Per Atle Bakkevoll

Bio

Per Atle Bakkevoll, seniorrådgiver, ble ansatt på senteret i 2001. Cand.scient. i Informatikk ved UiT Norges arktiske universitet. Han har i tillegg prosjektlederutdanning fra Handelshøyskolen BI. Han har lang erfaring som systemutvikler. Bakkevold jobbet som seksjonsleder fra 2008-2015.

Per Atle Bakkevoll

Telefon: 957 28 549

Stilling: Systemutvikler

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


Publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
A web-based collaboration system for geographically distributed medical professionals 2003 FOREDRAG
Authentication and Encryption in the Snow Disease Surveillance Network 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Authentication and encryption in the Snow Disease Surveillance Network 2009 FOREDRAG
Eight Challenges for Developing Telemedicine Applications 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Eight Challenges for Developing Telemedicine Applications 2008 FOREDRAG
Real-time local epidemiological data through the internet as a management tool for infections in the community 2011 FOREDRAG
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata 2016 RAPPORT
The Snow communicable disease outbreak detection approach 2013 FOREDRAG
The Snow system – a distributed medical data processing system 2013 FOREDRAG
A web- based collaboration system for geographically distributed medical professionals 2003 BOKRAPPORTDEL
A web-based infrastructure for medical professionals 2003 FOREDRAG
The Grid as an Enabler for Home Based Healthcare Services 2005 FOREDRAG
Mulighetsvindu for bruk av ontologibaserte terminologier i EIEJ og Helseplattformen 2017 FOREDRAG
Ontologibasert terminologi og standardisert informasjonsmodell for semantisk interoperabilitet og beslutningsstøtte 2017 FOREDRAG
Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur 2017 RAPPORT
Ontology-based Terminology for Healthcare – Impact assessment and transitional consequences for implementation 2017 RAPPORT
Internasjonale brukscase for moderne helseanalyse 2017 RAPPORT
Kunnskapsoppsummering: Velferdsteknologi 2017 RAPPORT
Sterk økning i risiko for eksponering av helsedata i USA 2017 INFORMASJONSMATR
IKT-støtte for kodeverk og terminologi 2017 RAPPORT