logo

Gunnar Ellingsen

Bio

Gunnar Ellingsen er professor i telemedisin og e-helse ved Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges Arktiske Universitet. Han er også leder for forskningsruppen for telemedisin og e-helse. Han har mastergrad i Informatikk fra UiT og ph.d. i datateknikk og informasjonsvitenskap fra Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Gunnar har siden slutten av 1990-tallet studert implementering og bruk av elektroniske pasientjournaler ved norske sykehus.

Gunnar Ellingsen

Telefon: 911 65 215

Stilling: Professor

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


Publikasjoner i CRIStin