Terje Solvoll

Bio

Terje Solvoll startet karrieren som forsker i Telenors forsknings- og utviklingsavdeling tidlig i 2001 som cand. scient i Informatikk. Der jobbet han hovedsakelig med mobiltelefoner og mobilteknologi. Han ledet prosjekter som utviklet interaktive sanntidsspill for flere spillere for mobiltelefoner, og som simulerte smarttelefoner og UMTS eller 3G-nett før 3G var tilgjengelig ved hjelp av håndterminaler og WiFi. I løpet av dette prosjektet samarbeidet han med Compaqs forsknings- og utviklingsavdeling i Houston, Texas. Han jobbet i tillegg med sporing innenfor WiFi, Bluetooth, GSM og lavfrekvente radionettverk, noe som innebar å sende posisjonsinformasjon for sauer og signaler fra medisinske følere festet til dyrene til bonden, over GSM-nettverket. I løpet av dette prosjektet samarbeidet han med senter for Things That Think ved MIT Media Lab i Boston i Massachusetts, USA.

I 2003 sluttet Solvoll i Telenor og begynte å jobbe med satellittkommunikasjon, IT-tjenester for skip og elektroniske rapporteringssystemer for fiskefartøyer via satellittkommunikasjon. Han jobbet med dette frem til 2006, men etter flere sykehusopphold bestemte han seg for å gå tilbake til forskning, og i hovedsak forskning innen telemedisin.

I april 2006 startet han ved Nasjonalt senter for telemedisin som prosjektleder for et eksem-rådgivningsprosjekt, der foreldre til barn som led av atopisk eksem kunne få behandlingsrådgivning fra en hudlege via Internett, og dermed unngå sykehusinnleggelse. I 2007 begynte han på en doktoravhandling innen mobilkommunikasjon for sykehus, som han ble ferdig med i 2013. I løpet av denne tiden har han veiledet mer enn 15 masterstudenter, og han har også vært involvert i flere andre prosjekter, blant annet profesjonelle nettverk for tannleger, diagnostisering og behandling av hjerneslag i distriktene ved hjelp av HD-videokonferansesystemer gjennom dedikerte nettverk som sikrer kvalitet, beslutningssystemer og medisinske følere, for å nevne noen. I oktober 2015 startet han spinoff-selskapet CallMeSmart AS.

Terje Solvoll

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 909 32 183

Stilling: Seniorforsker

Avdeling: Digitale helsetjenester


CRIStin-profil

Terjes prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Automatisk maskinlæring og brukermodellering av intern kommunikasjon ved sykehus 2015 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
MyData 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Terminologi og kodeverk 2016 - 2016 Pasientforløp
Per Atle Bakkevoll
Context-Aware Scheduling and Allocation System 2018 - 2023 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
IKT-støtte til FACT-team i distriktsområder i Norge 2019 - 2022 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll

Terjes publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori

Terjes prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Håvard Blixgård, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2017 03 IKT-støtte for kodeverk og terminologi Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen, Kristian Malm-Nicolaisen, Johan Gustav Bellika, Terje Solvoll

Terjes faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2017 03 CallMeSmart for klinisk kommunikasjon Terje Solvoll