logo

Terje Solvoll

Bio

Terje Solvoll startet karrieren som forsker i Telenors forsknings- og utviklingsavdeling tidlig i 2001 som cand. scient i Informatikk. Der jobbet han hovedsakelig med mobiltelefoner og mobilteknologi. Han ledet prosjekter som utviklet interaktive sanntidsspill for flere spillere for mobiltelefoner, og som simulerte smarttelefoner og UMTS eller 3G-nett før 3G var tilgjengelig ved hjelp av håndterminaler og WiFi. I løpet av dette prosjektet samarbeidet han med Compaqs forsknings- og utviklingsavdeling i Houston, Texas. Han jobbet i tillegg med sporing innenfor WiFi, Bluetooth, GSM og lavfrekvente radionettverk, noe som innebar å sende posisjonsinformasjon for sauer og signaler fra medisinske følere festet til dyrene til bonden, over GSM-nettverket. I løpet av dette prosjektet samarbeidet han med senter for Things That Think ved MIT Media Lab i Boston i Massachusetts, USA.

I 2003 sluttet Solvoll i Telenor og begynte å jobbe med satellittkommunikasjon, IT-tjenester for skip og elektroniske rapporteringssystemer for fiskefartøyer via satellittkommunikasjon. Han jobbet med dette frem til 2006, men etter flere sykehusopphold bestemte han seg for å gå tilbake til forskning, og i hovedsak forskning innen telemedisin.

I april 2006 startet han ved Nasjonalt senter for telemedisin som prosjektleder for et eksem-rådgivningsprosjekt, der foreldre til barn som led av atopisk eksem kunne få behandlingsrådgivning fra en hudlege via Internett, og dermed unngå sykehusinnleggelse. I 2007 begynte han på en doktoravhandling innen mobilkommunikasjon for sykehus, som han ble ferdig med i 2013. I løpet av denne tiden har han veiledet mer enn 15 masterstudenter, og han har også vært involvert i flere andre prosjekter, blant annet profesjonelle nettverk for tannleger, diagnostisering og behandling av hjerneslag i distriktene ved hjelp av HD-videokonferansesystemer gjennom dedikerte nettverk som sikrer kvalitet, beslutningssystemer og medisinske følere, for å nevne noen. I oktober 2015 startet han spinoff-selskapet CallMeSmart AS.

Terje Solvoll

Telefon: 909 32 183

Stilling: Seniorforsker

Avdeling: Fremtidens journal


Publikasjoner i CRIStin