Kristian Malm-Nicolaisen

Bio

Kristian Malm-Nicolaisen, sykepleier og rådgiver, har vært ansatt ved senteret siden oktober 2016. I 2015 fullførte han mastergraden i Telemedicine and e-health ved Universitetet i Tromsø. Han har flere års klinisk erfaring som sykepleier fra kirurgisk- og intensivfeltet. Siden 2015 har han jobbet som rådgiver innen e-helse hos Vestre Viken HF, og gruppeleder i regional IKT-anskaffelse hos Helse Sør-Øst. Arbeidsinteresser ligger innen samhandling, modernisering og effektiv bruk av e-helse og telemedisin i både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Kristian Malm-Nicolaisen

Telefon: 950 59 001

Stilling: Rådgiver

Avdeling: Helhetlige pasientforløp