logo

NURTURE

Prosjektbeskrivelse

«NURTURE (Nurturing sustainability development goals through Higher Education Capacity Building in Ethiopia)»

NURTURE er et kapasitetsbyggende prosjekt innen høyere utdanning. Prosjektet forbedrer kapasiteten til tre utdanningsprogrammer (e-helse, informatikk og personer med spesielle behov), ved fem universiteter i Etiopia og to universiteter (USN og UiO) og ett forskningsinstitutt i Norge.

  • Varighet: 1. mai 2021 – 30. april 2026
  • Finansiering: 20 millioner kroner gjennom NORHED II Programmet 2021-2026 (Norad)

Mål

NURTURE-programmet skal blant annet skal resultere i tre nye masterprogram, finansiere 45 masterstipender og 15 doktorgrader i løpet av de seks årene det varer.

«NURTURE» skal styrke kvaliteten på tre utdanningsområder i Etiopia:

  • e-helse
  • informatikk
  • utdanning for mennesker med spesielle behov

FNs bærekraftsmål er sentrale i prosjektet, der fem etiopiske universiteter er med som partnere sammen med USN, UiO og Nasjonalt senter for e-helseforskning.