill Nordsletta Line Helen Linstad