Eirin Rødseth

Bio

Eirin Rødseth har jobbet innen e-helsefeltet siden 2012. Hun jobbet som prosjektleder for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i fire år, og jobbet blant annet med implementering av elektronisk meldingsutveksling, Kjernejournal og video som behandlings- og samhandlingsverktøy. Hun har jobbet med innføring av e-helseløsninger i både spesialist- og primærhelsetjenesten. De siste årene har Eirin jobbet for E-helse og IKT-avdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og har ledet en seksjon som har hatt ansvar for blant annet innovasjon i sykehuset.

Eirin er utdannet sosialantropolog, og før engasjementet for e-helse oppsto jobbet hun med bistand, internasjonalt arbeid og forskningsadministrasjon.

Eirin Rødseth

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 415 47 101

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling: Personlig e-helse


Eirins prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions - Polenprosjektet 2020 - 2024 Innbyggertjenester
Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Eirin Rødseth
Proaktiv helse- og velferdsteknologi for nordiske brukere og samfunn (PROTECT) 2021 - 2022 Innbyggertjenester
Eirin Rødseth
Nordisk forskningsnettverk: Helse- og velferdsteknologi 2019 - 2024 Citizen services
Eirin Rødseth

Eirins prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
NST-rapport 2016 01 FUNNKe region nord 2011-2014 Eirin Rødseth, Gerd Ersdal
NST-rapport 2015 08 Samhandling PC-basert videokonferanse og LAR-pasienter Eirin Rødseth, Siv Hege Fagerheim, Jorunn Lorentsen, Petr Halva
NST-rapport 2014 09 Pasientmedvirkning, samhandling og egendokumentasjon Eirin Rødseth, Siv Hege Fagerheim, Liv Ingrid Sollied, et al.
NST-rapport 2013 05 Pasientmedvirkning og samhandling rundt dokumentasjon/egendokumentasjon Eirin Rødseth, Ann-Karin Furskognes, Eli Arild, Ellen K. Christiansen, Eva Skipenes
NST-rapport 2013 04 Økt bruk av IKT i oppfølgingen av pasienter i LAR Eirin Rødseth, Ann-Karin Furskognes, Eli Arild, Ellen K. Christiansen, Eva Henriksen, Benn Molund