Webinar: Psykisk helsehjelp til unge med Reidar Hjermann


Videokonsultasjoner til barn og unge innen psykisk helsevern – til hvem og når? Erfaringer fra et pandemiår.

Reidar Hjermann åpnet den nye webinarserien om digital hjemmeoppfølging.
Reidar Hjermann åpnet den nye webinarserien om digital hjemmeoppfølging.

Tidligere barneombud Reidar Hjermann er psykolog ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Sykehuset i Vestfold og spesialist innen klinisk barne- og ungdomspsykologi. Han er en internasjonalt anerkjent rådgiver, og har bidratt i blant annet Vietnam, Chile og Georgia.

Her hjemme er Hjermann sakkyndig psykolog i norsk rettsvesen. Han er rådgiver og foredragsholder om barns psykiske helse, velferd og rettigheter.

Her kan du se opptaket fra webinaret 10. september 2021.