Undine Knarvik

Bio

Undine Knarvik arbeider som utreder og prosjektleder innenfor e-helse. Hun har hovedfag i sosialantropologi. Knarvik har vært ansatt ved senteret siden august 2000. Etter 16 års arbeidserfaring innen feltet har hun opparbeidet en breddekompetanse innenfor telemedisin og e-helse. Nøkkelkvalifikasjonene er strategisk ledelse, prosjektledelse, utredning - kartlegging - evaluering, rådgivning, idé og prosjektutvikling og internasjonalisering. 

I Knarviks nåværende stilling som utreder utarbeider hun kunnskapsoppsummeringer og deltar i følgeforskningsoppdrag. Arbeidet retter seg mot velferdsteknologi området med fokus på barn og unge med funksjonsnedsettelser, samt fokus trygghets- og mestringsskapende teknologier i og utenfor Norden. Arbeid med utredning, kartlegging og evaluering har vært bestanddeler helt siden oppstarten av hennes karriere ved senteret. Herunder kan det nevnes deltakelsen i helsedirektoratets arbeid med å undersøke internasjonale erfaringer i utredningen av ""Én innbygger - én journal"" (2013).

Erfaringen innen ledelse har Knarvik utviklet i perioden 2005-2009, der hun arbeidet som leder for senterets regionkontakter med fokus på formidling og utbredelse av telemedisin i Norge, dette som ledd i NSTs nasjonale kompetansesenterfunksjon. Videre ledet hun prosessen med å utvikle senterets rådgivningsstrategi (2008).

Knarvik har vært og er internasjonalt aktivt gjennom hennes medlemskapet i WHO-CCs arbeidsgruppe (siden 2003), samt ettårig ledelse av satsningen (i 2011). I løpet av perioden deltok hun i utarbeidelsen av “eHealth strategy recommendations for the Czech Republic"". Øvrige internasjonale aktiviteter som kan nevnes er hennes virke som internasjonal rådgiver innen ehelse og telemedisin, med oppholdssted i Berlin (2009-2010); som medlem i det internasjonale rådgiverpanelet for PREVE (Prevention of Disease, 2009-2010) og som medlem i ETHEL Task Force Telemedicine (2010). I tillegg deltar Knarvik i utvikling av søknader og prosjekt og arbeider som prosjektleder i EU-prosjekt samt koordinator i det nasjonale 3P prosjektet (Pasienter og Profesjonelle i Partnerskap).

Undine Knarvik

Telefon: 917 42 705

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling: Personlig e-helse


LinkedIn-profil

Undines prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Kunnskapsforvaltning velferdsteknologi 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Velferdsteknologi - kunnskapsoppsummering 2016 - 2017 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Velferdsteknologi barn og unge 2016 2016 - 2016 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Usecare - Utprøving av en elektronisk kommunikasjons- og egenmestrings løsning for kroniske pasienter og deres pårørende 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap 2015 - 2019 Pasientforløp
Gro Berntsen Undine Knarvik Kamilla Michalsen Lene Steen Lindseth
Velferdsteknologi barn og unge 2017 2016 - 2017 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen

Undines publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
En kvalitativ studie: Muligheter med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 FOREDRAG
Slik kan kommuner innføre smart teknologi til barn med funksjonsnedsettelser 2018 MEDIEBIDRAG
Telemedk@rt2003 - en kartlegging av telemedisinsk aktivitet i Norge 2004 RAPPORT
Telemedisin i rutinedrift - Forutsetninger og tiltak 2011 RAPPORT
Flere kommuner bruker velferdsteknologi 2018 MEDIEBIDRAG
Chancen und Grenzen der Telemedizin in Norwegen. Kooperation der primären und sekundären Gesundheitsversorgung mithilfe der Telemedizin 2015 BOKRAPPORTDEL
Undervisning høyskole Sør-Øst Norge 2018 FOREDRAG
Presentasjon sluttrapport: Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 FOREDRAG
Prosjektrapport: Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 FOREDRAG
Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 RAPPORT
Teknologi var til stor hjelp for barn med funksjonsnedsettelser 2017 MEDIEBIDRAG
Kunnskapsoppsummering: Velferdsteknologi 2017 RAPPORT
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 RAPPORT
MOMENTUM:Role play around a hypothetical use case 2016 FOREDRAG
Testing the Blueprint - U4H South Norway 2016 FOREDRAG
Slik blir unge med funksjonsnedsettelser mer selvstendige 2016 MEDIEBIDRAG
Kunnskapsoppsummering: Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2016 RAPPORT
Adoption of Routine Telemedicine in Norway. An overview of activities from 2009 to 2011. 2014 RAPPORT
Adoption of routine telemedicine in Norway: The current picture 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Telemedicine screening of diabetic retinopathy - staff and patient satisfaction 2003 TIDSSKRIFTPUBL
Implementing transnational telemedicine solutions: A connected health project in rural and remote areas of six Northern Periphery countries 2013 TIDSSKRIFTPUBL
The potential of digital monochrome images versus colour slides in telescreening for diabetic retinopathy 2008 TIDSSKRIFTPUBL

Undines prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 01 Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Gunn-Hilde Rotvold, Undine Knarvik, Marianne Trondsen
2017 12 Kunnskapsoppsummering - Velferdsteknologi Undine Knarvik, Gunn-Hilde Rotvold, Siri Bjørvig, Per Atle Bakkevoll
2017 06 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
2016 02 Kunnskapsoppsummering - Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Marianne Trondsen