Undine Knarvik

Bio

Undine Knarvik er seniorrådgiver med hovedfag i sosialantropologi. Hun har lang erfaring fra e-helsefeltet nasjonalt og internasjonalt. I løpet av 20 år har hun fått bred kompetanse og har hatt flere roller. Hun har jobbet som utreder og forsker innenfor flere tematiske områder innen telemedisin og e-helse, som leder av nasjonale og europeiske prosjekt, som leder av regionkontakter og bi-leder av WHO-CC ved daværende Nasjonalt senter for telemedisin og som nasjonal og internasjonal rådgiver.

Undines interesser ligger i grenseflaten mellom forskning, politikk og praksis. I rollen som utreder og forsker bidrar hun til å øke kunnskap gjennom produksjon av vitenskapelige artikler, rapporter og utredninger. Siden 2016 har Undines arbeid hovedsakelig vært innen tema velferdsteknologi og medisinsk avstandsoppfølging. Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser, er grunnlaget for følgeforskningsprosjekter i samarbeid med Helsedirektoratets Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Medisinsk avstandsoppfølging og personsentrerte helseteam som virkemiddel for å skape personsentrerte, helhetlige og proaktive helsetjenester, er et annet tematisk område, der Undine de siste 4 år har vært sterkt involvert i gjennom 3P prosjektet (Pasienter og Profesjonelle i partnerskap).

Undine har vært internasjonalt aktivt i store perioder av sin virksomhet ved senteret, herunder som prosjektleder og evaluator av EU-prosjekter. Hun var med på å utarbeide «eHealth strategy recommendations for the Czech Republic», i hennes ettårige funksjon som leder av senterets WHO-CC (2011). Undine hadde i 2009-10 en rolle som internasjonal rådgiver innen e-helse og telemedisin, med oppholdssted i Berlin.

Undine Knarvik

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 917 42 705

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling: Personlig e-helse


CRIStin-profil

LinkedIn-profil

Undines prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap 2015 - 2020 Pasientforløp
Gro Berntsen Undine Knarvik Lene Steen Lindseth
Usecare - Utprøving av en elektronisk kommunikasjons- og egenmestrings løsning for kroniske pasienter og deres pårørende 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Velferdsteknologi barn og unge 2016 2016 - 2016 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Velferdsteknologi - kunnskapsoppsummering 2016 - 2017 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Kunnskapsforvaltning velferdsteknologi 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Velferdsteknologi barn og unge 2017 2016 - 2017 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen

Undines publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Velferdsteknologi for barn og unge (del 3): Videre forskning 2019 FOREDRAG
Nasjonalt senter for e-helseforskning: Innføring i senterets virksomhet og forsknings- og utredningsaktiviteten i avdeling for personlig e-helse 2020 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser, prosjektportefølje 2016-2020 2020 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 FOREDRAG
Ny forskning viser; Kunnskapsoppsummering – Velferdsteknologi i Norden 2019 FOREDRAG
Kunnskapsgrunnlag knyttet til medisinsk avstandsoppfølging 2019 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 FOREDRAG
Status velferdsteknologi Norge - hovedfunn i rapporten Kunnskapsoppsummering Velferdsteknologi 2018 FOREDRAG
Slik kan kommuner innføre smart teknologi til barn med funksjonsnedsettelser 2018 MEDIEBIDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser – Brukererfaringer etter 2,5 års utprøving i Drammen og Horten kommuner 2019 RAPPORT
Muligheter med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2019 FOREDRAG
En kvalitativ studie: Muligheter med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 FOREDRAG
Slik kan kommuner innføre smart teknologi til barn med funksjonsnedsettelser 2018 MEDIEBIDRAG
Telemedk@rt2003 - en kartlegging av telemedisinsk aktivitet i Norge 2004 RAPPORT
Telemedisin i rutinedrift - Forutsetninger og tiltak 2011 RAPPORT
Flere kommuner bruker velferdsteknologi 2018 MEDIEBIDRAG
Chancen und Grenzen der Telemedizin in Norwegen. Kooperation der primären und sekundären Gesundheitsversorgung mithilfe der Telemedizin 2015 BOKRAPPORTDEL
Undervisning høyskole Sør-Øst Norge 2018 FOREDRAG
Presentasjon sluttrapport: Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 FOREDRAG
Prosjektrapport: Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 FOREDRAG
Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2018 RAPPORT
Teknologi var til stor hjelp for barn med funksjonsnedsettelser 2017 MEDIEBIDRAG
Kunnskapsoppsummering: Velferdsteknologi 2017 RAPPORT
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 RAPPORT
MOMENTUM:Role play around a hypothetical use case 2016 FOREDRAG
Testing the Blueprint - U4H South Norway 2016 FOREDRAG
Slik blir unge med funksjonsnedsettelser mer selvstendige 2016 MEDIEBIDRAG
Kunnskapsoppsummering: Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2016 RAPPORT
Adoption of Routine Telemedicine in Norway. An overview of activities from 2009 to 2011. 2014 RAPPORT
Adoption of routine telemedicine in Norway: The current picture 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Telemedicine screening of diabetic retinopathy - staff and patient satisfaction 2003 TIDSSKRIFTPUBL
Implementing transnational telemedicine solutions: A connected health project in rural and remote areas of six Northern Periphery countries 2013 TIDSSKRIFTPUBL
The potential of digital monochrome images versus colour slides in telescreening for diabetic retinopathy 2008 TIDSSKRIFTPUBL

Undines prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2019 05 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
2018 01 Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Gunn-Hilde Rotvold, Undine Knarvik, Marianne Trondsen
2017 12 Kunnskapsoppsummering - Velferdsteknologi Undine Knarvik, Gunn-Hilde Rotvold, Siri Bjørvig, Per Atle Bakkevoll
2017 06 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
2016 02 Kunnskapsoppsummering - Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Marianne Trondsen