MyData

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal bidra til at Direktoratet for e-helse følger teknologi-utviklingen innenfor distribuerte modeller for personlig informasjonshåndtering. NSE skal delta i arbeidsgruppen for det foreslåtte «fast-track study» i etterkant av statsbesøket i Finland i september.

NSE bidrar i arbeidsgruppens aktiviteter (intervju-undersøkelser, arbeidsmøter, rundebords-konferanser, rapportskriving) høsten 2016 etter nærmere avtale med prosjektledelsen.

Mål

  • Følge aktivitetene i det foreslåtte samarbeidet mellom finske og norske aktører høsten 2016
  • Formidling av resultater fra undersøkelsen til Direktoratet for e-helse
  • Levere underlag for Direktoratets strategiske vurderinger av MyData
  • Bidra til at eventuelt videre samarbeid innenfor området understøtter nasjonale e-helse-mål
  • Bidra til internasjonalt samarbeid omkring informasjonshåndtering