logo

MyData

Overordnet mål

Bidra til at Direktoratet for e-helse følger teknologi-utviklingen innenfor distribuerte modeller for personlig informasjonshåndtering.

 Effektmål for oppdraget:

  • Følge aktivitetene i det foreslåtte samarbeidet mellom finske og norske aktører høsten 2016
  • Formidling av resultater fra undersøkelsen til Direktoratet for e-helse
  • Levere underlag for Direktoratets strategiske vurderinger av MyData
  • Bidra til at eventuelt videre samarbeid innenfor området understøtter nasjonale e-helse-mål
  • Bidra til internasjonalt samarbeid omkring informasjonshåndtering

 Nærmere om oppdraget

NSE skal delta i arbeidsgruppen for det foreslåtte «fast-track study» i etterkant av statsbesøket i Finland i september.

 Prosjektplan

NSE bidrar i arbeidsgruppens aktiviteter (intervju-undersøkelser, arbeidsmøter, rundebords-konferanser, rapportskriving) høsten 2016 etter nærmere avtale med prosjektledelsen.


Siden er sist oppdatert 06.03.2017

Prosjektkategori

Analyse av data

Prosjektperiode

2016 - 2017

Prosjektleder

Per Atle Bakkevoll Per Atle Bakkevoll

Prosjektdeltakere

Line Helen Linstad Line Helen Linstad

Terje Solvoll Terje Solvoll

Johan Gustav Bellika Johan Gustav Bellika