Gunnar Ellingsen

Bio

Gunnar Ellingsen er professor i telemedisin og e-helse ved Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges Arktiske Universitet. Han er også leder for forskningsruppen for telemedisin og e-helse. Han har mastergrad i Informatikk fra UiT og ph.d. i datateknikk og informasjonsvitenskap fra Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Gunnar har siden slutten av 1990-tallet studert implementering og bruk av elektroniske pasientjournaler ved norske sykehus.

Gunnar Ellingsen

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 911 65 215

Stilling: Professor

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


CRIStin-profil

Gunnars prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Medikasjon, integrasjon og kvalitetskontroll 2015 - 2021 Helsedata
Gunnar Ellingsen
Å bruke strukturert elektronisk pasientjournal for å skalere effekten av Lean 2014 - 2017 Pasientforløp
Gro-Hilde Severinsen
DIPS-EPJ 2: Utfordringer ved design og implementering av neste-generasjons elektroniske pasientjournaler 2012 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Line Silsand
Strukturert journal 2017 - 2018 Pasientforløp
Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen
Nasjonal EPJ-spørreundersøkelse 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Helseplattformen: implementering av Epic i Midt-Norge 2018 - 2019 Pasientforløp
Gunnar Ellingsen

Gunnars publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Implementing a Health Information System at the Greater Accra Regional Hospital in Ghana 2018 RAPPORT
The role of clinical leadership in the implementation of large-scale Electronic Health Records in hospitals 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Socio-technical Challenges of Large-Scale EPR Standardization in Healthcare. 2018 RAPPORT
Amivalently awaiting: Norwegian general practitioners' expectations towards a cross-Institutional Electronic health record 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Preconditions for enabling advanced patient-centered decision support on a national knowledge information infrastructure 2019 TIDSSKRIFTPUBL
User participation in the implementation of large-scale suite systems in healthcare 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Data work in healthcare: An Introduction 2019 TIDSSKRIFTPUBL
The implementation of an electronic health record: Comparing preparations for Epic in Norway with experiences from the UK and Denmark 2019 TIDSSKRIFTPUBL
From Free-Text to Structure in Electronic Patient Records 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Preconditions for Enabling Advanced Patient Centered Decision Support on a National Knowledge Information Infrastructure 2019 FOREDRAG
The role of clinical leadership in the implementation of large-scale Electronic Health Records in hospitals 2019 FOREDRAG
Structuring Electronic Patient Record Data,a Smart Way to Extract Registry Information? 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Data work: A condition for integrations in health care 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Data Work in Healthcare: Challenges for Patients, Clinicians and Administrators 2018 BOKRAPPORTDEL
Repetita Iuvant: Exploring and Supporting Redundancy in Hospital Practices 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Growing an information infrastructure for healthcare based on the development of largescale Electronic Patient Records 2018 RAPPORT
Closed loop medication 2017 FOREDRAG
Complex integrations in health care 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Medication, integrations and practice 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Hvordan kan kliniske beslutningsstøttesystem støtte helhetlige pasientforløp? 2017 FOREDRAG
The decentralization and integration of Norwegian psychiatric services and possible implications for coercive practices 2017 TIDSSKRIFTPUBL
The Politics of Establishing ICT Governance for Large-Scale Healthcare Information Infrastructures 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Book Review: Information Infrastructures within European Health Care: Working with the Installed Base (Health Informatics) 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Medication, integration and practice 2017 FOREDRAG
Integration and medication in hospitals 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Assessing an Electronic Health Record (EHR): How Do Basic Assumptions in Traditional Health Technology Assessment (HTA), and Empirical Features Fit? 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Infrastructuring in healthcare through the OpenEHR architecture 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Interoperable archetypes with a three folded terminology governance 2015 TIDSSKRIFTPUBL
International Workshop on Infrastructures for Health Care: Patient-Centered Care and Patient Generated Data 2016 TIDSSKRIFTPUBL
The Implication for Organisation and Governance Through User-Drivern Standardisation of Semantic Interoperable Electronic Patient Record Systems 2016 BOKRAPPORTDEL
Complex Decision-Making in Clinical Practice 2016 BOKRAPPORTDEL
Data-work in Healthcare: The New Work Ecologies of Healthcare Infrastructures 2016 BOKRAPPORTDEL
Exploring Data-Work in Healthcare: making Sense of Data across Boundaries 2016 BOKRAPPORTDEL
Assessing and Improving EHRs Data Quality through a Socio-technical Approach 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Establishing ICT governance for regional information infrastructures in healthcare 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Evaluating model-driven development for large-scale EHRs through the openEHR approach 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Information infrastructures in healthcare: Action research, interventions, and participatory design : special issue editorial 2014 TIDSSKRIFTPUBL
The Contextualization of Archetypes: Clinical Template Governance 2015 BOKRAPPORTDEL
ECSCW 2015: Proceedings of the 14th European Conference on Computer Supported Cooperative Work 2015 BOK
Interoperable Archetypes With a Three-Folded Terminology Governance 2015 BOKRAPPORTDEL
How to evaluate telemedicine projects in clinical practice? 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Opportunities and Challenges of a Rural-telemedicine Program in Nepal 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Secretaries’ role in EHR Documentation and the Implications of Establishing a Structured EHR System 2015 TIDSSKRIFTPUBL
The role of medical transcriptionists in producing high-quality documentation 2015 TIDSSKRIFTPUBL
The challenges, problems and strategies of electronic medical record implementation: a case study of an eye hospital from India 2008 RAPPORT
On the boundaries of telemedicine 2015 TIDSSKRIFTPUBL
How to organize for a large-scale openEHR-based Electronic Patient Record 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Semantic Interoperable Electronic Patient Records: The Unfolding of Consensus based Archetypes 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Designing national electronic services in the public healthcare sector 2014 RAPPORT
Special Issue Editorial. Information Infrastructures in Healthcare. Action Research, Interventions, and Participatory Design 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Developing Large-scale Electronic Patient Records Conforming to the openEHR Architecture 2014 TIDSSKRIFTPUBL
The nature of decision support in clinical practice 2014 BOKRAPPORTDEL
The biography of participation 2014 BOKRAPPORTDEL
Towards a Structured Electronic Patient Record for Supporting Clinical Decision-Making 2014 BOKRAPPORTDEL
Nothing free about free market 2014 BOKRAPPORTDEL
User-controlled standardisation of health care practices 2014 BOKRAPPORTDEL
Increasing semantic and technological interoperability in electronic patient records 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Generification by Translation: Designing Generic Systems in Context of the Local 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Readiness Assessment for Implementation of Electronic Patient Record in Ghana: A Case of University of Ghana Hospital 2013 TIDSSKRIFTPUBL
The interplay between global standards and local practice in nursing 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Standardizing clinical pathways through ICT 2013 TIDSSKRIFTPUBL
ICT Standardization Strategies and Service Innovation in Health Care 2012 BOKRAPPORTDEL
Ready for the challenge? Creating the future of medicine 2012 PRODUKT
Bli en ettertraktet rådgiver i helse-Norge 2012 INFORMASJONSMATR
Become a sought-after adviser in health services 2012 INFORMASJONSMATR
Integration as interdependent workaround 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Lightweight methods, heavyweight organisations. Transforming a small tailored product to a large integrated healthcare information system 2012 RAPPORT
Socio-technical integration in health care. A case study from a hospital-based laboratory context 2012 RAPPORT
Transformations through laboratory work – When visions are facing complex work processes 2009 BOKRAPPORTDEL
The grip of the tiger: exercising control in heterogeneous contexts 2003 BOKRAPPORTDEL
A Patchwork Planet: The Heterogeneity of Electronic Patient Record Systems in Hospitals 2000 BOKRAPPORTDEL
The role of trust in knowledge management 2001 BOKRAPPORTDEL
Formalising work – reallocating redundancy 2006 BOKRAPPORTDEL
Changing practice in a surgery department 2008 BOKRAPPORTDEL
Lightweight methods in heavyweight organisations 2008 BOKRAPPORTDEL
Towards an "empowered" user role in the design of large-scale electronic patient records 2012 BOKRAPPORTDEL
Coordinating work in hospitals through a global tool: Implications for the implementation of electronic patient records in hospitals 2003 TIDSSKRIFTPUBL
Knowledge work and the role of trust: A case study of physicians at work at the University Hospital of Northern Norway 2003 TIDSSKRIFTPUBL
Tightrope walking: Standardisation meets local work-practice in a hospital 2004 TIDSSKRIFTPUBL
Nursing terminologies as evolving large-scale information infrastructures 2012 TIDSSKRIFTPUBL
A review of 25 years of CSCW research in healthcare: contributions, challenges and future agendas 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Design a Core Health Record: a case study from Norwegian Healthcare 2012 BOKRAPPORTDEL
Users as designers of information infrastructures 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Lightweight Design Methods in Integrated Practices 2012 TIDSSKRIFTPUBL
The Pendulum of Standardization 2011 BOKRAPPORTDEL
Electronic patient record development: the case for an evolutionary strategy 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Challenging expertise – a case study of how laparoscopy challenged established power relations 2010 FOREDRAG
Workshop on qualitative methods 2009 FOREDRAG
The greatest barrier for innovation in health care is “the scared old men” – A study of actors’ interpretations of knowledge sharing and innovation 2004 FOREDRAG
Controlling knowledge-based IS projects in the context of ambiguity and diversity 2005 FOREDRAG
Research Protocols as a vehicle for the (re)production of knowledge 2004 FOREDRAG
Conversation, Organisation and Identity 2004 FOREDRAG
"Garbage in, garbage out": extracting disease surveillance data from epr systems in primary care 2008 BOKRAPPORTDEL
STANDARDIZATION IN NURSING PRACTICE: CROSSCONTEXTUAL INFORMATION SHARING 2011 BOKRAPPORTDEL
The Electronic Patient Record – sufficient quality for clinical research? 2011 BOKRAPPORTDEL
Users as Heterogeneous Engineers - The Challenge of Designing Sustainable Information Systems in Health Care 2011 BOKRAPPORTDEL
Lokal prosesstøtte gjennom IKT-systemet ”Go-Treat-IT” 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Document theory for the design of socio-technical systems A document model as ontology of human expression 2012 TIDSSKRIFTPUBL
'Sound of silence' - changing from an oral to a computer-mediated handover 2011 TIDSSKRIFTPUBL
The standardized Nurse: Mission Impossible? 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Standardization of work: Co-constructed practice 2007 TIDSSKRIFTPUBL
From plans to planning : the case of nurse care plans 2005 FOREDRAG
To use, or not to use, that is the question 2010 RAPPORT
Teledermatology between modern Indian hospital and less developed remote island: A case study from the the modern multi specialitiy hospital in India 2010 RAPPORT
Scope and challenges of telemedicine in Nepal: A look towards future - case study at Om hospital and research centre Kathmandu, Nepal 2010 RAPPORT
Achieving cross-organizational integration in the healthcare market 2010 FOREDRAG
Standardized nursing work: works in practice but not in theory? 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Standardization – the iron cage of nurses’ work? 2010 TIDSSKRIFTPUBL
The Role of Integration in Health-Based Information Infrastructures 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Facing the Lernaean Hydra: The Nature of Large-Scale Integration Projects in Healthcare 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Challenging expertise: On power relations within and across communities of practice in medical innovation 2010 TIDSSKRIFTPUBL
A patchwork planet. Integration and cooperation in hospitals 2003 TIDSSKRIFTPUBL
Mechanisms for producing working knowledge: enacting, orchesterating and organizing 2003 TIDSSKRIFTPUBL
Big is beatiful. Electronic patient records in Norway 1980 � 2000 2003 TIDSSKRIFTPUBL
Big is beatiful: electronic patient records in Norway 1980-2000 2002 TIDSSKRIFTPUBL
A patchwork planet: integration and cooperation in hospitals 2002 TIDSSKRIFTPUBL
Elektronisk pasientjournal ved somatiske sykehus - utbredelse og klinisk bruk 2002 TIDSSKRIFTPUBL
A patchwork planet. Integration and cooperation in hospitals 2003 TIDSSKRIFTPUBL
Mechanisms for producing working knowledge: enacting, orchesterating and organizing 2003 TIDSSKRIFTPUBL
Big is beatiful. Electronic patient records in Norway 1980 � 2000 2003 TIDSSKRIFTPUBL
Doctors' use of electronic medical records systems in hospitals: cross sectional survey 2001 TIDSSKRIFTPUBL
Seamless integration: standardisation across multiple settings 2006 TIDSSKRIFTPUBL
Seamless integration: Standardisation across Multiple Local Settings 2006 TIDSSKRIFTPUBL
Collective expectations – individual action: Implementing electronic booking systems in Norwegian health care 2006 TIDSSKRIFTPUBL
Standardization of work: Co-constructed practice 2007 TIDSSKRIFTPUBL
Infrastructural arrangement for integrated care – implementing an electronic nursing plan in a psychogeriatric ward 2007 TIDSSKRIFTPUBL
Collective expectations – individual action: Implementing electronic booking systems in Norwegian health care 2007 TIDSSKRIFTPUBL
Infrastructural arrangements for integrated care - implementing an electronic nursing plan in a psychogeriatric ward 2007 TIDSSKRIFTPUBL
The organising vision of integrated health information systems 2008 TIDSSKRIFTPUBL
The organising vision of integrated health information systems 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Bridging the Gap between Patients’ Expectations and General Practitioners’ Knowledge through Disease Surveillance 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Integration and Generification-Agile Software Development in the Healthcare Market 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Writing Electronic Nursing Care Plans. An Approach to Facilitate Navigation the Standardized Nursing Vocabularies NANDA and NIC 2007 RAPPORT
Mobile blood donor registration system Dodoma Regional Blood Transfusion Centre National Blood Transfusion Service Dodoma/Dar es Salaam, Tanzania 2007 RAPPORT
Between the Tacit and the Explicit: ICT as a Facilitator for Knowledge Creation and Learning in Physiotherapy Education 2008 RAPPORT
The challenges, problems and strategies of electronic medical record implementation: a case study of an eye hospital from India 2008 RAPPORT
Twenty years with teledermatology in North Norway 2008 RAPPORT
Simplifying Technology - Complex Work Practice 2007 RAPPORT
Formative stages of the common medication card and potential challenges with implementation of this service 2007 RAPPORT
Clinical use of nursing classification: How is nursing classification integrated in the Hospital Information Infrastructure 2009 FOREDRAG
Establishing seamless regional communication in complex infrastructures 2009 FOREDRAG
Transformations trough laboratory work – When visions are facing complex work processes 2009 FOREDRAG
Bridging the Gap between Patients' Expectations and General Practitioners' Knowledge through Disease Surveillance 2009 FOREDRAG
Lightweight methods in heavyweight organizations 2008 FOREDRAG
The role of the Electronic Patient Record in clinical research 2008 FOREDRAG
Changing practice in a surgery department 2008 FOREDRAG
“Garbage In, Garbage Out”- Extracting Disease Surveillance Data from EPR Systems in Primary Care 2008 FOREDRAG
From Plans to Planning: the Case of Nursing Plans 2007 FOREDRAG
Insight and Experience Gained from Clinical Telemedicine Applications 2006 FOREDRAG
Formalising work – reallocating redundancy 2006 FOREDRAG
Interconnecting Practices in Health Care through Infrastructural Arrangements, International workshop on Infrastructures for Health Care: Connecting practices across institutional and professional boundaries 2006 FOREDRAG
Big is beatiful. Electronic patient records in Norway 1980 - 2000 2001 FOREDRAG
A patchwork planet: the heterogenity of patient record systems 2000 FOREDRAG
Electronic patient records systems in somatic hospitals: Do the doctors really use them - and for what tasks? 2001 FOREDRAG
Trust and cultivatio of knowledge 2002 FOREDRAG
The dysfunctional quest for integration 2005 FOREDRAG
The slight surprise of integration 2005 FOREDRAG
From plans to planning: the case of nurse care plans 2005 FOREDRAG
Enacting knowledge representations 2004 BOKRAPPORTDEL
Enacting knowledge representations 2004 BOKRAPPORTDEL
The slight surprise of integration 2005 BOKRAPPORTDEL
The slight surprise of integration 2005 BOKRAPPORTDEL
Documents in medicine: from paper documents to quality-healthcare? 2007 BOKRAPPORTDEL
Common Information Spaces along the illness trajectories of chronic patients 2007 BOKRAPPORTDEL
From plans to planning – the case of nursing plans 2007 BOKRAPPORTDEL
From Plans to Planning: the Case of Nursing Plans 2007 BOKRAPPORTDEL