logo

Forskningsprotokoll –VerDig

Sammendrag av rapporten

I samarbeid med andre nasjonalt framtredende e-helsemiljøer (UiA og Sintef) har vi utviklet, i tråd med samarbeidsprosjektet «Forprosjekt Forskning Samhandlingsarena» (FF), en forskningsplan for 2017 til Direktoratet for eHelse (eHelse). Leveransen beskriver forberedende forskningsaktiviteter knyttet til utvikling, implementering og evaluering av eHelse sin satsning på digitale samhandlingsløsninger. Det skisserte forslag til arbeidsprogram vil i større eller mindre grad iverksettes i 2017 ut fra en allokering av midler fra Direktoratet for e-helse.