Gunn-Hilde Rotvold

Bio

Gunn Hilde Rotvold, Seniorrådgiver, er tilbake til senteret etter 5 år i andre jobber. Gunn Hilde har lang erfaring fra e-helsefeltet. Hun startet sitt arbeid ved senteret i januar 1999 og har hatt ulike koordinerende roller og lederroller i perioden fram til 2011. I 2011 valgte hun å etablere eget konsulentselskap og leverte utredninger, analyser og planer til ulike aktører i helsesektoren. I 2015 ble hun rekruttert til Helse Nord IKT hvor hun har jobbet som prosjektleder fram til oktober 2016. Gunn Hilde har sertifisering i prosjektrammeverket Prince 2 og i Helse Nord IKT har hun ledet store implementeringsprosjekter i Helse Nord. Gunn Hilde er Cand.polit i Sosiologi, uteksaminert i 1995 fra universitet i Tromsø. I tillegg er hun bedriftsøkonom fra handelshøyskolen BI og har gjennomført lederutviklingsprogram gjennom Nord Norsk lederutvikling.

Gunn-Hilde Rotvold

Telefon: 992 69 511

Stilling: I permisjon til okt 2018

Avdeling: Helhetlige pasientforløp