Gunn-Hilde Rotvold

Bio

Gunn Hilde Rotvold, Seniorrådgiver, er tilbake til senteret etter 5 år i andre jobber. Gunn Hilde har lang erfaring fra e-helsefeltet. Hun startet sitt arbeid ved senteret i januar 1999 og har hatt ulike koordinerende roller og lederroller i perioden fram til 2011. I 2011 valgte hun å etablere eget konsulentselskap og leverte utredninger, analyser og planer til ulike aktører i helsesektoren. I 2015 ble hun rekruttert til Helse Nord IKT hvor hun har jobbet som prosjektleder fram til oktober 2016. Gunn Hilde har sertifisering i prosjektrammeverket Prince 2 og i Helse Nord IKT har hun ledet store implementeringsprosjekter i Helse Nord. Gunn Hilde er Cand.polit i Sosiologi, uteksaminert i 1995 fra universitet i Tromsø. I tillegg er hun bedriftsøkonom fra handelshøyskolen BI og har gjennomført lederutviklingsprogram gjennom Nord Norsk lederutvikling.

Gunn-Hilde Rotvold

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 992 69 511

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling: Personlig e-helse


CRIStin-profil

Gunn-Hildes prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Konsept for nasjonal e-helse monitor 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Gunn-Hilde Rotvold
Samhandlingsarena 2/VerDig: Verdiskapende digitale samhandlingsløsninger for pasientens helsetjeneste 2016 - 2017 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
E-helse monitor 2017 2017 - 2017 Helsedata
Gunn-Hilde Rotvold
M&eHealth 2017 - 2018 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten 2017 - 2017 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Samhandlingsarena for pasienter og helsefaglig personell - forprosjekt forskning 2016 - 2016 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2016 - 2020 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Effekter av velferdsteknologi i Norge 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Elin Breivik
Den nordiske e-helsemodellen 2020 - 2023 Innbyggertjenester
Truls Tunby Kristiansen

Gunn-Hildes publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Internasjonal litteraturstudie om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2020 Report
Kunnskapsgrunnlag knyttet til medisinsk avstandsoppfølging 2019 Academic lecture
Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram 2019 Report
Responstjenester for trygghetsskapende teknologier 2019 Report
Forskning på teknologi og diabetes - en lang historie 2019 Article in business/trade/industry journal
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 Report
Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 Report
Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie 2017 Poster
Kunnskapsoppsummering: Velferdsteknologi 2017 Report
Drivere og trender i e-helsefeltet - Analyse og kunnskapsformidling 2017 Report
Konsept for nasjonal e-helsemonitor 2016 Report
Forskningsprotokoll -VerDig Verdiskapende Digitale Samhandlingsløsninger for Pasientens helsetjeneste 2016 Report

Gunn-Hildes prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2020 01 Kunnskapsoppsummering: Internasjonal litteraturstudie om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Karianne Lind, Gunn-Hilde Rotvold, Marianne Trondsen
2019 07 Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Elin Breivik, Gunn-Hilde Rotvold, Elin Sundby Boysen
2019 03 Responstjenester for trygghetsskapende teknologier Eli Kristiansen, Gunn-Hilde Rotvold, Inger Marie Holm
2017 04 Drivere og trender i e-helsefeltet Gunn-Hilde Rotvold, Kristian Malm-Nicolaisen, Inger Marie Holm
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn-Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Anne Granstrøm Ekeland, Eli Kristiansen, Trine Strand Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe
2018 01 Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Gunn-Hilde Rotvold, Undine Knarvik, Marianne Trondsen
2017 12 Kunnskapsoppsummering: Velferdsteknologi Undine Knarvik, Gunn-Hilde Rotvold, Siri Bjørvig, Per Atle Bakkevoll
2016 10 Konsept for nasjonal e-helsemonitor Gunn-Hilde Rotvold, Line Helen Linstad, Rune Pedersen, Paolo Zanaboni, Hege Andreassen, Inger Marie Holm
2016 09 Forskningsprotokoll –VerDig Gro Berntsen, Gunn-Hilde Rotvold, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, Strisland F, Reitan J, Røhne M, Fensli R, Normann T.

Gunn-Hildes postere

Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2017 09 Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie Rune Pedersen, Anne Granstrøm Ekeland, Kristian Malm-Nicolaisen, Gunn-Hilde Rotvold, Eli Kristiansen, Johan Gustav Bellika A0

Gunn-Hildes presentasjoner

Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2018.06.13 Velferdsteknologiprogrammet - erfaringer og status Helseplattformen Gunn-Hilde Rotvold
2017.05.11 VerDig II - Verdiskapende Digitale samhandlingsløsninger i pasientens helsetjeneste Søkekonferansen Gro Berntsen, Paolo Zanaboni, Gunn-Hilde Rotvold, Anne Torill Nordsletta, et al.