logo

Kontakt oss

E-postadresse

email hidden; JavaScript is required

Postadresse

Postboks 35
9038 Tromsø

Besøksadresse

Forskningsparken i Breivika
4. etg
Sykehusvn. 23
9019 Tromsø

Fakturaadresse

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
c/o Fakturamottak
Postboks 3232
7439 Trondheim
E-faktura: email hidden; JavaScript is required

Ref: 430102 + bestillers navn må oppgis

Organisasjonsnummer:
983 974 899

Stein Olav Skrøvseth

Senterleder
Tlf.: 958 05 841
E-post: email hidden; JavaScript is required

Siri Bjørvig

Avdelingsleder Personlig e-helse
Tlf.: 971 64 725
E-post: email hidden; JavaScript is required

Monika A. Johansen

Avdelingsleder Digitale helsetjenester
Tlf.: 906 84 407
E-post: email hidden; JavaScript is required

Rune Pedersen

Avdelingsleder Helhetlige pasientforløp
Tlf.: 996 38 558
E-post: email hidden; JavaScript is required

Anne Torill Nordsletta

Avdelingsleder Helsedata og analyse
Tlf.: 904 17 310
E-post: email hidden; JavaScript is required

Randi Laukli

Kommunikasjonsleder
Tlf: 905 61 019
E-post: email hidden; JavaScript is required

Tom Atle Bakke

Administrativ leder
Tlf: 924 38 720
E-post: email hidden; JavaScript is required

Universell utforming

Vi arbeider med å gjøre nettsiden vår tilpasset til universell utforming. Hvis du ønsker å gi tilbakemelding til oss om noe som ikke fungerer ihht reglene, ta kontakt med oss på email hidden; JavaScript is required.


Denne siden er sist oppdatert:

09.01.2024