Psykisk helse

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter


Mental eller psykisk helse handler om våre tanker og følelser, om vårt forhold til oss selv og de som står nær oss. Det handler også om vårt forhold til det samfunnet vi alle er en del av.

Psykisk helse handler rett og slett om hvordan vi har det, om vi trives med oss selv, folk rundt oss og samfunnet.

En av tre voksne i vestlige land rammes av en psykisk lidelse i løpet av et år, og halvparten av befolkningen får psykiske utfordringer i løpet av livet. Alle skal ha lik tilgang på psykiske helsetjenester, men slik er det ikke. Det er mangel på fagfolk
og kapasitet i både spesialist- og primærhelsetjenesten, noe som gir lang ventetid for folk i en vanskelig situasjon.

Videokonsultasjoner i psykisk helsetjeneste har vært testet ut og forsket på i lang tid, og er kommet for å bli. Bruk av video økte over hele landet under Covid-19-pandemien.

Videokonsultasjoner har potensial til å gi pasienter likeverdig tilgang til gode helsetjenester, uavhengig av hvor de bor i landet.


 

Psykisk helse: Nyheter