Kristian Malm-Nicolaisen

Bio

Kristian Malm-Nicolaisen, sykepleier og rådgiver, har vært ansatt ved senteret siden oktober 2016. I 2015 fullførte han mastergraden i Telemedicine and e-health ved Universitetet i Tromsø. Han har flere års klinisk erfaring som sykepleier fra kirurgisk- og intensivfeltet. Siden 2015 har han jobbet som rådgiver innen e-helse hos Vestre Viken HF, og gruppeleder i regional IKT-anskaffelse hos Helse Sør-Øst. Arbeidsinteresser ligger innen samhandling, modernisering og effektiv bruk av e-helse og telemedisin i både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Kristian Malm-Nicolaisen

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 950 59 001

Stilling: Stipendiat

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


CRIStin-profil

Kristians prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
Overgang til ontologibaserte terminologier 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
Terminologi og kodeverk 2016 - 2016 Pasientforløp
Per Atle Bakkevoll
Samhandlingsarena 2/VerDig: Verdiskapende digitale samhandlingsløsninger for pasientens helsetjeneste 2016 - 2017 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten 2017 - 2017 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
Strukturert journal 2017 - 2018 Pasientforløp
Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen
Nasjonal EPJ-spørreundersøkelse 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Tverrorganisatoriske EPJ-løsninger 2018 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Helseplattformen: Fastleger samhandling 2018 - 2018 Pasientforløp
Omid Saadatfard

Kristians publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Open or Closed: Investigating two different EHR platform approaches 2019 FOREDRAG
The role of clinical leadership in the implementation of large-scale Electronic Health Records in hospitals 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Efforts on Using Standards for Defining the Structuring of Electronic Health Record Data: A Scoping Review 2019 TIDSSKRIFTPUBL
The role of clinical leadership in the implementation of large-scale Electronic Health Records in hospitals 2019 FOREDRAG
Open or Closed: A project proposal for investigating two different EHR platform approaches 2019 TIDSSKRIFTPUBL
The Evidence Base for an Ideal Care Pathway for Frail Multimorbid Elderly: Combined Scoping and Systematic Intervention Review 2019 TIDSSKRIFTPUBL
EPJ-bruk hos klinikere: erfaringer fra nasjonal spørreundersøkelse 2019 RAPPORT
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 RAPPORT
Ontologibasert terminologi og standardisert informasjonsmodell for semantisk interoperabilitet og beslutningsstøtte 2017 FOREDRAG
Mulighetsvindu for bruk av ontologibaserte terminologier i EIEJ og Helseplattformen 2017 FOREDRAG
Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie 2017 FOREDRAG
Ontology-based Terminology for Healthcare – Impact assessment and transitional consequences for implementation 2017 RAPPORT
Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur 2017 RAPPORT
Drivere og trender i e-helsefeltet - Analyse og kunnskapsformidling 2017 RAPPORT
IKT-støtte for kodeverk og terminologi 2017 RAPPORT
Forskningsprotokoll -VerDig Verdiskapende Digitale Samhandlingsløsninger for Pasientens helsetjeneste 2016 RAPPORT

Kristians prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2019 01 EPJ-bruk hos klinikere: erfaringer fra nasjonal spørreundersøkelse Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Anne Torill Nordsletta
2017 04 Drivere og trender i e-helsefeltet Gunn-Hilde Rotvold, Kristian Malm-Nicolaisen, Inger Marie Holm
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn-Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Anne Granstrøm Ekeland, Eli Kristiansen, Trine Strand Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe
2017 08 Ontology-based terminologies for healthcare Luis Marco Ruiz, Kristian Malm-Nicolaisen, Rune Pedersen, Alexandra Makhlysheva, Per Atle Bakkevoll
2017 07 Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen
2017 03 IKT-støtte for kodeverk og terminologi Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen, Kristian Malm-Nicolaisen, Johan Gustav Bellika, Terje Solvoll
2016 09 Forskningsprotokoll –VerDig Gro Berntsen, Gunn-Hilde Rotvold, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, Strisland F, Reitan J, Røhne M, Fensli R, Normann T.