Luis Marco Ruiz

Bio

Luis Marco Ruiz

Telefon: 414 41 113

Stilling: I permisjon ut 2018

Avdeling: Helsedata og analyse


Publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Beyond Clinical Decision Support: Enabling Process Management in Healthcare 2017 FOREDRAG
Ontologibasert terminologi og standardisert informasjonsmodell for semantisk interoperabilitet og beslutningsstøtte 2017 FOREDRAG
Mulighetsvindu for bruk av ontologibaserte terminologier i EIEJ og Helseplattformen 2017 FOREDRAG
Implementation of OpenEHR in Combination with Clinical Terminologies:Experiences from Norway 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Challenges in Archetypes Terminology Binding Using SNOMED-CT Compositional Grammar: the Norwegian Patient Summary Case 2017 BOKRAPPORTDEL
Ontology-based Terminology for Healthcare – Impact assessment and transitional consequences for implementation 2017 RAPPORT
Electronic health record data reuse infrastructure requirements 2017 RAPPORT
Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur 2017 RAPPORT
Combining multivariate statistics and the think-aloud protocol to assess Human-Computer Interaction barriers in symptom checkers 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Semantic Interoperability in Clinical Decision Support Systems: A Systematic Review 2015 TIDSSKRIFTPUBL
The Value of Clinical Information Models and Terminology for Sharing Clinical Information 2016 BOKRAPPORTDEL
Enabling Clinical Data Reuse with openEHR Data Warehouse Environments 2015 FOREDRAG
Semantic Interoperability in Clinical Decision Support Systems: A Systematic Review. 2015 FOREDRAG
Interoperability Mechanisms of Clinical Decision Support Systems: A Systematic Review 2016 FOREDRAG
Publication, discovery and interoperability of clinical decision support systems: a linked data approach 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Archetype-based data warehouse environment to enable the reuse of electronic health record data 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Multidisciplinary Modelling of Symptoms and Signs with Archetypes and SNOMED-CT for Clinical Decision Support 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Privacy-preserving Statistical Query and Processing on Distributed OpenEHR Data 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Type 1 diabetes in Twitter: who all listen to? 2015 BOKRAPPORTDEL
Meta-architecture for the interoperability and knowledge management of archetype-based clinical decision support systems 2014 FOREDRAG
Meta-architecture for the interoperability and knowledge management of archetype-based clinical decision support systems 2014 BOKRAPPORTDEL