Tall og fakta

Du kan laste ned årsrapportene våre fra lenker i høyremargen.

Nasjonalt senter for e-helseforskning er finansiert gjennom en rammebevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helse Nord RHF samt ekstern finansiering av prosjekter for eksempel fra EU og Norges forskningsråd. Prosjektporteføljen som er generert fra konkurranseutsatte midler, skal understøtte senterets nasjonale oppdrag.

Totalbudsjettet i 2019 er på 82,3 millioner kroner. 44,9 millioner kroner kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet, 4,2 millioner kommer fra Helse Nord RHF, 1 million kroner kommer fra USAM, mens 32,1 millioner kroner kommer fra konkurranseutsatte midler.

I 2019 er det budsjettert med 60 årsverk.

Denne siden er sist oppdatert:

14.09.2021

For mer informasjon, kontakt: