logo

Undine Knarvik

Bio

Undine Knarvik arbeider som utreder og prosjektleder innenfor e-helse. Hun har hovedfag i sosialantropologi. Knarvik har vært ansatt ved senteret siden august 2000. Etter 16 års arbeidserfaring innen feltet har hun opparbeidet en breddekompetanse innenfor telemedisin og e-helse. Nøkkelkvalifikasjonene er strategisk ledelse, prosjektledelse, utredning - kartlegging - evaluering, rådgivning, idé og prosjektutvikling og internasjonalisering. 

I Knarviks nåværende stilling som utreder utarbeider hun kunnskapsoppsummeringer og deltar i følgeforskningsoppdrag. Arbeidet retter seg mot velferdsteknologi området med fokus på barn og unge med funksjonsnedsettelser, samt fokus trygghets- og mestringsskapende teknologier i og utenfor Norden. Arbeid med utredning, kartlegging og evaluering har vært bestanddeler helt siden oppstarten av hennes karriere ved senteret. Herunder kan det nevnes deltakelsen i helsedirektoratets arbeid med å undersøke internasjonale erfaringer i utredningen av ""Én innbygger - én journal"" (2013).

Erfaringen innen ledelse har Knarvik utviklet i perioden 2005-2009, der hun arbeidet som leder for senterets regionkontakter med fokus på formidling og utbredelse av telemedisin i Norge, dette som ledd i NSTs nasjonale kompetansesenterfunksjon. Videre ledet hun prosessen med å utvikle senterets rådgivningsstrategi (2008).

Knarvik har vært og er internasjonalt aktivt gjennom hennes medlemskapet i WHO-CCs arbeidsgruppe (siden 2003), samt ettårig ledelse av satsningen (i 2011). I løpet av perioden deltok hun i utarbeidelsen av “eHealth strategy recommendations for the Czech Republic"". Øvrige internasjonale aktiviteter som kan nevnes er hennes virke som internasjonal rådgiver innen ehelse og telemedisin, med oppholdssted i Berlin (2009-2010); som medlem i det internasjonale rådgiverpanelet for PREVE (Prevention of Disease, 2009-2010) og som medlem i ETHEL Task Force Telemedicine (2010). I tillegg deltar Knarvik i utvikling av søknader og prosjekt og arbeider som prosjektleder i EU-prosjekt samt koordinator i det nasjonale 3P prosjektet (Pasienter og Profesjonelle i Partnerskap).

Undine Knarvik

Telefon: 917 42 705

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling: Personlig e-helse


Publikasjoner i CRIStin

LinkedIn-profil