Undine Knarvik

Bio

Undine Knarvik er seniorrådgiver med hovedfag i sosialantropologi. Hun har lang erfaring fra e-helsefeltet nasjonalt og internasjonalt. I løpet av 20 år har hun fått bred kompetanse og har hatt flere roller. Hun har jobbet som utreder og forsker innenfor flere tematiske områder innen telemedisin og e-helse, som leder av nasjonale og europeiske prosjekt, som leder av regionkontakter og bi-leder av WHO-CC ved daværende Nasjonalt senter for telemedisin og som nasjonal og internasjonal rådgiver.

Undines interesser ligger i grenseflaten mellom forskning, politikk og praksis. I rollen som utreder og forsker bidrar hun til å øke kunnskap gjennom produksjon av vitenskapelige artikler, rapporter og utredninger. Siden 2016 har Undines arbeid hovedsakelig vært innen tema velferdsteknologi og medisinsk avstandsoppfølging. Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser, er grunnlaget for følgeforskningsprosjekter i samarbeid med Helsedirektoratets Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Medisinsk avstandsoppfølging og personsentrerte helseteam som virkemiddel for å skape personsentrerte, helhetlige og proaktive helsetjenester, er et annet tematisk område, der Undine de siste 4 år har vært sterkt involvert i gjennom 3P prosjektet (Pasienter og Profesjonelle i partnerskap).

Undine har vært internasjonalt aktivt i store perioder av sin virksomhet ved senteret, herunder som prosjektleder og evaluator av EU-prosjekter. Hun var med på å utarbeide «eHealth strategy recommendations for the Czech Republic», i hennes ettårige funksjon som leder av senterets WHO-CC (2011). Undine hadde i 2009-10 en rolle som internasjonal rådgiver innen e-helse og telemedisin, med oppholdssted i Berlin.

Undine Knarvik

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 917 42 705

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling: Personlig e-helse


CRIStin-profil

LinkedIn-profil

Undines prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap 2015 - 2020 Pasientforløp
Gro Berntsen Undine Knarvik Lene Steen Lindseth
Usecare - Utprøving av en elektronisk kommunikasjons- og egenmestrings løsning for kroniske pasienter og deres pårørende 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Velferdsteknologi - kunnskapsoppsummering 2016 - 2017 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Kunnskapsforvaltning velferdsteknologi 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2016 - 2020 Innbyggertjenester
Undine Knarvik

Undines publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Internasjonal litteraturstudie om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2020 Report
Nasjonalt senter for e-helseforskning: Innføring i senterets virksomhet og forsknings- og utredningsaktiviteten i avdeling for personlig e-helse 2020 Lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser, prosjektportefølje 2016-2020 2020 Lecture
Velferdsteknologi for barn og unge (del 3): Videre forskning 2019 Lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 Academic lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 Academic lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 Academic lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 Academic lecture
Ny forskning viser; Kunnskapsoppsummering – Velferdsteknologi i Norden 2019 Academic lecture
Kunnskapsgrunnlag knyttet til medisinsk avstandsoppfølging 2019 Academic lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser – Brukererfaringer etter 2,5 års utprøving i Drammen og Horten kommuner 2019 Report
Muligheter med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 Academic lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 Academic lecture
Status velferdsteknologi Norge - hovedfunn i rapporten Kunnskapsoppsummering Velferdsteknologi 2018 Lecture
En kvalitativ studie: Muligheter med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 Academic article
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 Academic lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 Academic lecture
Slik kan kommuner innføre smart teknologi til barn med funksjonsnedsettelser 2018 Interview
Flere kommuner bruker velferdsteknologi 2018 Interview
Undervisning høyskole Sør-Øst Norge 2018 Lecture
Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 Report
Presentasjon sluttrapport: Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 Lecture
Prosjektrapport: Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 Lecture
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 Lecture
Teknologi var til stor hjelp for barn med funksjonsnedsettelser 2017 Interview
Kunnskapsoppsummering: Velferdsteknologi 2017 Report
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 Report
MOMENTUM:Role play around a hypothetical use case 2016 Lecture
Testing the Blueprint - U4H South Norway 2016 Lecture
Slik blir unge med funksjonsnedsettelser mer selvstendige 2016 Interview
Kunnskapsoppsummering: Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2016 Report
2015 Chapter
Adoption of Routine Telemedicine in Norway. An overview of activities from 2009 to 2011. 2014 Report
Adoption of routine telemedicine in Norway: The current picture 2014 Academic article
Implementing transnational telemedicine solutions: A connected health project in rural and remote areas of six Northern Periphery countries 2013 Academic article
Telemedisin i rutinedrift - Forutsetninger og tiltak 2011 Report
The potential of digital monochrome images versus colour slides in telescreening for diabetic retinopathy 2008 Academic article
Telemedk@rt2003 - en kartlegging av telemedisinsk aktivitet i Norge 2004 Report
Telemedicine screening of diabetic retinopathy - staff and patient satisfaction 2003 Academic article

Undines prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2020 01 Kunnskapsoppsummering: Internasjonal litteraturstudie om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Karianne Lind, Gunn Hilde Rotvold, Marianne Trondsen
2019 05 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
2018 01 Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Gunn Hilde Rotvold, Undine Knarvik, Marianne Trondsen
2017 12 Kunnskapsoppsummering: Velferdsteknologi Undine Knarvik, Gunn Hilde Rotvold, Siri Bjørvig, Per Atle Bakkevoll
2017 06 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
2016 02 Kunnskapsoppsummering: Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Marianne Trondsen

Undines presentasjoner

Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2018.11.12 Muligheter med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Undine Knarvik