Anne Torill Nordsletta

Bio

Anne Torill Nordsletta er avdelingsleder for Helsedata og analyse, har jobbet ved senteret siden februar 2017. Hun har ansvar for å videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner, bidra med strategisk ledelse for helsedata og analyse avdelingen, og hun er medlem av senterets lederteam.

Anne Torill har erfaring fra forskningsinstitusjon, sykehus, offentlig forvaltning, og det private næringsliv, både i Norge og USA. Senest som seniorrådgiver ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og som prosjektleder og business analyst for utviklere, forskere, og ledelsen ved Mayo Clinic Cancer Center og “Alliance” som er etablert allianse for kliniske onkologi studier i USA og Canada.

Anne Torill har en MBA fra Saint Mary´s University, Minneapolis, graden Cand.Agric. innen økonomi og ressursforvaltning fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap, og har delvis gjennomført management programmet ved BI Handelshøyskolen og tatt kurs ved Education Doctoral Degree ledelsesprogrammet ved Saint Mary´s University.

Anne Torill Nordsletta

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 904 17 310

Stilling: Avdelingsleder Helsedata og analyse

Avdeling: Helsedata og analyse


CRIStin-profil

Anne Torills prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
E-helse monitor 2017 2017 - 2017 Helsedata
Gunn Hilde Rotvold
NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal 2018 - 2020 Helsedata
Taridzo Chomutare
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Helsedataanalyse 2 2018 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Kunnskapsoppsummering for implementering av KI i helsetjenesten 2021 - 2022 Helsedata
Phuong Dinh Ngo Maryam Tayefi Nasrabadi

Anne Torills publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Rapport fra ekspertgruppen for datadeling i næringslivet 2020 Report
Norwegian Centre for E-health Research, Health Analytics Department 2019 Lecture
Food recommendation using machine learning for physical activities in patients with type 1 diabetes 2019 Academic article
EPJ-bruk hos klinikere: erfaringer fra nasjonal spørreundersøkelse 2019 Report
Health Analytics,current data situation and use in Norway 2018 Lecture
Artificial Intelligence based on real world data 2018 Academic lecture
Workshop on privacy-preserving statistical computation with Statistics Norway 2018 Report
Health Analytics 2018 Report
Health analytics Kunstig intelligens – nye muligheter for helsetjenesten 2018 Report
Etablering av teknologisk plattform for benchmarking av effektmål 2017 Poster
Blockchain and Digital Health 2017 Report

Anne Torills prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2019 01 EPJ-bruk hos klinikere: erfaringer fra nasjonal spørreundersøkelse Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Anne Torill Nordsletta
2017 09 Blockchain and Digital Health Taridzo Chomutare, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta
2018 07 Workshop on privacy-preserving statistical computation with Statistics Norway Alexandra Makhlysheva, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Anne Torill Nordsletta, Johan Gustav Bellika
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad, Håvard Blixgård
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård

Anne Torills faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2020 01 Utforsking av elektronisk fenotyping for klinisk praksis Alexandra Makhlysheva Anne Torill Nordsletta Maryam Tayefi Nasrabadi Taridzo Chomutare
2018 09 Kunstig intelligens og maskinlæring i helsesektoren Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll Anne Torill Nordsletta Line Helen Linstad

Anne Torills postere

Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2017 07 Etablering av teknologisk plattform for benchmarking av effektmål Anne Torill Nordsletta, Johan Gustav Bellika, Rune Pedersen A0

Anne Torills presentasjoner

Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2018.11.12 Hvordan kan data fra EPJ benyttes for avansert beslutningsstøtte? Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Anne Torill Nordsletta
2018.06.21 Forskningstema helsedata og analyse Anne Torill Nordsletta
2017.05.11 VerDig II - Verdiskapende Digitale samhandlingsløsninger i pasientens helsetjeneste Søkekonferansen Gro Berntsen, Paolo Zanaboni, Gunn Hilde Rotvold, Anne Torill Nordsletta, et al.