logo

Eirin Rødseth

Bio

Eirin Rødseth har jobbet innen e-helsefeltet siden 2012. Hun jobbet som prosjektleder for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i fire år, og jobbet blant annet med implementering av elektronisk meldingsutveksling, Kjernejournal og video som behandlings- og samhandlingsverktøy. Hun har jobbet med innføring av e-helseløsninger i både spesialist- og primærhelsetjenesten. De siste årene har Eirin jobbet for E-helse og IKT-avdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og har ledet en seksjon som har hatt ansvar for blant annet innovasjon i sykehuset.

Eirin er utdannet sosialantropolog, og før engasjementet for e-helse oppsto jobbet hun med bistand, internasjonalt arbeid og forskningsadministrasjon.

Eirins prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions - Polenprosjektet 2020 - 2024 Innbyggertjenester
Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Eirin Rødseth
Proaktiv helse- og velferdsteknologi for nordiske brukere og samfunn (PROTECT) 2021 - 2022 Innbyggertjenester
Eirin Rødseth
Nordisk forskningsnettverk: Helse- og velferdsteknologi 2019 - 2024 Citizen services
Eirin Rødseth
Integrated healthcare and care through distance-spanning solutions (iHAC) 2021 - 2024 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Siri Bjørvig
Eirins publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Presentasjon av NSE for K10 Helsenettverket 2023 Lecture
Samhandling og digital hjemmeoppfølging - webinar 2023 Academic lecture
PROTECT at EHiN 2023 - Panel 2023 Academic lecture
Proactive health and welfare technology for Nordic users and societies – A policy brief 2023 Article in business/trade/industry journal
Minimetodevurdering - Bruk av videokonferanse til samhandling 2023 Report
Presentasjon for e-helse Vestland 2022 Lecture
VERDISKAPENDE ØKOSYSTEM - BEDRE DATAFLYT OG SAMHANDLING I HELSETJENESTENE 2022 Lecture
Digital hjemmeoppfølging, status på forsknings- og praksisfeltet 2022 Lecture
Digital hjemmeoppfølging 2022 Lecture
Presentasjon av ny publikasjon: "Integrated Healthcare and Care through distance spanning solutions - for increased service accessibility" 2022 Lecture
Telemedicine and e-health projects - Lessons learned from 30 years of telemedicine 2022 Lecture
Integrated Healthcare and Care through distance spanning solutions – for increased service accessibility 2022 Report
A cross-sector systematic review and synthesis of knowledge on telemedicine interventions in chronic wound management—Implications from a system perspective 2022 Academic literature review
A scoping review of diabetes telemedicine research in Norway 2022 Academic article
Telemedicine for Diabetes in Norway 2022 Abstract
Telemedicine for diabetes in Norway 2022 Poster
Videobaserte verktøy til samtaler med barn og unge. 2021 Academic lecture
PN30: Experiences from the clinic - The University Hospital of North Norways's reaction to the pandemic: A rapid shift and tempo change of earlier tedious processes 2021 Academic lecture
Fremskritt for e-helse gir også digitalt utenforskap 2021 Feature article
Polish-Norwegian Cooperation for Integrated Care and Telemedicine. NST – History and Main Achievements 2015 Report
FUNNKe – A Norwegian Large Scale Implementation Project: Experiences From the Implementing Process in the Light of the Normalization Process Theory 2015 Academic chapter/article/Conference paper
Electronic Messaging in Primary Care – Reporting from an Implementation and Evaluation Project in Northern Norway 2013 Academic chapter/article/Conference paper
Spekulativt om islam i Tromsø 2010 Feature article
Eirins prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
NST-rapport 2016 01 FUNNKe region nord 2011-2014 Eirin Rødseth, Gerd Ersdal
NST-rapport 2015 08 Samhandling PC-basert videokonferanse og LAR-pasienter Eirin Rødseth, Siv Hege Fagerheim, Jorunn Lorentsen, Petr Halva
NST-rapport 2014 09 Pasientmedvirkning, samhandling og egendokumentasjon Eirin Rødseth, Siv Hege Fagerheim, Liv Ingrid Sollied, et al.
NST-rapport 2013 05 Pasientmedvirkning og samhandling rundt dokumentasjon/egendokumentasjon Eirin Rødseth, Ann-Karin Furskognes, Eli Arild, Ellen K. Christiansen, Eva Skipenes
NST-rapport 2013 04 Økt bruk av IKT i oppfølgingen av pasienter i LAR Eirin Rødseth, Ann-Karin Furskognes, Eli Arild, Ellen K. Christiansen, Eva Henriksen, Benn Molund
Eirins postere
Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2022 03 Telemedicine for diabetes in Norway Dillys Larbi, Henriette Lauvhaug Nybakke, Karianne Lind, Eirin Rødseth, Elia Gabarron 90x120 cm
Eirins presentasjoner
Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2022.12.05 30 years of telemedicine Uzbekistan workshop - Development of a Regional Telemedical network in Central Asia Monika Knudsen Gullslett, Eirin Rødseth