Kristian Malm-Nicolaisen

Bio

Kristian Malm-Nicolaisen er stipendiat og rådgiver ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, og har vært ansatt ved senteret siden oktober 2016. Doktorgradsarbeidet er knyttet til implementeringsforskning av kliniske IT-systemer og bruk av strukturerte data i helsetjenesten.

Han er utdannet sykepleier, og har flere års klinisk erfaring fra kirurgi- og intensivfeltet. I 2015 fullførte han mastergraden i Telemedicine and e-health ved Universitetet i Tromsø, og har tidligere jobbet med e-helse og IKT-anskaffelse hos Helse Sør-Øst. Arbeidsinteresser ligger innen samhandling, modernisering og effektiv bruk av e-helse og telemedisin i både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Kristian Malm-Nicolaisen

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 950 59 001

Stilling: Stipendiat

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


CRIStin-profil

Twitter-profil

Kristians prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
Overgang til ontologibaserte terminologier 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
Terminologi og kodeverk 2016 - 2016 Pasientforløp
Per Atle Bakkevoll
Samhandlingsarena 2/VerDig: Verdiskapende digitale samhandlingsløsninger for pasientens helsetjeneste 2016 - 2017 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten 2017 - 2017 Pasientforløp
Gunn Hilde Rotvold
Strukturert journal 2017 - 2018 Pasientforløp
Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen
Nasjonal EPJ-spørreundersøkelse 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Tverrorganisatoriske EPJ-løsninger 2018 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Helseplattformen: Fastleger samhandling 2018 - 2018 Pasientforløp
Omid Saadatfard
Design, implementering og evaluering av helseinformasjonsteknologi i stor skala 2019 - 2023 Pasientforløp
Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Implementering av tverr-organisatorisk EPJ-evaluering av plattformtilnærminger 2020 - 2023 Tjenester for helsepersonell
Asbjørn Johansen Fagerlund
Lightweight&Heavyweight - Hvordan kombinere en åpen tungvekts plattform basert EPJ løsning med lettvekts IT løsninger som apper 2021 - 2022 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Gro-Hilde Severinsen
Utvikling, implementering og evaluering av storskala e-helseløsninger 2021 - 2025 Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen

Kristians publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Electronic Health Records User Experiences: a Nationwide Survey From Norwegian Hospitals 2022 Academic anthology/Conference proceedings
How does users of modern EHR perceive the usability, user resistance and productivity five years or more after implementation? 2022 Academic article
Interoperability and Governance; Important Preconditions for Establishing Large-Scale Healthcare Infrastructures like the Akson Program in Norway 2022 Academic article
Towards a National Clinical Decision Support Framework for Norway: Expert Assessment and Proposed Architecture 2020 Academic chapter/article/Conference paper
Store IT-prosjekter må ha med forskning fra A til Å 2020 Feature article
Open or Closed: Investigating two different EHR platform approaches 2019 Academic lecture
The role of clinical leadership in the implementation of large-scale Electronic Health Records in hospitals 2019 Academic article
Efforts on using standards for defining the structuring of electronic health record data: A scoping review 2019 Academic literature review
The role of clinical leadership in the implementation of large-scale Electronic Health Records in hospitals 2019 Academic lecture
Open or Closed: A project proposal for investigating two different EHR platform approaches 2019 Article in business/trade/industry journal
The Evidence Base for an Ideal Care Pathway for Frail Multimorbid Elderly: Combined Scoping and Systematic Intervention Review 2019 Academic literature review
EPJ-bruk hos klinikere: erfaringer fra nasjonal spørreundersøkelse 2019 Report
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 Report
Ontologibasert terminologi og standardisert informasjonsmodell for semantisk interoperabilitet og beslutningsstøtte 2017 Poster
Mulighetsvindu for bruk av ontologibaserte terminologier i EIEJ og Helseplattformen 2017 Poster
Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie 2017 Poster
Ontology-based Terminology for Healthcare – Impact assessment and transitional consequences for implementation 2017 Report
Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur 2017 Report
Drivere og trender i e-helsefeltet - Analyse og kunnskapsformidling 2017 Report
IKT-støtte for kodeverk og terminologi 2017 Report
Forskningsprotokoll -VerDig Verdiskapende Digitale Samhandlingsløsninger for Pasientens helsetjeneste 2016 Report

Kristians prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2019 01 EPJ-bruk hos klinikere: erfaringer fra nasjonal spørreundersøkelse Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Anne Torill Nordsletta
2017 04 Drivere og trender i e-helsefeltet Gunn Hilde Rotvold, Kristian Malm-Nicolaisen, Inger Marie Holm
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Anne Granstrøm Ekeland, Eli Kristiansen, Trine Strand Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe
2017 08 Ontology-based terminologies for healthcare Luis Marco Ruiz, Kristian Malm-Nicolaisen, Rune Pedersen, Alexandra Makhlysheva, Per Atle Bakkevoll
2017 07 Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen
2017 03 IKT-støtte for kodeverk og terminologi Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen, Kristian Malm-Nicolaisen, Johan Gustav Bellika, Terje Solvoll
2016 09 Forskningsprotokoll –VerDig Gro Berntsen, Gunn Hilde Rotvold, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, Strisland F, Reitan J, Røhne M, Fensli R, Normann T.

Kristians postere

Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2017 10 Mulighetsvindu for bruk av ontologibaserte terminologier i EIEJ og Helseplattformen Kristian Malm-Nicolaisen, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll A0
2017 09 Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie Rune Pedersen, Anne Granstrøm Ekeland, Kristian Malm-Nicolaisen, Gunn Hilde Rotvold, Eli Kristiansen, Johan Gustav Bellika A0

Kristians presentasjoner

Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2017.05.11 Beyond Clinical Decision Support: Enabling Process Management in Healthcare Søkekonferansen Rune Pedersen, Luis Marco Ruiz, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, et al.