logo

Psykisk helse

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter


Mental eller psykisk helse handler om våre tanker og følelser, om vårt forhold til oss selv og de som står nær oss. Det handler også om vårt forhold til det samfunnet vi alle er en del av.

Psykisk helse handler rett og slett om hvordan vi har det, om vi trives med oss selv, folk rundt oss og samfunnet.

En av tre voksne i vestlige land rammes av en psykisk lidelse i løpet av et år, og halvparten av befolkningen får psykiske utfordringer i løpet av livet. Alle skal ha lik tilgang på psykiske helsetjenester, men slik er det ikke. Det er mangel på fagfolk
og kapasitet i både spesialist- og primærhelsetjenesten, noe som gir lang ventetid for folk i en vanskelig situasjon.

Videokonsultasjoner i psykisk helsetjeneste har vært testet ut og forsket på i lang tid, og er kommet for å bli. Bruk av video økte over hele landet under Covid-19-pandemien.

Videokonsultasjoner har potensial til å gi pasienter likeverdig tilgang til gode helsetjenester, uavhengig av hvor de bor i landet.


Psykisk helse

Teamene som skal hjelpe folk med alvorlige psykiske lidelser, sliter med digitale problemer

Team hjelper folk der de er, slik at flere slipper å bli innlagt på psykiatriske sykehus. Men de tekniske systemene er langt fra optimale.

20.02.2024

Trim for kropp og sjel - på digitalt vis

På webinaret 20. oktober, undersøkte vi digitale alternativer for fysisk og sosial aktivitet. Digitale alternativer gjør at flere kan gjøre det som er viktig for dem, selv om de er hjemme.

10.10.2023

Mange var skeptiske, men hvordan gikk det egentlig da psykisk syke fikk elektronisk innsyn i egen pasientjournal?

Innsyn i egen journal er nå en innarbeidet del av tjenestetilbudet i psykisk helsevern. Men noen situasjoner kan være problematiske.

23.01.2023

Feedback from users essential to create good online treatment

Our second open day webinar was held on 27 October 2022. The overarching theme of the presentations was digital mental health services.

21.11.2022

Online event 27 October - Digital mental health services

We are delighted to invite you to attend our second Open Day on 27 October 2022. This online event will offer you new insights about digital mental health support and treatment, presented by Norwegian and Polish researchers and users.

05.10.2022

Asynkron digital terapi gir effektiv hjelp

Personer som har psykiske plager vil gjerne velge selv når de skal kommunisere digitalt med terapeuten. Hvis vi ser på ressursbruk og kostnader, fungerer dette også bra for terapeutene. I denne saken får du et innblikk i forskningen til psykologspesialist og forsker Tine Nordgreen, leder for Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester (SFI) ved Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen.

21.04.2022

Psykologhjelp over nett gjør at ungdommer får raskere hjelp

Lange avstander eller mangel på tid skal ikke lenger være et hinder for behandling av psykiske lidelser.

09.02.2022

Ungdom og psykisk helse - WHO-film fra Tromsø

Psykiske lidelser blant ungdom er ganske vanlig. Stress, angst og nedstemthet kan ramme hvem som helst. Det er viktig å søke informasjon og støtte. En digital samtale kan fungere godt.

14.01.2022

Psykisk helsehjelp til unge

Videokonsultasjoner til barn og unge innen psykisk helsevern – til hvem og når? Erfaringer fra et pandemiår.

29.09.2021

Terapeutene opplevde overgangen fra fysisk- til digital terapi som brå, men bra

Da landet stengte ned i mars 2020 tilbød Blå Kors Kompasset umiddelbart digital oppfølging til unge brukere fra hjem preget av alkohol- og rusproblemer.

28.07.2021

Greta Thunbergs diagnose gjør henne til både et forbilde og en hakkekylling

Hun har fått merke at det eksisterer mange myter om autisme.

16.07.2021
Side 1  2 3