Monika Knudsen Gullslett

Bio

Monika Knudsen Gullslett

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 907 84 208

Stilling: Forsker

Avdeling: Personlig e-helse


CRIStin-profil

Monikas prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Evaluering av elektronisk multidose 2017-2021 2017 - 2021 Tjenester for helsepersonell
Trine Strand Bergmo
E-konsultasjon med fastlegen 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Paolo Zanaboni
Avstandsoppfølging i spesialisthelsetjenesten - Videokonsultasjoner i psykisk helsevern ved Finnmarkssykehuset  2020 - 2020 Monika Knudsen Gullslett
Videokonsultasjoner (VK) i psykisk helsevern for barn og unge - Ny kunnskap når VK overtar for fysiske møter (under Covid-19) 2020 - 2021 Monika Knudsen Gullslett
Erfaringer med videokonsultasjoner i psykisk helsevern under Covid-19 - et pilotprosjekt 2020 - 2021 Monika Knudsen Gullslett

Monikas publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
E-health literacy and associated factors among chronic patients in a low-income country: a cross-sectional survey. 2020 Academic article
Implementation of eHealth Technology in Community Health Care: the complexity of stakeholder involvement 2020 Academic article
«Så lenge mutter’n har det bra…» En kvalitativ studie om velferdsteknologi og myten om den informerte og interesserte pårørende. 2019 Academic lecture
Global Perspectives on Social Work and Preventative Care Education Across Borders. Final report, PNA-2016/10080. SIU. 2019 Report
«WIPID – tentative funn om sosialt entreprenørskap som virkemiddel i overgang fra skole til arbeid for personer med utviklingshemming». 2018 Academic lecture
Sosialt entreprenørskap og innovasjon i helse og velferdsutdanninger. 2018 Academic lecture
Drømmen om A4. Kjerring og unger, hus og bil - Hva skal til? 2018 Academic chapter/article/Conference paper
Samarbeidsbasert forskning - grunnlag for økt demokrati, likeverdighet og bedring? Erfaringer fra en kompetansegruppe 2018 Academic chapter/article/Conference paper
Towards trust-based management in healthcare – the complexity of a value-driven innovation process in municipal homecare 2018 Academic lecture
Tillitsmodellen – hovedpilotering i Oslo kommune 2017-18 2018 Report
Hvilke områder kan vi se for bruk av videobasert kommunikasjon, tilsyn, oppfølging for utviklingshemmede? 2017 Lecture
DIGITALT TILSYN – EN REISE I SAMHANDLING OG SAMSKAPING RAPPORT FRA FORSKNINGSPROSJEKTET Implementation of welfare technology. Digital surveillance in municipalities and its impact on innovation of services and organization 2017 Report
How to implement social innovation and social entrepreneurship in bachelor programs? An example from a development project at the University College of Southeast Norway. 2017 Lecture
Hvordan studere endring i pasienters helsetilstand innen ambulante akutteam» - individuelle, sosiale og kontekstuelle faktorer 2017 Article in business/trade/industry journal
Implementation of Digital Surveillance Technology – Innovation through Cooperation and Co-creation 2017 Poster
Tillitsmodellen - erfaringer med mini-pilotering av selvstyrende team i tre bydeler i Oslo kommune 2017 Report
Behandlingapparatet må hjelpe brukerne til å finne sin egenkraft, og ta den i bruk i tilfriskningen 2016 Interview
Exploring resistance to implementation of welfare technology in municipal healthcare services – a longitudinal case study 2016 Academic article
En kvalitativ studie om personlige opplevelser og erfaringer med psykiske kriser og hjelp fra et ambulant aktutteam – hva kan fremme bedring i psykiske kriser? 2016 Doctoral dissertation
“Emotional Darkness without Solutions”: Subjective Experiences of Mental Health Crisis 2016 Academic article
Studenter og psykisk helse: Psykiske problemer – vårt siste tabu? http://www.psynett.no/student/psykisk-helse/tabu-rundt-psykisk-helse/ 2015 Website (informational material)
Taushetsbruddet. http://siljepileberg.com/taushetsbruddet/ 2015 Interview
Innføring av velferdsteknologi. Kommunene kan lykkes hvis ... 2015 Feature article
Teknologi og eldreomsorg 2015 Feature article
Nyttig velferdsteknologi i eldreomsorgen 2015 Feature article
Det var et lite måltid på kveldene https://www.nrk.no/osloogviken/_-det-var-et-lite-maltid-om-kveldene-1.12078789 2014 Interview
Når det emosjonelle mørket senker seg. https://www.tk.no/nyheter/nar-det-emosjonelle-morket-senker-seg/s/5-51-10726 2014 Interview
Det er mange Lene-Marliner der ute. https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/det-er-mange-lene-marliner-der-ute-1.287890 2014 Interview
Om opplevelse av kaos, ensomhet, identitet og relasjoner – en presentasjon om personers erfaringer med psykiske kriseopplevelser. Hvordan kan man håndtere og leve med langvarig psykisk lidelse og psykiske kriser, og hvordan kan ambulante akutteam kan være til hjelp? 2014 Lecture
Service users’ experiences of the impact of mental health crisis on social identity and social relations 2014 Academic article
Service users’ experiences of the impact of mental health crisis on social identity and social relations 2014 Academic article
Flaskehalser i implementeringen av velferdsteknologi 2014 Academic lecture
Institutional resistance to welfare technology in the municipal health and care services 2014 Academic lecture
"Ambulant akutteam - et sikkerhetsbelte for mennesker i psykisk krise?" 2013 Academic article
Nytter forskning i psykiatrien? 2013 Feature article
Autonomiens betydning og vilkår ved ambulante akutteam. En teoretisk analyse 2012 Academic article
"Vitensenter helse og teknologi" 2012 Other presentation
Mental health crisis - experiences and strategies in everyday life 2011 Abstract
Service users' experiences with help and support from crisis resolution teams. A literature review 2010 Academic literature review
En kvalitativ studie om implementering av jobb-pc hjemme hos ansatte i Norges Forskningsråd 1999 Thesis at a second degree level