Gunnar Ellingsen

Bio

Gunnar Ellingsen er professor i telemedisin og e-helse ved Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges Arktiske Universitet. Han er også leder for forskningsruppen for telemedisin og e-helse. Han har mastergrad i Informatikk fra UiT og ph.d. i datateknikk og informasjonsvitenskap fra Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Gunnar har siden slutten av 1990-tallet studert implementering og bruk av elektroniske pasientjournaler ved norske sykehus.

Gunnar Ellingsen

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 911 65 215

Stilling: Professor

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


CRIStin-profil

Gunnars prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Medikasjon, integrasjon og kvalitetskontroll 2015 - 2021 Helsedata
Gunnar Ellingsen
Å bruke strukturert elektronisk pasientjournal for å skalere effekten av Lean 2014 - 2017 Pasientforløp
Gro-Hilde Severinsen
DIPS-EPJ 2: Utfordringer ved design og implementering av neste-generasjons elektroniske pasientjournaler 2012 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Line Silsand
Strukturert journal 2017 - 2018 Pasientforløp
Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen
Nasjonal EPJ-spørreundersøkelse 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Helseplattformen: implementering av Epic i Midt-Norge 2018 - 2019 Pasientforløp
Gunnar Ellingsen
The impact of clinical management on implementation of a structured Electronic Health Record 2019 - 2022 Patient pathways
Health data
Services for health professionals
Kristian Malm-Nicolaisen

Gunnars publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori

Gunnars postere

Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2019 04 Preconditions for Enabling Advanced Patient Centered Decision Support on a National Knowledge Information Infrastructure Line Silsand, Gro-Hilde Severinsen, Rune Pedersen, Gunnar Ellingsen A0
2017 06 Hvordan kan kliniske beslutningsstøttesystem støtte helhetlige pasientforløp Line Silsand, Gro-Hilde Severinsen, Rune Pedersen, Gunnar Ellingsen A0

Gunnars presentasjoner

Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2018.11.12 Preparing for the implementation of the Epic EPR in Norway drawing on experiences from Denmark Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Gunnar Ellingsen