logo

Kan velferdsteknologi bidra til selvstendighet og sosial deltakelse for barn og unge med kognitive funksjonsnedsettelser i overgangsfasen fra barn til ungdom?

Bli med på forskningsprosjekt om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Hva menes med velferdsteknologi i dette prosjektet?

Med velferdsteknologi menes teknologien som barn og unge med funksjonsnedsettelser bruker i det daglige, for å hjelpe seg med ulike utfordringer. Dette kan være hjelp med struktur i hverdagen, hukommelse og sosial kommunikasjon med omgivelser. Eksempel på slik teknologi kan være memoplanner eller andre apper på Handi, smarttelefon, PC eller nettbrett, som hjelper med å få oversikt over hva som skjer i løpet av dagen. GPS-klokke er en teknologi som kan være til hjelp for kommunikasjon med foresatte og andre. Gaming er også en digital teknologi, som mange barn og unge bruker, og som kan bidra til sosial kommunikasjon med andre.

Hvem og hva?

Det er gjort veldig lite forskning på hvordan barn og unge med funksjonsnedsettelser bruker velferdsteknologi i hverdagen. I dette prosjektet vil forskeren studere hvilken betydning teknologien kan ha for barnets selvstendighet og sosiale deltakelse.

Det skal rekrutteres 3-5 barnefamilier, og forskeren vil være med barna i ulike aktiviteter der det er naturlig for barnet å bruke velferdsteknologi. Det kan være hjemme, skole eller andre steder på fritiden. Forskeren vil sammen med foresatte skreddersy et opplegg for hvert barn, slik at det er tilpasset barnets og familiens daglige liv. Forskningen vil skje gjennom deltakende observasjon. Det betyr at forskeren både observerer og deltar i det som foregår sammen med barnet og andre. Hvor mye forskeren skal delta bestemmes av barnet og foresatte. I tillegg skal forskeren gjøre intervjuer med foresatte og andre som er involvert i barnets bruk av velferdsteknologi. Det kan være lærere, støttekontakt, ppt, fritidsarrangør, fysio-/ergoterapeuter eller andre.

Forskningen skal skje i tidsperioden oktober - desember 2022.

Hvorfor er denne forskningen viktig?

Gjennom deltakelse i studien bidrar du og ditt barn til kunnskapsproduksjon innenfor et område som det er lite forsket på. Samtidig skjer det en rask utvikling på velferdsteknologifeltet i samfunnet.

Dere kan være med på å gi kunnskap som både dere, andre familier, lærere, personer som jobber innen helse og omsorgstjenestene i kommuner og sykehus med flere kan dra nytte av.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til prosjektet og vurderer deltakelse, ta kontakt for en uforpliktende samtale med Undine Knarvik, stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet og seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Telefon: 91742705, E-post: email hidden; JavaScript is required