logo

Presentasjoner

Liste over presentasjoner
Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2023.09.06 Telehealth - where do we go from here? 2nd WHO symposium on the future of health systems in a digital era in the WHO European Region Lene Lundberg
2023.06.22 Digital home monitoring in Norway Moldova workshop - Development of digital health solutions and strengthening of health system Lene Lundberg
2021.11.03 How can digitalization contribute to a reduction of inequalities and improve health and well-being? WHO Collaborating Centres Regional Conference - United action for better health, 2-3 Nov 2021 Lene Lundberg
2022.12.05 30 years of telemedicine Uzbekistan workshop - Development of a Regional Telemedical network in Central Asia Monika Knudsen Gullslett, Eirin Rødseth
2022.12.05 Improving healthcare services through international collaboration and a multi-disciplinary approach Uzbekistan workshop - Development of a Regional Telemedical network in Central Asia Lene Lundberg, Karianne Lind
2022.08.05 Dignity Care - Digitally supported Person Centred Care Systems Gro Berntsen, Aslak Steinsbekk, Gro-Hilde Severinsen, Line Silsand, Espen Nordheim, Torbjørn Torsvik, Rune Pedersen, Omid Saadatfard, Anders Grimsmo, Line Melbye, PSHT
2021.02.18 Multidose i e-resept Statusmøte NHN Trine Strand Bergmo, Anette Vik Jøsendal, Monika Knudsen Gullslett
2019.06.11 Lukket legemiddelsløyfe Inspirasjonsforedrag Helseplattformen Camilla Bjørnstad
2019.06.11 Samhandling fastleger Inspirasjonsforedrag Helseplattformen Torbjørn Torsvik
2019.05.06 Muligheter i EU for digital legemiddelhåndtering nettverk, vår 2019 Digital legemiddelhåndtering: Workshop
2019.05.06 Forskning om digital läkemedelshantering och den nationella läkemedelslistan i Sverige Digital legemiddelhåndtering: Workshop Tora Hammar
2019.05.06 Forskernettverk for digital legemiddelhåndtering Digital legemiddelhåndtering: Workshop Kristin Andersen
2019.05.06 Hvordan kan elektronisk pasientjournal effektivisere/utvikle/endre måten man jobber som klinisk farmasøyt? Digital legemiddelhåndtering: Workshop Elin Høien Bergene
2019.06.19 Bruk av kunstig intelligens for å søke presist etter informasjon i pasientjournalen Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Geir Thore Berge og Tor Oddbjørn Tveit, Sørlandet Sykehus og Universitetet i Agder
2019.06.19 Etikk og kunstig intelligens innen helse og omsorg Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Jim Tørresen, Universitetet i Oslo
2019.06.19 Kunstig intelligens i helsesektoren Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Bjørn Erik Thon, Datatilsynet
2019.06.19 Industri uten råvarer. Hvordan tilgjengeliggjøre data for utvikling av kunstig intelligens? Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Vibeke Binz Vallevik, BigMed/DNV GL
2019.06.19 Helseanalyseplattformen Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Bjørn Holstad, Direktoratet for e-helse
2019.06.19 Maskinlæring og kunstig intelligens for beslutningsstøtte ved innovativ analyse av elektroniske pasientjournaler Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Robert Jenssen, UiT Norges Arktiske Universitet
2019.06.19 Stordata og kunstig intelligens forandrer medisinen Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Erik Fosse, Oslo Universitetssykehus
2019.06.18 Clinical text mining – Secondary use of electronic patient records to improve healthcare Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Hercules Dalianis, Stockholm University
2019.06.18 Artificial Intelligence for Disease Forecasting and Biomarker Discovery from EHR data Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Narges Razavian, NYU
2019.06.18 Personalizing healthcare: a pathway for using data and data science to make clinically and physiologically impactful personalized predictions Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø David J. Albers, University of Colorado, Columbia University
2019.06.18 Computational Health for Next Generation Healthcare Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Jianying Hu, IBM Research
2019.06.18 The Impact of Genomics in Medicine and Clinical Research Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø George Vasmatzis, Mayo Clinic
2019.06.18 Artificial Intelligence in Healthcare - Introduction speech Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Stein Olav Skrøvseth
2018.11.12 Oppsummering/referat av paneldebatt Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018
2018.11.12 Klinikernes erfaringer med brug af helse it systemer i Danmark Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Christian Nøhr, NTNU
2018.11.12 Preparing for the implementation of the Epic EPR in Norway drawing on experiences from Denmark Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Gunnar Ellingsen
2018.11.12 Trøndelagsløftet: Velferdsteknologi for et samlet Trøndelag Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Kirsti Fossland Brørs, Trondheim kommune
2018.11.12 Velferdsteknologi og eHelse i Agder Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Cecilie Karlsen og Ragni MacQueen Leifson, UiA
2018.11.12 Muligheter med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Undine Knarvik
2018.11.12 En helhetlig plan for pasientreisen – hvordan optimalisere arbeidsflyten slik at planen kan virkeliggjøres? Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Frode Strisland, SINTEF
2018.11.12 Hvordan beskrive pasientreisen med et språk som alle forstår? Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Ragnhild Halvorsrud, SINTEF
2018.11.12 Verdiskapende Digitalt støttede samhandlingstjenester – hva er det? Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Gro Berntsen
2018.11.12 SINTEF helsedataprosjekter Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Ingerid Reinertsen, SINTEF
2018.11.12 Hvordan kan data fra EPJ benyttes for avansert beslutningsstøtte? Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Anne Torill Nordsletta
2018.11.12 Effekten av Helseplattformen Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Arild Faxvaag, NTNU og St Olavs Hospital
2018.11.12 Kunnskapsbehov for felles journal- og samhandlingsløsning i Én innbygger – én journal Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse
2018.11.12 Helseplattformen - status og fremdrift Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Liv Johanne Wekre, Helseplattformen
2018.09.27 Lukket legemiddelsløyfe Styringsgruppemøte E-helseforskning Camilla Bjørnstad
2017.05.11 Implementering av e-helsetjenester i Helse Midt-Norge og potensiale for integrering i Helseplattformen Søkekonferansen Paolo Zanaboni, Monika Johansen, Trine Strand Bergmo
2017.06.21 Forskningstema Effekter, hemmere og fremmere Direktoratet for e-helse Monika Johansen
2018.09.12 Nasjonal kunnskapsplattform Helseplattformen Line Silsand, Gro-Hilde Severinsen
2018.06.13 Velferdsteknologiprogrammet - erfaringer og status Helseplattformen Gunn Hilde Rotvold
2018.06.21 Semantisk, teknisk og organisatorisk interoperabilitet Rune Pedersen
2018.06.21 Pasienter og brukere Siri Bjørvig
2018.06.21 Forskningstema helsedata og analyse Anne Torill Nordsletta
2018.03.08 Vår oppskrift på et vellykket samarbeid med helsesektoren på e-helseområdet HemIT Rune Pedersen
2017.11.01 Samfunnsvitenskapelig følgeforskning på e-helsefeltet EHiN
2017.11.01 Følgeforskning på Helseplattformen og Én innbygger - Én journal EHiN Margunn Aanestad
2017.05.11 VerDig II - Verdiskapende Digitale samhandlingsløsninger i pasientens helsetjeneste Søkekonferansen Gro Berntsen, Paolo Zanaboni, Gunn Hilde Rotvold, Anne Torill Nordsletta, et al.
2017.05.11 Beyond Clinical Decision Support: Enabling Process Management in Healthcare Søkekonferansen Rune Pedersen, Luis Marco Ruiz, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, et al.
2017.05.10 M-helse - en viktig komponent i Helseplattformen Søkekonferansen Eirik Årsand