logo

Terje Solvoll

Bio

Terje Solvoll startet karrieren som forsker i Telenors forsknings- og utviklingsavdeling tidlig i 2001 som cand. scient i Informatikk. Der jobbet han hovedsakelig med mobiltelefoner og mobilteknologi. Han ledet prosjekter som utviklet interaktive sanntidsspill for flere spillere for mobiltelefoner, og som simulerte smarttelefoner og UMTS eller 3G-nett før 3G var tilgjengelig ved hjelp av håndterminaler og WiFi. I løpet av dette prosjektet samarbeidet han med Compaqs forsknings- og utviklingsavdeling i Houston, Texas. Han jobbet i tillegg med sporing innenfor WiFi, Bluetooth, GSM og lavfrekvente radionettverk, noe som innebar å sende posisjonsinformasjon for sauer og signaler fra medisinske følere festet til dyrene til bonden, over GSM-nettverket. I løpet av dette prosjektet samarbeidet han med senter for Things That Think ved MIT Media Lab i Boston i Massachusetts, USA.

I 2003 sluttet Solvoll i Telenor og begynte å jobbe med satellittkommunikasjon, IT-tjenester for skip og elektroniske rapporteringssystemer for fiskefartøyer via satellittkommunikasjon. Han jobbet med dette frem til 2006, men etter flere sykehusopphold bestemte han seg for å gå tilbake til forskning, og i hovedsak forskning innen telemedisin.

I april 2006 startet han ved Nasjonalt senter for telemedisin som prosjektleder for et eksem-rådgivningsprosjekt, der foreldre til barn som led av atopisk eksem kunne få behandlingsrådgivning fra en hudlege via Internett, og dermed unngå sykehusinnleggelse. I 2007 begynte han på en doktoravhandling innen mobilkommunikasjon for sykehus, som han ble ferdig med i 2013. I løpet av denne tiden har han veiledet mer enn 15 masterstudenter, og han har også vært involvert i flere andre prosjekter, blant annet profesjonelle nettverk for tannleger, diagnostisering og behandling av hjerneslag i distriktene ved hjelp av HD-videokonferansesystemer gjennom dedikerte nettverk som sikrer kvalitet, beslutningssystemer og medisinske følere, for å nevne noen. I oktober 2015 startet han spinoff-selskapet CallMeSmart AS.

Terjes prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Automatisk maskinlæring og brukermodellering av intern kommunikasjon ved sykehus 2015 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
MyData 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Terminologi og kodeverk 2016 - 2016 Pasientforløp
Per Atle Bakkevoll
System for kontekstbevisst planlegging og tilordning 2018 - 2023 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Conceição Granja
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
IKT-støtte til FACT-team i distriktsområder i Norge 2019 - 2023 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
WARIFA: Watching the risk factors: Artificial intelligence and the personalized prevention and management of chronic conditions 2021 - 2024 Innbyggertjenester
Helsedata
Conceição Granja Thomas Roger Schopf
Valkyrie - Distribuert tjenesteorientert arkitektur for koordinerte helsetjenester 2021 - 2027 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
Terjes publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Work Related Quality of Life and HIS Usability: An Examination of Human Factors' Impact on Electronic Health Record usability during the Adoption of a New Electronic Health Record System in Norway 2024 Academic article
Exploration of the Voice of the Patient in Learning Health Systems: A Socio-Technical Perspective 2024 Academic article
A Review of Requirements for Information Models in Learning Health Systems 2023 Academic literature review
Nytt journalsystem skal få Dips til å snakke med fastlege, legevakt og NAV 2023 Interview
Information Models Properties in Learning Health Systems: A Literature Review 2023 Academic article
Quality, Usability, and Effectiveness of mHealth Apps and the Role of Artificial Intelligence: Current Scenario and Challenges 2023 Academic article
Valkyrie: A Distributed Service-Oriented Architecture for Coordinated Healthcare Services 2023 Academic article
Experiences and Expectations of Information and Communication Technologies in Flexible Assertive Community Treatment Teams: Qualitative Study 2023 Academic article
A Practice-oriented Approach to Participatory Design 2022 Academic lecture
Use of Electronic Tools in Norwegian FACT Youth Teams: A User Perspective 2022 Academic lecture
Assessing Methods to Model Patient-Centric Care Pathways across Multiple Healthcare Systems 2022 Academic lecture
Use of e-Health in Norwegian FACT Teams: A User Perspective 2022 Academic article
Assessing Methods to Model Patient-Centric Care Pathways across Multiple Healthcare Systems 2022 Academic chapter/article/Conference paper
A Practice-oriented Approach to Participatory Design 2022 Academic chapter/article/Conference paper
Use of Electronic Tools in Norwegian FACT Youth Teams: A User Perspective 2022 Academic chapter/article/Conference paper
Implementation of the Flexible Assertive Community Treatment (FACT) Model in Norway: eHealth Assessment Study 2022 Academic article
Cluster detection mechanisms for syndromic surveillance systems: Systematic review and framework development 2020 Academic literature review
Mobile Communication in Hospitals: Problems, Possibilities, and Solutions 2019 Academic chapter/article/Conference paper
Web Vulnerability Measures for SMEs 2019 Academic article
Proceedings of the 17th Scandinavian Conference on Health Informatics 2019 2019 Academic anthology/Conference proceedings
Exploring the Use of Context-Awareness in Scheduling Methods to Approach the Patient Planning Problem 2018 Academic article
A systematic review of cluster detection mechanisms in syndromic surveillance: Towards developing a framework of cluster detection mechanisms for EDMON system 2018 Academic literature review
A Systematic Review of Cluster Detection Mechanisms in Syndromic Surveillance: Towards Developing a Framework of Cluster Detection Mechanism for EDMON System 2018 Academic lecture
Health Analytics 2018 Report
Health analytics Kunstig intelligens – nye muligheter for helsetjenesten 2018 Report
PoDMan: Policy deviation management 2017 Academic article
Alarm Fatigue vs User Expectations Regarding Context-Aware Alarm Handling in Hospital Environments Using CallMeSmart 2017 Academic lecture
Alarm Fatigue vs User Expectations Regarding Context-Aware Alarm Handling in Hospital Environments Using CallMeSmart 2017 Academic article
CallMeSmart for klinisk kommunikasjonCallMeSmart Clinical Communication 2017 Briefs
IKT-støtte for kodeverk og terminologi 2017 Report
Context sensitive system for secure communication between pre-surgical patients and health care personnel 2016 Masters thesis
Mobile Communication in Hospitals: Is It Still a Problem? 2016 Academic chapter/article/Conference paper
Human Factors for Nursing: From In-Situ Testing to Mobile Usability Engineering. 2016 Academic article
Telemonitoring in Cystic Fibrosis: A 4-year Assessment and Simulation for the Next 6 Years. 2016 Academic article
Which indicators for measuring the daily physical activity? An overview on the challenges and technology limits for Telehealth applications 2016 Academic literature review
Towards Process Support in Information Technologies for the Healthcare Sector: The Context-Aware Methodology 2016 Academic chapter/article/Conference paper
Learning and Knowledge-Based Adaptive Human-Machine Interaction 2016 Lecture
Evaluation of a Context-Specific Communication System Based on Smartphones. A field study of use and nurses’ expectations 2016 Academic chapter/article/Conference paper
Evaluation of a Context Specific Communcation System Based on Smartphone. Nurses Use and Experiences 2016 Academic article
Telemedicine home program in patients with cystic fibrosis: Results after 10 years 2015 Academic article
Follow-up in Cystic Fibrosis Patients by Telemedicine assistance. 2015 Academic article
CallMeSmart Becoming Ubiquitous and Self-learning 2015 Academic lecture
CallMeSmart: Location tracking using BLE beacons 2015 Academic lecture
Communication Pattern Regarding Alarms and Patient Signals Between Nurses, Other Health Care Actors, Patients and Devices 2015 Academic article
CallMeSmart: Location tracking using BLE beacons 2015 Academic chapter/article/Conference paper
CallMeSmart becoming ubiquious and self-learning 2015 Academic chapter/article/Conference paper
Interruption Management for Hospital Communications Systems: A user requirements study 2014 Academic lecture
Lessons Learned and Future Vision in Health Information Technology 2014 Lecture
A methodology to develop awareness in computer supported collaborative work using policies 2014 Academic article
Interruption Management for Hospital Communications Systems 2014 Academic chapter/article/Conference paper
CallMeSmart: A system for context controlled mobile communication in hospitals 2013 Academic lecture
CallMeSmart: An Ascom/trixbox based prototype for context controlled mobile communication in hospitals 2013 Academic lecture
CallMeSmart: A VoIP Softphone on Android Based Mobile Devices using SIP 2013 Academic lecture
User requirements for interruption management in mobile communications in hospitals 2013 Poster
Analysing the Use of a Telestroke Service 2013 Academic article
From being interrupted by mobile devices to CallMeSmart - a context-sensitive communication system for mobile communication in hospitals 2013 Doctoral dissertation
CallMeSmart: A system for context controlled mobile communication in hospitals 2013 Academic chapter/article/Conference paper
CallMeSmart: An Ascom/trixbox based prototype for context controlled mobile communication in hospitals 2013 Academic chapter/article/Conference paper
User requirements for interruption management in mobile communications in hospitals 2013 Abstract
Gjør legene utilgjengelige 2013 Interview
Integration of Healthcare Information Systems: Improving Data Quality in a Diagnostic Imaging Department 2013 Academic chapter/article/Conference paper
Physicians Interrupted by Mobile Devices in Hospitals: Understanding the Interaction Between Devices, Roles, and Duties 2013 Academic article
CallMeSmart: A VoIP Softphone on Android Based Mobile Devices Using SIP 2013 Academic chapter/article/Conference paper
Mobile Communication in Hospitals: What is the problem? 2013 Academic chapter/article/Conference paper
Traditional Practice vs. New Tools and Routines in Stroke Treatment 2012 Academic article
Maintaining awareness using policies; Enabling agents to identify relevance of information 2012 Academic article
Improved treatment for cerebral stroke patients in small hospitals?Reporting from a telestroke service in North Norway 2012 Academic lecture
Improved Treatment of Cerebral Stroke Patients in Small Hospitals? Reporting from a Telestroke Service in North Norway 2012 Academic chapter/article/Conference paper
Redesigning user interfaces of wireless IP-DECT phones to support context-sensitive communication in hospitals 2011 Academic lecture
A prototype system for Context Sensitive Communication in hospitals based on an Ascom/trixbox experimental platform 2011 Masters thesis
Context-sensitive Communication in Hospitals: A User Interface Evaluation and Redesign of Ascom Wireless IP-DECT Phones 2011 Academic chapter/article/Conference paper
Policy-based Awareness Management (PAM): Case study of a wireless communication system at a hospital 2011 Academic article
My research and NST 2010 Academic lecture
Mobil tilgjengelighet - men hva med unødvendige forstyrrelser? 2010 Popular scientific article
Evaluation of an Ascom/trixbox system for context sensitive communication in hospitals 2010 Academic chapter/article/Conference paper
Physicians interrupted by mobile devices in hospitals – understanding the interaction between devices, roles and duties 2010 Academic article
Evaluation of an Ascom/trixbox system for context sensitive communication in hospitals 2010 Academic lecture
Physicians interrupted by mobile devices in hospitals – understanding the interaction between devices, roles and duties 2010 Poster
The workload of web-based consultations with atopic eczema patients at home 2010 Academic article
Web-based consultations for parents of children with atopic dermatitis: results of a randomized controlled trial 2009 Academic article
Context-aware systems for mobile communication in healthcare - A user oriented approach 2007 Academic chapter/article/Conference paper
Context-aware systems for mobile communication in healthcare - A user oriented approach 2007 Academic lecture
Terjes prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad, Håvard Blixgård
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2017 03 IKT-støtte for kodeverk og terminologi Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen, Kristian Malm-Nicolaisen, Johan Gustav Bellika, Terje Solvoll
NST-rapport 2007 06 Kommunikasjonsnettverk for privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nord-Norge Terje Solvoll, Erlend Bønes, Eva Henriksen, Håkon Edvardsen og Jorunn Nyheim
Terjes faktaark
Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2017 03 CallMeSmart for klinisk kommunikasjon Terje Solvoll