Rune Pedersen

Bio

Hei, jeg heter Rune Pedersen, jeg arbeider på NSE som avdelingsleder og seniorforsker, i tillegg har jeg en bistilling på UIT som førsteamanuensis.

Mitt forskningsprosjekt: Semantic interoperability to support the development of process oriented EPR systems towards integrated care.

Tar utgangspunkt I Stortingsmelding 9, En innbygger en journals målsetning som sier at Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger.
Det overordnede målet er at forskningen skal bidra til å utvikle helhetlige kliniske pasientforløp gjennom bruk hetrogene interoperable EPJ systemer.
Det at systemer fra flere leverandører kan utveksle informasjon på en enkel måte er en løsning på utfordringene vi står ovenfor hvor tilgangen på opplysninger fra andre institusjoner er begrenset. Dette en løsning basert på en 2 nivå modell hvor kliniske data og IKT systemet organiseres separat og hvor klinikere er aktive i utformingen av et strukturert innhold.
Prosjektet er i hovedsak kvalitativt, følgeforskning og aksjonsforskning på pågående prosjekter nasjonalt og internasjonalt der semantikk og interoperabilitet for kliniske helseopplysninger er i fokus. Prosjektet gjøres i samarbeid med forskere i avdelingen.

For å kunne tilegne EPJ systemer egenskapen å være strukturerte må det ligge en klinisk informasjonsmodell til grunn for variabler eller strukturer. En slik klinisk informasjonsmodell er OpenEHR. openEHR har i tillegg en referansemodell som bidrar til struktur, samt et åpent format og et standardisert programmeringsspråk.
En av fordelene med OpenEHR er at informasjons arkitekter har tilgang på software til bruk for å modellere kliniske variabler eller annet strukturert innhold til pasientjournal systemer. Dette softwaret brukes også som bibliotek for konsensusbasert informasjon og modelleringen av innhold på tvers av helseregionene.

Gjennom bruk av OpenEHR og tilegnet software arbeider et samlet nasjonalt miljø innenfor spesialisthelsetjenesten mot å definere det totale meningsinnholdet i kliniske opplysninger, variabler og persistente data. Et framtidig bibliotek vil inneholde konsensusbasert informasjon som kan sendes og motas mellom avdelinger i sykehus samt mellom sykehus på tvers av helseforetak og regioner.

Jeg er delaktig i utformingen av disse prosessene og bruker forskningen som en arena for å opplyse om samt utvikle prosessene vi står i og har foran oss.

Rune Pedersen

Telefon: 996 38 558

Stilling: Avdelingsleder Helhetlige pasientforløp

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


Publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Vår oppskrift på et vellykket samarbeid med helsesektoren på e-helseområdet 2018 FOREDRAG
Prom and prem data in Norwegian primary care 2017 FOREDRAG
Beyond Clinical Decision Support: Enabling Process Management in Healthcare 2017 FOREDRAG
Ontologibasert terminologi og standardisert informasjonsmodell for semantisk interoperabilitet og beslutningsstøtte 2017 FOREDRAG
Mulighetsvindu for bruk av ontologibaserte terminologier i EIEJ og Helseplattformen 2017 FOREDRAG
Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie 2017 FOREDRAG
Etablering av teknologisk plattform for benchmarking av effektmål 2017 FOREDRAG
Hvordan kan kliniske beslutningsstøttesystem støtte helhetlige pasientforløp? 2017 FOREDRAG
Implementation of OpenEHR in Combination with Clinical Terminologies:Experiences from Norway 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Challenges in Archetypes Terminology Binding Using SNOMED-CT Compositional Grammar: the Norwegian Patient Summary Case 2017 BOKRAPPORTDEL
Bridging the Gap Between the Social and the Technical: The Enrolment of Socio-Technical Information Architects to Cope with the TwoLevel Model of EPR Systems 2017 TIDSSKRIFTPUBL
The Politics of Establishing ICT Governance for Large-Scale Healthcare Information Infrastructures 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Ontology-based Terminology for Healthcare – Impact assessment and transitional consequences for implementation 2017 RAPPORT
Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur 2017 RAPPORT
The characteristic flux of the e-health definition 2017 BOKRAPPORTDEL
IKT-støtte for kodeverk og terminologi 2017 RAPPORT
Infrastructuring in healthcare through the OpenEHR architecture 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Integrating data from apps, wearables and personal Electronic Health Record (pEHR) systems with clinicians’ Electronic Health Records (EHR) systems 2016 FOREDRAG
The opportunity to evaluate the impact of our changing health care system through archetypes and reinforced use of medical coding 2016 FOREDRAG
Konsept for nasjonal e-helsemonitor 2016 RAPPORT
Forskningsprotokoll -VerDig Verdiskapende Digitale Samhandlingsløsninger for Pasientens helsetjeneste 2016 RAPPORT
Oversikt over tallmateriale og kartlegginger på e-helse i Norge 2016 RAPPORT
Den elektroniske pasientjournalen er i praksis papir på strøm 2016 MEDIEBIDRAG
Ny pasientjournal skal gjøre det lettere å være lege 2016 MEDIEBIDRAG
The opportunity to evaluate the impact of our changing health care system through archetypes and reinforced use of medical coding 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Integrating data from apps, wearables and personal Electronic Health Record (pEHR) systems with clinicians’ Electronic Health Records (EHR) systems 2016 TIDSSKRIFTPUBL
The Value of Clinical Information Models and Terminology for Sharing Clinical Information 2016 BOKRAPPORTDEL
Establishing ICT governance for regional information infrastructures in healthcare 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Consensus on Norwegian archetypes 2016 TIDSSKRIFTPUBL
The Contextualization of Archetypes: Clinical Template Governance 2015 BOKRAPPORTDEL
Interoperable Archetypes With a Three-Folded Terminology Governance 2015 BOKRAPPORTDEL
How to organize for a large-scale openEHR-based Electronic Patient Record 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Semantic Interoperable Electronic Patient Records: The Unfolding of Consensus based Archetypes 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Increasing semantic and technological interoperability in electronic patient records 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Nursing terminologies as evolving large-scale information infrastructures 2012 TIDSSKRIFTPUBL
The Electronic Patient Record – sufficient quality for clinical research? 2011 BOKRAPPORTDEL
The standardized Nurse: Mission Impossible? 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Standardized nursing work: works in practice but not in theory? 2010 TIDSSKRIFTPUBL
The role of the Electronic Patient Record in clinical research 2008 FOREDRAG