Gunn-Hilde Rotvold

Bio

Gunn Hilde Rotvold, Seniorrådgiver, er tilbake til senteret etter 5 år i andre jobber. Gunn Hilde har lang erfaring fra e-helsefeltet. Hun startet sitt arbeid ved senteret i januar 1999 og har hatt ulike koordinerende roller og lederroller i perioden fram til 2011. I 2011 valgte hun å etablere eget konsulentselskap og leverte utredninger, analyser og planer til ulike aktører i helsesektoren. I 2015 ble hun rekruttert til Helse Nord IKT hvor hun har jobbet som prosjektleder fram til oktober 2016. Gunn Hilde har sertifisering i prosjektrammeverket Prince 2 og i Helse Nord IKT har hun ledet store implementeringsprosjekter i Helse Nord. Gunn Hilde er Cand.polit i Sosiologi, uteksaminert i 1995 fra universitet i Tromsø. I tillegg er hun bedriftsøkonom fra handelshøyskolen BI og har gjennomført lederutviklingsprogram gjennom Nord Norsk lederutvikling.

Gunn-Hilde Rotvold

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 992 69 511

Stilling: Konstituert avdelingsleder Personlig e-helse

Avdeling: Personlig e-helse


CRIStin-profil

Gunn-Hildes prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Konsept for nasjonal e-helse monitor 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Gunn-Hilde Rotvold
Samhandlingsarena 2/VerDig: Verdiskapende digitale samhandlingsløsninger for pasientens helsetjeneste 2016 - 2017 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
E-helse monitor 2017 2017 - 2017 Helsedata
Gunn-Hilde Rotvold
M&eHealth 2017 - 2018 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten 2017 - 2017 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Samhandlingsarena for pasienter og helsefaglig personell - forprosjekt forskning 2016 - 2016 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold

Gunn-Hildes publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Kunnskapsgrunnlag knyttet til medisinsk avstandsoppfølging 2019 FOREDRAG
Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram 2019 RAPPORT
Responstjenester for trygghetsskapende teknologier 2019 RAPPORT
Forskning på teknologi og diabetes - en lang historie 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 RAPPORT
Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie 2017 FOREDRAG
Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 RAPPORT
Kunnskapsoppsummering: Velferdsteknologi 2017 RAPPORT
Drivere og trender i e-helsefeltet - Analyse og kunnskapsformidling 2017 RAPPORT
Konsept for nasjonal e-helsemonitor 2016 RAPPORT
Forskningsprotokoll -VerDig Verdiskapende Digitale Samhandlingsløsninger for Pasientens helsetjeneste 2016 RAPPORT

Gunn-Hildes prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2019 07 Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Elin Breivik, Gunn-Hilde Rotvold, Elin Sundby Boysen
2019 03 Responstjenester for trygghetsskapende teknologier Eli Kristiansen, Gunn-Hilde Rotvold, Inger Marie Holm
2017 04 Drivere og trender i e-helsefeltet Gunn-Hilde Rotvold, Kristian Malm-Nicolaisen, Inger Marie Holm
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn-Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Anne Granstrøm Ekeland, Eli Kristiansen, Trine Strand Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe
2018 01 Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Gunn-Hilde Rotvold, Undine Knarvik, Marianne Trondsen
2017 12 Kunnskapsoppsummering - Velferdsteknologi Undine Knarvik, Gunn-Hilde Rotvold, Siri Bjørvig, Per Atle Bakkevoll
2016 10 Konsept for nasjonal e-helsemonitor Gunn-Hilde Rotvold, Line Helen Linstad, Rune Pedersen, Paolo Zanaboni, Hege Andreassen, Inger Marie Holm
2016 09 Forskningsprotokoll –VerDig Gro Berntsen, Gunn-Hilde Rotvold, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, Strisland F, Reitan J, Røhne M, Fensli R, Normann T.