Kontakt oss

E-postadresse

Postadresse

Postboks 35
9038 Tromsø

Besøksadresse

Forskningsparken i Breivika
3. etg
Sykehusvn. 23
9019 Tromsø

Fakturaadresse

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
c/o Fakturamottak
Postboks 3232
7439 Trondheim
E-faktura:

Ref: 430102 + bestillers navn må oppgis

Organisasjonsnummer: 983 974 899

Stein Olav Skrøvseth

Senterleder
Tlf.: 958 05 841
E-post:

Siri Bjørvig

Avdelingsleder Personlig e-helse
Tlf.: 971 64 725
E-post:

Monika A. Johansen

Avdelingsleder Fremtidens journal
Tlf.: 906 84 407
E-post:

Rune Pedersen

Avdelingsleder Helhetlige pasientforløp
Tlf.: 996 38 558
E-post:

Anne Torill Nordsletta

Avdelingsleder Helsedata og analyse
Tlf.: 904 17 310
E-post:

Randi Laukli

Kommunikasjonsleder
Tlf: 905 61 019
E-post:

Tom Atle Bakke

Administrativ leder
Tlf: 924 38 720
E-post:


Denne siden er sist oppdatert:

11.09.2018