logo

Gunn Hilde Rotvold

Bio

Gunn Hilde Rotvold, Phd-stipendiat, har lang erfaring fra e-helsefeltet. Hun startet sitt arbeid ved senteret i januar 1999 og har hatt ulike koordinerende roller og lederroller i perioden fram til 2011. I 2011 valgte hun å etablere eget konsulentselskap og leverte utredninger, analyser og planer til ulike aktører i helsesektoren. I 2015 ble hun rekruttert til Helse Nord IKT hvor hun har jobbet som prosjektleder fram til oktober 2016. Etter 5 år ute var Gunn Hilde tilbake i e-helseforskning. I 2018 hadde hun permisjon for å jobbe for helsedirektoratet der hun ble forespurt å lede Nasjonalt Velferdsteknologiprogram. I dag er Gunn Hilde Phd- stipendiat der hun forsker på kommunenes innføring av velferdsteknologi. Gunn Hilde har sertifisering i prosjektrammeverket Prince 2 (både teori og praktisk) og har gjennom jobben i Helsedirektoratet og i Helse Nord IKT ledet store implementeringsprosjekter.

Gunn Hilde er Cand.polit i Sosiologi, uteksaminert i 1995 fra universitet i Tromsø. I tillegg er hun bedriftsøkonom fra handelshøyskolen BI og har gjennomført lederutviklingsprogram gjennom Nord Norsk lederutvikling.

Gunn Hildes prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Konsept for nasjonal e-helse monitor 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Gunn Hilde Rotvold
Samhandlingsarena 2/VerDig: Verdiskapende digitale samhandlingsløsninger for pasientens helsetjeneste 2016 - 2017 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
E-helse monitor 2017 2017 - 2017 Helsedata
Gunn Hilde Rotvold
M&eHealth 2017 - 2018 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten 2017 - 2017 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Samhandlingsarena for pasienter og helsefaglig personell - forprosjekt forskning 2016 - 2016 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2016 - 2020 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Effekter av velferdsteknologi i Norge 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Elin Breivik
Den nordiske e-helsemodellen 2020 - 2023 Innbyggertjenester
Truls Tunby Kristiansen
Innføring av velferdsteknologi i kommunene - Phd-prosjekt 2020 - 2023 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Gunn Hilde Rotvold
Proaktiv helse- og velferdsteknologi for nordiske brukere og samfunn (PROTECT) 2021 - 2022 Innbyggertjenester
Eirin Rødseth
Nordisk forskningsnettverk: Helse- og velferdsteknologi 2019 - 2024 Citizen services
Eirin Rødseth
Gunn Hildes publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Proactive health and welfare technology for Nordic users and societies – A policy brief 2023 Article in business/trade/industry journal
Nordic early-career researchers’ reflections on health and welfare technology (opptak) 2022 Lecture
Integrating welfare technology: an exploration of the establishment of WFT-coordinators in five Norwegian Municipalities 2022 Academic lecture
Panel dialogue: Nordic early-career researchers’ reflections on health and welfare technology 2022 Lecture
The implementation of welfare technology in Norway 2022 Academic lecture
Introduction of Health and Welfare technology in Norwegian Municipalities 2022 Academic lecture
Innføring av VFT i kommunene 2022 Lecture
Welfare technology for children and youths with intellectual disabilities - 5 years of research and assessment 2021 Academic lecture
Introduction of Welfare Technology in Norwegian Municipalities_PhD-study 2021 Academic lecture
Kunnskapsoppsummering om effekter av trygghets- og mestringsteknologi 2021 Report
Bodø vil være landets beste oppvekstkommune. De lytter til barn og unge som trenger velferdsteknologi 2021 Interview
Innføring av velferdsteknologi i kommunene - presentasjon av Phd -prosjekt 2020 Academic lecture
State of the Nordic Region 2020: Wellbeing, health and digitalisation edition 2020 Report
The Nordic E-health Model 2020 Academic lecture
Koronatiden kan tvinge kommunene til å bruke mer velferdsteknologi 2020 Interview
5 års forskning: Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2020 Lecture
«Hele døgnet, hele uka, hele livsløpet» Velferdsteknologi som del av et helhetlig tilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser - En kvalitativ studie i Bodø kommune 2020 Report
Internasjonal litteraturstudie om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2020 Report
Kunnskapsgrunnlag knyttet til medisinsk avstandsoppfølging 2019 Academic lecture
Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram 2019 Report
Responstjenester for trygghetsskapende teknologier 2019 Report
Forskning på teknologi og diabetes - en lang historie 2019 Article in business/trade/industry journal
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 Report
Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 Report
Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie 2017 Poster
Kunnskapsoppsummering: Velferdsteknologi 2017 Report
Drivere og trender i e-helsefeltet - Analyse og kunnskapsformidling 2017 Report
Konsept for nasjonal e-helsemonitor 2016 Report
Forskningsprotokoll -VerDig Verdiskapende Digitale Samhandlingsløsninger for Pasientens helsetjeneste 2016 Report
Gunn Hildes prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2021 02 Kunnskapsoppsummering om effekter av trygghets- og mestringsteknologi Elin Breivik, Gunn Hilde Rotvold, Lene Steen Lindseth, Siri Bjørvig, Kamilla Michalsen
2020 02 Hele døgnet, hele uka, hele livsløpet - Velferdsteknologi som del av et helhetlig tilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser - En kvalitativ studie i Bodø kommune Undine Knarvik, Gunn Hilde Rotvold, Marianne Trondsen
2020 01 Kunnskapsoppsummering: Internasjonal litteraturstudie om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Karianne Lind, Gunn Hilde Rotvold, Marianne Trondsen
2019 07 Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Elin Breivik, Gunn Hilde Rotvold, Elin Sundby Boysen
2019 03 Responstjenester for trygghetsskapende teknologier Eli Kristiansen, Gunn Hilde Rotvold, Inger Marie Holm
2017 04 Drivere og trender i e-helsefeltet Gunn Hilde Rotvold, Kristian Malm-Nicolaisen, Inger Marie Holm
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Eli Kristiansen, Trine Strand Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe
2018 01 Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Gunn Hilde Rotvold, Undine Knarvik, Marianne Trondsen
2017 12 Kunnskapsoppsummering: Velferdsteknologi Undine Knarvik, Gunn Hilde Rotvold, Siri Bjørvig, Per Atle Bakkevoll
2016 10 Konsept for nasjonal e-helsemonitor Gunn Hilde Rotvold, Line Helen Linstad, Rune Pedersen, Paolo Zanaboni, Hege Andreassen, Inger Marie Holm
2016 09 Forskningsprotokoll –VerDig Gro Berntsen, Gunn Hilde Rotvold, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, Strisland F, Reitan J, Røhne M, Fensli R, Normann T.
NST-rapport 2002 07 Elektronisk samhandling i pleie og omsorgstjenesten Gunn Hilde Rotvold, Robert Myrvang, AnnKristin Gossé, Lisbeth Abelsen, Benedicte Neple
NST-rapport 2002 05 Telemedisin i pleie og omsorgssektoren Gunn Hilde Rotvold, Kjersti Engeseth, Liv Karen Johannessen
Gunn Hildes postere
Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2017 09 Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie Rune Pedersen, Kristian Malm-Nicolaisen, Gunn Hilde Rotvold, Eli Kristiansen, Johan Gustav Bellika A0
Gunn Hildes presentasjoner
Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2018.06.13 Velferdsteknologiprogrammet - erfaringer og status Helseplattformen Gunn Hilde Rotvold
2017.05.11 VerDig II - Verdiskapende Digitale samhandlingsløsninger i pasientens helsetjeneste Søkekonferansen Gro Berntsen, Paolo Zanaboni, Gunn Hilde Rotvold, Anne Torill Nordsletta, et al.