logo

Kristian Malm-Nicolaisen

Bio

Kristian Malm-Nicolaisen er stipendiat og rådgiver ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, og har vært ansatt ved senteret siden oktober 2016. Doktorgradsarbeidet er knyttet til implementeringsforskning av kliniske IT-systemer og bruk av strukturerte data i helsetjenesten.

Han er utdannet sykepleier, og har flere års klinisk erfaring fra kirurgi- og intensivfeltet. I 2015 fullførte han mastergraden i Telemedicine and e-health ved Universitetet i Tromsø, og har tidligere jobbet med e-helse og IKT-anskaffelse hos Helse Sør-Øst. Arbeidsinteresser ligger innen samhandling, modernisering og effektiv bruk av e-helse og telemedisin i både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Kristians prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
Overgang til ontologibaserte terminologier 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
Terminologi og kodeverk 2016 - 2016 Pasientforløp
Per Atle Bakkevoll
Samhandlingsarena 2/VerDig: Verdiskapende digitale samhandlingsløsninger for pasientens helsetjeneste 2016 - 2017 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten 2017 - 2017 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
Strukturert journal 2017 - 2018 Pasientforløp
Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen
Nasjonal EPJ-spørreundersøkelse 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Tverrorganisatoriske EPJ-løsninger 2018 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Helseplattformen: Fastleger samhandling 2018 - 2018 Pasientforløp
Design, implementering og evaluering av helseinformasjonsteknologi i stor skala 2019 - 2023 Pasientforløp
Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Implementering av tverr-organisatorisk EPJ-evaluering av plattformtilnærminger 2020 - 2023 Tjenester for helsepersonell
Asbjørn Johansen Fagerlund
Bedre bruk av kunstig intelligens i norsk spesialisthelsetjeneste 2021 - 2025 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Patient pathways
Services for health professionals
Gro-Hilde Severinsen
Lightweight&Heavyweight - Hvordan kombinere en åpen tungvekts plattform basert EPJ løsning med lettvekts IT løsninger som apper 2021 - 2022 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Gro-Hilde Severinsen
Utvikling, implementering og evaluering av storskala e-helseløsninger 2021 - 2025 Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen
Kristians publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
The Knowledge of Implementation Strategies: Impact of the Installed Base 2023 Academic article
Preconditions for Implementing a Nursing App to Improve Digital Maturity 2023 Academic article
Exploring the Emergence of Open Platforms in Healthcare: Design Considerations and Experiences from an Initial Case in Norwegian Primary Care 2023 Academic article
Strukturerte helsedata – frustrerende eller nyttig?Strukturerte helsedata – frustrerende eller nyttig? 2023 Feature article
Intended and Unintended Consequences of Implementing a Nursing App 2022 Academic lecture
The hows, whys, and whens of e-health adoption 2022 Academic lecture
Introducing Lightweight IT – A Way to Build Flexibility for Healthcare Organizations? 2022 Academic article
Electronic Health Records user experiences: a nationwide survey from Norwegian hospitals 2022 Academic lecture
Measuring Perceptions of Openness in Health Information Technology Platforms Results from Pilot Testing Proposed Survey Framework 2022 Academic lecture
Intended and Unintended Consequences of Implementing a Nursing App 2022 Academic chapter/article/Conference paper
Measuring Perceptions of Openness in Health Information Technology Platforms Results from Pilot Testing Proposed Survey Framework 2022 Academic chapter/article/Conference paper
Electronic Health Records User Experiences: a Nationwide Survey From Norwegian Hospitals. 2022 Academic chapter/article/Conference paper
How does users of modern EHR perceive the usability, user resistance and productivity five years or more after implementation? 2022 Academic article
Interoperability and Governance; Important Preconditions for Establishing Large-Scale Healthcare Infrastructures like the Akson Program in Norway 2022 Academic article
Interoperability and Governance; Important Preconditions for Establishing Large-Scale Healthcare Infrastructures like the Akson Program in Norway 2021 Academic lecture
How Do Users of Modern EHR Perceive the Usability, User Resistance and Productivity Five Years or More After Implementation? 2021 Academic lecture
Towards a National Clinical Decision Support Framework for Norway: Expert Assessment and Proposed Architecture 2020 Academic chapter/article/Conference paper
Store IT-prosjekter må ha med forskning fra A til Å 2020 Feature article
Open or Closed: Investigating two different EHR platform approaches 2019 Academic lecture
The role of clinical leadership in the implementation of large-scale Electronic Health Records in hospitals 2019 Academic article
Efforts on using standards for defining the structuring of electronic health record data: A scoping review 2019 Academic literature review
The role of clinical leadership in the implementation of large-scale Electronic Health Records in hospitals 2019 Academic lecture
Open or Closed: A project proposal for investigating two different EHR platform approaches 2019 Article in business/trade/industry journal
The Evidence Base for an Ideal Care Pathway for Frail Multimorbid Elderly: Combined Scoping and Systematic Intervention Review 2019 Academic literature review
EPJ-bruk hos klinikere: erfaringer fra nasjonal spørreundersøkelse 2019 Report
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 Report
Ontologibasert terminologi og standardisert informasjonsmodell for semantisk interoperabilitet og beslutningsstøtte 2017 Poster
Mulighetsvindu for bruk av ontologibaserte terminologier i EIEJ og Helseplattformen 2017 Poster
Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie 2017 Poster
Ontology-based Terminology for Healthcare – Impact assessment and transitional consequences for implementation 2017 Report
Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur 2017 Report
Drivere og trender i e-helsefeltet - Analyse og kunnskapsformidling 2017 Report
IKT-støtte for kodeverk og terminologi 2017 Report
Forskningsprotokoll -VerDig Verdiskapende Digitale Samhandlingsløsninger for Pasientens helsetjeneste 2016 Report
Kristians prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2019 01 EPJ-bruk hos klinikere: erfaringer fra nasjonal spørreundersøkelse Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Anne Torill Nordsletta
2017 04 Drivere og trender i e-helsefeltet Gunn Hilde Rotvold, Kristian Malm-Nicolaisen, Inger Marie Holm
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Eli Kristiansen, Trine Strand Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe
2017 08 Ontology-based terminologies for healthcare Luis Marco Ruiz, Kristian Malm-Nicolaisen, Rune Pedersen, Alexandra Makhlysheva, Per Atle Bakkevoll
2017 07 Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen
2017 03 IKT-støtte for kodeverk og terminologi Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen, Kristian Malm-Nicolaisen, Johan Gustav Bellika, Terje Solvoll
2016 09 Forskningsprotokoll –VerDig Gro Berntsen, Gunn Hilde Rotvold, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, Strisland F, Reitan J, Røhne M, Fensli R, Normann T.
Kristians postere
Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2017 10 Mulighetsvindu for bruk av ontologibaserte terminologier i EIEJ og Helseplattformen Kristian Malm-Nicolaisen, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll A0
2017 09 Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie Rune Pedersen, Kristian Malm-Nicolaisen, Gunn Hilde Rotvold, Eli Kristiansen, Johan Gustav Bellika A0
Kristians presentasjoner
Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2017.05.11 Beyond Clinical Decision Support: Enabling Process Management in Healthcare Søkekonferansen Rune Pedersen, Luis Marco Ruiz, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, et al.